Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2006.gada 21.novembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
A.Kalvītis
Rīgā 2006.gada 17.novembrī
21.novembrī plkst. 13:20 precizēta
 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2006.gada 21.novembrī
plkst. 12:00

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
Papildus iekļautie jautājumi
0.1.  TA-2032  Par Satversmes tiesas tiesneša amata kandidātiem  Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  K.Balodis
V.Skudra
 
Izskatīts MK sēdē 
Papildus iekļautie jautājumi
0.2.  TA-3203  Rīkojuma projekts "Par Veselības veicināšanas valsts aģentūras direktora pienākumu izpildītāju"  Veselības ministrija  Gundars Bērziņš  L.Vancoviča  Izskatīts MK sēdē 
I. Ministru kabineta lieta (II)
1.1.  VSS-505
TA-1906 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā komersantam izsniedz pilnvaru patstāvīgi deklarēt preču izcelsmi"  FINANŠU MINISTRIJA  Oskars Spurdziņš  G.Kozinda
T.Kantāne
 
Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-944
TA-2218 
Noteikumu projekts "Noteikumi par informācijas sniegšanas maksas pakalpojumiem, maksas atvieglojumiem un atbrīvojumiem no tās un kārtību, kādā privātpersona maksā par informācijas sniegšanu"  FINANŠU MINISTRIJA  Oskars Spurdziņš  T.Trenko  Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-489
TA-1988 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu"  KULTŪRAS MINISTRIJA  Helēna Demakova  J.Garjāns
U.Balode
 
Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-743
TA-1994 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība""  LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA  Dagnija Staķe    Izskatīts MK sēdē 
II. Tiesību aktu projekti, kas netiek skatīti Ministru kabineta komitejā
2.1.  VSS-1445
TA-3122 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 8.jūnija rīkojumā Nr.381 "Par Nacionālo bruņoto spēku vidēja termiņa attīstības plānu 2005.-2008.gadam""
 
Aizsardzības ministrija  Atis Slakteris  L.Sestule  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-1396
TA-3048 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par dzīvojamo telpu īri""  Aizsardzības ministrija  Atis Slakteris  D.Žukovs  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-1117
TA-2817 
Noteikumu projekts "Noteikumi par būtiskajām prasības šķiltavām un to uzraudzības kārtību"  Ekonomikas ministrija  Ivars Godmanis  L.Zemīte
L.Duntava
 
Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-1282
TA-2877 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumos Nr.595 "Dārgmetālu izstrādājumu zīmogošanas kārtība un pieļaujamais remedijs""  FINANŠU MINISTRIJA  Oskars Spurdziņš  P.Brangulis  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-1281
TA-2897 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 23.janvāra noteikumos Nr.28 "Noteikumi par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi un īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā""  FINANŠU MINISTRIJA  Oskars Spurdziņš  T.Trenko  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-1244
TA-2818 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Rīgā, Herdera laukumā 4, Palasta ielā 2 un Palasta ielā 4, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"

 
FINANŠU MINISTRIJA  Oskars Spurdziņš    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-1785
TA-331 
Noteikumu projekts "Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas nolikums"  IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA  Baiba Rivža  J.Čakste  Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-1002
TA-2691 
Noteikumu projekts "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība"  LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA  Dagnija Staķe  S.Baltiņa  Izskatīts MK sēdē 
2.9.  TA-3144  Likumprojekts "Grozījums Kriminālprocesa likumā"  Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  K.Berķis
I.Gratkovska
J.Jansons
 
Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-1359
TA-3018 
Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"  TIESLIETU MINISTRIJA  Gaidis Bērziņš  I.Gratkovska
R.Rācene
 
Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-602
TA-2880 
Noteikumu projekts "Noteikumi par tiesu sniegto maksas pakalpojumu veidiem, samaksas apmēru un kārtību"
 
TIESLIETU MINISTRIJA  Gaidis Bērziņš  O.Āboliņa  Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-1324
TA-2908 
Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"  Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  I.Nikuļceva  Izskatīts MK sēdē 
2.13.  TA-2979  Rīkojuma projekts "Par L.Zimina izdošanu Baltkrievijas Republikai kriminālvajāšanai"  TIESLIETU MINISTRIJA  Gaidis Bērziņš  M.Martinsone  Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-1177
TA-2814 
Noteikumu projekts "Noteikumi par gripas pretepidēmijas pasākumiem"  Veselības ministrija  Gundars Bērziņš  D.Mūrmane-Umbraško  Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-1415
TA-3147 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumos Nr.330 "Vakcinācijas noteikumi""  Veselības ministrija  Gundars Bērziņš  D.Mūrmane-Umbraško  Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-1405
TA-3014 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 16.maija noteikumos Nr.400 "Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamajām cisternām""  Vides ministrija  Raimonds Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-1173
TA-2812 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 29.novembra noteikumos Nr.909 "Kārtība, kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus intervences pasākumi augkopības un lopkopības produktu tirgū, īstenojot Eiropas Komisijas programmas vistrūcīgākajām personām""  ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  Raimonds Vējonis  H.Jirgena  Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-1097
TA-2861 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.245 "Zemkopības ministrijas nolikums""  ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  Raimonds Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-1250
TA-3003 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 27.februāra noteikumos Nr.85 "Noteikumi par zivju izkraušanas kontroli un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudi""  ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  Raimonds Vējonis  N.Riekstiņš  Izskatīts MK sēdē 
2.20.  VSS-1095
TA-2811 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"  ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  Raimonds Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  VSS-1384
TA-3120 
Noteikumu projekts "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes "Bērni ar īpašām vajadzībām" atklāta konkursa nolikums"  Bērnu un ģimenes lietu ministrija  Ainars Baštiks  I.Ikstena
L.Lipāne
G.Podniece
 
Izskatīts MK sēdē 
2.22.  VSS-1385
TA-3124 
Noteikumu projekts "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes "Cilvēkresursu attīstība un izglītība" atklāta konkursa nolikums"  Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža  G.Arāja
L.Lipāne
G.Podniece
 
Izskatīts MK sēdē 
2.23.  VSS-1369
TA-3102 
Noteikumu projekts "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes "Eiropas kultūras mantojuma saglabāšana" atklāta konkursa nolikums"  KULTŪRAS MINISTRIJA  Helēna Demakova  U.Lielpēters
L.Lipāne
G.Podniece
 
Izskatīts MK sēdē 
2.24.  TA-3109  Noteikumu projekts "Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes "Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība" atklāta konkursa nolikums"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  Aigars Štokenbergs  U.Čakāne
L.Lipāne
G.Podniece
 
Izskatīts MK sēdē 
2.25.  VSS-1377
TA-3115 
Noteikumu projekts "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes "Veselība" atklāta konkursa nolikums"
 
Veselības ministrija  Gundars Bērziņš  L.Ruškule
L.Lipāne
G.Podniece
 
Izskatīts MK sēdē 
2.26.  VSS-1407
TA-3150 
Noteikumu projekts "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes "Vides aizsardzība" atklāta konkursa nolikums"

 
Vides ministrija  Raimonds Vējonis  L.Lipāne
G.Podniece 
Izskatīts MK sēdē 
2.27.  VSS-1406
TA-3156 
Noteikumu projekts "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes "Ilgtspējīga attīstība" atklāta konkursa nolikums"  Vides ministrija  Raimonds Vējonis  L.Lipāne
G.Podniece
 
Izskatīts MK sēdē 
2.28.  VSS-1408
TA-3212 
Noteikumu projekts "Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes "Tieslietas" atklāta konkursa nolikums"  Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  V.Šaule
L.Lipāne
G.Podniece
 
Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-3065  Informatīvais ziņojums "Par jauna konferenču centra ēkas būvniecības nepieciešamību"  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  M.Kaijaks
A.Dobrājs 
Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-3126  Informatīvais ziņojums par Eiropas Cilvēktiesību tiesas lēmumu lietā "Ozoliņa pret Latviju"  Ārlietu ministrija  Aigars Štokenbergs  S.Kauliņa  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-3158  Likumprojekts "Grozījumi Bāriņtiesu likumā"  Bērnu un ģimenes lietu ministrija  Ainars Baštiks  L.Liepiņa  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-3107  Informatīvais ziņojums par mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām pieprasījumu sagatavošanas, izvērtēšanas, piešķiršanas un izlietošanas uzraudzības kārtību 2007.gadam
 
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  Aigars Štokenbergs  I.Kukute  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  VSS-600
TA-2235 
Noteikumu projekts "Noteikumi par kadastra informācijas sistēmas uzturēšanai nepieciešamās informācijas sniegšanas kārtību un apjomu"  TIESLIETU MINISTRIJA  Gaidis Bērziņš  M.Bērziņa  Izskatīts MK sēdē 
V. Papildus iekļautie jautājumi
5.1.  TA-3202  Latvijas Nacionālā pozīcija par Eiropas Komisijas ziņojumu par Turcijas nacionālās likumdošanas caurskatīšanu pievienošanās Eiropas Savienībai sarunu 7.sadaļā (Intelektuālā īpašuma tiesības)  Ārlietu ministrija  Aigars Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
5.2.  VSS-788
TA-3114 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (84.saraksts)"  Ekonomikas ministrija  Ivars Godmanis  K.Lore
M.Lakševica 
Izskatīts MK sēdē 
5.3.  VSS-1434
TA-3128 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (94.saraksts)"  Ekonomikas ministrija  Ivars Godmanis  K.Lore
M.Lakševica 
Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-2977  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Asaru prospektā 59, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  Ivars Godmanis  K.Lore
M.Lakševica
 
Izskatīts MK sēdē 
5.5.  VSS-1634
TA-639 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 18.jūnija rīkojumā Nr.403 "Par nekustamo īpašumu nodošanu Veselības ministrijas valdījumā""  Ekonomikas ministrija  Ivars Godmanis  K.Lore
M.Lakševica 
Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-3154  Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts nekustamo īpašumu Rīgā, Skanstes ielā 6"  Ekonomikas ministrija  Ivars Godmanis  K.Lore
M.Lakševica 
Izskatīts MK sēdē 
5.7.  TA-3153  Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts nekustamo īpašumu Rīgā, Lubānas ielā 49"  Ekonomikas ministrija  Ivars Godmanis  K.Lore
M.Lakševica
 
Izskatīts MK sēdē 
5.8.  TA-3157  Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valstij piederošo nekustamo īpašumu Rīgā, Šmerļa ielā 1"  Ekonomikas ministrija  Ivars Godmanis  K.Lore
M.Lakševica
 
Izskatīts MK sēdē 
5.9.  TA-3229  Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Salaspilī, Miera ielā 34"  Ekonomikas ministrija  Ivars Godmanis  K.Lore
M.Lakševica 
Izskatīts MK sēdē 
5.10.  TA-3230  Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Rīgā, Jāņa Asara ielā 5"  Ekonomikas ministrija  Ivars Godmanis  K.Lore
M.Lakševica 
Izskatīts MK sēdē 
5.11.  TA-3152  Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (68.saraksts)"  Ekonomikas ministrija  Ivars Godmanis  K.Lore
M.Lakševica 
Izskatīts MK sēdē 
5.12.  TA-3232  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 18.februāra rīkojumā Nr.108 "Par atsevišķu Aizsardzības ministrijas valdījumā esošu nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā""  Ekonomikas ministrija  Ivars Godmanis  K.Lore
M.Lakševica
 
Izskatīts MK sēdē 
5.13.  VSS-1158
TA-2568 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (89.saraksts)"  Ekonomikas ministrija  Ivars Godmanis  K.Lore
M.Lakševica
 
Izskatīts MK sēdē 
5.14.  VSS-1178
TA-2576 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 30.septembra rīkojumā Nr.478 "Par nekustamo īpašumu Rīgā, A.Briāna ielā 13 un Brīvības ielā 126a""  Ekonomikas ministrija  Ivars Godmanis  K.Lore
M.Lakševica 
Izskatīts MK sēdē 
5.15.  TA-3215  Informatīvais ziņojums par izskatāmajiem jautājumiem Eiropas Savienības Sporta ministru sanāksmē "Eiropas Savienība un sports: saskaņojot izredzes" 2006.gada
27.-28.novembrī
 
Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža  E.Šneps  Izskatīts MK sēdē 
5.16.  TA-3193  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā militārās aviācijas gaisa kuģi veic lidojumus Latvijas Republikas gaisa telpā"  Aizsardzības ministrija  Atis Slakteris  S.Zaharova  Izskatīts MK sēdē 
5.17.  TA-3216  Rīkojuma projekts "Par degvielas karšu pieņemšanu NATO valstu un valdību vadītāju sanāksmes vajadzībām"
Rīkojuma projekts "Par degvielas karšu pirkumu NATO valstu un valdību vadītāju sanāksmes vajadzībām"
 
Aizsardzības ministrija  Atis Slakteris    Izskatīts MK sēdē 
5.18.  TA-3184  Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Veselības ministrijai (Katastrofu medicīnas centram) papildu izdevumiem, kas saistīti ar NATO valstu un valdību vadītāju sanāksmes medicīnisko nodrošinājumu"  Veselības ministrija  Gundars Bērziņš  L.Ruškule  Izskatīts MK sēdē 
5.19.  TA-3220  Noteikumu projekts "Noteikumi par Īpašu uzdevumu ministra Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās kompetenci"  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  I.Geiba
Z.Kozlovska
 
Izskatīts MK sēdē 
5.20.  TA-3221  Rīkojuma projekts "Par īpašu uzdevumu ministra Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās darbības nodrošināšanu"  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  I.Geiba
Z.Kozlovska
 
Izskatīts MK sēdē 
5.21.  TA-3219  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.239 "Finanšu ministrijas nolikums""  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  I.Geiba
Z.Kozlovska
 
Izskatīts MK sēdē 
5.22.  TA-3223  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, Telekomunikācijas un Enerģētikas Ministru padomes 2006.gada 23.novembra sanāksmei   Ekonomikas ministrija  Ivars Godmanis  I.Preimate
R.Šņuka
N.Freivalds
A.Teteris
J.Gailis
 
Izskatīts MK sēdē 
5.23.  TA-3225  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2006.gada 28.novembra sanāksmei  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  M.Jurušs  Izskatīts MK sēdē 
5.24.  TA-3228  Rīkojuma projekts "Par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas valstu un valdību vadītāju sanāksmes ietvaros notiekošo starptautisko konferenču organizēšanu"  Aizsardzības ministrija  Atis Slakteris  G.Keiša
I.Kupce
 
Izskatīts MK sēdē 
5.25.  TA-3233  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 10.jūlija rīkojumā Nr.512 "Par valsts galvoto reģionālo olimpisko centru projektu īstenošanu"  Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža  G.Rāviņš
E.Severs
E.Šneps
A.Rubļevskis
 
Izskatīts MK sēdē 
5.26.  TA-3180  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 3.janvāra noteikumos Nr.21 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2006.gadā un tā piešķiršanas kārtību""  Zemkopības ministrija  Raimonds Vējonis  L.Jansone  Izskatīts MK sēdē 
5.27.  VSS-1161
TA-2569 
Noteikumu projekts "Kārtība un apmērs, kādā atlīdzināmi zaudējumi, kas nodarīti personas mantai vai veselībai sakarā ar Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dienesta darbību"  IEKŠLIETU MINISTRIJA  Ivars Godmanis  Ģ.Kadilis  Izskatīts MK sēdē 
5.28.  TA-3235  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nosakāma maksa par aeronavigācijas un valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" pakalpojumiem, un tās sadales kārtība"  Satiksmes ministrija  Ainārs Šlesers  A.Muižnieks  Izskatīt MKK 
5.29.  TA-3227  Par K.Jarinovskas pārcelšanu no Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra amata Valsts vides dienesta ģenerāldirektora vietnieka amatā  Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža    Izskatīts MK sēdē 
5.30.  VSS-1427
TA-3034 
Noteikumu projekts "Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm fiziskās sagatavotības prasības"  Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  D.Piebalga  Izskatīts MK sēdē 
5.31.  VSS-1293
TA-3146 
Noteikumu projekts "Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm un amatpersonu amata kandidātu veselības stāvokļa un psiholoģisko īpašību prasības un veselības stāvokļa un psiholoģisko īpašību pārbaudes kārtība"  Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  D.Piebalga  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-2976  Ministru kabineta Atbildes raksta projekts Latvijas Republikas Satversmes tiesai  Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža  R.Kārkliņš
E.Martinsons
A.Melnis
 
Izskatīts MK sēdē 
6.2.  426-k    Aizsardzības ministrija  Atis Slakteris  Izskatīts MK sēdē   
6.3.  419-k  Instrukcijas projekts "Kārtība kādā NBS Apvienotais operāciju centrs tiek izmantots vienotai valsts līmeņa krīžu vadībai"  Aizsardzības ministrija  Atis Slakteris  Izskatīts MK sēdē   
6.4.  427-k    Kultūras ministrija  Helēna Demakova  Izskatīts MK sēdē   
6.5.  425-s    Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  Izskatīts MK sēdē   
6.6.  424-k  Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par Latvijas valsts aizsardzības spēju stiprināšanu  Aizsardzības ministrija  Atis Slakteris  J.Garisons
S.Zaharova

(Izskatīts MK sēdē)
 
 
6.7.  428-k    Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis

 
Izskatīts MK sēdē   
6.8.  429-k    Aizsardzības ministrija  Atis Slakteris  Izskatīts MK sēdē   
6.9.  430-k    Aizsardzības ministrija  Atis Slakteris  Izskatīts MK sēdē   
6.10.  431-k    Aizsardzības ministrija  Atis Slakteris  Izskatīts MK sēdē   
6.11.  432-k    Aizsardzības ministrija  Atis Slakteris  Izskatīts MK sēdē   
6.12.  TA-3231  Noteikumu projekts "Par vienošanos starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju un Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju par Igaunijas ieguldījumu Latvijas institūciju atbalstam NATO valstu un valdību vadītāju sanāksmes Rīgā drošības īstenošanai"  Aizsardzības ministrija  Atis Slakteris  J.Garisons
V.Būcēns
 
Izskatīts MK sēdē 
6.13.  TA-3236  Rīkojuma projekts "Par finansējumu Rīgas domes Rīgas pašvaldības policijas darbinieku papildus atalgojumu saistībā ar Ziemeļatlantijas līguma organizācijas valstu un valdību vadītāju sanāksmi"  Aizsardzības ministrija  Atis Slakteris  G.Keiša  Izskatīts MK sēdē 
6.14.  TA-3234  Rīkojuma projekts "Grozījums 2006.gada 13.oktobra Ministru kabineta rīkojumā Nr.795 "Par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas valstu un valdību vadītāju sanāksmes nodrošinājumu ar vizuālas informācijas datu nesējiem"  Aizsardzības ministrija  Atis Slakteris

 
G.Keiša  Izskatīts MK sēdē 
6.15.  TA-3237  Rīkojuma projekts "Par finansējumu ceļa zīmju uzstādīšanai, luksoforu objektu darba režīmu maiņas, auto evakuatoru pakalpojumu nodrošināšanai un sabiedriskā transporta nakts reisu nodrošināšanai saistībā ar Ziemeļatlantijas līguma organizācijas valstu un valdību vadītāju sanāksmi"  Aizsardzības ministrija  Atis Slakteris  G.Keiša  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu