Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2011.gada 27.septembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2011.gada 23.septembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2011.gada 27.septembrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  2011-TA-2263, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.255 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas pasākuma "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" ietvaros""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs     
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-793
TA-2193 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek izraudzītas nevalstiskās organizācijas darbam Sabiedrības integrācijas fonda padomē"  Ministru prezidents  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-197
TA-2105 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.181 "Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas kārtība reglamentētajā sfērā""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-911
TA-2306 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 28.jūnija noteikumos Nr.500 "Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-910
TA-2308 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.953 "Sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes staciju tehniskās uzraudzības kārtība""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-2309  Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2011.gada 1.oktobra līdz 31.decembrim"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-89
TA-2104 
(atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Tirgoņu ielā 15/17, Liepājā, nodošanu privatizācijai"   Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-796
TA-2106 
Noteikumu projekts "Noteikumi par akcīzes preču apvienotā Kopienas tarifa (TARIC) nacionālajiem kodiem un to piemērošanas kārtību"   Finanšu ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-2301  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.150 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.4.2.apakšaktivitāti "Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā"""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-707
TA-1981 
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Korejas Republikas valdības līgumu par sadarbību kultūrā, izglītībā, jaunatnes lietās un sportā"  Kultūras ministrija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-777
TA-2043 
Noteikumu projekts "Noteikumi par izraidāmā ārzemnieka iesnieguma par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījumu un ienākumiem veidlapas paraugu"  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  2011-TA-2039, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1484 "Noteikumi par personas īpašuma stāvokļa un ienākumu līmeņa atbilstību valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršanai pārrobežu lietās un lietās atbilstoši Latvijas Republikas noslēgtajām starptautiskajām saistībām un minētās atbilstības izvērtēšanas kārtību""  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs     
2.12.  VSS-1437
TA-1887 
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts mērnieks" pamatkapitāla daļu pārdošanu"  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-403
TA-1969 
Noteikumu projekts "Dabas parka "Doles sala" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  2011-TA-1942, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Iepakojuma apsaimniekošanas padomes nolikums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis     
2.15.  TA-2305  Rīkojuma projekts "Grozījums darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  TA-2135  Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu Tieslietu ministrijas valdījumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  TA-2287  Rīkojuma projekts "Par A.Krēsliņa pārcelšanu"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  2011-TA-2045, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1493 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību""  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs     
IV. Informācija
4.1.  TA-1506  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Informatīvais ziņojums "Par iespējām un nepieciešamo rīcību, lai amatniecību noteiktu kā atsevišķu tautsaimniecības nozari Latvijā"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  V.Kazāks K.Soms  Izskatīts MK un atlikts 
4.2.  VSS-801
TA-2016 
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas līdzdalību Austrumu Partnerības tehniskās palīdzības trasta fondā"  Finanšu ministrija  A.Kampars  A.Timofejeva  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-2288  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par bišu veselības uzraudzības programmas īstenošanu 2012.gadā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  A.Briņķe  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-2237  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 17.marta noteikumos Nr.187 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.2.1.1.apakšaktivitāti "Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu saglabāšana, atjaunošana un infrastruktūras pielāgošana tūrisma produktu attīstībai"""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  E.Valantis Z.Galinska N.Tropiņš  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-2278  Atbildes projekts Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai (par izmaiņām likumprojektā "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"")   Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija  A.Štokenbergs  S.Mertena  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  SAN-1117
 
Informatīvais ziņojums "Par spēkā esošo normatīvo regulējumu attiecībā uz Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta tiesas sēžu protokolēšanu"   Tieslietu padome  A.Štokenbergs  L.Medina  Izskatīts MK un atlikts 
VI. Papildus iekļautie jautājumi
6.1.  TA-2347  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumos Nr.881 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.2.1.1.apakšaktivitāti "Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai"""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  L.Lejiņa  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-2366  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 1.marta rīkojumā Nr.82 "Par Rīgas Purvciema amatu skolas un Rīgas Tūrisma un tirdzniecības skolas likvidāciju, deleģējot to uzdevumus valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola"""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  I.Štāle J.Gaigals  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  VSS-887
TA-2336 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumos Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli""   Labklājības ministrija  I.Jurševska  J.Muižniece  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  2011-TA-2344, MK noteikumu projekts  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1022 "Noteikumi par ieslodzīto personu uztura un sadzīves vajadzību materiālā nodrošinājuma normām""  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs  L.Medina   
6.5.  VSS-621
TA-2155 
(atbalstīts MKK) Sabiedrības veselības pamatnostādņu projekts 2011.-2017.gadam  Veselības ministrija  J.Bārzdiņš    Izskatīts MK sēdē 
6.6.  VSS-908
TA-2360 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""  Veselības ministrija  J.Bārzdiņš  R.Muciņš  Izskatīts MK sēdē 
6.7.  TA-2345  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
6.8.  TA-2346  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 28.oktobra noteikumos Nr.899 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.5.1.apakšaktivitāti "Pļaviņu un Jēkabpils pilsētu plūdu draudu samazināšana"""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
6.9.  TA-2372  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Labklājības ministrija  I.Jurševska    Izskatīts MK sēdē 
6.10.  VSS-875
TA-2375 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1640 "Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju""  Finanšu ministrija  A.Kampars  D.Pelēkā  Izskatīts MK sēdē 
6.11.  TA-2378  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.novembra noteikumos Nr.933 "Likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" normu piemērošanas kārtība""   Finanšu ministrija  A.Kampars  S.Āmare-Pilka S.Ozola I.Bahanovska   Izskatīts MK sēdē 
6.12.  TA-2395  Koncepcijas projekts par pārresoru koordinācijas centra izveidi un darbību   Ministru prezidents  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
6.13.  TA-2389  Rīkojuma projekts "Par iekārtu sarakstu emisijas kvotu sadalei 2013.-2020.gadam"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis  V.Bisters  Izskatīts MK sēdē 
6.14.  TA-2393  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
7.1.  TA-2380  Informatīvais ziņojums "Par Austrumu Partnerības valstu un valdību vadītāju sanāksmi Varšavā, 2011.gada 29.–30.septembrī"  Ārlietu ministrija  Ģ.V.Kristovskis  J.Mažeiks  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-2381  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2011.gada 29.-30. septembra sanāksmē izskatāmajos Ekonomikas ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-2383  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2011.gada 3.oktobra sanāksmei  Labklājības ministrija  I.Jurševska  I.Tāre I.Elksne   Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-2388  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2011.gada 29.-30.septembra sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  L.Sīka B.Beinaroviča   Izskatīts MK sēdē 
7.5.  TA-2391  Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2011.gada 29.–30.septembra sanāksmē izskatāmajos Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos   Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs  K.Pommere  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  2011-216-k,    A.Štokenbergs  J.Garisons   
8.2.  2011-302-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Karņejevs pret Latviju"    Ģ.V.Kristovskis  I.Reine   
8.3.  SAN-1971
 
Par situāciju A/S "Air Baltic Corporation"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu