Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2009.gada 22.septembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2009.gada 16.septembrī

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2009.gada 22.septembrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-1099
TA-3073 
Likumprojekts "Par Starptautiskās Atjaunojamo energoresursu aģentūras statūtiem"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-518
TA-2860 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Eirokodeksa standartu nacionālajā ieviešanas plānā 2008.–2011.gadam"   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  G.Ābele  Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1068
TA-3226 
(atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes privatizāciju Brocēnu pilsētā ar lauku teritoriju, Brocēnu novadā"   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  K.Lore E.Rorbaka  Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1438
TA-3478 
(2008) (atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Smiltenes lauksaimniecības tehnikums" daļas nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  K.Lore E.Rorbaka  Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-1379  (atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma "Smiltenes lauksaimniecības tehnikums" Smiltenes pagastā un Launkalnes pagastā"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars T.Koķe  K.Lore E.Rorbaka  Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-1096
TA-3101 
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma "Smiltenes lauksaimniecības tehnikums" Smiltenes novada Smiltenes un Launkalnes pagastā"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  K.Lore E.Rorbaka  Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-3160  Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-1962
TA-1837 
(atbalstīts VSS) Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai neapbūvētu zemesgabalu, Ugāles pagasts, Ventspils novads"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  K.Lore E.Rorbaka  Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-863
TA-2638 
Noteikumu projekts "Noteikumi par mēneša pārskatu apjomu, sagatavošanas un iesniegšanas kārtību"  Finanšu ministrija  E.Repše  G.Medne L.Agleniece  Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-1153
TA-3289 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 24.jūlija noteikumos Nr.514 "Bioproduktus saturošas degvielas aprites un attiecīgā akcīzes nodokļa administrēšanas kārtība""  Finanšu ministrija  E.Repše   D.Robežniece G.Pužule   Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-1152
TA-3165 
Noteikumu projekts "Noteikumi par būvdarbu koncesiju līgumcenu robežām"  Finanšu ministrija  E.Repše    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-3210  (Jautājums tiks skatīts B sadaļā) Par Ministra kabineta 2009.gada 26.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.33 56.§) "Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības finanšu resursu (struktūrfondu un Kohēzijas fonda) apguvi un Eiropas Savienības struktūrfondu vai Kohēzijas fonda disciplīnas pasākumiem" 14.punktā dotā uzdevuma izpildi  Finanšu ministrija  E.Repše  A.Ūbelis A.Aivare  Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-1252
TA-3313 
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju Starptautiskā Valūtas fonda un Pasaules Bankas Gada sanāksmē Stambulā 2009.gada 6. un 7.oktobrī"  Finanšu ministrija  E.Repše  J.Zvīgulis  Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-1023
TA-2919 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas "Konsultācijas bāze Oliņas" Strenču novada Plāņu pagastā pārdošanu"  Finanšu ministrija  E.Repše  I.Odiņa-Laizāne  Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-1022
TA-3030 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā"   Finanšu ministrija  E.Repše  I.Odiņa-Laizāne   Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-696
TA-2552 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par pašvaldību civilās aizsardzības komisiju sarakstu, komisiju darbības teritoriju un to izveidošanas kārtību" (sk.arī d.k.1.26.jautājumu)   Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-930
TA-2931 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumos Nr.592 "Valsts aģentūras "Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra" nolikums""   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  A.Grafs  Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-1275
TA-3234 
Rīkojuma projekts "Par valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanu"  Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  K.Vāgnere  Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-997
TA-2912 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts statistikas apkopošanu kultūras jomā"  Kultūras ministrija  I.Dālderis  S.Zvidriņa  Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-730
TA-2089 
(Jautājums tiks skatīts B sadaļā) Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera" konsultatīvo padomi"  Kultūras ministrija  I.Dālderis    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-3035  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 30.augusta rīkojumā Nr.661 "Par publiska nodibinājuma "Valsts kultūrkapitāla fonds" padomi""  Kultūras ministrija  I.Dālderis    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-1094
TA-3151 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2006.gada 25.aprīļa noteikumu Nr.307 "Noteikumi par Sociālo pakalpojumu pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrādi" atzīšanu par spēku zaudējušiem"   Labklājības ministrija  E.Zalāns    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-1093
TA-3155 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2007.gada 20.novembra noteikumu Nr.785 "Sociālo pakalpojumu pārvaldes nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Labklājības ministrija  E.Zalāns    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-1020
TA-2995 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.februāra noteikumos Nr.99 "Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju""  Labklājības ministrija  E.Zalāns  R.Lūsis  Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-389
TA-2272 
Par Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra sēdes protokollēmuma (prot.Nr.75 50.§) "Par Audžuģimeņu koncepcijā noteiktā pasākuma - nodrošināt pabalsta izmaksu bērnu uzturam audžuģimenē no valsts budžeta 32 latu apmērā mēnesī - izpildes iespējām" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija  E.Zalāns    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-697
TA-2544 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Pašvaldības civilās aizsardzības komisijas paraugnolikums"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece     Izskatīts MK sēdē 
1.27.  TA-3105  (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījums likumā "Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām""  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  E.Zalāns  A.Stucka K.Jaunzeme   Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-72
TA-3276 
(Jautājums tiks skatīts B sadaļā) Likumprojekts "Grozījums Ministru kabineta iekārtas likumā"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  E.Zalāns  J.Jansons  Izskatīts MK un atlikts 
1.29.  TA-3104  (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  E.Zalāns  A.Stucka K.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-503
TA-2933 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienības pirkšanu valsts autoceļa A1 Rīga (Baltezers)–Igaunijas robeža (Ainaži) posma Baltezers–Ādaži rekonstrukcijas projekta īstenošanai"   Satiksmes ministrija  K.Gerhards  Dz.Taurenis  Izskatīts MK sēdē 
1.31.  VSS-504
TA-2932 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienības pirkšanu tilta pār Dubnas upi rekonstrukcijas projekta īstenošanai uz valsts autoceļa A13 Krievijas robeža (Grebņeva)–Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas robeža (Medumi)"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  Dz.Taurenis  Izskatīts MK sēdē 
1.32.  TA-3269  Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"  Tieslietu ministrija  M.Segliņš    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  VSS-902
TA-2948 
Noteikumu projekts "Noteikumi par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas iesnieguma veidlapu paraugiem"  Tieslietu ministrija  M.Segliņš  Ā.Iklāva  Izskatīts MK sēdē 
1.34.  VSS-717
TA-3259 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi"   Tieslietu ministrija  M.Segliņš  I.Baldiņa  Izskatīts MK sēdē 
1.35.  VSS-819
TA-3162 
(Jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā"  Tieslietu ministrija  M.Segliņš  I.Kalniņa I.Ilgaža  Izskatīts MK un atlikts 
1.36.  VSS-898
TA-3090 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumos Nr.354 "Noteikumi par būtiskajām prasībām kosmētikas līdzekļiem un to uzraudzības kārtību""  Veselības ministrija  B.Rozentāle    Izskatīts MK sēdē 
1.37.  VSS-1000
TA-2975 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Lielbērze" Dobeles novada Auru pagastā nodošanu Labklājības ministrijas valdījumā"   Veselības ministrija  B.Rozentāle    Izskatīts MK sēdē 
1.38.  VSS-1135
TA-3305 
Noteikumu projekts "Gaujas nacionālā parka konsultatīvās padomes nolikums"   Vides ministrija  J.Dūklavs  D.Vilkaste  Izskatīts MK sēdē 
1.39.  TA-3345  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 28. oktobra noteikumos Nr. 899 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.5.1.apakšaktivitāti ""Pļaviņu un Jēkabpils pilsētu plūdu draudu samazināšana""  Vides ministrija  J.Dūklavs  J.Spiridonovs  Izskatīts MK sēdē 
1.40.  VSS-1077
TA-2994 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.41.  VSS-1079
TA-2987 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.277 "Noteikumi par atliekvielu kontroli un tās finansēšanas kārtību""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.42.  VSS-989
TA-3028 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2006.gada 21.marta noteikumu Nr.216 "Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība krējuma, sviesta vai augsta tauku satura sviesta iegādei par pazeminātām cenām" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.43.  VSS-968
TA-2854 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.230 "Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku un to bioprodukta sertifikācijas kārtība""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.44.  VSS-844
TA-2421 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 9.novembra noteikumos Nr.911"Tirgus uzraudzības padomes nolikums""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.45.  TA-3380  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.528 "Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums""  Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  I.Arhipova  Izskatīts MK sēdē 
1.46.  TA-3382  Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta noteikumu Nr.688 "Valsts aģentūras "Latvijas Akadēmiskā bibliotēka" nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  I.Arhipova  Izskatīts MK sēdē 
1.47.  TA-3381  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu Rīgā, Rūpniecības ielā 10, Lielvārdes ielā 24 un Lielvārdes ielā 26, nodošanu Latvijas Universitātes valdījumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  I.Arhipova V.Kocere I.Muižnieks   Izskatīts MK sēdē 
1.48.  TA-3346  Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.2.aktivitāti "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās (EUREKA, 7.Ietvara programma un citi)""  Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  E.Kivriņa  Izskatīts MK sēdē 
1.49.  TA-3374  Rīkojuma projekts "Par pārstāvju norīkošanu Latvijas un Krievijas kopīgajā demarkācijas komisijā"  Ārlietu ministrija  M.Segliņš    Izskatīts MK sēdē 
1.50.  TA-3383  Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedriskajām vajadzībām - Dienvidu tilta pār Daugavu 2.kārtas posmā no Krasta ielas līdz Austrumu maģistrālei būvniecībai"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  E.Zalāns  A.Stucka  Izskatīts MK sēdē 
1.51.  TA-3387  Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu"  Kultūras ministrija  I.Dālderis  J.Garjāns  Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-3301  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.662 "Akcīzes preču aprites kārtība""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars   E.Beļskis  Izskatīts MK un atlikts 
2.2.  TA-3331  Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Akadēmisko programmu aģentūra" likvidāciju, to pievienojot Valsts izglītības attīstības aģentūrai"  Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  G.Arāja  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-3330  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 24.aprīļa noteikumos Nr.278 "Valsts izglītības attīstības aģentūras nolikums""  Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  G.Arāja  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-1007
TA-2985 
Noteikumu projekts "Noteikumi par masu informācijas līdzekļu reģistrācijas valsts nodevu"  Tieslietu ministrija  M.Segliņš    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-3353  (Jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali 2009.gadā"  Finanšu ministrija  E.Repše  B.Bāne I.Stepanova Z.Adijāne  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-3344  (Jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas, finansēšanas un administrēšanas kārtība"  Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  I.Arhipova E.Grēns J.Ķirsons   Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-271
TA-691 
(Jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Informatīvais ziņojums par Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un informācijas sistēmu uzlabošanu zinātniskajai darbībai  Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  I.Arhipova R.Balodis-Bolužs M.Greitāns   Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-3126  (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījums Dzīvnieku aizsardzības likumā"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  E.Zalāns  A.Stucka K.Jaunzeme  Izskatīts MK un atlikts 
III. Informācija
3.1.  TA-3093  Informatīvais ziņojums par laika periodā no 2009.gada 1.februāra līdz 2009.gada 31.jūlijam paveiktajiem un nākošajā atskaites periodā plānotajiem uzdevumiem vienotās Eiropas valūtas ieviešanai Latvijā   Finanšu ministrija  E.Repše  S.Bajāre  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-992
TA-3027 
(Jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz valsts akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" īpašumā esošo būvi""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
IV. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
4.1.  VSS-33
TA-2183 
(atbalstīts MKK) Korupcijas novēršanas un apkarošanas programmas 2009.–2013.gadam projekts   Ministru prezidents  V.Dombrovskis  A.Vilks N.Vilnītis S.Šimkus  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  VSS-715
TA-2949 
(Jautājums tiks skatīts A sadaļā) Koncepcijas par Civillikuma Mantojuma tiesību daļas modernizāciju projekts  Tieslietu ministrija  M.Segliņš  A.Zikmane  Izskatīts MK un atlikts 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  2009-TA-3412, SAN-3318, Saņemtais dokuments  Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai   Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija  L.Mūrniece     
5.2.  TA-3314  Likumprojekts "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā"  Labklājības ministrija  E.Zalāns  M.Pavasare  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-3316  Noteikumu projekts "Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni"  Labklājības ministrija  E.Zalāns  V.Gūtmanis M.Pavasare  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-3288  (Jautājums tiks skatīts A sadaļā) Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2009.gada 30.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2009/0390" projekts   Satiksmes ministrija  K.Gerhards  J.Zālītis  Izskatīts MK sēdē 
5.5.  VSS-1918
TA-502 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.466 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem""   Satiksmes ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK un atlikts 
VI. Papildus iekļautie jautājumi
6.1.  TA-3379  Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Neformālajā izglītības ministru padomes Gēteborgā, Zviedrijā, 2009.gada 23. un 24.septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-3391  (Jautājums tiks skatīts A sadaļā) Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2009.gada 30.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2009/0388" projekts   Satiksmes ministrija  K.Gerhards  J.Eiduks J.Iesalnieks   Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-3396  Informatīvais ziņojums "Par nomas maksu samazinājumiem valsts budžeta iestādēs un to ietekmi uz valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" finanšu stāvokli"   Finanšu ministrija  E.Repše  J.Komisars U.Mālmanis  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-3388  (Jautājums tiks skatīts A sadaļā) Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda 2007.-2013.gada plānošanas perioda aktivitātēs plānotajām valsts budžeta līdzekļu pārdalēm 2009.gadā  Finanšu ministrija  E.Repše  D.Rancāne A.Ūbelis  Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-3009  Noteikumu projekts "Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas priekšsēdētāja un padomes locekļu atalgojumu"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
6.6.  TA-3363  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība""   Veselības ministrija  B.Rozentāle  J.Bundulis  Izskatīts MK sēdē 
6.7.  TA-3415  (Jautājums tiks skatīts A sadaļā) Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2009.gada 30.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2009/0387" projekts   Aizsardzības ministrija  I.V.Lieģis    Izskatīts MK sēdē 
6.8.  TA-3426  Informatīvais ziņojums par 2010.gadā nepieciešamo papildu finansējumu 2007.-2013.gada plānošanas perioda Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai  Finanšu ministrija  E.Repše  A.Ūbelis D.Rancāne  Izskatīts MK sēdē 
6.9.  TA-3428  Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.1.2.aktivitātes "Cilvēkresursu piesaiste zinātnei" īstenošanu" un noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra noteikumos Nr.703 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.1.2.aktivitāti "Cilvēkresursu piesaiste zinātnei""  Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  E.Pavlovska  Izskatīts MK sēdē 
VII. Latvijas nacionālo pozīciju projekti (slēgtā daļa)
7.1.  TA-3395  Latvijas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Savienības Satelītu centra direktora ievēlēšanu"   Aizsardzības ministrija  I.V.Lieģis  J.Garisons D.Giluce  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-3397  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības aizsardzības ministru 2009.gada 28.-29.septembra neformālajā sanāksmē izskatāmajos jautājumos  Aizsardzības ministrija  I.V.Lieģis  J.Garisons  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-3398  Latvijas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Savienības nostāju starptautiskajās sarunās par klimata politiku pēc 2012.gada (gatavošanās ANO Klimata pārmaiņu konferencei 2009.gada 7.-18.decembrī)"   Vides ministrija  J.Dūklavs  V.Bisters L.Leja I.Vasaraudze I.Sudare D.Cakule  Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-3399  Latvijas nacionālā pozīcija par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomē 2009.gada 24.-25.septembrī izskatāmajiem jautājumiem   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  I.Arhipova  Izskatīts MK sēdē 
7.5.  TA-3400  Latvijas nacionālā pozīcija "Komisijas Paziņojums "Ilgtspējīga nākotne transportam — ceļā uz integrētu, uz tehnoloģijām balstītu un ērti izmantojamu sistēmu""  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  I.Rozenšteine  Izskatīts MK sēdē 
7.6.  TA-3403  Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2009.gada 30.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2009/0389" projekts   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
7.7.  TA-3411  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2009.gada 24.septembra sanāksmē Ekonomikas ministrijas un Finanšu ministrijas kompetencē izskatāmajos jautājumos  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
7.8.  TA-3427  Latvijas nacionālā pozīcija par Eiropas Komisijas Ģenerālsekretariāta priekšlikumu Padomes pamatlēmumam par tiesībām uz mutisku un rakstisku tulkojumu kriminālprocesā  Tieslietu ministrija  M.Segliņš  I.Gratkovska A.Skrjabina  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
8.1.  TA-3223  Par Ministru kabineta viedokli Latvijas Republikas Satversmes tiesai lietā Nr.2009-43-01   Satversmes tiesa  E.Zalāns  E.Korčagins J.Muižniece I.Tāre  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  2009-SAN-3027-IP, Saņemtais dokuments  Par Ministru kabineta 2009.gada 21.jūlija sēdes protokola Nr.49 64.§ 3.punkta uzdevuma izpildi  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  D.Zepa   
8.3.  TA-3169  Rīkojuma projekts "Par Rodolfo Rodriguez Cabrera izdošanu Amerikas Savienotajām Valstīm kriminālvajāšanai"  Tieslietu ministrija  M.Segliņš  M.Strads V.Rūsiņa J.Murara-Kļučica  Izskatīts MK sēdē 
8.4.  TA-3423  Par līguma projekta apstiprināšanu par valstij piederošo siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību (noteiktā daudzuma vienību) pārdošanu   Vides ministrija  J.Dūklavs  V.Bisters I.Prūse  Izskatīts MK sēdē 
8.5.  TA-3392  Par 2010.gada valsts budžeta izdevumu samazināšanas virzieniem   Finanšu ministrija  E.Repše  B.Bāne D.Gulbe I.Stepanova Z.Adijāne J.Šints  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu