Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2010.gada 15.jūnija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2010.gada .maijā

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2010.gada 15.jūnijā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-1791
TA-816 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izgatavo un izsniedz rokas apsējus un identifikācijas kartes ar Sarkanā Krusta emblēmu"   Aizsardzības ministrija  I.V.Lieģis  V.Jupatovs  Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-370
TA-1308 
Rīkojuma projekts "Par Ārlietu ministrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"  Ārlietu ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-162
TA-820 
(atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Ziemciems", Kazdangas pagastā, Aizputes novadā nodošanu privatizācijai"   Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-1474  Par Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.14 16.§) "Noteikumu projekts "Savstarpējas izmantojamības tehniskās specifikācijas piemērošanas kārtība attiecībā uz Eiropas parasto dzelzceļu satiksmes nodrošināšanu un vadību"" 2. un 3.punktā doto uzdevumu  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  I.Preimate D.Matulis  Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-353
TA-1325 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 22.oktobra noteikumos Nr.478 "Kārtība, kādā aizpildāmas, iesniedzamas, reģistrējamas un glabājamas valsts amatpersonu deklarācijas un aizpildāmi un iesniedzami valsts amatpersonu saraksti""  Finanšu ministrija  E.Repše  S.Jaungaile-Gaile  Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-496
TA-1462 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 31.jūlija noteikumos Nr.525 "Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa""  Finanšu ministrija  E.Repše  D.Robežniece G.Pužule  Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-380
TA-1260 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 26.maija noteikumos Nr.362 "Noteikumi par saimnieciskā gada pārskata sagatavošanas kārtību""  Finanšu ministrija  E.Repše  G.Medne L.Agleniece  Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-1055
TA-3834 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) (2009.) (atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības uzskaites sistēmu"  Finanšu ministrija  E.Repše  D.Gulbe I.Ošiņa  Izskatīts MK un atlikts 
1.9.  TA-1612  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.282 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība""  Finanšu ministrija  E.Repše  D.Pelēkā   Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-866
TA-503 
(atbalstīts VSS) Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Vēveri" Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija  E.Repše  I.Odiņa-Laizāne  Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-367
TA-1352 
Likumprojekts "Grozījums Civilprocesa likumā"  Labklājības ministrija  T.Koķe  E.Korčagins  Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-1587  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumos Nr.881 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.2.1.1.apakšaktivitāti "Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai"""  Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  E.Kivriņa  Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-1618  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumos Nr. 675 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.3.3.aktivitāti "Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā"""  Kultūras ministrija  I.Dālderis  U.Lielpēters  Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-396
TA-1413 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 3.jūnija rīkojumā Nr.305 "Par Valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnēm 2008.–2013.gadam""   Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  R.Vējonis  A.Grinbergs  Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-395
TA-1412 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnēs 2008.–2013.gadam"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  R.Vējonis  A.Grinbergs  Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-315
TA-1170 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Adatu ielā 5, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, saglabāšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  I.Zeidaka  Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-274
TA-1198 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 3.jūlija noteikumos Nr.474 "Transportlīdzekļu apkalpes locekļu darba laika organizēšanas, ievērošanas un uzskaites noteikumi""  Satiksmes ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-1568  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā saistībā ar darījuma pārraudzību klienta kontā tiek sniegtas ziņas, un to sniegšanas termiņi"  Tieslietu ministrija  I.V.Lieģis (TM)  I.Gratkovska  Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-390
TA-1333 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.240 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Investīcijas akvakultūras uzņēmumos"""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-393
TA-1335 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.241 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde"""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-863  Par Ministru kabineta 2010.gada 16.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.14 18.§) "Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu""" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-3
TA-1230 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta noteikumos Nr.720 "Noteikumi par atlīdzības apmēru Valsts kultūrkapitāla fonda padomes locekļiem""  Kultūras ministrija  I.Dālderis    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-2768  (2009.) (atbalstīts MKK) Par Ministru kabineta 2009.gada 15.janvāra rīkojuma Nr.14 "Par Politisko partiju finansēšanas koncepciju" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi   Tieslietu ministrija  I.V.Lieģis (TM)    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-1613  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu pārdali starp Aizsardzības ministriju un Labklājības ministriju"  Aizsardzības ministrija  I.V.Lieģis    Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  VSS-297
TA-1278 
jautājums svītrots  Finanšu ministrija      Izskatīts MK un atlikts 
3.2.  TA-830  Informatīvais zinojums "Par priekšlikumiem valsts nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un pārvaldīšanas funkciju optimizācijai"  Finanšu ministrija  E.Repše  M.Brencis J.Upeniece G.Kosojs  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-1504  Informatīvais ziņojums "Par Valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas koncepcijas īstenošanas gaitu"   Finanšu ministrija  E.Repše  J.Komisars G.Kosojs  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-1326  Informatīvais ziņojums "Par skolēnu pārvadājumu lauku apvidos nodrošināšanu novadu pašvaldībās"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  R.Vējonis  A.Stucka I.Vārna  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  SAN-2020
 
Par informācijas pieejamības statusa maiņas nepieciešamību Ministru kabineta rīkojumiem par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā   Tieslietu ministrija  I.V.Lieģis (TM)    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-1635  Protokollēmuma projekts "Par iespējām palielināt likumā "Par valsts budžetu 2010.gadam" noteikto apropriāciju, lai finansētu 2007.-2013.gada plānošanas perioda Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projektus un pasākumus"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  J.Šnore  Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
5.1.  TA-1621  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības neformālo Ministru padomes 2010.gada 22.jūnija sanāksmi par pilsētu attīstības jautājumiem"   Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  R.Vējonis  I.Raugze  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1658  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības mājokļu ministru 2010.gada 21.jūnija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  G.Ābele  Izskatīts MK sēdē 
VI. Papildus iekļautie jautājumi
6.1.  TA-1456  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumos Nr.171 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā""  Valsts kanceleja  R.Vējonis  S.Līce G.Krasovskis  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  VSS-503
TA-1593 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2011.gadam"  Tieslietu ministrija  I.V.Lieģis (TM)  M.Bērziņa  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
7.1.  TA-1639  Latvijas nacionālā pozīcija 2010.gada 17.jūnija Eiropadomes sanāksmei  Ārlietu ministrija  A.Kampars  I.Juhansone G.Japiņa  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-1652  Latvijas nacionālā pozīcija saistībā ar 2010.gada 1.jūlijā saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr.1164/1994 (ar grozījumiem) II pielikuma H panta pirmā punkta 2.daļu paredzēto uzklausīšanas procedūru ar Eiropas Komisijas dienestiem par aprēķināto finanšu korekciju četros Kohēzijas fonda projektos  Finanšu ministrija  E.Repše  A.Antonovs D.Rancāne V.Gēme S.Cakulis  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
8.1.  TA-1660  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.decembra rīkojumā Nr.821 "Par darba grupas izveidi""  Finanšu ministrija  E.Repše  R.Fišers I.Zalpētere A.Dobrājs  Izskatīts MK un atlikts 
Skatīt protokolu