Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2009.gada 24.februāra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
I.Godmanis
Rīgā 2009.gada 20.februārī
 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2009.gada 24.februārī
pēc Ministru kabineta komitejas sēdes

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Ministru kabineta lieta (I)
1.1.  2009-TA-556-IP, SAN-730-IP, Saņemtais dokuments  Par akciju sabiedrību "Parex banka"   Finanšu un kapitāla tirgus komisija  A.Slakteris  R.Paņko I.Krūmane J.Brazovskis J.Placis N.Melngailis J.Rimšēvičs   
II. Ministru kabineta lieta (I)
2.1.  VSS-34
TA-436 
Par Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.13 2.§) "Likumprojekts "Publiskās un privātās partnerības likums""   Ministru prezidents  A.Slakteris     
2.2.  TA-478  Par Ministru kabineta rīkojuma projektu "Funkciju audita plāns 2009.gada I pusgadam"   Ministru prezidents  G.Bērziņš     
III. Tiesību aktu projekti, kas netiek skatīti Ministru kabineta komitejā
3.1.  TA-437  Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola "Attīstība"" rektora vietas izpildītāja iecelšanu"   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  A.Vilciņa   
3.2.  VSS-2019
TA-171 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 18.decembra noteikumos Nr.520 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 207-01 "Ģeotehnika. Būvju pamati un pamatnes"""   Ekonomikas ministrija  K.Gerhards     
3.3.  TA-513  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumos Nr.337 "Noteikumi par Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatoru""  Ekonomikas ministrija  K.Gerhards     
3.4.  VSS-20
TA-385 
Rīkojuma projekts "Par Baltijas jūras krasta aizsardzības būvju un vēja elektrostaciju būvniecību Liepājā"   Ekonomikas ministrija  K.Gerhards     
3.5.  VSS-1738
TA-4092 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem""   Finanšu ministrija  A.Slakteris     
3.6.  VSS-2002
TA-140 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli""   Finanšu ministrija  A.Slakteris     
3.7.  VSS-1606
TA-176 
Likumprojekts "Grozījums Sodu reģistra likumā"   Iekšlietu ministrija  M.Segliņš     
3.8.  VSS-1660
TA-4024 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 11.jūlija noteikumos Nr.584 "Valsts policijas koledžas nolikums""  Iekšlietu ministrija  M.Segliņš     
3.9.  VSS-1162
TA-3637 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Sociālās integrācijas valsts aģentūras sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"  Labklājības ministrija  I.Purne     
3.10.  TA-419  Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo akciju sabiedrības "Baloži" kapitāla daļu pārdošanu"   Labklājības ministrija  I.Purne     
3.11.  VSS-1727
TA-113 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 1.marta noteikumos Nr.158 "Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos""   Satiksmes ministrija  A.Šlesers     
3.12.  VSS-1734
TA-116 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.marta noteikumos Nr.200 "Noteikumi par civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrācijas kārtību un nacionālās zīmes un reģistrācijas zīmes izvietošanas kārtību uz Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā reģistrētajiem gaisa kuģiem""   Satiksmes ministrija  A.Šlesers     
3.13.  VSS-1757
TA-216 
Noteikumu projekts "Savstarpējas izmantojamības tehniskās specifikācijas piemērošanas kārtība attiecībā uz Eiropas parasto dzelzceļu satiksmes nodrošināšanu un vadību"   Satiksmes ministrija  A.Šlesers     
3.14.  VSS-1797
TA-335 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" lidlauka statusu, lidlauka teritorijas robežām un šīs teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu"   Satiksmes ministrija  A.Šlesers     
3.15.  TA-422  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumos Nr.867 "Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi""   Satiksmes ministrija  A.Šlesers     
3.16.  VSS-2080
TA-295 
Likumprojekts "Grozījumi Politisko partiju likumā"   Tieslietu ministrija  G.Bērziņš     
3.17.  VSS-1807
TA-35 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 1995.gada 31.marta noteikumu Nr.76 "Noteikumi par sabiedrisko organizāciju un to apvienību reģistrācijas valsts nodevu" atzīšanu par spēku zaudējušiem"   Tieslietu ministrija  G.Bērziņš     
3.18.  VSS-1931
TA-255 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Olainē, Rīgas ielā 10, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Tieslietu ministrijas valdījumā"   Tieslietu ministrija  G.Bērziņš     
3.19.  VSS-1145
TA-3484 
Noteikumu projekts "Noteikumi par nacionālajiem vides indikatoriem"  Vides ministrija  R.Vējonis     
3.20.  VSS-1857
TA-325 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) vai atļaujas izsniegšanu darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem"   Vides ministrija  R.Vējonis     
3.21.  VSS-1210
TA-4011 
Rīkojuma projekts "Par Zemkopības ministrijas valdījumā esošās valsts meža zemes Rāznas nacionālajā parkā nodošanu Vides ministrijas valdījumā"   Vides ministrija  R.Vējonis     
3.22.  VSS-1609
TA-125 
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un preventīvu pasākumu ieviešana" aktivitātē "Meža ugunsdrošības profilaktisko pasākumu ieviešana""   Zemkopības ministrija  R.Vējonis      
3.23.  VSS-1693
TA-49 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir kompensāciju par fitosanitāro pasākumu izpildi"  Zemkopības ministrija  R.Vējonis      
3.24.  VSS-2030
TA-173 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Lauksaimniecības muzejs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"   Zemkopības ministrija  R.Vējonis      
3.25.  VSS-2029
TA-167 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts aģentūras "K.Ulmaņa piemiņas muzejs "Pikšas"" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"   Zemkopības ministrija  R.Vējonis      
3.26.  VSS-16
TA-433 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā administrē un uzrauga valsts atbalstu, ko piešķir saskaņā ar Eiropas Komisijas 2007.gada 24.jūlija Regulu (EK) Nr.875/2007 par EK Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam zivsaimniecības nozarē un par Regulas (EK) Nr.1860/2004 grozīšanu"   Zemkopības ministrija  R.Vējonis      
3.27.  VSS-2075
TA-311 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.marta noteikumos Nr.215 "Noteikumi par Valsts augu aizsardzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""   Zemkopības ministrija  R.Vējonis      
IV. Politikas plānošanas dokumenti
4.1.  VSS-1656
TA-101 
(atbalstīts MKK) Pamatnostādņu gaisa telpas elastīgai izmantošanai 2009. – 2014.gadam projekts   Satiksmes ministrija  A.Šlesers     
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-319  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 10.jūlija noteikumos Nr.534 "Par Latvijas Republikas valdības un Eiropas Investīciju fonda līgumu par Eiropas Savienības struktūrfondu ieguldījumu fonda ieviešanu""  Ekonomikas ministrija  K.Gerhards  A.Matīss   
5.2.  VSS-1188
TA-2888 
(2007) Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Rīgā, Pirts ielā 8, nodošanu privatizācijai"   Ekonomikas ministrija  K.Gerhards  K.Lore I.Zeļenkova V.Matvejeva  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-145  Par Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra sēdes protokollēmumā (prot. Nr.80 41.§) "Informatīvais ziņojums "Izvērtējums par administratīvā akta darbību vai izpildi administratīvā akta apstrīdēšanas vai pārsūdzēšanas gadījumā"" noteiktā uzdevuma izpildi   Finanšu ministrija  A.Slakteris G.Bērziņš  M.Brencis S.Mertena   
5.4.  2009-TA-567, SAN-255, Saņemtais dokuments  Atbildes projekts Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai   Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija  A.Slakteris     
5.5.  VSS-573
TA-2177 
Likumprojekts "Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā"  Iekšlietu ministrija  M.Segliņš  J.Citskovskis   
5.6.  TA-453  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 21.augusta noteikumos Nr.566 "Kārtība, kādā piešķir, izlieto un uzrauga mērķdotācijas pašvaldību investīcijām infrastruktūras sakārtošanai un attīstībai 2008.–2010.gadā""   Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  E.Zalāns  A.Andreičika   
5.7.  TA-451  Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"  Satiksmes ministrija  A.Šlesers  M.Tapiņa   
5.8.  TA-450  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.212 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.1.aktivitāti "TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi"""   Satiksmes ministrija  A.Šlesers  M.Tapiņa   
5.9.  TA-434  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumos Nr.606 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000"""   Vides ministrija  R.Vējonis     
VI. Papildus iekļautie jautājumi
6.1.  2009-TA-338, SAN-494, Saņemtais dokuments  Koncepcijas par aviācijas izglītības un apmācības ilgtermiņa attīstību projekts   Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija  A.Šlesers  M.Gorodcovs B.Fliks    
6.2.  TA-534  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.280 "Noteikumi par finansiāli atbalstāmajām kvotām biodegvielai""   Ekonomikas ministrija  K.Gerhards  D.Merirands   
6.3.  TA-538  Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājumā"   Ekonomikas ministrija  K.Gerhards  A.Matīss   
6.4.  TA-535  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.750 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.5.aktivitāti "Pilsētu infrastruktūras uzlabojumi sasaistei ar TEN-T""   Satiksmes ministrija  A.Šlesers  M.Tapiņa   
6.5.  TA-536  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra noteikumos Nr.991 "Kārtība, kādā nosakāma maksa par aeronavigācijas un valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" pakalpojumiem, un maksas sadales kārtība""   Satiksmes ministrija  A.Šlesers  J.Maršāns Z.Zālīte-Rukmane A.Muižnieks   
6.6.  TA-552  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 26.augusta rīkojumā Nr.502 "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku militārpersonu nosūtīšanu uz Gruziju Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas novērošanas misijas sastāvā""   Aizsardzības ministrija  V.Veldre     
6.7.  2009-SAN-696, SAN-869, TA-653, Saņemtais dokuments  Atbildes projekts Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai   Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisija  A.Slakteris     
6.8.  VSS-1747
TA-470 
Noteikumu projekts "Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība"   Veselības ministrija  I.Eglītis  J.Bundulis R.Joksts   
6.9.  VSS-1553
TA-473 
Noteikumu projekts "Ārstniecības atbalsta personu sertifikācijas kārtība un sertificējamo ārstniecības atbalsta personu profesiju saraksts"   Veselības ministrija  I.Eglītis  J.Bundulis R.Joksts   
6.10.  VSS-1785
TA-468 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.886 "Noteikumi par institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās""   Veselības ministrija  I.Eglītis  J.Bundulis R.Joksts   
6.11.  VSS-1786
TA-474 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.460 "Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām""   Veselības ministrija  I.Eglītis  J.Bundulis R.Joksts   
6.12.  VSS-1746
TA-472 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 23.jūlija noteikumos Nr.315 "Izglītības programmu minimālās prasības ārsta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai""  Veselības ministrija  I.Eglītis  J.Bundulis R.Joksts   
6.13.  TA-533  Rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības "Lauku attīstības fonds" pamatkapitāla palielināšanu"   Zemkopības ministrija  R.Vējonis  J.Šnore   
6.14.  VSS-142
TA-551 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Lidosta "Rīga" 40" Rīgas rajona Mārupes pagastā nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"   Satiksmes ministrija  A.Šlesers     
6.15.  2009-TA-569, SAN-597, SAN-705, Saņemtais dokuments  Atbildes projekts Centrālajai vēlēšanu komisijai   LR Centrālā vēlēšanu komisija  M.Segliņš  J.Citskovskis   
6.16.  TA-186  Rīkojuma projekts "Par privatizācijas līdzekļu novirzīšanu Latvijas dalībai 2010.gada World Expo Šanhajā, Ķīnas Tautas Republikā"   Ekonomikas ministrija  K.Gerhards  A.Ozols   
6.17.  TA-371  Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma aktivitāti 2.3.2.2. "Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem īpaši atbalstāmajās teritorijās""   Ekonomikas ministrija  K.Gerhards  A.Matīss   
6.18.  VSS-1963
TA-227 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus"   Ekonomikas ministrija  K.Gerhards  D.Merirands P.Barons V.Boks O.Heniņš R.Lūsveris E.Puriņš A.Jaunbērziņš   
6.19.  TA-571  Noteikumu projekts "Galvojumu izsniegšanas un uzraudzības kārtība vispārējo ekonomisko risku un sociālekonomiskās krīzes mazināšanai"  Finanšu ministrija  A.Slakteris  J.Pone   
6.20.  TA-572  Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.4. aktivitāti "Augstas pievienotās vērtības investīcijas""   Ekonomikas ministrija  K.Gerhards  A.Matīss   
VII. Latvijas nacionālo pozīciju projekti (slēgtā daļa)
7.1.  TA-527  Latvijas nacionālā pozīcija Nr.1 par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido procedūru sarunu risināšanai un divpusējo līgumu slēgšanai starp dalībvalstīm un trešajām valstīm par nozaru jautājumiem un attiecībā uz tiesību aktiem, kas piemērojami līgumiskām un ārpuslīgumiskām saistībām un par priekšlikumu Padomes Regulai, ar ko izveido procedūru sarunu risināšanai un divpusēju nolīgumu slēgšanai starp dalībvalstīm un trešajām valstīm par nozaru jautājumiem un attiecībā uz jurisdikciju, spriedumu un lēmumu atzīšanu un izpildi ģimenes tiesību lietās, vecāku atbildības un uzturēšanas pienākumu lietās un tiesību aktiem, kas piemērojami lietām, kuras saistītas ar uzturēšanas pienākumiem  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš  A.Zikmane   
7.2.  TA-532  Latvijas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes regulai par jauniem pārtikas produktiem un par Regulas (EK) Nr. XXX/XXXX (vienotā procedūra) grozīšanu"   Zemkopības ministrija  R.Vējonis  A.Sedmale   
7.3.  TA-547  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2009.gada 26.-27.februāra sanāksmē izskatāmajos Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos   Tieslietu ministrija  G.Bērziņš  S.Laganovskis   
7.4.  TA-559  Latvijas nacionālā pozīcija Eiropadomes 2009.gada 1.marta ārkārtas neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem   Finanšu ministrija  A.Slakteris  I.Sudare I.Vasaraudze   
7.5.  TA-561  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2009.gada 2.marta sanāksmē izskatāmajos jautājumos   Vides ministrija  R.Vējonis  V.Bisters Ž.Mikosa D.Ozola   
7.6.  TA-565  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2009.gada 26.-27.februāra sanāksmē izskatāmajos Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos   Iekšlietu ministrija  M.Segliņš  K.Āboliņš T.Rinmane    
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
8.1.  VSS-1778
TA-259 
Jautājums svītrots  Tieslietu ministrija       
8.2.  VSS-1777
TA-260 
Jautājums svītrots  Tieslietu ministrija       
8.3.  VSS-1802
TA-284 
Likumprojekts "Grozījumi Starptautiskās palīdzības likumā"   Ārlietu ministrija  M.Riekstiņš     
8.4.  TA-531  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Ārlietu ministrija  M.Riekstiņš     
8.5.  TA-555  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 29.decembra rīkojumā Nr.882 "Par fiskālās disciplīnas un uzraudzības nodrošināšanas pasākumiem""  Iekšlietu ministrija  M.Segliņš     
8.6.  2009-TA-563, SAN-332, Saņemtais dokuments  Informatīvais ziņojums par masu nekārtību novēršanā Vecrīgā iesaistītajām institūcijām nodarītajiem zaudējumiem, izdevumiem saistībā ar masu nekārtību novēršanu un masu nekārtībās Vecrīgā cietušajām institūcijām nodarītajiem zaudējumiem, un pieprasītajiem līdzekļiem no Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 41.02.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"   Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija  A.Slakteris  I.Stepanova   
8.7.  TA-564  Protokollēmuma projekts "Par fiskālās disciplīnas un uzraudzības nodrošināšanas pasākumiem"  Finanšu ministrija  A.Slakteris  B.Bāne I.Stepanova   
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
9.1.  2009-20-k,      I.Godmanis     
9.2.  2009-78-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Andrejeva pret Latviju"    M.Riekstiņš  I.Reine   
Skatīt protokolu