Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2007.gada 2.janvāra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā -
reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministrs
A.Štokenbergs
Rīgā 2006.gada 28.decembrī
2.janvārī plkst. 12:30 precizēta
 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2007.gada 2.janvārī
plkst. 12:00

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Ministru kabineta lieta (II)
1.1.  VSS-1287
TA-3190 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (93.saraksts)"  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  M.Lakševica
K.Lore
 
Izskatīts MK un atlikts 
1.2.  VSS-1288
TA-3189 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 1997.gada 21.oktobra rīkojumā Nr.531 "Par valsts dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai""  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  M.Lakševica
K.Lore
 
Izskatīts MK un atlikts 
1.3.  VSS-657
TA-1922 
Likumprojekts "Biometrijas datu apstrādes sistēmas likums"  Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  A.Stepens  Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1302
TA-2936 
Noteikumu projekts "Valsts slimnīcas "Leprozorijs" nolikums"  Veselības ministrija  Gundars Bērziņš  A.Jurševica  Izskatīts MK sēdē 
II. Tiesību aktu projekti, kas netiek skatīti Ministru kabineta komitejā
2.1.  VSS-1273
TA-3187 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā profesionālā dienesta karavīriem izmaksā kompensāciju dzīvojamās telpas īres izdevumu un komunālo maksājumu segšanai, un tās apmērs"
 
Aizsardzības ministrija  Atis Slakteris  D.Žukovs
A.Smalkais 
Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-3613  Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas Republikas valdības un Bijušās Dienvidslāvijas Republikas Maķedonijas valdības līgumu par vīzu prasības atcelšanu diplomātisko pasu turētājiem"  Ārlietu ministrija  Artis Pabriks  L.Palkina-Baļķīte  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-1028
TA-2975 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izstrādājama (adaptējama), ieviešama un lietojama vienotā ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēma"
 
Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  J.Supe
I.Začeste
A.Žīgure
 
Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-920
TA-3252 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas Republikas eksporta kredītu garantētāja paziņošanas procedūrām Eiropas Komisijai un citiem Eiropas Savienības dalībvalstu eksporta kredītu garantētājiem"  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  G.Ābele
A.Gulbis
I.Ozoliņa
A.Priedītis
 
Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-3431  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 19.jūlija rīkojumā Nr.349 "Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jūras ielā 53 un Jūras ielā 61, saglabāšanu valsts īpašumā""  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  K.Lore
M.Lakševica
 
Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-3396  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 1997.gada 14.oktobra rīkojumā Nr.513 "Par Latvijas Zinātņu akadēmijas Bioloģijas institūta reorganizāciju""  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  K.Lore
M.Lakševica
 
Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-1170
TA-3226 
Noteikumu projekts "Preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtība"  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  S.Birne  Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-1379
TA-3403 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas Valkā, Mazajā Parka ielā 17, pārdošanu"  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-1345
TA-3213 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Daugavpilī, Dzelzceļa ielā 5a, saglabāšanu valsts īpašumā"  Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  A.Marhels  Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-1374
TA-3214 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Šķirstiņi" Daugavpils rajona Medumu pagastā Vasarišķu ciemā saglabāšanu valsts īpašumā"  Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  A.Marhels  Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-1463
TA-3466 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Rēzeknes rajona Kaunatas pagastā saglabāšanu valsts īpašumā"  Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  A.Marhels  Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-1499
TA-3410 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 9.augusta rīkojumā Nr.601 "Par nekustamā īpašuma Jēkabpilī, Brīvības ielā 122, saglabāšanu valsts īpašumā""
 
Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  A.Marhels  Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-1498
TA-3420 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 12.jūlija rīkojumā Nr.516 "Par nekustamā īpašuma Jēkabpilī, Liliju ielā 20B, saglabāšanu valsts īpašumā""
 
Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  A.Marhels  Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-939
TA-3176 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Aucē, Raiņa ielā 2"  Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  A.Marhels  Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-1150
TA-2837 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūras sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"  IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA  Baiba Rivža  E.Papule  Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-1389
TA-3267 
Rīkojuma projekts "Par Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas Satversmes grozījumu apstiprināšanu"  Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža  J.Čakste  Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-1226
TA-3080 
Likumprojekts "Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā"  Labklājības ministrija  Dagnija Staķe  I.Tāre
L.Dimante 
Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-1213
TA-3008 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par autoceļiem""  Satiksmes ministrija  Ainars Baštiks  I.Kaupe  Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-1358
TA-3186 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 4.februāra noteikumos Nr.61 "Noteikumi par drošības un veselības aizsardzības prasībām darbā uz zvejas kuģiem""
 
Satiksmes ministrija  Ainars Baštiks  A.Krastiņš  Izskatīts MK sēdē 
2.20.  VSS-1251
TA-3328 
Noteikumu projekts "Ar juridisko palīdzību saistīto izdevumu samaksas un personas īpašās situācijas, īpašuma stāvokļa un ienākumu līmeņa uzlabošanās izvērtēšanas kārtība"
 
Tieslietu ministrija  Jurijs Strods  J.Jansons
I.Grīnberga
 
Izskatīts MK sēdē 
2.21.  VSS-1698
TA-3538 
Rīkojuma projekts "Par Valsts zemes dienesta turējumā esošās valsts kustamās mantas nodošanu"  Tieslietu ministrija  Jurijs Strods  M.Lazdovskis  Izskatīts MK sēdē 
2.22.  VSS-1309
TA-3172 
Noteikumu projekts "Noteikumi par institūciju un komercsabiedrību specializāciju lauksaimniecības augu sugu ģenētisko resursu kolekcionēšanā, saglabāšanā, raksturošanā, izvērtēšanā un izmantošanā"  Zemkopības ministrija  Mārtiņš Roze  H.Jirgena  Izskatīts MK sēdē 
2.23.  VSS-1532
TA-3487 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 25.marta noteikumos Nr.165 "Noteikumi par pesticīdu atlieku kontroli dzīvnieku izcelsmes produktos""
 
Zemkopības ministrija  Mārtiņš Roze  A.Briņķe  Izskatīts MK sēdē 
2.24.  VSS-977
TA-2679 
Noteikumu projekts "Noteikumi par prasībām tirdzniecības vietai, kur pārdod mājas (istabas) dzīvnieku barības maisījumus no atvērta oriģinālā iepakojuma, un šīs tirdzniecības vietas reģistrācijas kārtība"  ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  Mārtiņš Roze  A.Briņķe  Izskatīts MK sēdē 
2.25.  VSS-1470
TA-3318 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"  Zemkopības ministrija  Mārtiņš Roze    Izskatīts MK sēdē 
2.26.  TA-3580  Par Ministru kabineta 2006.gada 30.novembra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.62 36.§) "Likumprojekts "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likums""  Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās  Normunds Broks    Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-3017  Par tiesas spriedumu izpildi uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) likvidācijas lietās  Tieslietu ministrija  Jurijs Strods  J.Endziņš  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-3360  Par risinājuma gaitu jautājumā par pārtikas produktu krājumiem
 
Zemkopības ministrija  Mārtiņš Roze  Z.Ķikāns
I.Laumane
R.Lerhe
 
Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-2607  Par Valsts programmas "Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana. 2005.-2009.gads" īstenošanu  Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās  Oskars Kastēns    Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-3576  Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts ieņēmumu dienesta finanšu policijas ierēdņu dienesta pakāpēm"  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  I.Stalidzāne  Izskatīts MK un atlikts 
4.2.  TA-3629  Noteikumu projekts "Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammā "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" apstiprināto līdzekļu pieprasīšanas, pieprasījuma izskatīšanas, līdzekļu piešķiršanas, izlietojuma, uzskaites, kontroles un pārskatu sniegšanas kārtība"  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  Z.Adijāne
Z.Eglīte
J.Šints
 
Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-3626  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 26.septembra noteikumos Nr.802 "Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēru un izmaksas kārtību sakaru virsniekiem, kuri pilda dienesta pienākumus ārvalstīs""  Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  Ģ.Kadilis  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-3617  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta noteikumos Nr.711 "Kārtība, kādā pašvaldības izvēlas piedāvājumus un slēdz līgumus par dzīvojamās mājas vai dzīvojamās telpas nomu""  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  Aigars Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-3618  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 4.februāra noteikumos Nr.56 "Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas nolikums""  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu minitrija  Aigars Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
4.6.  TA-3619  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 16.augusta noteikumos Nr.610 "Kārtība, kādā dzīvokļu īpašniekiem sniedz galvojumu aizdevumam daudzdzīvokļu mājas renovācijai vai rekonstrukcijai""  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  Aigars Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
4.7.  TA-3620  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 9.augusta noteikumos Nr.594 "Kārtība, kādā valsts piedalās dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta finansiālajā nodrošināšanā""  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  Aigars Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
4.8.  TA-3621  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 5.aprīļa noteikumos Nr.237 "Kārtība, kādā pašvaldībām piešķiramas valsts mērķdotācijas dzīvokļa jautājumu risināšanai""  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  Aigars Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
4.9.  TA-3623  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 16.augusta noteikumos Nr.608 "Kārtība, kādā ģimenēm ar bērniem sniedz galvojumu aizdevumam dzīvojamās telpas (mājokļa) iegādei vai būvniecībai""  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  Aigars Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
4.10.  TA-3625  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 16.augusta noteikumos Nr.609 "Kārtība, kādā sniedz palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai, izsniedzot attiecīgu galvojumu""  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  Aigars Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
4.11.  TA-3622  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 25.augusta rīkojumā Nr.576 "Par Mājokļu attīstības kreditēšanas programmas (II posms) aktualizāciju""  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  Aigars Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
V. Papildus iekļautie jautājumi
5.1.  TA-2429  Par valsts nekustamo īpašumu Rīgā, Merķeļa ielā 11  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  M.Lakševica
K.Lore
E.Martinsons
 
Izskatīts MK un atlikts 
5.2.  TA-1730  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 1994.gada 22.novembra rīkojuma Nr.507 "Par nekustamo īpašumu Rīgā, Merķeļa ielā 11" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  M.Lakševica
K.Lore
 
Izskatīts MK un atlikts 
5.3.  TA-2750  Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Rīgā, Krustabaznīcas ielā 11, kadastra Nr.01000910112"  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  S.Araslanova
M.Lakševica
K.Lore
J.Baļčūns
 
Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-2751  Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamā īpašuma Rīgā, Dunavas ielā 13, ēkas (kadastra apzīmējumi 01000480173001 ar piebūvēm a, b, c, d un 01000480173002)"  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  S.Araslanova
M.Lakševica
K.Lore
J.Balčūns
 
Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-2748  Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  S.Araslanova
M.Lakševica
K.Lore
J.Balčūns
 
Noraidīts 
5.6.  TA-1736  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 1996.gada 22.maija rīkojumā Nr.187 "Par valsts nekustamā īpašuma objektu nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā""  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  S.Araslanova
M.Lakševica
K.Lore
J.Balčūns
 
Noraidīts 
5.7.  TA-3606  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 23.augusta noteikumos Nr.378 "Darbā nodarītā kaitējuma atlīdzības aprēķināšanas, finansēšanas un izmaksas kārtība""  Labklājības ministrija  Dagnija Staķe  S.Krastiņa  Izskatīts MK sēdē 
5.8.  TA-3530  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 5.augusta rīkojumā Nr.520 "Par Lisabonas stratēģijas uzraudzības padomi""  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods    Izskatīts MK sēdē 
5.9.  VSS-1552
TA-3354 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija noteikumos Nr.446 "Valsts budžeta iestāžu un pašvaldību gada pārskatu sagatavošanas kārtība""  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš    Izskatīts MK sēdē 
5.10.  TA-1  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 26.septembra noteikumos Nr.804 "Noteikumi par pabalsta un kompensācijas apmēru Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālo dienesta pakāpi, kuras ārvalstī apsargā Latvijas Republikas vēstniecību vai pārstāvniecību, kā arī kārtību, kādā sedz ar minēto amatpersonu uzturēšanos ārvalstī saistītos izdevumus""  Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  Ģ.Kadilis  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  456-k  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Karulis pret Latviju"    Artis Pabriks  I.Reine

Izskatīts MK sēdē 
 
Skatīt protokolu