Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2007.gada 6.marta sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
A.Kalvītis
Rīgā 2007.gada 1.martā
6.martā plkst. 12:20 precizēta
 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2007.gada 6.martā
plkst. 12:00

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
Ministru kabineta lieta
0.1.  TA-517  Par Ministru kabineta 2007.gada 26.februāra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.15 1.§) "Par situāciju saistībā ar Alsungā notikušo traģēdiju 2007.gada 23.februārī"  Labklājības ministrija  Raimonds Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
I. Ministru kabineta lieta (II)
1.1.  TA-3604  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Rīgā, Vingrotāju ielā 1, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  K.Lore
M.Lakševica
 
Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-941  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 1997.gada 30.aprīļa rīkojumā Nr.208 "Par nekustamā īpašuma Rīgā un Jūrmalā saglabāšanu valsts īpašumā""  EKONOMIKAS MINISTRIJA  Jurijs Strods  K.Lore
M.Lakševica
 
Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-64  Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts nekustamo īpašumu Rīgā, Ķīpsalas ielā 5"  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  K.Lore
M.Lakševica
E.Martinsons
 
Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-180  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 1994.gada 26.jūlija rīkojumā Nr.336 "Par nekustamo īpašumu Rīgā, Ķīpsalā""  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  K.Lore
M.Lakševica
 
Noraidīts 
II. Tiesību aktu projekti, kas netiek skatīti Ministru kabineta komitejā
2.1.  VSS-1508
TA-460 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 16.jūnija rīkojumā Nr.433 "Par Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komiteju""  Ārlietu ministrija  Artis Pabriks  I.Marcinkēviča  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-501  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 25.jūlija rīkojumā Nr.456 "Par darba grupas izveidi saistībā ar valstij piederošajām kapitāla daļām sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Lattelecom" un sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas Mobilais Telefons"""  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  Dž.Innusa  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-1617
TA-80 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 17.augusta rīkojumā Nr.551 "Par Nacionālās akreditācijas padomes sastāvu""  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  R.Ansone
I.Heldorfa
 
Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-1588
TA-3488 
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras turējumā esošo akciju sabiedrības "Rīgas starptautiskā autoosta" kapitāla daļu nodošanu privatizācijai"
 
Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  K.Lore
M.Vildava
 
Izskatīts MK un atlikts 
2.5.  TA-348  Par Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.65 50.§) "Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"" izpildi  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  A.Orehova
D.Robežniece
 
Izskatīts MK un atlikts 
2.6.  VSS-1579
TA-3594 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.178 "Kārtība, kādā piemērojami starptautiskajos līgumos par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu noteiktie nodokļu atvieglojumi""  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  A.Birums  Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-29
TA-355 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 27.maija rīkojumā Nr.367 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""
 
Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-246  Par Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.44 51.§) "Informatīvais ziņojums par investīciju projekta IA-16 "Valsts robežas infrastruktūras attīstība" ietvaros plānoto pierobežas ceļu projektēšanu, būvniecību, rekonstrukciju un apsaimniekošanu" 2.2.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi  Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  A.Bērziņš
J.Simsons

 
Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-1216
TA-2921 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.217 "Vīzu noteikumi""  Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  M.Roze  Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-1635
TA-3628 
Noteikumu projekts "Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas nolikums"
 
Izglītības un zinātnes ministrija  Raimonds Vējonis  J.Čakste  Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-1802
TA-475 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta noteikumos Nr.722 "Noteikumi par atklāta
projektu iesniegumu konkursa "Jauniešu ar speciālām vajadzībām integrēšana izglītības sistēmā" vadlīnijām""
 
Izglītības un zinātnes ministrija  Raimonds Vējonis  E.Kivriņa  Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-1542
TA-245 
Noteikumu projekts "Noteikumi par profesionālās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa un eksaminācijas centru profesionālās kvalifikācijas ieguves organizēšanai obligāti nepieciešamo dokumentāciju"  Izglītības un zinātnes ministrija  Raimonds Vējonis  G.Krusts  Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-870
TA-3118 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 17.jūnija noteikumos Nr.309 "Aktīvo nodarbinātības pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtība un aktīvo nodarbinātības pasākumu realizētāju izvēles principi""
 
Labklājības ministrija  Dagnija Staķe  I.Tāre  Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-1217
TA-3412 
Noteikumu projekts "Transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšanas, kā arī transportlīdzekļu vadīšanas tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība, un vadītāja apliecības izsniegšanas apmaiņas un atjaunošanas kārtība"
 
Satiksmes ministrija  Ainārs Šlesers  J.Kancēvičs
J.Teteris
 
Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-1749
TA-302 
Noteikumu projekts "Noteikumi par ziņām, kas ierakstāmas bāriņtiesu izdarīto apliecinājumu un citu darbību reģistrā, un reģistra vešanas kārtību"   Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  I.Baldiņa  Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-1175
TA-155 
Noteikumu projekts "Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražošanas uzņēmums ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus"   Veselības ministrija  Vinets Veldre  J.Bundulis  Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-1402
TA-224 
Noteikumu projekts "Dabas lieguma "Sitas un Pededzes paliene" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"  Vides ministrija  Raimonds Vējonis  D.Vilkaste  Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-1472
TA-3395 
Noteikumu projekts "Veterināro zāļu reklamēšanas kārtība"  Zemkopības ministrija  Mārtiņš Roze  A.Briņķe  Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-1786
TA-212 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumos Nr.156 "Augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas kārtība""  Zemkopības ministrija  Mārtiņš Roze  R.Arnītis  Izskatīts MK sēdē 
2.20.  VSS-722
TA-2443 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā"  Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts  Ina Gudele  I.Burmistrovs
E.Piruška
G.Krasovskis
 
Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-533  Par laika periodā no 2006.gada 1.novembra līdz 2007.gada 31.janvārim paveiktajiem un nākošajā atskaites periodā plānotajiem uzdevumiem vienotās Eiropas valūtas ieviešanai Latvijā  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  S.Bajāre  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-3583  (atbalstīts MKK) Par Tieslietu ministrijas un Bērnu un ģimenes lietu ministrijas atbildības jomas sadalījumu attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr.2201/2003 attiecībā uz jurisdikciju laulības lietās un ievieš noteikumus par šajās lietās piemērojamām tiesībām, un Zaļo grāmatu par kolīziju normām laulāto mantiskajās attiecībās  Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
3.3.  2007-SAN-752, Saņemtais dokuments  Par droša elektroniskā paraksta radīšanas viedkaršu izsniegšanas nodrošināšanu iestāžu darbiniekiem    Ina Gudele,
Ainārs Šlesers
 
E.Eglītis
I.Rozenberga

Izskatīts MK sēdē
 
 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-599  Par pilnvarojumu Ministru kabinetam parakstīt 1997.gada 7.augustā parafēto Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līguma projektu par Latvijas un Krievijas valsts robežu   Ārlietu ministrija  Artis Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  VSS-401
TA-1593 
Likumprojekts "Grozījumi Konkurences likumā"  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  S.Ābrama
I.Heldorfa
I.Jaunzeme
A.Matīss
A.Sedmale
H.Danusēvičs
 
Izskatīts MK un atlikts 
4.3.  TA-273  Likumprojekts "Grozījums Ieguldītāju aizsardzības likumā"  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  J.Brazovskis
G.Cerbulis 
Izskatīts MK sēdē 
4.4.  VSS-112
TA-549 
Par Daugavas stadiona rekonstrukcijas īstenošanu  Izglītības un zinātnes ministrija  Raimonds Vējonis  E.Severs
E.Šneps
 
Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-342  Rīkojuma projekts "Par Aloiza Korsaka izdošanu Baltkrievijas Republikai kriminālvajāšanai"
 
Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  M.Martinsone
J.Muraru
M.Strads
 
Izskatīts MK sēdē 
4.6.  TA-602  Par patēriņa cenu inflācijas attīstību un samazināšanas priekšlikumiem (papildus iekļautais jautājums)  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  H.Ancāns
E.Baldzēns
K.Gerhards
D.Gulbe
D.Robežniece
J.Miķelsons
I.Šņucins
D.Tauriņš
T.Tverijons
A.Vilks
 
Izskatīts MK sēdē 
V. Papildus iekļautie jautājumi
5.1.  VSS-78
TA-569 
Rīkojuma projekts "Par Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammā 05.02.00 "Zinātnes bāzes finansējums" paredzētā asignējuma pārdali starp ministrijām"
 
Izglītības un zinātnes ministrija  Raimonds Vējonis  M.Bundule
J.Fortiņa
 
Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-592  Informatīvais ziņojums "Papildu valsts tiešo maksājumu piemērošana lauksaimniecībā"  Zemkopības ministrija  Mārtiņš Roze  A.Lapiņš
R.Lerhe
 
Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-584  Par Eiropas Savienības sporta ministru 2007.gada 12.-13.marta neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
 
Izglītības un zinātnes ministrija  Raimonds Vējonis  A.Brūne
E.Šneps
 
Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-600  Par Eiropas Savienības attīstības ministru 2007.gada 12.-13.marta neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  Artis Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-594  Rīkojuma projekts "Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali 2007.gadā"  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  Z.Adijāne  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-598  Paskaidrojuma raksta projekts Administratīvajai rajona tiesai  Aizsardzības ministrija  Atis Slakteris  J.Pogiļdjakova  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-604  Paskaidrojuma raksta projekts Administratīvajai rajona tiesai
 
Satiksmes ministrija  Ainārs Šlesers  L.Priedīte-Kancēviča
I.Straudovska
 
Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu