Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2012.gada 31.janvāra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2012.gada 27.janvārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2012.gada 31.janvārī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-144  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos Nr.963 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.2.2.2.apakšaktivitāti "Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana"""  Ministru prezidents  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-56  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Rīkojuma projekts "Par Latvijas–Krievijas starpvaldību komisiju"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-997
TA-91 
Likumprojekts "Par Pasaules Tūrisma organizācijas statūtu denonsēšanu"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-802
TA-3244 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījums Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-1286
TA-3314 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas domājamo daļu Sakņu ielā 14, Daugavpilī, pārdošanu"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-1293
TA-3233 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.februāra noteikumos Nr.147 "Rīgas Tehniskās koledžas nolikums""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-976
TA-3276 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.460 "Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-1294
TA-3237 
Rīkojuma projekts "Par augstskolas "Nodibinājums "Lutera Akadēmija"" Satversmes apstiprināšanu"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-54  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 24.augusta rīkojumā Nr.507 "Par publiska nodibinājuma "Valsts kultūrkapitāla fonds" padomi""  Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-1269
TA-162 
Rīkojuma projekts "Par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta finansētās programmas LV03 "NVO fonds" iesnieguma projektu"  Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-1253
TA-3306 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1171 "Noteikumi par Latvijas ūdeņu izmantošanas kārtību un kuģošanas režīmu tajos""  Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-778
TA-3311 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par arodbiedrībām""   Tieslietu ministrija  G.Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-149  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 5.septembra rīkojumā Nr.431 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas–Lietuvas starpvalstu pārrobežas sadarbības komisijā""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-151  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 5.septembra rīkojumā Nr.429 "Par darba grupu Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas pārrobežu sadarbības veicināšanai""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-1373
TA-147 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veic uzraudzību un informācijas apmaiņu par infekcijas slimībām, ar kurām slimo gan dzīvnieki, gan cilvēki"   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-682
TA-3234 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumos Nr.1375 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-1250
TA-3235 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-1249
TA-3236 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.918 "Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-1216
TA-3241 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 2.jūnija noteikumos Nr.503 "Noteikumi par zivju izkraušanas kontroli un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudi""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-68  (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Fizisko personu skaidras naudas uzkrājumu iemaksas kontā kredītiestādē kārtība" un informatīvais ziņojums "Par sankcijām par Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likuma nosacījumu pārkāpumu"  Finanšu ministrija  A.Vilks  J.Stinka J.Salmiņa   Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  VSS-988
TA-3296 
Koncepcijas projekts "Par kompetenču sadalījumu starp institūcijām jūras telpiskajā plānošanā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  I.Urtāne E.Veidemane   Izskatīts MK sēdē 
IV. Papildus iekļautie jautājumi
4.1.  VSS-776
TA-2804 
Jautājums svītrots  Aizsardzības ministrija       
4.2.  VSS-1382
TA-208 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas LV02 "Nacionālā klimata politika" iesnieguma projektu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprudžs  A.Andreičika V.Bisters   Izskatīts MK sēdē 
4.3.  VSS-1298
TA-205 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Dzelzceļa ritošā sastāva reģistrācijas kārtība"  Satiksmes ministrija  A.Ronis  J.Eiduks J.Iesalnieks  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-229  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par līdzekļu pārdali starp Ārlietu ministriju un Valsts kanceleju, kā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju un Pārresoru koordinācijas centru"  Ministru prezidents  I.Viņķele  E.Upīte  Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
5.1.  TA-227  Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2012.gada 2.-3.februāra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem Ekonomikas ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  G.Zadraks   Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-230  Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2012.gada 1.-2.februāra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis  I.Arhipova  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu