Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2006.gada 25.aprīļa sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā -
aizsardzības ministrs
A.Slakteris
Rīgā 2006.gada 20.aprīlī
 25.aprīlī plkst. 13:50 precizēta

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES

 D A R B A K Ā R T Ī B A 
2006.gada 25.aprīlī
plkst. 12:00

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Ministru kabineta lieta (II)
1.1.  VSS-1837
TA-106 
Likumprojekts "Grozījums Krimināllikumā"  IEKŠLIETU MINISTRIJA  A.Baštiks  A.Zamozdika
K.Perehoda
D.Trofimovs
 
Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1838
TA-107 
Likumprojekts "Par 2005.gada 13.aprīļa Starptautisko konvenciju par kodolterorisma apkarošanu"  IEKŠLIETU MINISTRIJA  A.Baštiks  A.Zamozdika
K.Perehoda
D.Trofimovs
 
Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1433
TA-1 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Sociālo pakalpojumu pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"  LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA  K.Pētersone  S.Baltiņa  Izskatīts MK sēdē 
II. Tiesību aktu projekti, kas netiek skatīti Ministru kabineta komitejā
2.1.  VSS-1541
TA-3357 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 1.februāra noteikumos Nr.78 "Kārtība, kādā sociālo pakalpojumu sniedzējs tiek reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā un izslēgts no tā""  LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA  K.Pētersone  S.Baltiņa  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-140
TA-850 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 3.augusta noteikumos Nr.665 "Bērnu sociālās aprūpes centra "Veģi" nolikums""  LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA  K.Pētersone  S.Baltiņa  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-64
TA-602 
Noteikumu projekts "Valsts pensiju, atlīdzības par darbspēju zaudējumu un atlīdzības par apgādnieka zaudējumu apmēra pārskatīšanas kārtība"  LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA  K.Pētersone  D.Trušinska  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-1659
TA-523 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Kara muzejs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"  AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA  M.Kučinskis  J.Poplavska
R.Smirnovs  
Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-312
TA-1188 
Likumprojekts "Par starptautisko organizāciju noteikto sankciju ieviešanu Latvijas Republikā"  ĀRLIETU MINISTRIJA  O.Spurdziņš    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-1276
TA-831 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos Nr.573 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, nodokļa pamatparāda palielinājumu un ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā""  FINANŠU MINISTRIJA  O.Spurdziņš  D.Robežniece  Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-173
TA-601 
Noteikumu projekts "Noteikumi par pašvaldību mēneša pārskatu saturu, sagatavošanas un iesniegšanas kārtību"  FINANŠU MINISTRIJA  O.Spurdziņš  L.Agleniece
G.Medne
 
Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-125
TA-573 
Noteikumu projekts "Noteikumi par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu programmu un apakšprogrammu rezultatīvajiem rādītājiem 2006.gadam"  FINANŠU MINISTRIJA  O.Spurdziņš  S.Zvidriņa  Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-1279
TA-2948 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā"   FINANŠU MINISTRIJA  O.Spurdziņš  T.Zvejniece  Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-122
TA-582 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā aizpildāma un iesniedzama deklarācijas veidlapa skaidras naudas deklarēšanai uz valsts robežas un pārbaudāmas tajā sniegtās ziņas"

 
FINANŠU MINISTRIJA  O.Spurdziņš  I.Knoka
G.Kozinda
I.Tomiņa
Ē.Zaļenieks
 
Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-1627
TA-20 
Noteikumu projekts "Noteikumi par atsevišķu horizontālo sadarbības vienošanos atbrīvošanu no Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktā vienošanās aizlieguma"  EKONOMIKAS MINISTRIJA  B.Rivža  R.Bērziņš
I.Heldorfa
I.Jaunzeme
T.Jefremova
L.Namniece
 
Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-1628
TA-22 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumos Nr.862 "Kārtība, kādā nosakāms naudas sods par Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā un 13.pantā minētajiem pārkāpumiem""  EKONOMIKAS MINISTRIJA  B.Rivža  I.Heldorfa
I.Jaunzeme
T.Jefremova
 
Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-35
TA-511 
Noteikumu projekts "Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju valdītāja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu"  EKONOMIKAS MINISTRIJA  B.Rivža  S.Liepa
I.Pilmanis
 
Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-892
TA-3259 
Noteikumu projekts "Noteikumi par prasībām bīstamo ķīmisko vielu un ķīmisko preparātu (produktu) uzglabāšanas rezervuāru projektēšanai, uzstādīšanai, par to atbilstības novērtēšanas kārtību un tirgus uzraudzību"  EKONOMIKAS MINISTRIJA  B.Rivža  A.Krols
U.Sakne
E.Skribnovska
 
Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-86
TA-779 
Noteikumu projekts "Noteikumi par ārpus pastāvīgās tirdzniecības vietas vai pakalpojumu sniegšanas vietas noslēgtajā līgumā ietveramo informāciju un atteikuma tiesību realizēšanas termiņu un kārtību"

 
EKONOMIKAS MINISTRIJA  B.Rivža  L.Balode
L.Namniece 
Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-1827
TA-268 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumos Nr.106 "Enerģijas lietotāju apgādes kārtība un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā""  EKONOMIKAS MINISTRIJA  B.Rivža  U.Sarma  Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-1867
TA-675 
Noteikumu projekts "Noteikumi par pārvades sistēmas operatora ikgadējo novērtējuma ziņojumu"  EKONOMIKAS MINISTRIJA  B.Rivža  U.Sarma  Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-110
TA-617 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību, uz kurām atrodas akciju sabiedrības "Latvenergo" objekti, saglabāšanu valsts īpašumā"
 
EKONOMIKAS MINISTRIJA  B.Rivža  D.Rekšāne
U.Sarma
 
Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-188
TA-972 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par izziņas izsniegšanu no Sodu reģistra"  IEKŠLIETU MINISTRIJA  A.Baštiks  J.Melderis
J.Rītiņš
 
Izskatīts MK sēdē 
2.20.  VSS-954
TA-148 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par policiju""  IEKŠLIETU MINISTRIJA  A.Baštiks  U.Znotiņš  Izskatīts MK sēdē 
2.21.  VSS-955
TA-149 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  IEKŠLIETU MINISTRIJA  A.Baštiks  U.Znotiņš  Izskatīts MK sēdē 
2.22.  VSS-324
TA-1028 
Rīkojuma projekts "Par zemes gabalu pirkšanu pierobežas ceļu pie Bērziņu un Pededzes robežas pārejas punktiem būvniecības projekta īstenošanai"  IEKŠLIETU MINISTRIJA  A.Baštiks  A.Bērziņš
V.Elksnis
J.Simsons
 
Izskatīts MK sēdē 
2.23.  VSS-478
TA-1031 
Rīkojuma projekts "Par bezpeļņas organizācijas valsts zinātniskās iestādes "Latvijas Zinātņu akadēmijas Fizikālās enerģētikas institūts" reorganizāciju un valsts aģentūras "Fizikālās enerģētikas institūts" izveidi"  IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA  B.Rivža  M.Bundule  Izskatīts MK sēdē 
2.24.  VSS-1855
TA-797 
Rīkojuma projekts "Par Specializētās airēšanas sporta skolas reorganizāciju un valsts aģentūras "Specializētā airēšanas sporta skola" izveidi"
 
IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA  B.Rivža  A.Brūne  Izskatīts MK sēdē 
2.25.  VSS-1856
 
Noteikumu projekts "Valsts aģentūras "Specializētā airēšanas sporta skola" nolikums"  IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA  B.Rivža  A.Brūne   
2.26.  VSS-1857
TA-799 
Rīkojuma projekts "Par Latvijas bērnu un jaunatnes kamaniņu sporta skolas reorganizāciju un valsts aģentūras" Latvijas bērnu un jaunatnes kamaniņu sporta skola" izveidi"  IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA  B.Rivža  A.Brūne  Izskatīts MK sēdē 
2.27.  VSS-1858
TA-783 
Noteikumu projekts "Valsts aģentūras "Latvijas bērnu un jaunatnes kamaniņu sporta skola" nolikums"  IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA  B.Rivža  A.Brūne  Izskatīts MK sēdē 
2.28.  VSS-1924
TA-413 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā pašvaldības sagatavo pašvaldību apvienošanās projektu"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  M.Kučinskis  A.Draudiņš  Izskatīts MK sēdē 
2.29.  VSS-1756
TA-439 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""  TIESLIETU MINISTRIJA  G.Grīnvalds  K.Nešpora  Izskatīts MK sēdē 
2.30.  VSS-1829
TA-154 
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  TIESLIETU MINISTRIJA  G.Grīnvalds  I.Baldiņa  Izskatīts MK sēdē 
2.31.  VSS-1618
TA-223 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.642 "Noteikumi par apbūvēta zemesgabala vērtības noteikšanu privatizācijas vajadzībām""  TIESLIETU MINISTRIJA  G.Grīnvalds  G.Kalniņš
G.Kauliņš
 
Izskatīts MK un atlikts 
2.32.  VSS-15
TA-535 
Noteikumu projekts "Ieslodzījuma vietu pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrādis"  TIESLIETU MINISTRIJA  G.Grīnvalds  S.Zlatoustovs  Izskatīts MK sēdē 
2.33.  VSS-176
TA-832 
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas un Portugāles Republikas līgumu par savstarpēju klasificētās informācijas aizsardzību"  TIESLIETU MINISTRIJA  G.Grīnvalds  J.Kažociņš  Izskatīts MK sēdē 
2.34.  VSS-1842
TA-586 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 22.aprīļa noteikumos Nr.409 "Veterināro zāļu reģistrācijas kārtība""  Veselības ministrija  M.Kučinskis  D.Biseniece  Izskatīts MK sēdē 
2.35.  VSS-1840
TA-615 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 25.marta noteikumos Nr.168 "Veterināro zāļu marķēšanas, izplatīšanas un kontroles noteikumi""  Veselības ministrija  M.Kučinskis  D.Biseniece  Izskatīts MK sēdē 
2.36.  VSS-1841
TA-719 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 12.augusta noteikumos Nr.445 "Veterināro zāļu ražošanas un kontroles kārtība""  Veselības ministrija  M.Kučinskis  D.Biseniece  Izskatīts MK sēdē 
2.37.  VSS-1606
TA-561 
Noteikumu projekts "Noteikumi par azbesta un azbesta izstrādājumu ražošanas radīto vides piesārņojumu un azbesta atkritumu apsaimniekošanu"  Vides ministrija  R.Vējonis  N.Ābele
R.Bebris
 
Izskatīts MK sēdē 
2.38.  VSS-197
TA-802 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 26.oktobra noteikumos Nr.895 "Kārtība, kādā organizējamas dzīvnieku sacensības, tirgi, izsoles, izstādes un citi pasākumi ar dzīvnieku piedalīšanos""  ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  M.Roze  V.Grapmanis  Izskatīts MK sēdē 
2.39.  VSS-1711
TA-3355 
Noteikumu projekts "Noteikumi par metodiku, kādā nosaka materiālo zaudējumu apjomu, kurus lauksaimniecībai un mežsaimniecībai nodarījuši medījamie dzīvnieki"  ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  M.Roze  A.Ozols  Izskatīts MK sēdē 
2.40.  VSS-384
TA-981 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 13.septembra noteikumos Nr.712 "Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu ikgadējā minimāli nepieciešamā biodegvielas daudzuma ražošanai un nosaka finansiāli atbalstāmās kvotas biodegvielai""  ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  M.Roze  L.Jansone  Izskatīts MK un atlikts 
III. Ministru kabineta lieta
3.1.  TA-1026  Par Moldovas pilsoņu atbrīvošanu no valsts nodevas samaksas par vienreizējās īstermiņa vīzas, vienreizējās, divreizējās un daudzkārtējās tranzītvīzas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu  ĀRLIETU MINISTRIJA  O.Spurdziņš  L.Palkina-Baļķīte  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-1011  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Latvijas Republika saņem un sniedz palīdzību Eiropas Savienības dalībvalstīm un Šengenas līguma valstīm piespiedu izraidīšanā pa gaisa telpu, šīs palīdzības apjoms, kā arī kārtība, kādā organizējami kopīgi lidojumi starp Eiropas Savienības dalībvalstīm un Šengenas līguma valstīm"  IEKŠLIETU MINISTRIJA  A.Baštiks  M.Petrušins  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-1033  Likumprojekts "Grozījums Valsts drošības iestāžu likumā"  TIESLIETU MINISTRIJA  G.Grīnvalds  U.Dzenītis  Izskatīts MK sēdē 
IV. Papildus iekļautie jautājumi
4.1.  TA-1065  Rīkojuma projekts "Par telpu un zemes nomu Daugavpilī, Lāčplēša ielā 20"
 
TIESLIETU MINISTRIJA  G.Grīnvalds  K.Nešpora  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-1064  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.marta noteikumos Nr.221 "Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai""  ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  M.Roze  L.Straujuma  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-932  (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Elektronisko dokumentu likumā"
(paredzēts izdošanai Latvijas Republikas Satversmes 81.panta kārtībā)
 
ĪPAŠU UZDEVUMU MINISTRA ELEKTRONISKĀS PĀRVALDES LIETĀS SEKRETARIĀTS  I.Gudele  I.Gaidele
V.Krievāns
 
Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-1100  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2006.gada 27.-28.aprīļa sanāksmē izskatāmajiem Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem   IEKŠLIETU MINISTRIJA  A.Baštiks  A.Kalnāja
T.Rinmane
A.Valaine
 
Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-1114  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 9.augusta noteikumos Nr.594 "Kārtība, kādā valsts piedalās dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta finansiālajā nodrošināšanā""  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  M.Kučinskis

 
I.Oša  Izskatīts MK sēdē 
4.6.  TA-983  (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 29.novembra noteikumos Nr.909 "Kārtība, kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus intervences pasākumi augkopības un lopkopības produktu tirgū, īstenojot Eiropas Komisijas programmu vistrūcīgākajām personām""  ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  M.Roze  H.Jirgena  Izskatīts MK sēdē 
4.7.  TA-1091  Noteikumu projekts "Par saprašanās memorandu starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju un Vācijas Federatīvās Republikas Federālo Aizsardzības ministriju par uzņēmējvalsts atbalsta sniegšanu mācībās Elite 2006"  AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA  M.Kučinskis  S.Zaharova  Izskatīts MK sēdē 
4.8.  TA-1103  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 23.novembra rīkojumā Nr.741 "Par Latvijas Republikas valdības un Ukrainas Ministru kabineta līgumu par sadarbību katastrofu novēršanas un to seku likvidēšanas jomā""  IEKŠLIETU MINISTRIJA  A.Baštiks  K.Perehoda  Noraidīts 
4.9.  VSS-50
TA-962 
Informatīvais ziņojums par Laikmetīgās mākslas muzeja projekta īstenošanas gaitu
 
KULTŪRAS MINISTRIJA  H.Demakova  J.Brakmanis
Z.Magone
D.Pavļuts
A.Rogule
 
Izskatīts MK sēdē 
4.10.  VSS-361
TA-1088 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.249 "Valsts aģentūras "Jaunie "Trīs brāļi"" nolikums""  KULTŪRAS MINISTRIJA  H.Demakova  I.Strazdiņa   
4.11.  TA-1092  Rīkojuma projekts "Par dzīvokļa īpašumu Rīgā, Bērzupes ielā 31a - 26, un Rīgā, Ozolciema ielā 12k2 - 16, pirkšanu Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanai"  KULTŪRAS MINISTRIJA  H.Demakova  I.Builis  Izskatīts MK sēdē 
4.12.  TA-1085  Rīkojuma projekts "Par līdzekļu piešķiršanu no Finanšu ministrijas valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" konferences "Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas iekļaujošai sabiedrībai" organizēšanai"  ĪPAŠU UZDEVUMU MINISTRA ELEKTRONISKĀS PĀRVALDES LIETĀS SEKRETARIĀTS  I.Gudele  L.Dīzenberga  Izskatīts MK sēdē 
4.13.  TA-1096  Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Ukrainas Ministru Kabineta līgumu par sadarbību informatizācijas jomā"  ĪPAŠU UZDEVUMU MINISTRA ELEKTRONISKĀS PĀRVALDES LIETĀS SEKRETARIĀTS  I.Gudele  I.Betaga  Izskatīts MK sēdē 
4.14.  TA-1112  Latvijas nacionālās pozīcijas par Eiropas Komisijas ziņojumiem par Horvātijas un Turcijas nacionālo likumdošanu caurskatīšanu pievienošanās Eiropas Savienībai 5.sarunu sadaļā (Publiskais iepirkums)  ĀRLIETU MINISTRIJA  O.Spurdziņš    Izskatīts MK sēdē 
4.15.  TA-1110  Rīkojuma projekts "Par papildu finansējuma piešķiršanu Izglītības un zinātnes ministrijai 2006.gadā, lai nodrošinātu Latvijas valdības atbalstu Latvijas Universitātei Rīgas Juridiskās augstskolas pārņemšanai"  IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA  B.Rivža  J.Čakste  Izskatīts MK sēdē 
4.16.  VSS-1165
TA-3380 
Noteikumu projekts "Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas un finansēšanas kārtība"  IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA  B.Rivža  M.Bundule  Izskatīts MK sēdē 
4.17.  TA-1116  Noteikumu projekts "Grozījumi Sporta likumā"
(paredzēts izdošanai Latvijas Republikas Satversmes 81.panta kārtībā)
 
IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA  B.Rivža    Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-2918  (Slēgtā daļa) Par Ministru kabineta 2003.gada 17.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.35 56.§) "Rīkojuma projekts "Par informatīvo ziņojumu "Par digitālās televīzijas ieviešanu Latvijas Republikā, bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" un akciju sabiedrības "Digitālais Latvijas radio un televīzijas centrs" (DLRTC) un DLRTC piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Mobilais Telefons" (LNT) kapitāla daļu pārvaldīšanu""" izpildi  SATIKSMES MINISTRIJA  G.Grīnvalds  R.Bergmanis
G.Mačs
 
Izskatīts MK sēdē 
5.2.  139-k  (Slēgtā daļa) Par sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Lattelekom" (papildus iekļautais jautājums)    B.Rivža  A.Grants
Dž.Innusa
V.Jēkabsone
N.Melngailis
G.Strautmanis
 
 
5.3.  136-k  (Slēgtā daļa) Par Eiropas Cilvēktiesību Tiesas spriedumu lietā "Freimanis un Līdums pret Latviju" (papildus iekļautais jautājums)

 
  O.Spurdziņš  I.Reine   
5.4.  137-k  (Slēgtā daļa) Par Eiropas Cilvēktiesību Tiesas spriedumu lietā "Hirst pret Apvienoto Karalisti" (papildus iekļautais jautājums)    O.Spurdziņš  I.Reine   
5.5.  TA-1108  (Slēgtā daļa) Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2006.gada 27.-28.aprīļa sanāksmē izskatāmajiem Tieslietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem (papildus iekļautais jautājums)  TIESLIETU MINISTRIJA  G.Grīnvalds  I.Juhansone  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu