Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2012.gada 13.marta sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2012.gada 12.martā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2012.gada 13.martā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-1435
TA-475 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumos Nr.409 "Dabas lieguma "Babītes ezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-99
TA-480 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.535 "Lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-1360
TA-351 
Rīkojuma projekts "Par transportlīdzekļu atsavināšanu sabiedriskā labuma organizācijām"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-507  Par Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.10 57.§) "Informatīvais ziņojums "Par Latvijas gatavošanos prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā. Paveiktais 2010.gadā"" 6.6.apakšpunkta izpildi  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-1308
TA-3300 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 16.oktobra noteikumos Nr.712 "Privatizācijas sertifikātu izmantošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  R.Ķīlis  K.Lore   Izskatīts MK un atlikts 
2.4.  VSS-1404
TA-427 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumos Nr.922 "Valsts statistikas pārskatu un anketu veidlapu paraugu apstiprināšanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  R.Ķīlis    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-2971  (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā"  Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-53
TA-408 
Likumprojekts "Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā"  Finanšu ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-51
TA-409 
Likumprojekts "Grozījums Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā"  Finanšu ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-52
TA-410 
Likumprojekts "Grozījums Saeimas vēlēšanu likumā"  Finanšu ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-122
TA-3319 
Noteikumu projekts "Noteikumi par ārpus kārtas transportējamām precēm"   Finanšu ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-1244
TA-3247 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Finanšu ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  TA-474  Par Ministru kabineta 2002.gada 22.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.4 35.§) "Par līdzekļu neparedzētiem gadījumiem piešķiršanu 2001.gadā" 2.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu   Finanšu ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-1391
TA-429 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 5.jūnija noteikumos Nr.230 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-1091
TA-214 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1474 "Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-60
TA-387 
Rīkojuma projekts "Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"   Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-1164
TA-57 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem"  Veselības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  TA-482  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija rīkojumā Nr.419 "Par Centrālās medicīnas ētikas komitejas personālsastāvu""   Veselības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  TA-266  Par Ministru kabineta 2006.gada 23.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.28 17.§) "Likumprojekts "Vides aizsardzības likums"" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-1445
TA-313 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu augu šķirņu aizsardzības jomā"   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  TA-443  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 6.maija noteikumos Nr.323 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība zivsaimniecības attīstībai pasākumam "Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana"""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  TA-445  Rīkojuma projekts "Grozījumi Latvijas zvejas flotes kapacitātes sabalansēšanas plānā 2008.–2013.gadam"  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  VSS-956
TA-2450 
Rīkojuma projekts "Par neapbūvēta valsts zemesgabala "Valsts mežs Pope" Ventspils novadā, Popes pagastā daļas iznomāšanu"   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  TA-3160  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola" pamatkapitālā"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis  S.Sidiki I.Pilāne  Izskatīts MK un atlikts 
IV. Informācija
4.1.  VSS-797
TA-294 
Informatīvais ziņojums "Par robežšķērsošanas vietu attīstību uz Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežas"  Finanšu ministrija  A.Pabriks  G.Kosojs N.Rudzītis  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-505  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi līdz 2011.gada 31.decembrim"  Finanšu ministrija  A.Pabriks  D.Grūberte D.Rancāne E.Pieķis  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-246  Informatīvais ziņojums "Par piedāvājuma cenu ierobežojošu noteikumu atbilstību publisko iepirkumu direktīvu prasībām un priekšlikumiem pasūtītāja interešu efektīvākai aizstāvībai iepirkumā par valsts naftas produktu rezervju izveidi, kā arī citu valstu pieredzi minētā jautājuma risināšanai"  Finanšu ministrija  A.Pabriks  M.Brencis D.Gaile  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-366  Informatīvais ziņojums "Par turpmāku valsts pabalstu izmaksas ierobežojumu noteikšanas pamatotību"  Labklājības ministrija  I.Viņķele  J.Muižniece  Izskatīts MK sēdē 
4.5.  VSS-44
TA-419 
Informatīvais ziņojums "Par SIA "Rīgas Hematoloģijas centrs" kapitāla daļām"  Veselības ministrija  L.Straujuma  R.Osis  Izskatīts MK sēdē 
4.6.  TA-502  Informatīvais ziņojums "Latvijas Republikas ziņojums Eiropas Padomes Ministru komitejai par Interlākenas deklarācijas izpildi Latvijas Republikā laika posmā no 2010.gada 19.februāra līdz 2011.gada 31.decembrim"   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  I.Reine  Izskatīts MK sēdē 
V. Papildus iekļautie jautājumi
5.1.  TA-504  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.731 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma aktivitāti "Kapacitātes stiprināšana darba tirgus institūcijām""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-459  Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.1.1.aktivitātes "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai" ieviešanu"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis  E.Pavlovska  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-550  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.6.apakšaktivitāti "Atbalsts darba vietu radīšanai""  Ekonomikas ministrija  R.Ķīlis  A.Liepiņš   Izskatīts MK sēdē 
5.4.  VSS-1270
TA-257 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem ar dzīvokļa īpašuma lietošanu saistīto parādu problēmas risināšanai"  Ekonomikas ministrija  R.Ķīlis  I.Oša M.Auders K.Šļakota   Izskatīts MK un atlikts 
5.5.  TA-558  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Apvienoto Nāciju Organizācijas Vīnes biroja līgumu par Apvienoto Nāciju Organizācijas semināra par Globālās navigācijas satelītu sistēmu pielietojumiem rīkošanu"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  D.Giluce V.Vilcāns   Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-548  Rīkojuma projekts "Par B.Paševicas atbrīvošanu no amata"  Labklājības ministrija  I.Viņķele  B.Paševica M.Knoks  Izskatīts MK sēdē 
5.7.  VSS-1353
TA-258 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr. 892 "Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesību ikgadējo valsts nodevu""  Satiksmes ministrija  A.Ronis  E.Beļskis  Izskatīts MK sēdē 
5.8.  VSS-1347
TA-259 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.223 "Noteikumi par izsaucēja atrašanās vietas datu noteikšanu, apstrādi, uzturēšanu un nodošanu""  Satiksmes ministrija  A.Ronis  E.Beļskis  Izskatīts MK sēdē 
5.9.  VSS-1386
TA-546 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.684 "Noteikumi par nacionālo numerācijas plānu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  L.Straujuma  L.Gintere  Izskatīts MK sēdē 
5.10.  TA-561  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.528 "Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums""   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis  E.Martinsons  Izskatīts MK sēdē 
5.11.  TA-549  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr. 1065 "Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo komersantu un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai""  Ekonomikas ministrija  R.Ķīlis  E.Valantis  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-565  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas 2012. gada 16. marta sanāksmei  Ekonomikas ministrija  R.Ķīlis  Z.Liepiņa  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-570  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2012.gada 19.-20.marta sanāksmei   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-508  Rīkojuma projekts "Par Latvijas izvirzīto ad hoc tiesnešu sarakstu un Paskaidrojošo rakstu Eiropas Cilvēktiesību tiesai"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  I.Reine  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  TA-411  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Par Ministru kabineta 2006.gada 26.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.49 67.§) "Par Nacionālo bruņoto spēku lauka formas tērpu šūšanu" izpildi  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  I.Angere  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-418  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 2.decembra rīkojumā Nr.756 "Par individuālo ballistisko aizsardzības sistēmu iepirkumu Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām""  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  I.Angere  Izskatīts MK sēdē 
8.3.  TA-461  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 15.novembra rīkojumā Nr.714 "Par gaisa telpas novērošanas radara iepirkumu Nacinālo bruņoto spēku vajadzībām""  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
8.4.  2012-78-k,  Par Latvijas atbildes projektu Apvienoto Nāciju Organizācijas Cilvēktiesību komitejai lietā "Leonid Raihman (Leonīds Raihmans) pret Latviju"    E.Rinkēvičs  I.Reine   
8.5.  2012-95-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "X. pret Latviju"    E.Rinkēvičs  I.Reine   
Skatīt protokolu