Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2009.gada 6.oktobra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2009.gada 2.oktobrī 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2009.gada 6.oktobrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-1042
TA-3130 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 28.marta noteikumos Nr.231 "Karavīru militārās disciplīnas reglaments""  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-3425  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 26.maija noteikumos Nr.364 "Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes "Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība" programmas "Valsts un privātās partnerības attīstības veicināšana Latvijā" apakšprojektu atklāta konkursa nolikums""  Ekonomikas ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-805
TA-2271 
(atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  K.Gerhards  K.Lore E.Rorbaka  Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1097
TA-3286 
(atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma "Zivju audzētava Sērene" Jaunjelgavas novada Sērenes pagastā"   Ekonomikas ministrija  K.Gerhards  K.Lore E.Rorbaka  Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-1220
TA-3409 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 29.maija rīkojumā Nr.352 "Par Valsts būvinspekcijas reorganizāciju""  Ekonomikas ministrija  K.Gerhards  G.Ābele A.Jēkabsons   Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-444
TA-1373 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu "Pilcenes skola" un "Pilcene" Rēzeknes novada Dricānu pagastā nodošanu Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā"   Finanšu ministrija  L.Mūrniece  I.Odiņa-Laizāne  Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-1024
TA-3161 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"  Finanšu ministrija  L.Mūrniece  J.Komisars  Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-1723
TA-364 
(Jautājums tiks skatīts B sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi Operatīvās darbības likumā"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-1722
TA-402 
(Jautājums tiks skatīts B sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-795
TA-3072 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Rīgā, Hanzas ielā 22, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā"   Izglītības un zinātnes ministrija  U.Augulis  S.Sidiki  Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-1122
TA-3177 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 28.maija rīkojumā Nr.343 "Par Jaunatnes konsultatīvās padomes personālsastāvu""  Izglītības un zinātnes ministrija  U.Augulis  A.Grafs  Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-3159  (atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Nacionālais kino centrs" reorganizāciju"  Kultūras ministrija  I.Dālderis  I.Gailīte-Holmberga G.Trekteris  Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-622
TA-2998 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Teritorijas plānošanas likumā"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  E.Zalāns    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-1744
TA-1750 
(2008) Noteikumu projekts "Valsts informācijas sistēmu savietotāju izveidošanas, uzturēšanas un darbības kārtība un valsts informācijas sistēmas funkcionalitātes nodrošināšanas kārtība integrētas valsts informācijas sistēmas ietvaros"   Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts  E.Zalāns  J.Jansons A.Laurinovičs V.Ķeņģis  Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-556
TA-2556 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)"   Satiksmes ministrija  K.Gerhards  V.Vogoļenoks  Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-418
TA-2325 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā aizsargā personas īpašumu, kurai piemērots ar brīvības atņemšanu saistīts procesuāls piespiedu līdzeklis"   Tieslietu ministrija  M.Segliņš  I.Gratkovska I.Ezerkalne  Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-3110  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 25.aprīļa noteikumos Nr.339 "Noteikumi par prasībām bīstamo ķīmisko vielu un ķīmisko preparātu (produktu) uzglabāšanas rezervuāru projektēšanai, uzstādīšanai, par to atbilstības novērtēšanas kārtību un tirgus uzraudzību""  Veselības ministrija  B.Rozentāle    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-3465  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 29.novembra noteikumos Nr.905 "Noteikumi par Sporta medicīnas valsts aģentūras sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi""   Veselības ministrija  B.Rozentāle  J.Bundulis  Izskatīts MK sēdē 
1.19.  TA-3464  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumos Nr.874 "Kārtība, kādā iepērkami un realizējami melno un krāsaino metālu atgriezumi un lūžņi""  Veselības ministrija  B.Rozentāle  J.Bundulis  Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-3463  Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2004.gada 9.novembra noteikumu Nr.922 "Valsts aģentūras "Latvijas Medicīnas bibliotēka" nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Veselības ministrija  B.Rozentāle  J.Bundulis  Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-3461  Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.863 "Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Medicīnas bibliotēka" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Veselības ministrija  B.Rozentāle  J.Bundulis  Izskatīts MK sēdē 
1.22.  TA-3466  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.333 "Noteikumi par Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""  Veselības ministrija  B.Rozentāle  J.Bundulis  Izskatīts MK sēdē 
1.23.  TA-3506  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1043 "Katastrofu medicīnas centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādis""  Veselības ministrija  B.Rozentāle  J.Bundulis  Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-271
TA-1726 
(2008) (atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Starptautiskās tirdzniecības apdraudēto savvaļas sugu īpatņu uzglabāšanas, reģistrācijas, turēšanas nebrīvē, marķēšanas, tirdzniecības un sertifikātu izsniegšanas kārtība"  Vides ministrija  R.Vējonis  D.Vilkaste  Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-1139
TA-3433 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 13.jūnija noteikumos Nr.474 "Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi""  Vides ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  TA-3518  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumos Nr.606 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000""  Vides ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  TA-3264  Par Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.50 31.§) "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumos Nr.876 "Lauku atbalsta dienesta nolikums"" 2.punkta izpildi  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-995
TA-2984 
Noteikumu projekts "Dzīvnieku barības kravu kontroles kārtība uz valsts robežas, brīvajās zonās, brīvajās un muitas noliktavās"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-1036
TA-3040 
Noteikumu projekts "Dzīvnieku ārstnieciskās un diētiskās barības aprites kārtība"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-994
TA-2899 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.februāra noteikumos Nr.97 "Piena šķirņu kazu pārraudzības kārtība""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  VSS-969
TA-2723 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.novembra noteikumos Nr.811 "Slaucamo govju pārraudzības kārtība""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  VSS-980
TA-3146 
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma "Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana" īstenošanai"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  TA-3516  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.262 "Noteikumi par Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi""   Veselības ministrija  B.Rozentāle  J.Bundulis  Izskatīts MK sēdē 
1.34.  TA-3529  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.785 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.5.apakšaktivitāti "Atbalsts bezdarba riskam pakļauto personu apmācībai""  Labklājības ministrija  U.Augulis  E.Milča  Izskatīts MK sēdē 
1.35.  TA-3530  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.774 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.5.aktivitātes "Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts" pirmo kārtu"  Labklājības ministrija  U.Augulis  E.Milča  Izskatīts MK sēdē 
1.36.  TA-3531  Rīkojuma projekts "Grozījums darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā"  Labklājības ministrija  U.Augulis  E.Milča  Izskatīts MK sēdē 
1.37.  TA-3535  Rīkojuma projekts "Par atļauju J.Siliņam savienot amatus"  Kultūras ministrija  I.Dālderis    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-477
TA-3434 
Likumprojekts "Enerģijas gala patēriņa efektivitātes likums"  Ekonomikas ministrija  K.Gerhards  Dž.Innusa I.Ruško  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-950
TA-3068 
Noteikumu projekts "Uzraudzības komitejas nolikums"  Finanšu ministrija  L.Mūrniece  A.Ūbelis A.Antonovs D.Rancāne E.Pieķis  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-1238
TA-3302 
(Jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par pašvaldību ilgtermiņa saistībām"  Finanšu ministrija  L.Mūrniece  J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-3490  (Jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali 2009.gadā"  Finanšu ministrija  L.Mūrniece  B.Bāne I.Stepanova Z.Adijāne  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-3505  (Jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp programmām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām"  Finanšu ministrija  L.Mūrniece  B.Bāne I.Stepanova A.Cimdars  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-3498  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumos Nr.125 "Noteikumi par profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību""  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-404
TA-2832 
(Jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi"   Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  E.Zalāns  I.Urtāne M.Gorškova A.Kušķis  Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-3462  (Jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Veselības norēķinu centra nolikums"  Veselības ministrija  B.Rozentāle  J.Bundulis  Izskatīts MK sēdē 
2.9.  TA-3515  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Tieslietu ministrija  M.Segliņš  I.Ļitvinova  Izskatīts MK sēdē 
2.10.  TA-3555  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 23.decembra rīkojumā Nr.881 "Par darba grupu""   Finanšu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-3456  Informatīvais ziņojums "Par 2010.gadā un turpmākajos gados nepieciešamo finansējumu Ekonomikas ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda aktivitāšu īstenošanai, kurās finansējuma saņēmējs veic maksājumus no saviem līdzekļiem pirms atmaksas saņemšanas no Eiropas Komisijas"   Ekonomikas ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-3354  Informatīvais ziņojums "Par informācijas par valsts pārvaldes iestāžu veiktajām transakcijām pieejamību Valsts kases mājas lapā"  Finanšu ministrija  L.Mūrniece  G.Medne  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  2009-SAN-3425, SAN-2967/19504, Saņemts papildus  Informatīvais ziņojums "Par finansējuma apjomu un izlietojumu stacionārajām ārstniecības iestādēm un par veselības nozares administratīvo izdevumu samazinājumu"  Veselības ministrija  B.Rozentāle     
3.4.  TA-2329  (atbalstīts MKK) Informatīvais ziņojums "Par Invaliditātes likuma finansiālo ietekmi"  Labklājības ministrija  U.Augulis  I.Vanovska  Izskatīts MK sēdē 
3.5.  VSS-719
TA-2934 
Likumprojekts "Par Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām"   Labklājības ministrija  U.Augulis  S.Baltiņa  Izskatīts MK sēdē 
IV. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
4.1.  VSS-509
TA-1361 
(atbalstīts VSS) Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pasākumu plāna projekts 2010.-2012.gadam   Labklājības ministrija  U.Augulis  S.Baltiņa  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-3323  (atbalstīts MKK) Plāna projekts par 2009.gada budžeta grozījumos iekļautajiem izdevumu samazinājumiem un strukturālo reformu ieviešanu   Finanšu ministrija  L.Mūrniece  L.Ozoliņa I.Lazdiņa  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  VSS-417
TA-2248 
(atbalstīts MKK) Tiesu iekārtas attīstības pamatnostādņu projekts 2009. – 2015.gadam  Tieslietu ministrija  M.Segliņš    Izskatīts MK sēdē 
4.4.  VSS-5
TA-1491 
(atbalstīts MKK) Koncepcijas projekts "Civilstāvokļa aktu reģistrācijas sistēmas attīstības koncepcija"  Tieslietu ministrija  M.Segliņš  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-3459  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  E.Zalāns  A.Draudiņš  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  VSS-533
TA-2945 
(Jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes vēstules projekts Valsts prezidenta kancelejai un noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par informācijas sniegšanu no Uzņēmumu reģistra reģistriem"   Tieslietu ministrija  M.Segliņš    Izskatīts MK sēdē 
VI. Papildus iekļautie jautājumi
6.1.  TA-3532  (Jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu"  Ministru prezidents  V.Dombrovskis  A.Lācis  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-3534  Protokollēmuma projekts "Par Latvijas Republikas 2008.gada valsts budžeta izpildes un pašvaldību budžetu (to finansiālā stāvokļa) pārskatu"   Finanšu ministrija  L.Mūrniece  G.Medne  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-3525  Koncepcijas projekts par iespējām stiprināt Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitāti, lai spētu apmierināt pakalpojumu pieprasījuma palielinājumu  Labklājības ministrija  U.Augulis  I.Lipskis I.Zvīdriņa B.Paševica V.Pūliņa I.Deisone  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-3192  (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par Veselības inspekcijas sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"  Veselības ministrija  B.Rozentāle  J.Bundulis  Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-3468  (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Kārtība finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanai, publiskās un privātās partnerības līguma veida noteikšanai un atzinuma par finanšu un ekonomiskajiem aprēķiniem sniegšanai"  Finanšu ministrija  L.Mūrniece  M.Brencis  Izskatīts MK sēdē 
6.6.  VSS-1255
TA-3473 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 26.oktobra noteikumos Nr.893 "Iepirkumu uzraudzības biroja nolikums""  Finanšu ministrija  L.Mūrniece  M.Brencis  Izskatīts MK sēdē 
6.7.  TA-3553  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 5.maija noteikumos Nr.411 "Noteikumi par valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību valdes locekļu skaitu, padomes un valdes locekļa atlīdzību, pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību""  Finanšu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
6.8.  TA-3484  Rīkojuma projekts "Par Pārtikas un veterinārā dienesta un valsts aģentūras "Latvijas Zivju resursu aģentūra" reorganizāciju un valsts zinātniskā institūta "Nacionālais diagnostikas centrs" izveidošanu""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
6.9.  TA-3218  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  E.Zalāns  I.Koteļņikova  Izskatīts MK sēdē 
6.10.  TA-3220  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  E.Zalāns  I.Koteļņikova  Izskatīts MK sēdē 
6.11.  TA-3574  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  E.Zalāns  I.Koteļņikova  Izskatīts MK sēdē 
6.12.  TA-3577  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 18.septembra rīkojumā Nr.635 "Par 2010.gada valsts budžeta projekta sagatavošanas grafiku""  Finanšu ministrija  L.Mūrniece  B.Bāne I.Stepanova Z.Adijāne  Izskatīts MK sēdē 
6.13.  TA-3546  Informatīvais ziņojums par tiesvedību starp Latvijas Evaņģēliski Luterisko baznīcu un Latvijas Republikas Ministru kabinetu, Preiļu novada domi, Preiļu rajona padomi   Tieslietu ministrija  M.Segliņš  L.Berga  Izskatīts MK sēdē 
VII. Latvijas nacionālo pozīciju projekti (slēgtā daļa)
7.1.  TA-3514  Latvijas nacionālā pozīcija par Eiropas Savienības budžeta pārskatīšanu   Ārlietu ministrija  M.Riekstiņš  I.Juhansone  Izskatīts MK un atlikts 
7.2.  TA-3570  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2009.gada 9.oktobra sanāksmē izskatāmajos jautājumos   Satiksmes ministrija  K.Gerhards  S.Šimiņa-Neverovska I.Rozenšteine  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
8.1.  TA-2772  Par Ministru kabineta 2009.gada 11.jūnija sēdes protokollēmuma "Priekšlikumi likumprojektam "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam""" (prot. Nr.40 35.§) 14.punkta izpildi  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-3242  Par Ministru kabineta 2009.gada 21.jūlija sēdes protokola Nr.49 67.§ 10.punkta izpildi  Finanšu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
8.3.  VSS-937
TA-3441 
Likumprojekts "Par vienotu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības sistēmu"   Finanšu ministrija  L.Mūrniece   I.Ošiņa   
Skatīt protokolu