Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2011.gada 20.septembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2011.gada 16.septembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2011.gada 20.septembrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-836
TA-2219 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1075 "Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs""   Ministru prezidents  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-948
TA-2231 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 10.jūnija noteikumos Nr.426 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.3.1.apakšaktivitāti "Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas"""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-939
TA-2242 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 11.janvāra noteikumos Nr.15 "Kārtība, kādā nosakāma alkohola koncentrācija asinīs un izelpotajā gaisā un konstatējams narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaids""  Veselības ministrija  J.Bārzdiņš    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-938
TA-2243 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 2.jūnija noteikumos Nr.394 "Alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmes pārbaudes kārtība""  Veselības ministrija  J.Bārzdiņš    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-820
TA-2244 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 7.februāra noteikumos Nr.106 "Nacionālās civilās aviācijas drošības komisijas nolikums""  Veselības ministrija  J.Bārzdiņš    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-821
TA-2245 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 19.jūlija noteikumos Nr.532 "Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem""  Veselības ministrija  J.Bārzdiņš    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-822
TA-2248 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 13.decembra noteikumos Nr.934 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām""  Veselības ministrija  J.Bārzdiņš    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  TA-2266  Rīkojuma projekts "Par atlases komisijas izveidošanu un atklāta konkursa izsludināšanu uz ad hoc tiesnešu amatu Eiropas Cilvēktiesību tiesā"  Ārlietu ministrija  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-632
TA-2099 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2000.gada 7.marta noteikumu Nr.92 "Noteikumi par mājsaimniecības elektrisko ledusskapju un saldētavu energoefektivitāti un atbilstības novērtēšanu" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-701
TA-1972 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumos Nr.907 "Dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošanas, tehniskās apkopes un kārtējā remonta noteikumi""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-2046  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 29.marta noteikumos Nr.245 "Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz, pārreģistrē, aptur un anulē speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai un maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu un pārreģistrāciju, kā arī prasībām kapitālsabiedrībai speciālās atļaujas (licences) saņemšanai""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-763
TA-2119 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1426 "Mājokļu attīstības konsultatīvās padomes nolikums""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-2261  Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"  Iekšlietu ministrija  A.Štokenbergs (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  TA-2044  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Par Ministru kabineta 2010.gada 13.decembra sēdes protokolēmuma (prot. Nr.72 12.§) "Priekšlikumi likumprojekta "Transportlīdzekļu nodokļu likums" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā" 2.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu   Labklājības ministrija  I.Jurševska    Izskatīts MK un atlikts 
2.8.  VSS-293
TA-1522 
Noteikumu projekts "Dabas parka "Pape" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  I.Jurševska    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-599
TA-1970 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 9.marta noteikumos Nr.83 "Noteikumi par dabas parkiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  I.Jurševska    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-791
TA-2081 
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2006.gada 14.jūlija rīkojuma Nr.526 "Par Centralizēto informācijas sistēmu uzturēšanas pārvaldības koncepciju" atzīšanu par spēku zaudējušu" un informatīvais ziņojums "Par centralizēto informācijas sistēmu uzturēšanas pārvaldības koncepcijas pasākumu izpildes gaitu"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  I.Jurševska    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  2011-TA-2127, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Voleru ielā 2, Rīgā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valdījumā"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  I.Jurševska     
2.12.  VSS-769
TA-2037 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.757 "Īpašās veterinārās receptes izrakstīšanas un uzglabāšanas kārtība""   Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-223
TA-1966 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 9.februāra noteikumos Nr.123 "Veterinārās, higiēnas un nekaitīguma prasības svaigpiena apritei""   Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-832
TA-2201 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.aprīļa noteikumos Nr.403 "Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu apgrozāmo līdzekļu iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai""   Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  2011-TA-1989, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.265 "Ārstniecības iestāžu medicīniskās un uzskaites dokumentācijas lietvedības kārtība""   Veselības ministrija  J.Bārzdiņš  D.Mūrmane–Umbraško   
3.2.  VSS-136
TA-1749 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (2010.) Noteikumu projekts "Darbību ar jonizējošā starojuma avotiem licencēšanas kārtība"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  I.Jurševska  R.Bebris R.Vesere D.Šatrovska  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-2182  Informatīvais ziņojums "Par Mikrouzņēmumu nodokļa likuma praktiskās īstenošanas gaitu un rezultātiem no 2010.gada 1.septembra līdz 2011.gada 30.jūnijam"  Labklājības ministrija  I.Jurševska  J.Muižniece A.Kaļāne I.Tiesnieks  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-2132  Informatīvais ziņojums "Par Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 3., 28., 29. un 30.punktā paredzēto noteikumu īstenošanas gaitu un rezultātiem"   Iekšlietu ministrija  A.Štokenbergs (IEM)  M.Roze I.Briede  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-2246  Atbildes vēstules projekts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Magnetom Medical"  Veselības ministrija  J.Bārzdiņš    Izskatīts MK sēdē 
VI. Papildus iekļautie jautājumi
6.1.  VSS-792
TA-2280 
Likumprojekts "Grozījumi Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  I.Apsīte D.Matulis  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-2272  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta noteikumos Nr.824 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.1.1.apakšaktivitātes "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" projektu iesniegumu atlases otro kārtu un turpmākajām kārtām""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  E.Valantis  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-2185  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumos Nr.348 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.2.1.2.apakšaktivitāti "Nacionālās nozīmes velotūrisma produkta attīstība""   Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
6.4.  2011-TA-2208, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem""  Finanšu ministrija  A.Kampars  L.Kļaviņa A.Zitcere K.Batraga   
6.5.  2011-TA-2209, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās""  Finanšu ministrija  A.Kampars  L.Kļaviņa A.Zitcere K.Batraga   
6.6.  2011-TA-2210, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"  Finanšu ministrija  A.Kampars  L.Kļaviņa A.Zitcere K.Batraga   
6.7.  2011-TA-2211, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Finanšu konglomerātu likumā"  Finanšu ministrija  A.Kampars  L.Kļaviņa A.Zitcere K.Batraga   
6.8.  2011-TA-2212, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā"  Finanšu ministrija  A.Kampars  L.Kļaviņa A.Zitcere K.Batraga D.Birīte   
6.9.  2011-TA-2285, Likumprojekts  Likumprojekts "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda vadības likums"   Finanšu ministrija  A.Kampars  A.Antonovs D.Grūberte I.Liepa I.Krieva   
6.10.  TA-1635  Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmā "Cilvēkresursi un nodarbinātība""  Finanšu ministrija  A.Kampars  A.Antonovs D.Grūberte  Izskatīts MK sēdē 
6.11.  VSS-800
TA-2042 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas dalību Starptautiskās Attīstības asociācijas 15. un 16.resursu papildināšanā un iemaksām Daudzpusējā parādu atlaišanas iniciatīvā"  Finanšu ministrija  A.Kampars  A.Timofejeva  Izskatīts MK sēdē 
6.12.  VSS-839
TA-2265 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības "Tiesu namu aģentūra" pamatkapitāla izmaiņām un valsts nekustamo īpašumu nodošanu bez atlīdzības"  Iekšlietu ministrija  A.Štokenbergs (IEM)  V.Silkane   Izskatīts MK sēdē 
6.13.  VSS-878
TA-2276 
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Kultūras koledžas reorganizāciju"  Kultūras ministrija  S.Ēlerte  M.Benužs  Izskatīts MK sēdē 
6.14.  TA-2274  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Kultūras ministrija  S.Ēlerte    Izskatīts MK sēdē 
6.15.  VSS-818
TA-2060 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 20.septembra rīkojumā Nr.561 "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja budžeta apstiprināšanu""  Satiksmes ministrija  U.Augulis  I.Gaveika  Izskatīts MK sēdē 
6.16.  VSS-817
TA-2061 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2012.gada budžeta apstiprināšanu"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  I.Gaveika  Izskatīts MK sēdē 
6.17.  VSS-816
TA-2100 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 20.septembra rīkojumā Nr.563 "Par Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas budžeta apstiprināšanu""  Satiksmes ministrija  U.Augulis  A.Dunskis  Izskatīts MK sēdē 
6.18.  VSS-815
TA-2101 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas 2012.gada budžeta apstiprināšanu"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  A.Dunskis  Izskatīts MK sēdē 
6.19.  VSS-814
TA-2102 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 20.septembra rīkojumā Nr.565 "Par Valsts dzelzceļa administrācijas budžeta apstiprināšanu""  Satiksmes ministrija  U.Augulis  V.Kampāne  Izskatīts MK sēdē 
6.20.  VSS-813
TA-2103 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par Valsts dzelzceļa administrācijas 2012.gada budžeta apstiprināšanu"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  V.Kampāne  Izskatīts MK sēdē 
6.21.  VSS-770
TA-2277 
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējām rīcības grupām starpvalstu sadarbībai"  Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
7.1.  TA-2307  Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2011.gada 22.-23.septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs  K.Pommere K.Veismane   Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
8.1.  TA-2296  Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības aizsardzības ministru neformālo sanāksmi 2011.gada 22.-23.septembrī  Aizsardzības ministrija  A.Štokenbergs  J.Garisons  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-2304  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2011.gada 22.-23.septembra sanāksmei   Iekšlietu ministrija  A.Štokenbergs (IEM)  T.Rinmane K.Āboliņš R.Klimkāne A.Kleinberga   Izskatīts MK sēdē 
8.3.  TA-2310  Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2011.gada 26.septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  Z.Liepiņa  Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
9.1.  TA-2239  Ziņojums Saeimai par Latvijas dalību Afganistānas stabilizēšanā un atjaunošanā  Aizsardzības ministrija  A.Štokenbergs  J.Garisons R.Muciņš A.Mačiņš  Izskatīts MK sēdē 
9.2.  2011-301-k,    A.Kampars     
9.3.  2011-300-s,    A.Štokenbergs     
9.4.  SAN-1911
 
Ierobežotas pieejamības informācija  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu