Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2021.gada 10.augusta sēdes darba kārtība (sēdes sākums plkst.10.00)

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2021.gada 5.augustā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2021.gada 10.augustā
plkst. 10:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa) (I)
0.1.  TA-1907  (iekļauts papildus) Ierobežotas pieejamības informācija  Iekšlietu ministrija  M.Golubeva    Izskatīts MK sēdē 
Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa) (I)
0.2.  TA-1904  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par aktuālo situāciju saistībā ar nelegālās imigrācijas draudiem uz Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežas un infrastruktūras izbūvi uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas un Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas valsts robežu"  Iekšlietu ministrija  M.Golubeva    Izskatīts MK sēdē 
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-541
TA-1665 
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu nodibinājumam "Rubeņa fonds" piemiņas sienas izveidei"  Aizsardzības ministrija  M.Golubeva (AIM)    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-569
TA-1737 
Rīkojuma projekts "Par valsts pētījumu programmu "Aizsardzības inovāciju pētījumu programma""  Aizsardzības ministrija  M.Golubeva (AIM)     Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-494
TA-1607 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1096
TA-1310 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumos Nr.633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-510
TA-1613 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 7.februāra noteikumos Nr.78 "Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-1045
TA-1608 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra noteikumos Nr.40 "Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu""   Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-425
TA-1402 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""   Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-564
TA-1723 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.239 "Finanšu ministrijas nolikums""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-482
TA-1621 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Centra iela 35D", Mētrienas pagastā, Madonas novadā, nodošanu Madonas novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-407
TA-1487 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-344
TA-1577 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par policiju""  Iekšlietu ministrija  M.Golubeva    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-416
TA-1426 
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra instrukcijā Nr.16 "Kārtība, kādā valsts augstākās amatpersonas apziņojamas valsts apdraudējuma gadījumā un par ārkārtas notikumiem valstī""   Iekšlietu ministrija  M.Golubeva    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-441
TA-1750 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 29.marta noteikumos Nr.207 "Noteikumi par ārsta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""   Izglītības un zinātnes ministrija  A.Muižniece    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-442
TA-1748 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 10.maija noteikumos Nr.320 "Noteikumi par veterinārārsta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""  Izglītības un zinātnes ministrija  A.Muižniece    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-440
TA-1747 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 1.marta noteikumos Nr.149 "Noteikumi par vecmātes izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""  Izglītības un zinātnes ministrija  A.Muižniece    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-443
TA-1746 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 24.maija noteikumos Nr.351 "Noteikumi par vispārējās aprūpes māsas izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""  Izglītības un zinātnes ministrija  A.Muižniece    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-437
TA-1743 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 21.marta noteikumos Nr.164 "Noteikumi par arhitekta profesionāliem nosaukumiem un izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""   Izglītības un zinātnes ministrija  A.Muižniece    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-438
TA-1742 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.februāra noteikumos Nr.124 "Noteikumi par farmaceita izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""  Izglītības un zinātnes ministrija  A.Muižniece    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-439
TA-1744 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.februāra noteikumos Nr.125 "Noteikumi par zobārsta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""  Izglītības un zinātnes ministrija  A.Muižniece    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-487
TA-1630 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.447 "Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs""   Izglītības un zinātnes ministrija  A.Muižniece    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-488
TA-1666 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.277 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs"  Izglītības un zinātnes ministrija  A.Muižniece    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-217
TA-1229 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 13.decembra noteikumos Nr.934 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām""   Izglītības un zinātnes ministrija  A.Muižniece    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-4
TA-1732 
Noteikumu projekts "Vispārējās izglītības iestāžu un profesionālās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa un eksaminācijas centru profesionālās kvalifikācijas ieguves organizēšanai obligāti nepieciešamā dokumentācija"   Izglītības un zinātnes ministrija  A.Muižniece    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  TA-1738  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Izglītības un zinātnes ministrija  A.Muižniece    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  TA-1635  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 8.februāra rīkojumā Nr.46 "Par XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku rīcības komiteju""   Izglītības un zinātnes ministrija  A.Muižniece    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  TA-1830  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-983
TA-1644 
Rīkojuma projekts "Par valsts līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja" un vispārējo stratēģisko mērķi"  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-342
TA-1686 
Likumprojekts "Grozījumi Fizisko personu – saimnieciskās darbības veicēju – diskriminācijas aizlieguma likumā"  Labklājības ministrija  G.Eglītis    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-498
TA-1785 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 1.marta noteikumos Nr.127 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos" īstenošanas noteikumi""   Labklājības ministrija  G.Eglītis    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-497
TA-1784 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 1.marta noteikumos Nr.126 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Izveidot Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru" 7.1.2.2.pasākuma "Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas ieviešana" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  G.Eglītis    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  VSS-508
TA-1518 
Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma Vilkupurva ielā 24, Rīgā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  VSS-330
TA-1715 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 11.februāra noteikumos Nr.92 "Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas noteikumi""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  VSS-480
TA-1711 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.marta noteikumos Nr.158 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.3.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu" 6.1.3.1.pasākuma "Rīgas pilsētas integrētas transporta sistēmas attīstība" īstenošanas noteikumi""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  VSS-536
TA-1719 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 19.maija noteikumos Nr.243 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.5.specifiskā atbalsta mērķa "Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana" īstenošanas noteikumi""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.35.  VSS-422
TA-1586 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 30.augusta noteikumos Nr.587 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu" 6.1.4.2.pasākuma "Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā" īstenošanas noteikumi"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.36.  VSS-477
TA-1495 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.februāra noteikumos Nr.156 "Noteikumi par drošības konsultantu (padomnieku) norīkošanu, to profesionālo kvalifikāciju un darbību bīstamo kravu pārvadājumu jomā""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.37.  VSS-270
TA-1713 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Birztaliņas", Liezēres pagastā, Madonas novadā, daļas pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P30 Cēsis-Vecpiebalga-Madona pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.38.  TA-1718  Rīkojuma projekts "Par pievienotās vērtības nodokļa summas, kas nav atgūstama kā priekšnodoklis, kompensēšanu akciju sabiedrības "RB Rail" veikto aktivitāšu ietvaros"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.39.  VSS-21
TA-1481 
Likumprojekts "Par Konvencijas pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas veidiem Fakultatīvo protokolu"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.40.  TA-1566  Likumprojekts "Grozījumi Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumā"   Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.41.  VSS-428
TA-1636 
Noteikumu projekts "Oficiālo publikāciju noteikumi"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.42.  TA-1087  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumos Nr.850 "Nacionālā veselības dienesta nolikums""  Veselības ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.43.  VSS-453
TA-1420 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.marta noteikumos Nr.215 "Kārtība, kādā veicama smadzeņu un bioloģiskās nāves fakta konstatēšana un miruša cilvēka nodošana apbedīšanai""  Veselības ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.44.  VSS-50
TA-1598 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.241 "Slimību profilakses un kontroles centra nolikums""  Veselības ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.45.  TA-1552  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 13.aprīļa rīkojumā Nr.188 "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" attīstības koordinācijas un uzraudzības komiteju"   Veselības ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.46.  VSS-535
TA-1714 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 24.februāra noteikumos Nr.106 "Noteikumi par speciālo ekonomisko zonu un brīvostu kapitālsabiedrību un pašvaldību pārskatu veidlapu paraugiem un to aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs    Izskatīts MK sēdē 
1.47.  VSS-94
TA-1581 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs    Izskatīts MK sēdē 
1.48.  VSS-1037
TA-949 
(atbalstīts VSS) Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu Ķiršu ielā 4 un Raiņa ielā 15, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu Cēsu novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs    Izskatīts MK sēdē 
1.49.  VSS-464
TA-1727 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Rīgas ielā 20-28, Saldū, Saldus novadā, nodošanu Saldus novada pašvaldības īpašumā"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs    Izskatīts MK sēdē 
1.50.  VSS-1068
TA-1728 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa Biržu ielā 5-6, Biržos, Salas pagastā, Jēkabpils novadā, nodošanu Jēkabpils novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs    Izskatīts MK sēdē 
1.51.  VSS-414
TA-1730 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Piebalgas 1"- 4, Piebalgas, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, nodošanu Vecumnieku novada pašvaldības īpašumā"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs    Izskatīts MK sēdē 
1.52.  TA-1642  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 25.augusta noteikumos Nr.492 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanai 2014.–2020.gada plānošanas periodā""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.53.  VSS-523
TA-1692 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija noteikumos Nr.509 "Noteikumi par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū saskaņā ar Regulu Nr.1107/2009""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.54.  VSS-472
TA-1720 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.225 "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.55.  VSS-473
TA-1721 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.186 "Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvās sistēmas noteikumi""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.56.  VSS-522
TA-1722 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.834 "Prasības ūdens, augsnes un gaisa aizsardzībai no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.57.  VSS-524
TA-1643 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 5.oktobra noteikumos Nr.833 "Kārtība, kādā iegūstama un apkopojama informācija par lauksaimniecībā izmantojamās zemes auglības līmeni un tā pārmaiņām""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.58.  VSS-402
TA-1650 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā"   Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.59.  VSS-504
TA-1523 
Rīkojuma projekts "Par Jelgavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu "Silmalas" un "Mežceļi" pārņemšanu valsts īpašumā"   Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.60.  TA-1861  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 2.septembra rīkojumā Nr.470 "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera un balets" statūtu apstiprināšanu""  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
1.61.  TA-1782  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1250 "Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.62.  TA-1798  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-1684  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo akciju sabiedrības "Ventas osta" peļņas daļu par 2020.gadu"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  B.Vīlipa S.Jantone K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-1905  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"  Iekšlietu ministrija  M.Golubeva  J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-1906  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi ar Ministru kabineta 2012.gada 4.jūlija rīkojumu Nr.312 "Par Pasākumu plānu institūciju saskaņotai rīcībai saistībā ar patvēruma meklētāju iespējamo masveida ierašanos Latvijā no krīzes skartām valstīm" apstiprinātajā Pasākumu plānā institūciju saskaņotai rīcībai saistībā ar patvēruma meklētāju iespējamo masveida ierašanos Latvijā no krīzes skartām valstīm"  Iekšlietu ministrija  M.Golubeva  J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  VSS-1089
TA-1628 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Plāna projekts "Publiskajā pārvaldē nodarbināto mācīšanās un attīstības plāns 2021.–2027.gadam"  Ministru prezidents  A.K.Kariņš  I.Pauloviča Ē.Gromule A.Kalviņa   Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-1604  Informatīvais ziņojums "Par valsts aizsardzības mācības ieviešanas pirmajiem rezultātiem un uzlabojumiem Jaunsardzē"  Aizsardzības ministrija  M.Golubeva (AIM)    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-1664  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par dalībvalsts statusa maiņu Latvijas Republikai Daudzpusējā investīciju garantiju aģentūrā"  Finanšu ministrija  J.Reirs  L.Kļaviņa I.Forda S.Jantone K.Ploka  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-1783  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par apropriācijas pārdali no budžeta apakšprogrammas 42.09.00 "Latvijas Zinātnes padome" uz budžeta apakšprogrammu 42.05.00 "Valsts izglītības attīstības aģentūras darbības nodrošināšana""   Izglītības un zinātnes ministrija  A.Muižniece  D.Stepanovs S.Jantone K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-1672  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Latvijas Republikas apvienotais otrais un trešais ziņojums par Apvienoto Nāciju Organizācijas 2006.gada 13.decembra Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešanu Latvijas Republikā laikposmā no 2017.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim"   Labklājības ministrija  G.Eglītis  E.Celmiņa J.Muižniece   Izskatīts MK sēdē 
4.5.  VSS-534
TA-1649 
Informatīvais ziņojums "Par valsts galvenā autoceļa A7 Rīga–Bauska–Lietuvas robeža posma no Ķekavas apvedceļa līdz Bauskai pārbūves finansēšanas iespējām"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  T.Vectirāns M.Lazdovskis S.Jantone K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
4.6.  TA-1654  Informatīvais ziņojums "Par apvienoto tiltu pār Daugavu"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  T.Vectirāns M.Lazdovskis  Izskatīts MK sēdē 
4.7.  VSS-900
TA-1612 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi"" un rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi" vispārējo stratēģisko mērķi"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  M.Zjurikova D.Skoruks  Izskatīts MK sēdē 
4.8.  TA-1525  Informatīvais ziņojums "Informatīvais ziņojums par mežu nozīmi Latvijā"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards  N.Strūve K.Klauss A.Muižnieks I.Olafsone D.Dubrovskis  Izskatīts MK sēdē 
4.9.  TA-1823  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamo finansējumu Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes izveidei"  Kultūras ministrija  N.Puntulis  J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
4.10.  TA-1822  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Kultūras ministrija  N.Puntulis  J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-1867  Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs  Veselības ministrija  D.Pavļuts  J.Perevoščikovs L.Cipule D.Heiberga S.Ņikišins S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme I.Dundure  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1868  Aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19  Veselības ministrija  D.Pavļuts  E.Juhņēviča I.Milaševiča Ā.Kasparāns Z.Stade S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme I.Dundure  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-1827  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  S.Jantone K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-1739  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Izglītības un zinātnes ministrija  A.Muižniece  B.Bašķere M.Kosareva S.Jantone K.Ploka J.Plūme S.Šmīdlere R.Gintaute-Marihina  Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-1777  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Kultūras ministrija  N.Puntulis  S.Jantone K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-1821  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Kultūras ministrija  N.Puntulis  S.Jantone K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
5.7.  TA-1826  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Kultūras ministrija  N.Puntulis  S.Jantone K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
5.8.  TA-1845  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Finanšu ministrija  J.Reirs  S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Kārkliņa  Izskatīts MK sēdē 
5.9.  TA-1843  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Iekšlietu ministrija  M.Golubeva  S.Jantone K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
5.10.  TA-1838  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Kultūras ministrija  N.Puntulis  S.Jantone K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
5.11.  TA-1725  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu Tieslietu ministrijai"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  R.Kronbergs J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
5.12.  TA-1808  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Veselības ministrija  D.Pavļuts  S.Jantone K.Ploka J.Plūme B.Kņigins G.Ozoliņa  Izskatīts MK sēdē 
5.13.  TA-1809  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Veselības ministrija  D.Pavļuts  S.Jantone K.Ploka J.Plūme B.Kņigins G.Ozoliņa  Izskatīts MK sēdē 
5.14.  TA-1858  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Veselības ministrija  D.Pavļuts  S.Jantone K.Ploka J.Plūme B.Kņigins G.Ozoliņa I.Milaševiča E.Juhņēviča I.Vasiļjeva D.Vīlipa-Folka  Izskatīts MK sēdē 
5.15.  TA-1896  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021.gada 7.jūlija rīkojumā Nr.497 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Iekšlietu ministrija  M.Golubeva  J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
5.16.  TA-1880  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Kultūras ministrija  N.Puntulis  J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
5.17.  TA-1851  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība""  Veselības ministrija  D.Pavļuts  A.Valdmane E.Juhņēviča I.Milaševiča J.Plūme  Izskatīts MK un atlikts 
5.18.  TA-1885  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
5.19.  TA-1884  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""   Izglītības un zinātnes ministrija  A.Muižniece  D.Dambīte S.Janka J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
5.20.  TA-1909  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par epidemioloģiskās drošības pasākumu plānu Zemessardzes 30.gadadienas pasākumos"  Aizsardzības ministrija  M.Golubeva (AIM)    Izskatīts MK sēdē 
5.21.  TA-1910  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""  Veselības ministrija  D.Pavļuts  K.Bērziņš J.Feldmane  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
6.1.  TA-1771  Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par Eiropas Savienības 2022.gada budžeta projektu"  Finanšu ministrija  J.Reirs  N.Sakss A.Esenberga S.Jantone K.Ploka  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1772  Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par priekšlikumu EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAI par finanšu sektora digitālās darbības noturību un ar ko groza Regulas (EK) Nr.1060/2009, (ES) Nr.648/2012, (ES) Nr.600/2014 un (ES) Nr.909/2014"  Finanšu ministrija  J.Reirs  D.Buse S.Jantone K.Ploka  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-1801  Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2021.gada 26.jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Finanšu ministrija  J.Reirs  L.Kļaviņa N.Sakss S.Jantone K.Ploka A.Lukevica  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-1855  Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Pasaules Pasta savienības 27.kongresā izskatāmajiem jautājumiem  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  D.Bankoviča  Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-1834  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-251/21 Piltenes meži  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  K.Pommere  Izskatīts MK sēdē 
6.6.  TA-1792  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2021.gada 9.jūnija argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/2117  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs  R.Vesere D.Vilkaste  Izskatīts MK sēdē 
6.7.  TA-1832  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2021.gada 9.jūnija argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/0456  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs  R.Vesere D.Vilkaste  Izskatīts MK sēdē 
6.8.  TA-1835  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2021.gada 9.jūnija argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/0455  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs  R.Vesere D.Vilkaste  Izskatīts MK sēdē 
6.9.  TA-1875  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2021.gada 19.jūlija sanāksmē izskatītajiem jautājumiem  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
6.10.  TA-1877  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts par Eiropas Komisijas 2021.gada 9.jūnija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2021/2019  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs  R.Vesere D.Vilkaste  Izskatīts MK sēdē 
6.11.  TA-1902  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts par Eiropas Komisijas 2021.gada 9.jūnija argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/2209  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs  D.Vilkaste  Izskatīts MK sēdē 
6.12.  TA-1908  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-164/21 Baltijas Starptautiskā Akadēmija  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  K.Pommere  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (I)

(Slēgtā daļa)

7.1.  TA-1580  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"   Aizsardzības ministrija  M.Golubeva (AIM)  M.Paškēvičs  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-1575  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"   Aizsardzības ministrija  M.Golubeva (AIM)  M.Paškēvičs  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-1605  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"   Aizsardzības ministrija  M.Golubeva (AIM)  M.Paškēvičs  Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-1764  Informatīvais ziņojums "Par atjaunojamās enerģijas statistikas darījumiem"   Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  E.Šaicāns D.Skoruks M.Zjurikova  Izskatīts MK sēdē 
7.5.  TA-92  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (2019.) Kasācijas sūdzības projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr.A420129719  Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams  A.Muižniece  E.Severs  Izskatīts MK sēdē 
7.6.  TA-1422  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2021-25-03   Satversmes tiesa  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
7.7.  TA-1791  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību izpildi līdz 2021.gada 31.oktobrim un par ierosinātajām (turpinātajām) pārkāpuma procedūru lietām pret Latviju laika periodā līdz 2021.gada 30.aprīlim"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  K.Pommere  Izskatīts MK sēdē 
7.8.  TA-1371  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2021-24-03   Satversmes tiesa  D.Pavļuts  I.Šķiņķe   Izskatīts MK sēdē 
7.9.  TA-1912  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par par vakcīnu pieejamību un krājumiem, un vakcīnu Novavax"   Veselības ministrija  D.Pavļuts  I.Kaupere Z.Rugāja I.Milaševiča V.Šķēle G.Ozoliņa B.Kņigins  Izskatīts MK sēdē 
7.10.  SAN-145
 
MK 10.08.2021. ārkārtas sēdes protokols Nr.55  Valsts kanceleja       
Skatīt protokolu