Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2007.gada 30.janvāra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
A.Kalvītis
Rīgā 2007.gada 26.janvārī
30.janvārī plkst. 12:30 precizēta
 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2007.gada 30.janvārī
plkst. 12:00

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Ministru kabineta lieta (II)
1.1.  VSS-280
TA-2448 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (78.saraksts)"  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  M.Lakševica
K.Lore
 
Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-281
TA-2332 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 30.septembra rīkojumā Nr.717 "Par Zemkopības ministrijas valdījumā esošu valsts nekustamo īpašumu nodošanu Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā""  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  M.Lakševica
K.Lore
 
Izskatīts MK un atlikts 
1.3.  VSS-776
TA-3253 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 8.novembra noteikumos Nr.845 "Noteikumi par transportlīdzekļu reģistrācijas valsts nodevu (transportlīdzekļu reģistra nodevu)""  Zemkopības ministrija  Dagnija Staķe    Izskatīts MK sēdē 
II. Tiesību aktu projekti, kas netiek skatīti Ministru kabineta komitejā
2.1.  VSS-1014
TA-3183 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumos Nr.59 "Noteikumi par valsts aģentūras "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra" publisko maksas pakalpojumu cenrādi""
 
Zemkopības ministrija  Dagnija Staķe  G.Melkins  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-1531
TA-3577 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.237 "Noteikumi par dzīvnieku barībā un barības sastāvdaļās aizliegtajām vielām un barības nekaitīguma prasībām""  Zemkopības ministrija  Dagnija Staķe  A.Briņķe  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-1708
TA-61 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumos Nr.361 "Labības tirgus intervences pasākumu administrēšanas un uzraudzīšanas kārtība""  Zemkopības ministrija  Dagnija Staķe  H.Jirgena
A.Staķis 
Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-1148
TA-3331 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par mēslošanas līdzekļa reģistrāciju vai atļaujas saņemšanu mēslošanas līdzekļa ievešanai vai tirdzniecībai, kā arī tās maksāšanas kārtību"


 
Zemkopības ministrija  Dagnija Staķe  H.Jirgena  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-1172
TA-34 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par iesnieguma izskatīšanu selekcionāra tiesību piešķiršanai, selekcionāra tiesību aizsardzību un licences līguma reģistrāciju Valsts augu aizsardzības dienestā un minēto nodevu maksāšanas kārtību"  Zemkopības ministrija  Dagnija Staķe  H.Jirgena  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-767
TA-2334 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas Republikas diplomātiskajām pasēm"  Ārlietu ministrija  Artis Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-1130
TA-26 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Aizsardzības ministrijas norīkotās amatpersonas uzsāk, pilda un izbeidz dienesta pienākumus diplomātiskajā un konsulārajā dienestā"  Ārlietu ministrija  Artis Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-1432
TA-3271 
Likumprojekts "Grozījums Ārstniecības likumā"  Aizsardzības ministrija  Atis Slakteris  S.Vistiņa  Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-1430
TA-3340 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu""  Aizsardzības ministrija  Atis Slakteris  E.Laimīte  Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-1428
TA-3160 
Likumprojekts "Grozījums Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā"  Aizsardzības ministrija  Atis Slakteris  E.Laimīte  Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-1429
TA-3161 
Likumprojekts "Grozījums Profesionālās izglītības likumā"  Aizsardzības ministrija  Atis Slakteris  E.Laimīte  Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-1431
TA-3341 
Likumprojekts "Grozījums Dzīvesvietas deklarēšanas likumā"  Aizsardzības ministrija  Atis Slakteris  E.Laimīte  Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-1433
TA-3196 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu""  Aizsardzības ministrija  Atis Slakteris  D.Žukovs  Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-1351
TA-3112 
Likumprojekts "Grozījums Saeimas vēlēšanu likumā"  Aizsardzības ministrija  Atis Slakteris  D.Žukovs  Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-1275
TA-3444 
(atbalstīts VSS) Likumprojekts "Grozījums Dzelzceļa pārvadājumu likumā"  Aizsardzības ministrija  Atis Slakteris  V.Būcēns
L.Veita
 
Izskatīts MK sēdē 
2.16.  TA-197  Par Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.66 36.§) "Noteikumu projekts "Kārtība, kādā dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu"" izpildi  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-1438
TA-3239 
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras turējumā esošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas optika" kapitāla daļu nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  K.Lore
M.Vildava
 
Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-1253
TA-88 
Rīkojuma projekts "Par zemesgabala Jūrmalā, Vidus prospektā 38, saglabāšanu valsts īpašumā"
 
Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža  A.Depkovska  Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-1673
TA-83 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienības Daugavpilī, Dzintaru ielā 6/8, saglabāšanu valsts īpašumā"  Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  L.Ozols  Izskatīts MK sēdē 
2.20.  TA-3573  Par Ministru kabineta 2006.gada 30.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.30 49.§) "Par Latvijas Republikas - Igaunijas Republikas pārrobežu sadarbības stratēģijas īstenošanu" izpildi  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  Aigars Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  VSS-1591
TA-3596 
Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvojamo māju nodošanu pašvaldību īpašumā"   Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  Aigars Štokenbergs  I.Krauze  Izskatīts MK sēdē 
2.22.  VSS-1810
TA-178 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par aviāciju""  Satiksmes ministrija  Ainārs Šlesers  I.A.Gaveika  Izskatīts MK sēdē 
2.23.  VSS-1594
TA-3541 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 26.septembra noteikumos Nr.789 "Šaursliežu dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi""  Satiksmes ministrija  Ainārs Šlesers  A.Dunskis
J.Eiduks
 
Izskatīts MK sēdē 
2.24.  TA-164  Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"  Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
2.25.  VSS-1403
TA-3540 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumos Nr.107 "Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība""  Vides ministrija  Raimonds Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
2.26.  VSS-1783
TA-100 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.244 "Vides ministrijas nolikums""
 
Vides ministrija  Raimonds Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
2.27.  VSS-1829
TA-166 
Par Ministru kabineta 2006.gada 3.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.50 61.§) "Rīkojuma projekts "Par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" apstiprināšanu"" izpildi  Finanšu ministrija  Normunds Broks  A.Antonovs
D.Grūberte
 
Izskatīts MK sēdē 
2.28.  VSS-1826
TA-170 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 11.septembra rīkojumā Nr.691 "Par operacionālās programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" projektu""  Finanšu ministrija  Normunds Broks  A.Antonovs
D.Grūberte
 
Izskatīts MK sēdē 
2.29.  VSS-1830
TA-172 
Par Ministru kabineta 2006.gada 3.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.50 62.§) "Rīkojuma projekts "Par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" apstiprināšanu"" izpildi  Finanšu ministrija  Normunds Broks  A.Antonovs
D.Grūberte
 
Izskatīts MK sēdē 
2.30.  VSS-1827
TA-168 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta rīkojumā Nr.625 "Par operacionālās programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" projektu""  Finanšu ministrija  Normunds Broks  A.Antonovs
D.Grūberte
 
Izskatīts MK sēdē 
2.31.  VSS-1831
TA-174 
Par Ministru kabineta 2006.gada 3.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.50 63.§) "Rīkojuma projekts "Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" apstiprināšanu"" izpildi  Finanšu ministrija  Normunds Broks  A.Antonovs
D.Grūberte
 
Izskatīts MK sēdē 
2.32.  VSS-1828
TA-177 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 4.septembra rīkojumā Nr.674 "Par operacionālās programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" projektu""  Finanšu ministrija  Normunds Broks  A.Antonovs
D.Grūberte
 
Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-202  Par nozaru politiku virzību Somijas prezidentūrā un plānoto attīstību Vācijas prezidentūrā (2006.gada jūlijs - 2007.gada jūnijs)
 
Ārlietu ministrija  Artis Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-198  Par Latvijas prezidentūru Baltijas Ministru Padomē 2007.gadā

 
Ārlietu ministrija  Artis Pabriks  E.Trumkalns  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-187  Par inflācijas procesiem valstī  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  O.Barānovs
G.Piņķe
 
Izskatīts MK sēdē 
3.4.  VSS-527
TA-2896 
Par Eiropas Savienības tiesībām atbilstošiem risinājumiem saistībā ar Eiropas Savienības tiesību aktos iekļautu spēku zaudējušu standartu pārņemšanu un Amerikas Testēšanas un materiālu biedrības, kā arī citu standartizācijas organizāciju izstrādātu standartu pārņemšanu, kurus šobrīd nav iespējams tulkot latviešu valodā
 
Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  R.Ansone
I.Heldorfa
A.Matīss
 
Izskatīts MK un atlikts 
3.5.  TA-190  Par situāciju Latvijas elektroapgādē
 
Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods    Izskatīts MK sēdē 
3.6.  TA-56  Par būvju (ēku) īpašnieku noteikšanas regulējumu normatīvajos aktos  Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-138  Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta programmas "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO" līdzekļu izlietojumu"  Aizsardzības ministrija  Atis Slakteris  M.Skudra  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-223  Rīkojuma projekts "Par medicīnisko iekārtu, saimniecības inventāra un autotransporta iegādi Latvijas Cietumu slimnīcai Olaines cietumā"  Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-191  Noteikumu projekts "Rāznas nacionālā parka administrācijas nolikums"  Vides ministrija  Raimonds Vējonis  D.Vilkaste  Izskatīts MK sēdē 
V. Papildus iekļautie jautājumi
5.1.  VSS-1257
TA-60 
Noteikumu projekts "Apsardzes darbības licencēšanas noteikumi"  Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  A.Sudārs  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-266  Latvijas sākotnējā pozīcija Komisijas priekšlikumam par Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projektu, kas papildina Direktīvu 2003/87/EK par aviācijas aktivitāšu iekļaušanu siltumnīcefekta gāzu emisiju kvotu tirdzniecības sistēmā Kopienā  Vides ministrija  Raimonds Vējonis  V.Bisters
E.Cilinskis
 
Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-265  Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas vienošanos par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas gaisa telpas patrulēšanas finansēšanu un izmaksu sadali"  Aizsardzības ministrija  Atis Slakteris  S.Zaharova  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-276  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 31.marta rīkojumā Nr.219 "Par ēkas un ar to saistītās zemes vienības nomu Rīgā, Grostonas ielā 6B""  Aizsardzības ministrija  Atis Slakteris  I.Alkšere  Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-279  Rīkojuma projekts "Par Baltkrievijas studentu studijām Latvijā"  Ārlietu ministrija  Artis Pabriks  L.Andersone  Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-280  Latvijas nacionālā pozīcija par pievienošanos 2001.gada Keiptaunas Konvencijai par starptautiskajām nodrošinājuma tiesībām uz kustamām iekārtām  Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  N.Kalns
S.Vīgante
 
Izskatīts MK un atlikts 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-275  DV. Par darba grupas izveidi kuģa GOLDEN SKY avārijas seku novēršanas darbu koordinēšanai (papidus iekļautais jautājums)  Aizsardzības ministrija  Atis Slakteris    Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu