Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2006.gada 9.maija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
A.Kalvītis
Rīgā 2006.gada 5.maijā
 9.maijā plkst. 12:40 precizēta

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES

 D A R B A K Ā R T Ī B A 
2006.gada 9.maijā
plkst. 12:00

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Ministru kabineta lieta (II)
1.1.  VSS-1404
TA-3231 
Noteikumu projekts "Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem un pabalstu un kompensāciju izmaksas kārtību karavīriem, kuri pilda dienesta pienākumus ārpus valsts"  AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA  A.Slakteris    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-94
TA-670 
Noteikumu projekts "Klasifikācijas sabiedrību (atzīto organizāciju) uzraudzības kārtība"  SATIKSMES MINISTRIJA  K.Peters  A.Krastiņš
A.Ošs
V.Putāne
 
Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-360
TA-905 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.182 "Latvijas augu šķirņu kataloga nolikums""
 
ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
II. Tiesību aktu projekti, kas netiek skatīti Ministru kabineta komitejā
2.1.  TA-1186  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"  MINISTRU KABINETA APBALVOŠANAS PADOME  D.Staķe    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-109
TA-718 
Noteikumu projekts "Valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto kapitāla daļu pārdošanas nosacījumi un kārtība"  LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA  D.Staķe  I.Jansons
N.Kļava
L.Liepa
 
Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-293  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 21.jūlija rīkojumā Nr.508 "Par nekustamo īpašumu saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Veselības ministrijas valdījumā""  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-1157  Rīkojuma projekts "Par izceļošanas pabalstu Krievijas militārajiem pensionāriem, kuri izbrauc uz pastāvīgu dzīvi ārpus Latvijas"  IEKŠLIETU MINISTRIJA  Dz.Jaundžeikars   J.Dombrovskis  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-1784
TA-308 
Noteikumu projekts "Malnavas koledžas nolikums"  IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA  B.Rivža  J.Čakste  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-273
TA-997 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 16.decembra rīkojumā Nr.999 "Par nekustamā īpašuma saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā""
 
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-1209
TA-3294 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas nodošanu Tukuma rajona Smārdes pagasta pašvaldības īpašumā"  SATIKSMES MINISTRIJA  K.Peters  A.Bauers  Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-113
TA-671 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Pāvilostas ostas robežu noteikšanu"  SATIKSMES MINISTRIJA  K.Peters  J.Lagzdons  Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-1617
TA-947 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumos Nr.599 "Noteikumi par komercreģistra ierakstu izsludināšanas izmaksu apmēriem un iekasēšanas kārtību""  TIESLIETU MINISTRIJA  G.Grīnvalds  K.Nešpora  Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-229
TA-1094 
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  TIESLIETU MINISTRIJA  G.Grīnvalds  Z.Aumeisters  Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-230
TA-1095 
Likumprojekts "Grozījumi Dizainparaugu likumā"  TIESLIETU MINISTRIJA  G.Grīnvalds  Z.Aumeisters  Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-231
TA-1098 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm""  TIESLIETU MINISTRIJA  G.Grīnvalds  Z.Aumeisters  Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-232
TA-1099 
Likumprojekts "Grozījumi Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā"  TIESLIETU MINISTRIJA  G.Grīnvalds  Z.Aumeisters  Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-276
TA-1001 
Likumprojekts "Grozījumi Autortiesību likumā"  KULTŪRAS MINISTRIJA  H.Demakova  G.Jēkabsons  Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-242
TA-984 
Likumprojekts "Grozījumi Augu šķirņu aizsardzības likumā"  ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  R.Vējonis  H.Jirgena  Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-1803
TA-330 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumos Nr.574 "Licencētās amatierzvejas - makšķerēšanas - kārtība""  ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  R.Vējonis  N.Riekstiņš  Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-236
TA-859 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Rīgas rajona Ādažu pagasta pašvaldības īpašumā"  ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-237
TA-860 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas rajona Babītes pagasta pašvaldības īpašumā"  ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-259
TA-842 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"  ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  VSS-240
TA-856 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"  ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  VSS-1518
TA-1118 
Noteikumu projekts "Zāļu reģistrēšanas kārtība"  Veselības ministrija  H.Demakova  J.Bundulis  Izskatīts MK sēdē 
2.22.  VSS-305
TA-869 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.septembra noteikumos Nr.742 "Noteikumi par Valsts asinsdonoru centra maksas pakalpojumu cenrādi""  Veselības ministrija  H.Demakova  L.Ruškule  Izskatīts MK sēdē 
2.23.  VSS-1398
TA-487 
Likumprojekts "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Vides ministrija  R.Vējonis  E.Cilinskis
A.Drondina
 
Izskatīts MK sēdē 
2.24.  VSS-120
TA-844 
Rīkojuma projekts "Par valsts zemesgabala domājamās daļas Ventspilī, Talsu ielā 42, nodošanu Ventspils pilsētas pašvaldības īpašumā"
 
FINANŠU MINISTRIJA  O.Spurdziņš  A.Dobrājs  Izskatīts MK sēdē 
2.25.  VSS-118
TA-845 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"  FINANŠU MINISTRIJA  O.Spurdziņš    Izskatīts MK sēdē 
2.26.  VSS-290
TA-910 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo būvju Salaspilī nodošanu Rīgas rajona Salaspils novada pašvaldības īpašumā"  FINANŠU MINISTRIJA  O.Spurdziņš    Izskatīts MK sēdē 
2.27.  VSS-376
TA-1043 
Rīkojuma projekts "Par zemesgabala domājamās daļas, Rīgas rajona Carnikavas pagastā Krasta ielā 14, nodošanu Latvijas Hipotēku un zemes bankas valdījumā"  FINANŠU MINISTRIJA  O.Spurdziņš    Izskatīts MK sēdē 
2.28.  VSS-332
TA-1042 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Raiņa muzeja "Tadenava" Jēkabpils rajona Dunavas pagastā saglabāšanu valsts īpašumā"  FINANŠU MINISTRIJA  O.Spurdziņš    Izskatīts MK sēdē 
2.29.  VSS-121
TA-772 
Noteikumu projekts "Pirmsmuitošanas darbību noteikumi"  FINANŠU MINISTRIJA  O.Spurdziņš  G.Kozinda  Izskatīts MK sēdē 
2.30.  VSS-209
TA-777 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 22.oktobra noteikumos Nr.478 "Kārtība, kādā aizpildāmas, iesniedzamas, reģistrējamas un glabājamas valsts amatpersonu deklarācijas un aizpildāmi un iesniedzami valsts amatpersonu saraksti""  FINANŠU MINISTRIJA  O.Spurdziņš  A.Krastiņš  Izskatīts MK sēdē 
2.31.  VSS-247
TA-1051 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par atļaujas (licences) izsniegšanu ārvalstu valūtas pirkšanai un pārdošanai"   FINANŠU MINISTRIJA  O.Spurdziņš  E.Kušners  Izskatīts MK sēdē 
III. Ministru kabineta lieta
3.1.  TA-1155  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1999.gada 16.februāra noteikumos Nr.48 "Noteikumi par valsts nodevu par speciālas atļaujas (licences) izsniegšanu atsevišķiem uzņēmējdarbības veidiem""  FINANŠU MINISTRIJA  O.Spurdziņš  E.Kušners  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-1226  Priekšlikumi kūlas dedzināšanas apkarošanas pasākumu veikšanai   IEKŠLIETU MINISTRIJA  Dz.Jaundžeikars
R.Vējonis
 
  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-1125  Par inflācijas procesiem valstī
 
EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.Štokenbergs  O.Barānovs
G.Piņķe
 
Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-506  Par rīcības plāna Biodegvielas likuma īstenošanai izpildi
 
EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.Štokenbergs  A.Burka
A.Matīss
 
Izskatīts MK sēdē 
V. Papildus iekļautie jautājumi
5.1.  TA-1217  Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas 2006.gada 15.maija Eiropas Savienības aizsardzības ministru sanāksmei Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes ietvaros un Eiropas Aizsardzības aģentūras valdes sēdei aizsardzī-bas ministru sastāvā  AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA  A.Slakteris  O.Etla  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1179  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas kandidatūrām dalībai Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā"  ĀRLIETU MINISTRIJA  A.Pabriks  A.Kurme  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  VSS-85
TA-707 
(atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par projekta "Māja" nodošanu Kultūras ministrijai"  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-1204  Noteikumu projekts "Noteikumi par tiešās pārvaldes iestādes dalību starptautisku organizāciju finansēto institūciju stiprināšanas projektu īstenošanā"  FINANŠU MINISTRIJA  O.Spurdziņš  I.Geiba
A.Ūbelis
 
Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-1139  (atbalstīts MKK) Programmas projekts "Mantojums - 2018" Kultūras infrastruktūras uzlabošanas programma 2006. - 2018.gadam"  KULTŪRAS MINISTRIJA  H.Demakova    Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-451  Noteikumu projekts "Noteikumi par konsultāciju atbalsta sniegšanas nosacījumiem mazajām un vidējām komercsabiedrībām un partnerībām"  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.Štokenbergs  R.Aleksejenko
A.Liepiņš
G.Silovs
 
Izskatīts MK sēdē 
5.7.  VSS-1597
TA-453 
Noteikumu projekts "Noteikumi par atbalsta sniegšanas nosacījumiem mazajām un vidējām komercsabiedrībām un partnerībām dalībai starptautiskās izstādēs un tirdzniecības misijās"  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.Štokenbergs  R.Aleksejenko
A.Liepiņš
G.Silovs
 
Izskatīts MK sēdē 
5.8.  VSS-1466
TA-810 
Noteikumu projekts "Noteikumi par atklāta projektu iesniegumu konkursa "Siltumapgādes sistēmu modernizācija atbilstoši vides prasībām un energoefektivitātes paaugstināšana gan siltumapgādes sistēmas ražošanas un sadales pusē, gan gala patērētāja pusē" vadlīnijām"  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.Štokenbergs  R.Aleksejenko
A.Liepiņš
 
Izskatīts MK sēdē 
5.9.  VSS-96
TA-1166 
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Zinātnes padomes sastāvu"  IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA  B.Rivža  J.Čakste  Izskatīts MK sēdē 
5.10.  VSS-439
TA-1156 
Noteikumu projekts "Latvijas Zinātnes padomes nolikums"  IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA  B.Rivža  J.Čakste
E.Grēns
J.Ekmanis
 
Izskatīts MK sēdē 
5.11.  VSS-1048
TA-426 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Meža konsultatīvās padomes nolikums"  ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  R.Vējonis  J.Birģelis  Izskatīts MK sēdē 
5.12.  TA-1242  Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības 2006. gada 15.-16. maija Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes sanāksmei
 
ĀRLIETU MINISTRIJA  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta
6.1.  TA-1093  (Slēgtā daļa) DV.Par saistībām pret akciju sabiedrību "Air Baltic Corporation"  SATIKSMES MINISTRIJA  K.Peters  B.Fliks
A.Maldups
 
Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1215  (Slēgtā daļa) DV.   AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA  A.Slakteris    Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-886  (Slēgtā daļa) Par Latvijas pievienošanās Šengenas līgumam procesa gaitu (papildus iekļautais jautājums)  IEKŠLIETU MINISTRIJA  Dz.Jaundžeikars  I.Pētersone
U.Blūms 
Izskatīts MK sēdē 
6.4.  155-k  (Slēgtā daļa) Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā skatāmajām lietām "Dmitrijevs pret Latviju", "Čistjakovs pret Latviju", "Vogins pret Latviju", "Nazarenko pret Latviju", "Ševčenko pret Latviju", "Balabanovs pret Latviju"(papildus iekļautais jautājums)    A.Pabriks  S.Kauliņa   
6.5.  TA-1243  (Slēgtā daļa) Informatīvais ziņojums par Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.37 57.§) "Par akciju sabiedrības "Ventspils nafta" privatizāciju" izpildes gaitu (papildus iekļautais jautājums)  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.Štokenbergs  G.Āboltiņš
A.Grants
M.Jaunarājs
 
Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu