Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2011.gada 29.novembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2011.gada 24.novembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2011.gada 29.novembrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-518
TA-2015 
Likumprojekts "Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā"  Aizsardzības ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-2878  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.606 "Noteikumi par karavīra un zemessarga uzturdevas kompensācijas apmēru un izmaksāšanas kārtību""  Aizsardzības ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-968
TA-2882 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.262 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-2873  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.237 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.3.aktivitāti "Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai"""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-860
TA-2502 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  2011-TA-2208, Likumprojekts  (atbalstīts MK) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem""  Finanšu ministrija  A.Vilks     
1.7.  2011-TA-2209, Likumprojekts  (atbalstīts MK) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās""  Finanšu ministrija  A.Vilks     
1.8.  2011-TA-2210, Likumprojekts  (atbalstīts MK) Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks     
1.9.  2011-TA-2211, Likumprojekts  (atbalstīts MK) Likumprojekts "Grozījumi Finanšu konglomerātu likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks     
1.10.  2011-TA-2212, Likumprojekts  (atbalstīts MK) Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks     
1.11.  TA-2692  Par Ministru kabineta 2011.gada 9.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.47 23.§) "Informatīvais ziņojums "Par turpmāko rīcību ar valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" būvniecības projektiem"" 6.2.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi   Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-1017
TA-2665 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumos Nr.411 "Autopārvadājumu kontroles organizēšanas un īstenošanas kārtība""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-1021
TA-2645 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas "Selgas" – 1, Saulītēs, Skultes pagastā, Limbažu novadā, pārdošanu"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-586
TA-2400 
Noteikumu projekts "Noteikumi par spridzinātāja sertifikāta un spridzināšanas darbu vadītāja sertifikāta izsniegšanas kārtību un valsts nodevas maksāšanas kārtību un apmēru"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-2859  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.565 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām""   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  A.Bērziņš  Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-2813  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.marta noteikumos Nr.170 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.1.1.apakšaktivitāti "Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai sabiedrībā un darba tirgū"""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-2814  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.februāra noteikumos Nr.181 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.3.apakšaktivitātes "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība" trešo kārtu""  Labklājības ministrija  I.Viņkele    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-2815  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.731 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma aktivitāti "Kapacitātes stiprināšana darba tirgus institūcijām"""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  TA-2816  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.258 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti "Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem"""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-2818  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.732 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitātes "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību" pirmo un otro kārtu""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-2853  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.681 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.1.apakšaktivitāti "Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana"""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-810
TA-2479 
Noteikumu projekts "Par 2008.gada Nolīguma par pasta maksājumu pakalpojumiem reglamentu un 2008.gada Nolīguma par pasta maksājumu pakalpojumiem reglamenta Noslēguma protokolu"  Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-1055
TA-2595 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumos Nr.884 "Noteikumi par Tieslietu ministrijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-1038
TA-2535 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 9.decembra noteikumos Nr.681 "Upju baseinu apgabala konsultatīvās padomes nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-497
TA-2593 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.890 "Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu un Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta programmu finansējuma saņēmējiem no Latvijas Republikas""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-1102
TA-2863 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 8.decembra noteikumos Nr.1415 "Kārtība, kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus intervences pasākumi augkopības un lopkopības produktu tirgū, īstenojot Eiropas Komisijas programmu vistrūcīgākajām personām""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-2934  Rīkojuma projekts "Par A.Tiknusa atbrīvošanu no Iepirkumu uzraudzības biroja vadītāja amata"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-1694  Likumprojekts "Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā"  Ministru prezidents  V.Dombrovskis  A.Vilks V.Ostrovska  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-2931  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  VSS-927
TA-2679 
Informatīvais ziņojums "Par atbildīgo institūciju un pieteikšanās kārtību programmas "Drošība un brīvību garantēšana (2007-2013)" un vispārējās programmas "Pamattiesības un tiesiskums (2007-2013)" īstenošanai, kā arī atļauju Iekšlietu ministrijai uzņemties saistības un īstenot projektus un pasākumus Eiropas Komisijas tieši administrētajās programmās"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  A.Bērziņš  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-2871  Informatīvais ziņojums "Par AS "Rīgas Kinostudija" piederošo nekustamo īpašumu izsoli"   Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  2011-TA-2236, MK rīkojuma projekts  Koncepcijas projekts "Par iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanu izložu un azartspēļu laimestiem"   Finanšu ministrija  A.Vilks     
4.2.  VSS-1134
TA-2745 
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu kompensēšanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" Latvijas Republikas vēstniecībā Dānijas Karalistē veiktajiem plūdu seku likvidēšanas remontdarbiem"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  I.Skutāne  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-2750  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-2718  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma  Z.Matuzale  Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-2920  Rīkojuma projekts "Par papildus finansējuma piešķiršanu ārkārtas situācijas valsts nodrošināto tehnisko palīglīdzekļu jomā novēršanai"   Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
4.6.  TA-3020  Par Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas 2011.gada darba plāna ekonomikas stabilizācijas procesa uzraudzības nodrošināšanai 6.punkta izpildi (informācija par ēnu ekonomikas un nelegālās nodarbinātības mazināšanas pasākumiem)  Finanšu ministrija  A.Vilks  J.Stinka J.Salmiņa   Izskatīts MK sēdē 
4.7.  SAN-2195
 
Atbildes projekts Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai (par nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmu bezmaksas apraides nodrošināšanu)  Veselības ministrija  A.Vilks  I.Šulca U.Lielpēters A.Matīss  Izskatīts MK sēdē 
V. Papildus iekļautie jautājumi
5.1.  VSS-1081
TA-2956 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Par Pamatnolīgumu par visaptverošu partnerību un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Vjetnamas Sociālistisko Republiku, no otras puses"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  M.Šteinberga  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  VSS-1078
TA-2958 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par iemaksām ANO Bēgļu komisāra birojā"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-2972  Informatīvais ziņojums "Par tālākajām darbībām, lai nodalītu elektroenerģijas pārvades sistēmas operatoru - akciju sabiedrību "Augstsprieguma tīkls" un par paredzamo šīs akciju sabiedrības akciju turētāju"   Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  D.Merirands Z.Kotāne V.Boks  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-2963  Rīkojuma projekts "Par akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" akciju pirkšanu un akciju turētāju"   Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  D.Merirands Z.Kotāne V.Boks  Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-2962  Rīkojuma projekts "Par akciju sabiedrības "Latvenergo" izšķirošās ietekmes izbeigšanu akciju sabiedrībā "Augstsprieguma tīkls""   Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  D.Merirands Z.Kotāne V.Boks  Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-2938  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas starpvaldību komisijā ekonomiskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
5.7.  TA-2950  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  E.Kārkla E.Bistere  Izskatīts MK sēdē 
5.8.  TA-2895  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Voleru ielā 2, Rīgā, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Latvijas Hidroekoloģijas institūtam un izmantošanu daļēja nacionālā līdzfinansējuma nodrošināšanai darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  E.Zaķe-Kļaviņa J.Aigars K.Cirsis   Izskatīts MK sēdē 
5.9.  TA-2983  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.894 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga Eiropas Savienības un valsts atbalstu informatīvajiem un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
5.10.  VSS-1007
TA-2736 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts vietējā autoceļa V135 Dūči-Limbaži posma 9,0.-18,9.km rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  A.Ronis  V.Putāns  Izskatīts MK sēdē 
5.11.  VSS-375
TA-2092 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Komerclikumā"  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš  I.Kļaviņa U.Apsītis  Izskatīts MK sēdē 
5.12.  VSS-415
TA-2094 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš  I.Kļaviņa M.Čakste T.Trenko  Izskatīts MK sēdē 
5.13.  VSS-414
TA-2095 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš  I.Kļaviņa  Izskatīts MK sēdē 
5.14.  VSS-374
TA-2093 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Kooperatīvo sabiedrību likumā"  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš  I.Kļaviņa  Izskatīts MK sēdē 
5.15.  VSS-373
TA-2082 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā"  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
5.16.  VSS-454
TA-2180 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Finanšu ministrija  A.Vilks  M.Čakste T.Trenko  Izskatīts MK sēdē 
5.17.  VSS-452
TA-2178 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu""  Finanšu ministrija  A.Vilks  M.Čakste T.Trenko  Izskatīts MK sēdē 
5.18.  TA-1853  Likumprojekts "Grozījums Latvijas Republikas Satversmē"   Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
5.19.  TA-2773  (skatīts VSS) (2010.) Likumprojekts "Fiskālās disciplīnas likums"   Finanšu ministrija  A.Vilks  E.Dzalbe I.Denafa L.Ozoliņa N.Sakss D.Gulbe J.Šints  Izskatīts MK sēdē 
5.20.  TA-3013  Rīkojuma projekts "Par vienreizējā sociālā pabalsta piešķiršanu J.Akopovai sakarā ar trīnīšu piedzimšanu"   Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
5.21.  TA-3023  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu valsts budžeta programmas 23.00.00. "Valsts autoceļu fonds" apakšprogrammai 23.06.00 "Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana""   Satiksmes ministrija  A.Ronis  I.Pāže A.Lubāns   Izskatīts MK sēdē 
5.22.  VSS-826
TA-2967 
Rīkojuma projekts "Par nepieciešamo finansējumu dalības maksai elektronisko mašīnlasāmo ceļošanas dokumentu ICAO Publisko atslēgu direktorijā (ICAO PKD)"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  J.Citskovskis  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi
6.1.  VSS-152
TA-1567 
(atbalstīts MK) (2010.) Likumprojekts "Grozījumi Civillikumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  VSS-156
TA-1559 
(atbalstīts MK) (2010.) Likumprojekts "Grozījumi Komerclikumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
6.3.  VSS-148
TA-1560 
(atbalstīts MK) (2010.) Likumprojekts "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
6.4.  VSS-154
TA-1562 
(atbalstīts MK) (2010.) Likumprojekts "Grozījumi Notariāta likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
6.5.  VSS-150
TA-1563 
(atbalstīts MK) (2010.) Likumprojekts "Grozījumi Meža likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
6.6.  VSS-149
TA-1564 
(atbalstīts MK) (2010.) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
6.7.  VSS-153
TA-1569 
(atbalstīts MK) (2010.) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
6.8.  VSS-151
TA-1570 
(atbalstīts MK) (2010.) Likumprojekts "Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
6.9.  TA-2889  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli""  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Orehova G.Šarfa   Izskatīts MK sēdē 
6.10.  TA-2893  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli""  Finanšu ministrija  A.Vilks  J.Krastiņa S.Āmare–Pilka S.Kārkliņa–Ādmine Ģ.Pilāns I.Zālītis  Izskatīts MK sēdē 
6.11.  TA-2926  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli""  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Kaļāne A.Birums S.Mačivka  Izskatīts MK sēdē 
6.12.  TA-1998  (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījums Ceļu satiksmes likumā"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
6.13.  TA-2945  Likumprojekts "Grozījums Vispārējās izglītības likumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  E.Sprūdžs  A.Kenkle S.Batare  Izskatīts MK sēdē 
6.14.  TA-2935  Likumprojekts "Grozījumi Invaliditātes likumā"  Labklājības ministrija  I.Viņķele  E.Celmiņa  Izskatīts MK sēdē 
6.15.  TA-2919  Likumprojekts "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā"   Labklājības ministrija  I.Viņķele  V.Gūtmanis  Izskatīts MK sēdē 
6.16.  TA-2925  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par autoceļiem""  Satiksmes ministrija  A.Ronis  A.Lubāns N.Narvaišs I.Pāže  Izskatīts MK sēdē 
6.17.  TA-2924  Likumprojekts "Grozījumi Autopārvadājumu likumā"  Satiksmes ministrija  A.Ronis  A.Lubāns N.Narvaišs I.Pāže  Izskatīts MK sēdē 
6.18.  TA-2831  Likumprojekts "Par Zemnieku un zvejnieku saimniecību likuma atcelšanu"  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš  I.Kļaviņa R.Balodis  Izskatīts MK sēdē 
6.19.  VSS-915
TA-2977 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš  L.Medina S.Mertena  Izskatīts MK sēdē 
6.20.  TA-2978  Likumprojekts "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību"  Finanšu ministrija  A.Vilks  B.Bāne D.Gulbe J.Šints L.Jevčuka   Izskatīts MK sēdē 
6.21.  TA-2999  Likumprojekts "Grozījums Izglītības likumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  E.Sprūdžs  I.Muižniece  Izskatīts MK sēdē 
6.22.  TA-3000  Likumprojekts "Grozījums Augstskolu likumā"   Izglītības un zinātnes ministrija  E.Sprūdžs  I.Muižniece  Izskatīts MK sēdē 
6.23.  TA-3001  Likumprojekts "Grozījums Profesionālās izglītības likumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  E.Sprūdžs  I.Muižniece  Izskatīts MK sēdē 
6.24.  TA-2916  Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
7.1.  TA-2955  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu Ministru padomes 2011.gada 1.–2.decembra sanāksmē izskatāmajos Veselības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos   Veselības ministrija  L.Straujuma  R.Muciņš  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-2973  Latvijas nacionālās pozīcijas 2011.gada 30.novembra Eiropas Savienības aizsardzības ministru sanāksmē Ārlietu padomē un Eiropas Aizsardzības aģentūras valdes sēdē aizsardzības ministru sastāvā izskatāmajos jautājumos  Aizsardzības ministrija  A.Ronis  J.Garisons  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-3007  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2011.gada 1.-2.decembra sanāksmē izskatāmajos Labklājības ministrijas un Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Labklājības ministrija  I.Viņķele  I.Tāre I.Elksne   Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-3011  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības 2011.gada 1.decembra Ārlietu padomes un 5.decembra Vispārējo lietu padomes sanāksmēs izskatāmajos jautājumos   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  A.Bērtulis E.Trumkalns  Izskatīts MK sēdē 
7.5.  TA-3012  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2011.gada 5.-6.decembra sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Izglītības un zinātnes ministrija  E.Sprūdžs  L.Sīka B.Beinaroviča  Izskatīts MK sēdē 
7.6.  TA-3017  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2011.gada 5.–6.decembra sanāksmē izskatāmajos Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš  K.Pommere  Izskatīts MK sēdē 
7.7.  TA-3018  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2011.gada 5.decembra sanāksmē izskatāmajos Ekonomikas ministrijas un Finanšu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
7.8.  TA-3016  Latvijas Republikas nostājas projekts prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-471/11 Cido Grupa   Tieslietu ministrija  G.Bērziņš  I.Kalniņš  Izskatīts MK sēdē 
7.9.  TA-3019  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2011.gada 30.novembra sanāksmei  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Eberhards I.Ozoliņa   Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
8.1.  TA-2769  Paskaidrojuma projekts Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesai civillietā Nr.C32370211   Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa  R.Kozlovskis  M.Rāzna  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  SAN-2229
 
Atbildes projekts Valsts kontrolei par ieteikumu ieviešanu  Valsts kontrole  A.Ronis  A.Maldups I.Sāre A.Mičuls  Izskatīts MK sēdē 
8.3.  TA-2879  Informatīvais ziņojums "Par 3.3.2.1. aktivitātes "Ilgtspējīga sabiedriskā transporta sistēmas attīstības Kohēzijas fonda projektu "Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu sistēmas modernizācija un dīzeļvilcienu ritošā sastāva atjaunošana" īstenošanas alternatīvām un ar tām saistītajiem iespējamiem riskiem""   Satiksmes ministrija  A.Ronis  N.Freivalds J.Eiduks I.Aleksandroviča K.Briškens  Izskatīts MK un skatīt atkartoti MK 
8.4.  TA-2976  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā sagatavošanas sekretariāta institucionālo risinājumu"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  A.Teikmanis A.Bērtulis V.Kleinberga   Izskatīts MK sēdē 
8.5.  TA-2975  Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Lietuvas Republikas Nacionālās Aizsardzības ministrijas vienošanās par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas gaisa telpas patrulēšanas finansēšanu un izmaksu sadali otro grozījumu"  Aizsardzības ministrija  A.Ronis  J.Garisons  Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
9.1.  TA-2953  Rīkojuma projekts "Par Aizsardzības ministrijas sadarbību ar Amerikas Savienoto Valstu Vācijas Maršala fondu (The German Marshall Fund of the United States) 2012.gadā"   Aizsardzības ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
9.2.  SAN-2415
 
Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Parex banka" mazākuma akcionāru iesniegumu par akciju sabiedrības "Parex banka" mazākuma akcionāru tiesību aizsardzību saskaņā ar starptautiskajiem investīciju līgumiem"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  J.Pūce K.Lore A.Laizāns N.Sinkevičs  Izskatīts MK sēdē 
9.3.  TA-3024  Ierobežotas pieejamības informācija  Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
9.4.  TA-3025  Ierobežotas pieejamības informācija  Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu