Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2009.gada 22.decembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs
E.Repše
Rīgā 2009.gada 18.decembrī

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2009.gada 22.decembrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-4626  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 22.aprīļa noteikumos Nr.190 "Valsts aizsardzības būvju būvniecības kārtība""  Aizsardzības ministrija  M.Segliņš  I.Brence  Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1573
TA-4343 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 13.novembra rīkojumā Nr.701 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""  Aizsardzības ministrija  M.Segliņš    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-4684  Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"  Aizsardzības ministrija  M.Segliņš  L.Dzenīte I.Briede  Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1266
TA-4383 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 23.oktobra noteikumos Nr.446 "Būvnoteikumi darbiem autoceļu tīklā""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  G.Ābele I.Pilmanis   Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-1415
TA-4149 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 2.maija noteikumos Nr.165 "Noteikumi par spiedieniekārtām un to kompleksiem""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  I.Preimate D.Matulis  Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-1067
TA-4321 
(atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valstij piederošās valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Meliorprojekts" kapitāla daļas"   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  K.Lore M.Vildava  Izskatīts MK sēdē 
1.7.  2010-TA-4269, MK rīkojuma projekts  (atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamā īpašuma "Lokatori" daļu Rojas novada Rojas pagastā"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars     
1.8.  VSS-1341
TA-4508 
(atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (195.saraksts)"   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  K.Lore E.Rorbaka  Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-1340
TA-4477 
(atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma "Lidlauks Rēzekne", Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  K.Lore E.Rorbaka  Izskatīts MK sēdē 
1.10.  2010-TA-3872, MK rīkojuma projekts  (atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai neapbūvētu valsts zemesgabalu "Klucis" Krustpils pagastā, Krustpils novadā" Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai neapbūvētu valsts zemesgabalu "Tekne", Krustpils pagastā, Krustpils novadā" Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai neapbūvētu valsts zemesgabalu "Tapa", Krustpils pagastā, Krustpils novadā" Rīkojuma projekts "Par neapbūvētu valsts zemesgabalu nodošanu privatizācijai"   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  K.Lore E.Rorbaka   
1.11.  TA-4546  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 19.jūnija rīkojumā Nr.413 "Par Latvijas preču un pakalpojumu eksporta veicināšanas un ārvalstu investīciju piesaistes pamatnostādnēm 2010.-2016.gadam""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-3603  (atbalstīts MKK ) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 29.maija rīkojumā Nr.353 "Par Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras likvidāciju""   Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-4479  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 16.oktobra noteikumos Nr.694 "Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras nolikums""   Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-4690  Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2010.gada 1.janvāra līdz 31.martam"   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  K.Lore  Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-1719
TA-4595 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.228 "Vieglo automobiļu un motociklu nodokļa maksāšanas, iekasēšanas un administrēšanas kārtība""  Finanšu ministrija  E.Repše  D.Robežniece G.Pužule  Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-1720
TA-4593 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 7.augusta noteikumos Nr.528 "Kārtība, kādā lauksaimniecības produkcijas ražotājiem atmaksā akcīzes nodokli par dīzeļdegvielu (gāzeļļu) un dīzeļdegvielu (gāzeļļu), kurai ir pievienota rapšu sēklu eļļa vai no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela"  Finanšu ministrija  E.Repše  D.Robežniece G.Pužule  Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-1539
TA-4515 
Noteikumu projekts "Kontu lietošanas un maksājumu izpildes kārtība Valsts kasē"  Finanšu ministrija  E.Repše  M.Prikulis  Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-4669  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā 2010.gadā piešķir valsts budžeta dotāciju pašvaldībām par sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998.gada 1.janvārim ievietotiem bērniem un iemītniekiem"   Finanšu ministrija  E.Repše  J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
1.19.  TA-4671  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā 2010.gadā piešķir valsts budžeta dotāciju pašvaldībai, kurai ir zemākie vērtētie ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas"  Finanšu ministrija  E.Repše  J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-4672  Noteikumu projekts "Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2010.gadā"  Finanšu ministrija  E.Repše  J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-4673  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos Nr.573 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, nodokļa pamatparāda palielinājumu un ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā""  Finanšu ministrija  E.Repše  J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
1.22.  2010-TA-4250, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas domājamo daļu Rīgā, Kaļķu ielā, pārdošanu"  Finanšu ministrija  E.Repše  I.Odiņa-Laizāne   
1.23.  TA-4594  Par Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.61 71.§) "Informatīvais ziņojums "Par nomas maksu samazinājumiem valsts budžeta iestādēs un to ietekmi uz valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" finanšu stāvokli"" 10.punktā dotā uzdevuma izpildi  Finanšu ministrija  E.Repše  J.Komisars  Izskatīts MK sēdē 
1.24.  TA-4635  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumos Nr.816 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.2.1.apakšaktivitātes "Vispārējās vidējās izglītības satura reforma, mācību priekšmetu, metodikas un mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmas uzlabošana" pirmo atlases kārtu""  Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  E.Kivriņa  Izskatīts MK sēdē 
1.25.  TA-4638  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumos Nr.578 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.4.apakšaktivitāti "Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana"""  Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  E.Kivriņa  Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-1425
TA-4013 
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Rīgas pilsētas pašvaldībai"  Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  A.Brūne  Izskatīts MK sēdē 
1.27.  TA-4406  Rīkojuma projekts "Par atļauju O.Zīdam savienot amatus"  Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  G.Rēvalde O.Zīds  Izskatīts MK sēdē 
1.28.  TA-4607  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 7.janvāra noteikumos Nr.8 "Mākslas un antikvāro priekšmetu izvešana no Latvijas un ievešana Latvijā""  Kultūras ministrija  I.Dālderis    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  TA-4676  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 8.maija noteikumos Nr.308 "Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība""  Kultūras ministrija  I.Dālderis    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  TA-4677  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.775 "Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība""  Kultūras ministrija  I.Dālderis    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  TA-4678  Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija noteikumu Nr.483 "Kultūras un radošās industrijas izglītības centra nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Kultūras ministrija  I.Dālderis    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  TA-4675  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu"'"   Kultūras ministrija  I.Dālderis    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  VSS-1600
TA-4574 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem 2010.gadā"   Labklājības ministrija  T.Koķe    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  TA-4538  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 5.jūnija noteikumos Nr.230 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem""   Labklājības ministrija  T.Koķe  L.Liepiņa  Izskatīts MK sēdē 
1.35.  VSS-1486
TA-4547 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 28.jūlija noteikumos Nr.270 "Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība un valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība""  Labklājības ministrija  T.Koķe    Izskatīts MK sēdē 
1.36.  VSS-1599
TA-4569 
Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā no valsts budžeta līdzekļiem sedz pašvaldības izdevumus, izmitinot bērnu aprūpes iestādē nepilngadīgu personu bez pavadības, un šo izdevumu apmēru"   Labklājības ministrija  T.Koķe  K.Petermanis  Izskatīts MK sēdē 
1.37.  VSS-1435
TA-4338 
Noteikumu projekts "Valsts pensiju, atlīdzības par darbspēju zaudējumu un atlīdzības par apgādnieka zaudējumu apmēra pārskatīšanas kārtība"  Labklājības ministrija  T.Koķe  J.Muižniece  Izskatīts MK sēdē 
1.38.  TA-4652  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību"  Labklājības ministrija  T.Koķe    Izskatīts MK sēdē 
1.39.  VSS-1237
TA-4116 
Instrukcijas projekts "Valsts pārvaldes funkciju izpildi apdraudošu kiberuzbrukumu noteikšanas instrukcija"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  E.Zalāns  J.Jansons J.Timermanis  Izskatīts MK sēdē 
1.40.  VSS-1621
TA-4688 
Noteikumu projekts "Ostu attīstības fonda nolikums"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  A.Maldups  Izskatīts MK sēdē 
1.41.  TA-4686  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumos Nr.973 "Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja nolikums""   Satiksmes ministrija  K.Gerhards  I.V.Gaveika  Izskatīts MK sēdē 
1.42.  TA-4685  Rīkojuma projekts "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja budžeta apstiprināšanu"   Satiksmes ministrija  K.Gerhards  I.V.Gaveika  Izskatīts MK sēdē 
1.43.  TA-4689  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 7.oktobra rīkojumā Nr.584 "Par elektroniskās pārvaldes un informācijas sabiedrības attīstības prioritāro projektu sarakstu""  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  I.Aleksandroviča  Izskatīts MK sēdē 
1.44.  VSS-1343
TA-4043 
Likumprojekts "Grozījumi Vekseļu likumā"   Tieslietu ministrija  M.Segliņš  S.Rāgs  Izskatīts MK sēdē 
1.45.  VSS-1492
TA-4276 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 5.septembra noteikumos Nr.733 "Ar nekustamā īpašuma nodokli neapliekamā nekustamā īpašuma pazīmju klasifikācijas noteikumi""  Tieslietu ministrija  M.Segliņš  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
1.46.  VSS-1027
TA-3318 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumos Nr.123 "Noteikumi par tiesu informācijas publicēšanu mājaslapā internetā un tiesu nolēmumu apstrādi pirms to izsniegšanas""  Tieslietu ministrija  M.Segliņš  K.Kuprijanova  Izskatīts MK sēdē 
1.47.  TA-4426  Par Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.21 39.§) "Par vienota institucionālo vienību saraksta (reģistra) izveidošanu" izpildi  Tieslietu ministrija  M.Segliņš  R.Balodis  Izskatīts MK sēdē 
1.48.  VSS-1292
TA-3993 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Vides pārraudzības valsts biroja sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"  Vides ministrija  J.Dūklavs  R.Molotanovs  Izskatīts MK sēdē 
1.49.  VSS-1235
TA-3957 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumos Nr.199 "Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) izveidošanas kritēriji Latvijā""  Vides ministrija  J.Dūklavs  D.Vilkaste  Izskatīts MK sēdē 
1.50.  TA-4057  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 11.janvāra noteikumos Nr.15 "Kārtība, kādā nosakāma alkohola koncentrācija asinīs un izelpotajā gaisā un konstatējams narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaids""   Veselības ministrija  B.Rozentāle  J.Bundulis  Izskatīts MK sēdē 
1.51.  TA-4058  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.jūnija noteikumos Nr.394 "Alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmes pārbaudes kārtība""   Veselības ministrija  B.Rozentāle  J.Bundulis  Izskatīts MK sēdē 
1.52.  TA-4680  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par atzinuma par aizsargjoslas saskaņošanu ap ūdens ņemšanas vietām sagatavošanu"  Veselības ministrija  B.Rozentāle  J.Bundulis  Izskatīts MK sēdē 
1.53.  TA-4679  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par atzinuma par veselīguma norādi uz pārtikas produktiem sagatavošanu"  Veselības ministrija  B.Rozentāle  J.Bundulis  Izskatīts MK sēdē 
1.54.  2010-TA-4322, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.marta noteikumos Nr.215 "Noteikumi par Valsts augu aizsardzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs     
1.55.  VSS-1395
TA-4114 
Noteikumu projekts "Dzīvnieku barības paraugu ņemšanas kārtība"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.56.  VSS-991
TA-3599 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecības atbilstības kritērijiem un šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecības statusa piešķiršanas kārtību"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.57.  VSS-1286
TA-4190 
Noteikumu projekts "Noteikumi par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības reģistrācijai nepieciešamajiem dokumentiem un šīs sabiedrības atbilstības izvērtēšanu atbalsta piešķiršanai"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.58.  VSS-1665
TA-4586 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 6.maija noteikumos Nr.323 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība zivsaimniecības attīstībai pasākumam "Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana"""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.59.  VSS-1660
TA-4581 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra noteikumu Nr.698 "Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Zivju resursu aģentūra" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.60.  VSS-1662
TA-4579 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.276 "Noteikumi par zvejas un akvakultūras produktu ražotāju grupu atzīšanas kritērijiem un atzīšanas kārtību, darbības nosacījumiem un darbības kontroli""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.61.  VSS-1248
TA-4580 
Noteikumu projekts "Makšķerēšanas noteikumi"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  N.Riekstiņš  Izskatīts MK sēdē 
1.62.  VSS-1661
TA-4587 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 23.janvāra noteikumos Nr.72 "Dabas parka "Pape" konsultatīvās padomes nolikums""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.63.  VSS-1654
TA-4583 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.524 "Engures ezera dabas parka konsultatīvās padomes nolikums""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.64.  VSS-1659
TA-4589 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2009.gada 5.maija noteikumu Nr.404 "Valsts aģentūras "Latvijas Zivju resursu aģentūra" nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.65.  VSS-1655
TA-4584 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 25.novembra noteikumos Nr.662 "Lubānas mitrāju kompleksa konsultatīvās padomes nolikums""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.66.  VSS-1648
TA-4534 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 22.aprīļa noteikumos Nr.381 "Kārtība, kādā uzskaitāmi un ielaižami dabiskajās ūdenstilpēs zivju resursu atražošanai un pavairošanai paredzētie zivju mazuļi""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.67.  VSS-1666
TA-4582 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.236 "Zvejas un akvakultūras produktu tirgus intervences pasākumu administrēšanas un uzraudzības kārtība""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.68.  VSS-1650
TA-4537 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.295 "Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.69.  VSS-1649
TA-4539 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.70.  VSS-1584
TA-4636 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumos Nr.491 "Veterinārās prasības govju, cūku, aitu, kazu un zirgu embriju un olšūnu un ērzeļu, āžu un teķu spermas tirdzniecībai Eiropas Savienības dalībvalstīs un ievešanai no trešajām valstīm""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.71.  VSS-1656
TA-4641 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 13.jūnija noteikumos Nr.475 "Virszemes ūdensobjektu un ostu akvatoriju tīrīšanas un padziļināšanas kārtība""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.72.  VSS-1647
TA-4640 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumos Nr.574 "Licencētās amatierzvejas — makšķerēšanas — kārtība""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.73.  2010-TA-4637, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.783 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs     
1.74.  VSS-1658
TA-4642 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.marta noteikumos Nr.192 "Kārtība, kādā izsniedz atļaujas (licences) zvejai īpašos nolūkos un zinātniskās izpētes nolūkos""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.75.  VSS-1653
TA-4643 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumos Nr.118 "Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.76.  VSS-1657
TA-4644 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.467 "Noteikumi par kuģu reģistrāciju Latvijas Kuģu reģistrā""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.77.  2010-TA-4606, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.515 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs     
1.78.  VSS-1580
TA-4645 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumos Nr.206 "Noteikumi par veterinārajām prasībām aitu un kazu apritei""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.79.  VSS-1668
TA-4660 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.514 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība kompensāciju maksājumu veidā zivsaimniecības attīstības pasākumam "Sociāli ekonomiskie pasākumi"""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.80.  VSS-1669
TA-4658 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 13.oktobra noteikumos Nr.845 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam "Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitāte"""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.81.  VSS-1667
TA-4661 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.240 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Investīcijas akvakultūras uzņēmumos"""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.82.  VSS-1670
TA-4656 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 6.oktobra noteikumos Nr.828 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Zveja iekšējos ūdeņos"""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.83.  VSS-1664
TA-4663 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 26.maija noteikumos Nr.371 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Investīcijas zvejas ostās un zivju izkraušanas vietās"""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-4709  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par apraides atļaujas, retranslācijas atļaujas, speciālas atļaujas (licences) kabeļtelevīzijas un kabeļradio (radiotranslācijas) darbībai izsniegšanu un pārreģistrāciju"   Nacionālā radio un televīzijas padome  K.Gerhards  A.Ancāns  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-4631  Rīkojuma projekts "Par ģenerāļa speciālās dienesta pakāpes piešķiršanu I.Ķuzim"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-4598  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par ģimenes valsts pabalsta un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību"  Labklājības ministrija  T.Koķe    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-4611  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par pabalsta apmēru transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību"   Labklājības ministrija  T.Koķe  J.Muižniece  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-4612  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par bērna invalīda kopšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību"   Labklājības ministrija  T.Koķe  J.Muižniece  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-4668  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1036 "Audžuģimenes noteikumi""   Labklājības ministrija  T.Koķe  L.Liepiņa  Izskatīts MK un atlikts 
2.7.  VSS-1547
TA-4439 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 1996.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.161 "Noteikumi par īpaša režīma zonu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā" atzīšanu par spēku zaudējušiem""   Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  E.Zalāns  R.Munkevics  Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-1554
TA-4441 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 1996.gada 20.augusta noteikumu Nr.336 "Noteikumi par īpaša režīma zonu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā" atzīšanu par spēku zaudējušiem"   Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  E.Zalāns    Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  TA-4457  Koncepcijas par akcīzes nodokļa atvieglojumu vai kompensācijas mehānismu zemniekiem, iegādājoties dīzeļdegvielu projekts   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  L.Jansone A.Āboliņš I.Kalers  Izskatīts MK un atlikts 
3.2.  VSS-1018
TA-4120 
Koncepcijas projekts "Par risinājumiem situācijās, kad uzņēmumam maksātnespējas gadījumā ir parāds pret privāto pensiju fondu"  Labklājības ministrija  T.Koķe  J.Muižniece  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-4389  Informatīvais ziņojums "Par publiskās un privātās partnerības kompetences centra nodalīšanu no uzraudzības institūcijas"  Finanšu ministrija  E.Repše  M.Brencis  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-4590  Informatīvais ziņojums "Par 2010.gadā un turpmākajos gados nepieciešamo finansējumu Ekonomikas ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības struktūrfondu aktivitāšu īstenošanai, kurās finansējuma saņēmējs veic maksājumus no saviem līdzekļiem pirms atmaksas saņemšanas no Eiropas Komisijas (no 1.novembra līdz 1.decembrim apstiprinātie projekti)"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  E.Valantis  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-4453  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā""   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  Dž.Innusa D.Merirands U.Bariss K.Miķelsons  Izskatīts MK sēdē 
VI. Papildus iekļautie jautājumi
6.1.  VSS-1693
TA-4691 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 8.maija noteikumos Nr.188 "Saimnieciskās darbības rezultātā zivju resursiem nodarītā zaudējuma noteikšanas un kompensācijas kārtība""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  VSS-1694
TA-4692 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 8.septembra noteikumos Nr.1015 "Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
6.3.  VSS-1691
TA-4693 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.918 "Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
6.4.  VSS-1690
TA-4696 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 15.decembra noteikumos Nr.453 "Noteikumi par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
6.5.  VSS-1692
TA-4697 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 7.augusta noteikumos Nr.359 "Licencētās rūpnieciskās zvejas kārtība""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
6.6.  TA-4694  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par P.Branguļa atbrīvošanu no Valsts proves uzraudzības inspekcijas priekšnieka amata"  Finanšu ministrija  E.Repše    Izskatīts MK sēdē 
6.7.  TA-4695  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Dārgmetālu izstrādājumu zīmogošanas kārtība un pieļaujamais remedijs"  Finanšu ministrija  E.Repše  P.Brangulis  Izskatīts MK sēdē 
6.8.  TA-4698  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par maksu par obligāti provējamo dārgmetālu izstrādājumu provēšanu un zīmogošanu, obligāti provējamo dārgakmeņu izstrādājumu provēšanu un kvalitātes apliecību izsniegšanu, kā arī par personiskā zīmoga reģistrāciju"  Finanšu ministrija  E.Repše  P.Brangulis  Izskatīts MK sēdē 
6.9.  TA-4700  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2004.gada 21.jūnija noteikumu Nr.547 "Valsts proves uzraudzības inspekcijas nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Finanšu ministrija  E.Repše  P.Brangulis  Izskatīts MK sēdē 
6.10.  TA-4702  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.239 "Finanšu ministrijas nolikums""  Finanšu ministrija  E.Repše  P.Brangulis  Izskatīts MK sēdē 
6.11.  TA-4704  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 9. novembra noteikumos Nr. 911 "Tirgus uzraudzības padomes nolikums""   Finanšu ministrija  E.Repše  P.Brangulis  Izskatīts MK sēdē 
6.12.  TA-4706  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumos Nr. 885 "Kārtība, kādā reģistrējami saimnieciskās darbības veicēju personiskie zīmogi darbam ar dārgmetālu izstrādājumiem""   Finanšu ministrija  E.Repše  P.Brangulis  Izskatīts MK sēdē 
6.13.  TA-4719  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 20.augusta noteikumos Nr.367 "Kārtība, kādā reģistrējamas saimnieciskās darbības vietas darbam ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem, to obligātās provēšanas un marķēšanas kārtība un neprovētu dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu uzglabāšanas kārtība""  Finanšu ministrija  E.Repše  P.Brangulis  Izskatīts MK sēdē 
6.14.  TA-4729  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumos Nr.337 "Kārtība, kādā stipendijas atbrīvojamas no aplikšanas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli""  Finanšu ministrija  E.Repše    Izskatīts MK sēdē 
6.15.  TA-4707  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par bērna adopciju"  Labklājības ministrija  T.Koķe  L.Liepiņa  Izskatīts MK sēdē 
6.16.  TA-4731  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi"  Labklājības ministrija  T.Koķe  L.Liepiņa  Izskatīts MK sēdē 
6.17.  TA-4715  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par pabalsta apmēru invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, pabalsta apmēra pārskatīšanas kārtību un pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību"  Labklājības ministrija  T.Koķe  J.Muižniece  Izskatīts MK sēdē 
6.18.  VSS-1485
TA-4718 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru"  Labklājības ministrija  T.Koķe    Izskatīts MK sēdē 
6.19.  VSS-1582
TA-4717 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Veterinārās prasības govju un cūku apritei"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
6.20.  TA-4724  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.277 "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
6.21.  TA-4723  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju""  Finanšu ministrija  E.Repše  I.Bahanovska D.Pelēkā  Izskatīts MK sēdē 
6.22.  TA-4727  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Aristida Briāna ielā 13, Rīgā, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  S.Sidiki  Izskatīts MK sēdē 
6.23.  TA-4703  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par bērna kopšanas pabalsta un piemaksas pie bērna kopšanas pabalsta un vecāku pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību"  Labklājības ministrija  T.Koķe    Izskatīts MK sēdē 
6.24.  TA-4705  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumos Nr.866 "Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšanai un bezdarbnieka pabalsta un apbedīšanas pabalsta piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība""  Labklājības ministrija  T.Koķe    Izskatīts MK sēdē 
6.25.  TA-4655  Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.1.2.apakšaktivitāti "Veselības aprūpes centru attīstība""  Veselības ministrija  B.Rozentāle  J.Blaževičs  Izskatīts MK un atlikts 
6.26.  TA-4674  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""  Veselības ministrija  B.Rozentāle  J.Bundulis R.Joksts  Izskatīts MK sēdē 
6.27.  TA-4681  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1037 "Noteikumi par cilvēka asiņu un asins komponentu savākšanas, testēšanas, apstrādes, uzglabāšanas un izplatīšanas kvalitātes un drošības standartiem un kompensāciju par izdevumiem zaudētā asins apjoma atjaunošanai""  Veselības ministrija  B.Rozentāle  J.Bundulis  Izskatīts MK sēdē 
6.28.  TA-4807  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 20.novembra noteikumos Nr.486 "Noteikumi par filmu producētāja (ražotāja) un izplatītāja, filmu izplatīšanas vietas un filmas reģistrācijas valsts nodevu""  Kultūras ministrija  I.Dālderis    Izskatīts MK sēdē 
6.29.  TA-4687  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra noteikumos Nr.198 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību""   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  Dž.Innusa I.Ruško  Izskatīts MK sēdē 
6.30.  TA-4716  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumos Nr.111 "Kārtība, kādā sniedz un uzrauga galvojumus par banku aizņēmumiem"   Finanšu ministrija  E.Repše  J.Pone  Izskatīts MK sēdē 
6.31.  TA-4740  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts kapitālsabiedrību, kuras veic Kultūras ministrijas deleģētas valsts kultūras funkcijas, veicamajiem pasākumiem, ja tās saņem ziedojumus"   Finanšu ministrija  E.Repše  D.Robežniece A.Kaļāne  Izskatīts MK sēdē 
6.32.  TA-4708  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par Valsts dzelzceļa administrācijas budžeta apstiprināšanu"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  J.Iesalnieks  Izskatīts MK sēdē 
6.33.  TA-4712  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas budžeta apstiprināšanu"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  A.Dunskis  Izskatīts MK sēdē 
6.34.  TA-4868  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Centrālā zemes komisija  V.Dombrovskis  S.Šķesters  Izskatīts MK sēdē 
6.35.  TA-4739  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 3.jūnija noteikumos Nr.288 "Kārtība, kādā Aizsardzības ministrija sedz izdevumus par profesionālā dienesta karavīriem sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem""  Aizsardzības ministrija  M.Segliņš  S.Žogota A.Priekulis   Izskatīts MK sēdē 
6.36.  VSS-1718
TA-4746 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Bioproduktus saturošas degvielas aprites un attiecīgā akcīzes nodokļa administrēšanas kārtība"  Finanšu ministrija  E.Repše  D.Robežniece G.Pužule  Izskatīts MK sēdē 
6.37.  TA-4742  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Nacionālā kino centra nolikums"  Kultūras ministrija  I.Dālderis  I.Gailīte-Holmberga  Izskatīts MK sēdē 
6.38.  TA-4743  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.239 "Sociālās integrācijas valsts aģentūras nolikums""  Labklājības ministrija  T.Koķe  A.Dūdiņš  Izskatīts MK sēdē 
6.39.  VSS-1651
TA-4745 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 2.jūnija noteikumos Nr.503 "Noteikumi par zivju izkraušanas kontroli un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudi""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
6.40.  VSS-1652
TA-4749 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 25.janvāra noteikumos Nr.62 "Zivsaimniecības konsultatīvās padomes nolikums""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
6.41.  TA-4756  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 16.novembra noteikumos Nr.932 "Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos""  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
6.42.  VSS-708
TA-4143 
Noteikumu projekts "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  J.Golubevs  Izskatīts MK sēdē 
6.43.  TA-4757  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" budžeta apstiprināšanu"   Satiksmes ministrija  K.Gerhards  M.Gorodcovs  Izskatīts MK sēdē 
6.44.  TA-4752  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par Ārlietu ministrijas Eiropas Savienības informācijas bibliotēkas publisko maksas pakalpojumu cenrādi"  Ārlietu ministrija  M.Riekstiņš    Izskatīts MK sēdē 
6.45.  VSS-1385
TA-4755 
Noteikumu projekts "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana" nolikums"  Vides ministrija  J.Dūklavs  V.Bisters I.Prūse  Izskatīts MK sēdē 
6.46.  TA-4759  Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2009.gada 26.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.33 98.§) "Informatīvais ziņojums par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļu, kas iegūti no valstij piederošo siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību (noteiktā daudzuma vienību) pārdošanas Nīderlandes valstij un Austrijas Republikai, pārdales iespējām" izpildi"   Vides ministrija  J.Dūklavs  I.Prūse  Izskatīts MK sēdē 
6.47.  VSS-1743
TA-4753 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 17.oktobra noteikumos Nr.859 "Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi saņem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus""  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
6.48.  VSS-1747
TA-4760 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.740 "Noteikumi par stipendijām""  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  I.Aire  Izskatīts MK sēdē 
6.49.  TA-4765  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.305 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi""   Tieslietu ministrija  M.Segliņš    Izskatīts MK sēdē 
6.50.  TA-4769  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.507 "Noteikumi par zemesgabala vērtības noteikšanu zemes atpirkšanas vajadzībām īpaši aizsargājamās dabas teritorijās""   Tieslietu ministrija  M.Segliņš    Izskatīts MK sēdē 
6.51.  TA-4763  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.novembra noteikumos Nr.933 "Likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" normu piemērošanas kārtība""   Tieslietu ministrija  M.Segliņš    Izskatīts MK sēdē 
6.52.  TA-4766  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Kadastrālās vērtības daļas aprēķināšanas kārtība nekustamā īpašuma nodokļa vajadzībām"  Tieslietu ministrija  M.Seglīņš    Izskatīts MK sēdē 
6.53.  TA-4775  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 9.decembra noteikumos Nr.534 "Kārtība, kādā saņemams profesionālās kvalifikācijas sertifikāts nekustamā īpašuma novērtēšanai""  Tieslietu ministrija  M.Segliņš    Izskatīts MK sēdē 
6.54.  TA-4773  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumos Nr.439 "Valsts zemes dienesta nolikums""  Tieslietu ministrija  M.Segliņš    Izskatīts MK sēdē 
6.55.  TA-4758  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumos Nr.932 "Noteikumi par Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes apvienības "Apsardze" sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""   Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
6.56.  VSS-1542
TA-4683 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām, sniedz nepieciešamo palīdzību"  Labklājības ministrija  T.Koķe  A.Dūdiņš  Izskatīts MK sēdē 
6.57.  TA-4782  Noteikumu projekts "Noteikumi par iedzīvotāju deklarācijas par ienākumu no kapitāla un tās aizpildīšanas kārtību"  Finanšu ministrija  E.Repše  D.Robežniece I.Smirnova  Izskatīts MK un atlikts 
6.58.  TA-4783  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanas vajadzībām nosakāma ienākuma gūšanas diena"   Finanšu ministrija  E.Repše  D.Robežniece I.Veinberga  Izskatīts MK sēdē 
6.59.  TA-4784  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.novembra noteikumos Nr.933 "Likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" normu piemērošanas kārtība""  Finanšu ministrija  E.Repše  D.Robežniece S.Ozola  Izskatīts MK sēdē 
6.60.  TA-4785  Noteikumu projekts "Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju"  Finanšu ministrija  E.Repše  D.Robežniece S.Ozola  Izskatīts MK sēdē 
6.61.  TA-4786  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona iesniedz pieteikumu pievienotās vērtības nodokļa atmaksas saņemšanai citā Eiropas Savienības dalībvalstī un kārtība, kādā atmaksā pievienotās vērtības nodokli citas Eiropas Savienības dalībvalsts apliekamai personai"   Finanšu ministrija  E.Repše  D.Robežniece S.Ozola  Izskatīts MK sēdē 
6.62.  TA-4788  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 31.jūlija noteikumos Nr.521 "Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapu paraugiem un to aizpildīšanas kārtību""  Finanšu ministrija  E.Repše  D.Robežniece G.Pužule  Izskatīts MK sēdē 
6.63.  TA-4787  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumos Nr.855 "Noteikumi par Eiropas Savienības dalībvalstu, Šveices Konfederācijas, Turcijas un Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilnvaroto un neatkarīgo proves uzraudzības iestāžu sarakstu, kārtību, kādā šīs proves uzraudzības iestādes iekļaujamas sarakstā, un kārtību, kādā atzīstami šo proves uzraudzības iestāžu zīmogi vai proves zīmogi līdz šo proves uzraudzības iestāžu iekļaušanai sarakstā""   Finanšu ministrija  E.Repše  P.Brangulis  Izskatīts MK sēdē 
6.64.  TA-4790  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Ministru kabineta noteikuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 "Noteikumi par budžeta ieņēmumu klasifikāciju"""   Finanšu ministrija  E.Repše  I.Stepanova R.Čablis  Izskatīts MK sēdē 
6.65.  TA-4791  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliek labumu no darba vieglo pasažieru automobiļu izmantošanas personiskajām vajadzībām"  Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija  E.Repše  D.Robežniece A.Birums E.Zarakovskis  Izskatīts MK un atlikts 
6.66.  TA-4793  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Kultūras ministrija  I.Dālderis    Izskatīts MK sēdē 
6.67.  TA-4794  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 26.oktobra rīkojumā Nr.732 "Par rīcības komiteju Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 20.gadadienas svētku organizēšanai""  Kultūras ministrija  I.Dālderis    Izskatīts MK sēdē 
6.68.  VSS-1694
TA-1363 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) (2008) Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no apbūvēta zemesgabala (zemes vienības kadastra apzīmējums 8882 008 0729) "Rojas osta", Rojas pagastā, Talsu rajonā"   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  K.Lore E.Rorbaka  Izskatīts MK sēdē 
6.69.  TA-4796  Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Pērnavas ielā 70, Rīgā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  K.Lore I.Zeļenkova  Izskatīts MK sēdē 
6.70.  VSS-806
TA-4779 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Krišjāņa Barona ielā 88A, Rīgā nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  K.Lore I.Zeļenkova  Izskatīts MK un atlikts 
6.71.  VSS-2037
TA-2478 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 12.marta rīkojumā Nr.134 "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai" Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai noliktavas ēku Šmerļa ielā 5, Rīgā"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  K.Lore  Izskatīts MK sēdē 
6.72.  VSS-2018
TA-2592 
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts akciju sabiedrības "Biķernieku kompleksā sporta bāze" kapitāla daļas"   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  K.Lore  Izskatīts MK sēdē 
6.73.  VSS-862
TA-26 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) (2008) Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no apbūvēta zemesgabala (zemes vienības kadastra apzīmējums 8882 008 0728) "Rojas osta" Rojas pagastā, Talsu rajonā"   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  K.Lore E.Rorbaka  Izskatīts MK sēdē 
6.74.  VSS-861
TA-28 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) (2008) Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no apbūvēta zemesgabala (zemes vienības kadastra apzīmējums 8882 008 0729) "Rojas osta" Rojas pagastā, Talsu rajonā"   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  K.Lore E.Rorbaka  Izskatīts MK sēdē 
6.75.  VSS-1575
TA-1284 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai neapbūvētu zemesgabalu "Priedes" Krustpils pagastā, Krustpils novadā"   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  K.Lore E.Rorbaka  Izskatīts MK sēdē 
6.76.  TA-4480  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu Mazā Krasta ielā 65a, Rīgā nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  K.Lore I.Zeļenkova  Izskatīts MK sēdē 
6.77.  2010-TA-4629, MK rīkojuma projekts  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu "Lēnu pils", Lēnās, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  K.Lore I.Zeļenkova   
6.78.  TA-4618  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevas par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu likmi un maksāšanas kārtību"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  A.Upena  Izskatīts MK sēdē 
6.79.  VSS-517
TA-2642 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Būvju klasifikācija"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  G.Ābele I.Pilmanis G.Kalniņš  Izskatīts MK sēdē 
6.80.  VSS-1088
TA-4031 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  J.Golubevs J.Kancēvičs J.Liepiņš  Izskatīts MK sēdē 
6.81.  TA-4701  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā bērna piedzimšanas pabalstu"  Labklājības ministrija  T.Koķe  I.Baranovska  Izskatīts MK sēdē 
6.82.  TA-4709  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu"  Labklājības ministrija  T.Koķe  L.Liepiņa  Izskatīts MK sēdē 
6.83.  TA-4721  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas valsts karoga lietošanas kārtību uz kuģiem"   Satiksmes ministrija  K.Gerhards  A.Krastiņš   Izskatīts MK sēdē 
6.84.  TA-4713  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības samaksas apmēru, atlīdzināmiem izdevumiem un to izmaksas kārtību"   Tieslietu ministrija  M.Segliņš  I.Baldiņa  Izskatīts MK sēdē 
6.85.  TA-4761  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Jūras negadījumu izmeklēšanas kārtība"   Satiksmes ministrija  K.Gerhards  A.Krastiņš   Izskatīts MK sēdē 
6.86.  TA-4710  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā pabalstu aizbildnim par bērna uzturēšanu"  Labklājības ministrija  T.Koķe  L.Liepiņa  Izskatīts MK sēdē 
6.87.  TA-4711  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu"  Labklājības ministrija  T.Koķe  L.Liepiņa  Izskatīts MK sēdē 
6.88.  TA-4714  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 29.novembra noteikumos Nr.898 "Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas nolikums""  Labklājības ministrija  T.Koķe  L.Liepiņa  Izskatīts MK sēdē 
6.89.  TA-4730  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā pieprasa un izlieto budžeta programmā "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" paredzētos līdzekļus"  Finanšu ministrija  E.Repše  I.Stepanova R.Čablis  Izskatīts MK sēdē 
6.90.  TA-4720  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumos Nr.495 "Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanas kārtība""  Finanšu ministrija  E.Repše  D.Robežniece A.Kaļāne G.Šarfa  Izskatīts MK sēdē 
6.91.  TA-4722  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts budžetā sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos paredzētos līdzekļus sadala starp plānošanas reģioniem"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  A.Lubāns R.Timma  Izskatīts MK sēdē 
6.92.  VSS-1353
TA-4799 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.535 "Lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
6.93.  TA-4750  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piemērojama patentmaksa un tās apmēri fiziskās personas saimnieciskajai darbībai noteiktā profesijā"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  E.Beļskis I.Beināre  Izskatīts MK sēdē 
6.94.  TA-4762  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija rīkojumā Nr.442 "Par Latvijas Policijas akadēmijas llikvidāciju"   Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  I.Pētersone  Izskatīts MK sēdē 
6.95.  TA-4767  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.734 "Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā""  Tieslietu ministrija  M.Segliņš  A.Kveska  Izskatīts MK sēdē 
6.96.  TA-4770  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta noteikumu projektu "Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju"  Tieslietu ministrija  M.Segliņš  A.Kveska  Izskatīts MK sēdē 
6.97.  TA-4771  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.marta noteikumos Nr.182 "Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu""  Tieslietu ministrija  M.Segliņš  A.Kveska  Izskatīts MK sēdē 
6.98.  TA-4772  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.522 "Zemes robežu strīdu komisijas darbības kārtība""  Tieslietu ministrija  M.Segliņš  A.Kveska  Izskatīts MK sēdē 
6.99.  TA-4768  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumos Nr.1001 "Noteikumi par valsts nodevu par parakstu apliecināšanu Uzņēmumu reģistrā""   Tieslietu ministrija  M.Segliņš  R.Balodis  Izskatīts MK sēdē 
6.100.  TA-4774  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība"  Tieslietu ministrija  M.Segliņš  A.Kveska  Izskatīts MK sēdē 
6.101.  TA-4776  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par kadastra informācijas sistēmas uzturēšanai nepieciešamās informācijas sniegšanas kārtību un apjomu"  Tieslietu ministrija  M.Segliņš  A.Kveska  Izskatīts MK sēdē 
6.102.  TA-4801  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības rakstu piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  T.Koķe    Izskatīts MK sēdē 
6.103.  TA-4802  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2007.gada 27.novembra noteikumu Nr.808 "Valsts aģentūras "Kalnu slēpošanas sporta centrs" nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  E.Severs  Izskatīts MK sēdē 
6.104.  TA-4812  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2006.gada 25.aprīļa noteikumu Nr.325 "Valsts aģentūras "Latvijas bērnu un jaunatnes kamaniņu sporta skola" nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  E.Severs  Izskatīts MK sēdē 
6.105.  TA-4813  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2006.gada 25.aprīļa noteikumu Nr.324 "Valsts aģentūras "Specializētā airēšanas sporta skola" nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  E.Severs  Izskatīts MK sēdē 
6.106.  TA-4811  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2005.gada 27.septembra noteikumu Nr.736 "Valsts aģentūras "Lietišķo sporta veidu centrs 'Kleisti"" nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  E.Severs  Izskatīts MK sēdē 
6.107.  TA-4815  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2007.gada 25.septembra noteikumu Nr.647 "Valsts aģentūras "Nacionālais olimpiskais sporta metodiskais centrs" nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  E.Severs  Izskatīts MK sēdē 
6.108.  TA-4806  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2006.gada 16.maija noteikumu Nr.388 "Valsts aģentūras "Jaunatnes basketbola metodiskais centrs" nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  E.Severs  Izskatīts MK sēdē 
6.109.  TA-4803  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumu Nr.828 "Valsts aģentūras "Latvijas Šķēpa mešanas metodiskais centrs" nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  E.Severs  Izskatīts MK sēdē 
6.110.  TA-4804  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2008.gada 10.marta noteikumu Nr.164 "Valsts aģentūras "Hokeja un slidošanas sporta skola" nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  E.Severs  Izskatīts MK sēdē 
6.111.  TA-4809  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.528 "Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums""   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  E.Severs  Izskatīts MK sēdē 
6.112.  TA-4810  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumos Nr.565 "Kārtība, kādā izsniedzama atļauja šautuvju (šaušanas stendu) izveidošanai un darbībai, un šautuvju (šaušanas stendu) izmantošanas kārtība""   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  E.Severs  Izskatīts MK sēdē 
6.113.  TA-4805  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 27.jūlija noteikumos Nr.623 "Izglītības kvalitātes valsts dienesta nolikums""   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  E.Severs  Izskatīts MK sēdē 
6.114.  TA-4816  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestāžu amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību"  Finanšu ministrija  E.Repše  I.Ošiņa  Izskatīts MK sēdē 
6.115.  TA-4820  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.46 "Noteikumi par profesionālā dienesta karavīra uzturdevas kompensācijas apmēru un izmaksāšanas kārtību""  Aizsardzības ministrija  M.Segliņš  D.Žukovs  Izskatīts MK sēdē 
6.116.  VSS-1741
TA-4822 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 18.jūlija noteikumos Nr.587 "Noteikumi par kārtību, kādā civilās aviācijas lidlaukus izmanto Latvijas Republikas militārās aviācijas gaisa kuģi, un kārtību, kādā Latvijas Republikas militārās aviācijas lidlaukus izmanto civilās aviācijas gaisa kuģi""  Aizsardzības ministrija  M.Segliņš  L.Altroka  Izskatīts MK sēdē 
6.117.  TA-4831  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  G.Arāja  Izskatīts MK sēdē 
6.118.  TA-4823  Rīkojuma projekts "Par valsts vietējā autoceļa V1307 Ventspils-Dundaga-Melnsils posma 6,323.-9,584. km nodošanu Ventspils pilsētas pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  A.Bajārs  Izskatīts MK sēdē 
6.119.  TA-4835  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai"   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  K.Vāgnere  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-4512  Informatīvais ziņojums "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" turpmāko darbību"   Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija  K.Gerhards  A.Veiss D.Beļicka I.Pakule N.Kļava V.Čukste D.Danosa I.Tauriņa  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-4451  Atbildes vēstules projekts Saeimas Nacionālās drošības komisijai  Saeimas Nacionālās drošības komisija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-4738  Rīkojuma projekts "Par Aizsardzības ministrijas sadarbību ar Amerikas Savienoto Valstu Vācijas Maršala fondu (The German Marshall Fund of the United States) 2010.gadā"  Aizsardzības ministrija  M.Segliņš    Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-4764  Informatīvais ziņojums "Par Ministru prezidenta 2009.gada 4.decembra rīkojuma Nr.521 "Par darba grupas izveidi" izpildes gaitu"  Aizsardzības ministrija  M.Segliņš  J.Garisons M.Andžāns J.Pekalis  Izskatīts MK sēdē 
7.5.  2010-408-s,  Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu"     V.Dombrovskis  I.Vilks   
Skatīt protokolu