Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2009.gada 15.decembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2009.gada 11.novembrī

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2009.gada 15.decembrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-3518  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 28.oktobra noteikumos Nr.888 "Kārtība, kādā reģistrējamas, novērtējamas, izmantojamas un izpērkamas dāvanas, kas pieņemtas, pildot valsts amatpersonas pienākumus, un kas ir valsts vai pašvaldības institūcijas īpašums""   Saeimas kanceleja  V.Dombrovskis  A.Lācis   
1.2.  TA-4339  Noteikumu projekts "Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra nolikums"  Aizsardzības ministrija  I.V.Lieģis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-4029  Noteikumu projekts "Rekrutēšanas un jaunsardzes centra nolikums"  Aizsardzības ministrija  I.V.Lieģis  I.Alkšere   
1.4.  VSS-1331
TA-4260 
Noteikumu projekts "Noteikumi par pagaidu ceļošanas dokumentu"   Ārlietu ministrija  M.Riekstiņš  L.Usilenoka  Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-1330
TA-4261 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevas apmēru par atgriešanās apliecības un pagaidu ceļošanas dokumenta izsniegšanu un valsts nodevas maksāšanas kārtību"   Ārlietu ministrija  M.Riekstiņš  L.Usilenoka  Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-1332
TA-4259 
Noteikumu projekts "Noteikumi par atgriešanās apliecību"  Ārlietu ministrija  M.Riekstiņš  L.Usilenoka  Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-336
TA-4065 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Saeimas, nozares ministrijas un Latvijas Bankas specializētie atašeji uzsāk, pilda un izbeidz dienesta pienākumus diplomātiskajā un konsulārajā dienestā"  Ārlietu ministrija  M.Riekstiņš    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-3673  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru Padomes 1992.gada 23.aprīļa lēmumā Nr.139 "Par pasākumiem, kas veicami, lai nodrošinātu divpusēju starpvalstu līgumu izpildi par sauszemes robežas atjaunošanu""  Ārlietu ministrija  M.Riekstiņš    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-4300  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 12.maija noteikumos Nr.436 "Īstermiņa eksporta kredītu garantēšanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-1414
TA-4150 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 25.jūnija noteikumos Nr.336 "Noteikumi par sprādzienbīstamā vidē lietojamām iekārtām un aizsargsistēmām""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  I.Preimate D.Matulis  Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-1337
TA-4266 
Noteikumu projekts "Mājokļu attīstības konsultatīvās padomes nolikums"   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  G.Ābele  Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-1413
TA-4151 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.578 "Noteikumi par cilvēku pārvadāšanai paredzētām trošu ceļu iekārtām""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  I.Preimate D.Matulis  Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-1302
TA-4249 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts statistiskās informācijas programmu 2010.gadam"   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  A.Žīgure J.Minkevica  Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-3378  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 7.marta rīkojumā Nr.136 "Par nekustamā īpašuma Rīgā, Vingrotāju ielā 1, nodošanu privatizācijai""   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  K.Lore  Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-1309
TA-4410 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) (atbalstīts VSS) Likumprojekts "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā"  Finanšu ministrija  E.Repše  A.Tiknuss  Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-1434
TA-4083 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 24.oktobra noteikumos Nr.875 "Kārtība, kādā ziņo par PHARE programmas un Pārejas programmas vadībā konstatētajām neatbilstībām""  Finanšu ministrija  E.Repše  R.Fišers   Izskatīts MK sēdē 
1.17.  2009-TA-4247, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 26.augusta rīkojumā Nr.514 "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu""   Finanšu ministrija  E.Repše  I.Odiņa-Laizāne   
1.18.  VSS-1400
TA-4028 
Likumprojekts "Grozījumi Nacionālās drošības likumā"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  TA-4257  Par Ministru kabineta 2003.gada 8.jūlija sēdes protokollēmumā (prot. Nr.39 42.§) "Par situāciju valsts austrumu robežas izbūves jomā" doto uzdevumu izpildi   Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-1294
TA-4295 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumos Nr.994 "Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem""  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  I.Aire  Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-1364
TA-3891 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Liepājas Jūrniecības koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  G.Rēvalde  Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-1367
TA-3974 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Rīgas Tehniskās koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"  Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  G.Rēvalde  Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-1365
TA-4006 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Malnavas koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"  Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  G.Rēvalde  Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-1366
TA-4007 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Daugavpils medicīnas koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"  Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  G.Rēvalde  Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-1421
TA-4046 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Rīgas Celtniecības koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"  Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  G.Rēvalde  Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-1423
TA-4047 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Rīgas 1.medicīnas koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"  Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  G.Rēvalde  Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-1424
TA-4048 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"  Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  G.Rēvalde  Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-1422
TA-4125 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Jēkabpils Agrobiznesa koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"  Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  G.Rēvalde  Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-1440
TA-4127 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumu Nr.286 "Noteikumi par Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā esošo koledžu sniegto maksas pakalpojumu cenrādi" atzīšanu par spēku zaudējušiem"   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  G.Rēvalde  Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-1439
TA-4128 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"  Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  G.Rēvalde  Izskatīts MK sēdē 
1.31.  VSS-1473
TA-4135 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2007.gada 8.maija noteikumu Nr.306 "P.Stradiņa veselības un sociālās aprūpes koledžas nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  G.Rēvalde  Izskatīts MK sēdē 
1.32.  VSS-1472
TA-4136 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2007.gada 7.augusta noteikumu Nr.534 "Sarkanā Krusta medicīnas koledžas nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  G.Rēvalde  Izskatīts MK sēdē 
1.33.  VSS-1471
TA-4137 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2007.gada 8.maija noteikumu Nr.304 "Rīgas Medicīnas koledžas nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  G.Rēvalde  Izskatīts MK sēdē 
1.34.  TA-4476  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Jelgavas ielā 1, Rīgā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā"   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  A.Melnis S.Sidiki I.Muižnieks  Izskatīts MK sēdē 
1.35.  2009-TA-4242, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.528 "Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums""  Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  G.Rēvalde   
1.36.  TA-4557  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra noteikumos Nr.1074 "Noteikumi par valsts statistikas apkopošanu kultūras jomā""  Kultūras ministrija  I.Dālderis    Izskatīts MK sēdē 
1.37.  VSS-1168
TA-4404 
Noteikumu projekts "Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi"  Labklājības ministrija  U.Augulis  A.Dūdiņš  Izskatīts MK sēdē 
1.38.  VSS-1119
TA-3971 
Noteikumu projekts "Nosacījumi un kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus - tiflotehniku un surdotehniku"  Labklājības ministrija  U.Augulis  A.Dūdiņš  Izskatīts MK sēdē 
1.39.  TA-3808  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.254 "Noteikumi par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""  Labklājības ministrija  U.Augulis  V.Gūtmanis  Izskatīts MK sēdē 
1.40.  VSS-1384
TA-4195 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.684 "Noteikumi par nacionālo numerācijas plānu""  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  E.Zalāns  J.Jansons   Izskatīts MK sēdē 
1.41.  VSS-1209
TA-4118 
Noteikumu projekts "Kritisku valsts informācijas sistēmu un valsts informācijas sistēmu savietotāju aizsardzības prasības"   Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  E.Zalāns  J.Jansons R.Guds  Izskatīts MK sēdē 
1.42.  VSS-809
TA-4370 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumos Nr.665 "Autopārvadājumu kontroles kārtība""  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  R.Derrings  Izskatīts MK sēdē 
1.43.  TA-4463  Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.4.aktivitāti "Lidostu infrastruktūras attīstība""   Satiksmes ministrija  K.Gerhards  I.Aleksandroviča  Izskatīts MK sēdē 
1.44.  TA-4524  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumos Nr.865 "Kārtība, kādā tiek segti izdevumi un administratora atlīdzība juridiskās personas maksātnespējas procesā no valsts aģentūrai "Maksātnespējas administrācija" šiem mērķiem piešķirtajiem līdzekļiem""   Tieslietu ministrija  M.Segliņš  E.Ābele B.Banga  Izskatīts MK sēdē 
1.45.  TA-4525  Noteikumu projekts "Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru, darbinieku prasījumu garantiju fondā un maksātnespējas procesa izmaksu segšanai ieskaitāmās nodevas daļu 2010.gadā"  Tieslietu ministrija  M.Segliņš  E.Ābele B.Banga  Izskatīts MK sēdē 
1.46.  VSS-714
TA-2797 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts sniedz finanšu palīdzību Valgundes svētvietā paredzēto tradicionālo ikgadējo Kristus apskaidrošanas svētku un ar tiem saistītā Krusta gājiena norisei"   Tieslietu ministrija  M.Segliņš  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
1.47.  VSS-1027
TA-3318 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumos Nr.123 "Noteikumi par tiesu informācijas publicēšanu mājaslapā internetā un tiesu nolēmumu apstrādi pirms to izsniegšanas""  Tieslietu ministrija  M.Segliņš  K.Kuprijanova  Izskatīts MK un atlikts 
1.48.  TA-4554  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.243 "Tieslietu ministrijas nolikums""   Tieslietu ministrija  M.Segliņš    Izskatīts MK sēdē 
1.49.  TA-4550  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.februāra noteikumos Nr.137 "Naturalizācijas pārvaldes nolikums""   Tieslietu ministrija  M.Segliņš    Izskatīts MK sēdē 
1.50.  TA-4555  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.240 "Iekšlietu ministrijas nolikums""   Tieslietu ministrija  M.Segliņš    Izskatīts MK sēdē 
1.51.  TA-4473  Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"   Tieslietu ministrija  M.Segliņš  Ē.Baranovskis  Izskatīts MK sēdē 
1.52.  TA-4520  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumos Nr.10 "Noteikumi par valsts statistikas pārskatiem veselības aprūpes jomā""   Veselības ministrija  B.Rozentāle  J.Bundulis  Izskatīts MK sēdē 
1.53.  TA-4449  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta nolikums"  Veselības ministrija  B.Rozentāle  J.Bundulis  Izskatīts MK sēdē 
1.54.  TA-4361  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumos Nr.61 "Noteikumi par Zāļu valsts aģentūras publisko maksas pakalpojumu cenrādi""  Veselības ministrija  B.Rozentāle  J.Bundulis  Izskatīts MK sēdē 
1.55.  VSS-1156
TA-4272 
Rīkojuma projekts "Par Radiācijas drošības padomi"  Vides ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.56.  TA-4133  Rīkojuma projekts "Par A.Binovski"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.57.  VSS-1356
TA-4015 
Noteikumu projekts "Meža atjaunošanas noteikumi"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.58.  VSS-872
TA-4039 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.128 "Rotaļlietu drošuma noteikumi""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.59.  VSS-871
TA-4037 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 18.marta noteikumos Nr.146 "Veterinārās kontroles kārtība, kas jāievēro, ievedot Latvijā dzīvniekus no trešajām valstīm""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.60.  VSS-870
TA-4094 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 18.marta noteikumos Nr.147 "Veterinārās kontroles kārtība, ievedot Latvijā dzīvnieku izcelsmes produktus no trešajām valstīm""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.61.  VSS-1391
TA-3937 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumos Nr.663 "Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.62.  VSS-972
TA-3731 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā persona, kas nodarbojas ar veterinārmedicīnisko praksi, veic darbības ar narkotiskajām un psihotropajām zālēm"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.63.  VSS-1287
TA-4115 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 26.februāra noteikumos Nr.86 "Pārtikas padomes nolikums""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.64.  VSS-1038
TA-3969 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 28.augusta noteikumos Nr.590 "Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.65.  VSS-1618
TA-4505 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 18.jūlija noteikumos Nr.600 "Veterināro zāļu reģistrēšanas kārtība""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.66.  VSS-1617
TA-4501 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.277 "Noteikumi par atliekvielu kontroli un tās finansēšanas kārtību""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.67.  VSS-1613
TA-4499 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumos Nr.864 "Noteikumi par references laboratorijas statusa piešķiršanas un akreditācijas kārtību, funkcijām un pienākumiem, kā arī iekārtām un aprīkojumam noteiktajām prasībām pārtikas, dzīvnieku barības un veterinārajā jomā""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.68.  VSS-1616
TA-4498 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.529 "Veterinārās prasības buļļu spermas tirdzniecībai Eiropas Savienības dalībvalstīs un ievešanai no trešajām valstīm""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.69.  VSS-1149
TA-3953 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 23.decembra noteikumos Nr.760 "Medību noteikumi""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.70.  VSS-1583
TA-4348 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.182 "Latvijas augu šķirņu kataloga nolikums""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.71.  VSS-1608
TA-4497 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1014 "Ūdens objektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrādāšanas kārtība""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.72.  TA-4566  Rīkojuma projekts "Par R.Joffi"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.73.  VSS-1559
TA-4560 
Noteikumu projekts "Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība"  Finanšu ministrija  E.Repše  G.Medne  Izskatīts MK sēdē 
1.74.  VSS-1383
TA-4417 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.662 "Akcīzes preču aprites kārtība""  Finanšu ministrija  E.Repše  A.Danilāns  Izskatīts MK sēdē 
1.75.  TA-4567  Rīikojuma projekts "Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā"  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.76.  VSS-1537
TA-4551 
Noteikumu projekts "Noteikumi par personas īpašuma stāvokļa un ienākumu līmeņa atbilstību valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršanai pārrobežu lietās un lietās atbilstoši Latvijas Republikas noslēgtajām starptautiskajām saistībām un to izvērtēšanas kārtību"  Tieslietu ministrija  M.Segliņš  I.Baldiņa  Izskatīts MK sēdē 
1.77.  2009-TA-4572, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos Nr.977 "Noteikumi par bateriju un akumulatoru ražotāju reģistrācijas kārtību un reģistra turētāju""  Vides ministrija  R.Vējonis     
1.78.  TA-4576  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 25.novembra rīkojumā Nr.802 "Par humānās palīdzības sniegšanu Ukrainai""   Veselības ministrija  B.Rozentāle  J.Bundulis  Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-517
TA-2642 
Jautājums svītrots  Ekonomikas ministrija       
2.2.  VSS-1467
TA-4416 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti"  Finanšu ministrija  E.Repše  G.Medne L.Agleniece  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-1626
TA-4467 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par zemes vienības pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) – Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  Dz.Taurenis M.Meļķe   Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-1454
TA-4475 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) - Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  Dz.Taurenis M.Meļķe   Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-1361
TA-4464 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) – Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  Dz.Taurenis M.Meļķe   Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-1455
TA-4472 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Ludza-Terehova rekonstrukcijas projekta īstenošana"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  Dz.Taurenis M.Meļķe   Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-1453
TA-4469 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par zemes vienības pirkšanu valsts autoceļa A12 (maršruts E22) Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova) posma Jēkabpils – Varakļāni rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  Dz.Taurenis M.Meļķe   Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-4344  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.3.aktivitāti "Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras izveide""  Vides ministrija  R.Vējonis  J.Jansone  Izskatīts MK sēdē 
2.9.  TA-4460  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.773 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.5.2.apakšaktivitāti "Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai"""  Vides ministrija  R.Vējonis  J.Spiridonovs  Izskatīts MK sēdē 
2.10.  TA-4495  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumos Nr.836 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000"""   Vides ministrija  R.Vējonis  J.Spiridonovs  Izskatīts MK sēdē 
2.11.  TA-1572  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.3. apakšaktivitāti "Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība""  Vides ministrija  R.Vējonis  J.Spiridonovs  Izskatīts MK sēdē 
2.12.  TA-4592  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali 2009.gadā""  Finanšu ministrija  E.Repše  B.Bāne I.Stepanova Z.Adijāne  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-4108  Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamību izstrādāt grozījumus likumā "Par dzīvokļa īpašumu""   Finanšu ministrija  E.Repše  I.Odiņa-Laizāne  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-4453  (skat. slēgtajā daļā vienlaikus ar 7.6.jaut. (378-k)) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā""   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  Dž.Innusa  Izskatīts MK un atlikts 
4.2.  TA-4237  Atbildes vēstules projekts Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai   Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija  A.Kampars  A.Upena   
4.3.  TA-4512  Protokollēmuma projekts "Par atsevišķu ar nozares politikas īstenošanu saistītu uzdevumu nodošanu biedrībām un nodibinājumiem un grozījumu veikšanu Eiropas Savienības struktūrfondu aktivitāšu īstenošanas nosacījumos"   Finanšu ministrija  E.Repše  A.Antonovs  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-4519  Atbildes projekts Tiesībsargam  Latvijas Republikas Tiesībsargs  U.Augulis     
V. Papildus iekļautie jautājumi
5.1.  VSS-1625
TA-4570 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) – Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  Dz.Taurenis M.Meļķe  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  VSS-1452
TA-4565 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Ludza – Terehova rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  Dz.Taurenis M.Meļķe  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  2009-TA-4568, MK rīkojuma projekts  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par zemes vienības pirkšanu valsts autoceļa A1 Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži) posms Saulkrastu apvedceļš vajadzībām"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  Dz.Taurenis    
5.4.  2009-TA-4571, MK rīkojuma projekts  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 7. janvāra rīkojumā Nr.598 "Par zemesgabalu pirkšanu autoceļa E67 Via Baltica, Saulkrastu apvedceļa (2002/LV/16/P/PT/008), būvniecības projekta īstenošanai""  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  Dz.Taurenis    
5.5.  VSS-1402
TA-4529 
Informatīvais ziņojums "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" līdzdalības palielināšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "LDZ ritošā sastāva serviss""   Satiksmes ministrija  K.Gerhards  M.Bremze V.Upīte L.Jansone  Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-4562  Informatīvais ziņojums "Par likumos un Ministru kabineta noteikumos pašvaldībām noteikto funkciju, uzdevumu un pienākumu samērošanu ar pašvaldību rīcībā esošiem finanšu līdzekļiem"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  E.Zalāns  K.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
5.7.  TA-4561  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 21.augusta noteikumos Nr.566 "Kārtība, kādā piešķir, izlieto un uzrauga mērķdotācijas pašvaldību investīcijām infrastruktūras sakārtošanai un attīstībai 2008.-2010.gadā""  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  E.Zalāns    Izskatīts MK sēdē 
5.8.  TA-4210  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  J.Jansone  Izskatīts MK sēdē 
5.9.  VSS-976
TA-3691 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Instrukcijas projekts "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība"  Valsts kanceleja  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
5.10.  TA-4481  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek noteikta un ieskaitīta valsts budžetā izmaksājamā peļņas daļa par valsts kapitāla izmantošanu"  Ministru prezidents  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
5.11.  2009-TA-4445, Likumprojekts  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  E.Zalāns     
5.12.  TA-4588  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Par Gaisa transporta nolīgumu starp Kanādu un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  L.Betaga  Izskatīts MK sēdē 
5.13.  TA-4591  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Par Gaisa transporta nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, Amerikas Savienotajām Valstīm, no otras puses, Islandi, no trešās puses, un Norvēģijas Karalisti, no ceturtās puses un Papildnolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, Islandi, no otras puses, un Norvēģijas Karalisti, no trešās puses, par gaisa transporta nolīguma piemērošanu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, Amerikas Savienotajām Valstīm, no otras puses, Islandi, no trešās puses, un Norvēģijas Karalisti, no ceturtās puses"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  L.Betaga  Izskatīts MK sēdē 
5.14.  TA-4577  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 2.novembra rīkojumā Nr.749 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""   Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  E.Zalāns  A.Draudiņš  Izskatīts MK sēdē 
5.15.  TA-4608  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 13.oktobra rīkojumā Nr.696 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""   Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  E.Zalāns  I.Koteļņikova  Izskatīts MK sēdē 
5.16.  TA-4613  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumos Nr.840 "Noteikumi par kritērijiem un kārtību valsts budžeta dotācijas piešķiršanai pašvaldībām un plānošanas reģioniem Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai""  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  E.Zalāns  E.Kārkla  Izskatīts MK sēdē 
5.17.  VSS-1536
TA-4413 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.janvāra noteikumos Nr.84 "Noteikumi par pabalstiem un kompensācijām Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm""  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  A.Strode  Izskatīts MK sēdē 
5.18.  TA-4599  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  E.Zalāns  I.Koteļņikova  Izskatīts MK sēdē 
5.19.  TA-4616  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni"  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
5.20.  TA-4621  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"'  Vides ministrija  R.Vējonis  E.Cilinskis  Izskatīts MK sēdē 
5.21.  TA-4624  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"'  Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  G.Arāja  Izskatīts MK sēdē 
5.22.  TA-4628  Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas plāna 2010. – 2015.gadiem projekts   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe    Izskatīts MK sēdē 
VI. Latvijas nacionālo pozīciju projekti (slēgtā daļa)
6.1.  TA-4605  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2009.gada 17.-18.decembra sanāksmei   Satiksmes ministrija  K.Gerhards  E.Šimiņa-Neverovska  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-4609  Latvijas nacionālā pozīcija par stratēģiju ""Post – i2010 stratēģija" atvērtai, zaļai un konkurētspējīgai zināšanu sabiedrībai"   Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  E.Zalāns  I.Leišavnieks  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-4615  Latvijas nacionālās pozīcijas "Par ES kopējās nostājas projektiem pievienošanās sarunu ar Horvātiju 3.sadaļā Brīva pakalpojumu kustība un 19.sadaļā Sociālā politika un nodarbinātība un pievienošanās sarunu ar Turciju 27.sadaļā Vides aizsardzības politika"  Ārlietu ministrija  M.Riekstiņš  I.Krastiņa  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-4623  Latvijas nacionālas pozīcijas Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2009.gada 22.decembra sanāksmē izskatāmajos jautājumos   Vides ministrija  R.Vējonis  A.Plāte G.Bēce   Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-4531  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas gatavošanos Prezidentūrai ES Padomē 2015.gadā"  Ārlietu ministrija  M.Riekstiņš  I.Juhansone A.Balode   Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-4357  Par Ministru kabineta 2009.gada 7.decembra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.86 1.§) "Par Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.85 47.§) "Latvijas Republikas nostājas projekts "Par Eiropas Komisijas 2009.gada 8.oktobra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2008/2098"""   Satiksmes ministrija  M.Segliņš    Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-4575  Latvijas Republikas nostājas "Par prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-382/09 Stils Met" projekts   Tieslietu ministrija  M.Segliņš  K.Drēviņa K.Krasovska M.Munča K.Voiniča I.Žuga-Krampuža I.Maļceva L.Rinča  Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-4512  Informatīvais ziņojums "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" turpmāko darbību"   Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija  K.Gerhards  A.Veiss D.Beļicka I.Pakule N.Kļava U.Sarma V.Čukste D.Danosa   
7.5.  TA-4278  Atbildes vēstules projekts Saeimas Ārlietu komisijai  Saeimas Ārlietu komisija  E.Zalāns  M.Andžāns   
7.6.  2009-378-k,  Informatīvais ziņojums "Par obligātā iepirkuma ietvaros iepērkamās elektroenenrģijas, kas saražota koģenerācijas elektrostacijās, kuru uzstādītā elektriskā jauda ir lielāka par 4MW, cenu noteikšanas kārtību"     A.Kampars  Dž.Innusa D.Merirands K.Miķelsons U.Bariss   
7.7.  2009-383-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Pacula pret Latviju"    M.Riekstiņš  S.Kauliņa E.Plaksins   
7.8.  2009-385-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Miroļubovs un citi pret Latviju"    M.Riekstiņš  S.Kauliņa E.Plaksins   
7.9.  TA-4788  DV  Finanšu ministrija  V.Dombrovskis     
Skatīt protokolu