Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2012.gada 2.maija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2012.gada 27.aprīlī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2012.gada 2.maijā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-111
TA-702 
Rīkojuma projekts "Par kuģu KA-10, KA-11 un KA-12 atsavināšanu"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-307
TA-812 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 20.septembra noteikumos Nr.714 "Noteikumi par mobilizācijas plāniem""  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1453
TA-688 
Noteikumu projekts "Konsultatīvās padomes attīstības sadarbības politikas jautājumos nolikums"  Ārlietu ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-277
TA-789 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Laboratorijas ielā 16A, Liepājā, nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-916  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas pilnvarnieku ikgadējā sanāksmē Londonā 2012.gada 18. un 19.maijā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-260
TA-752 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.675 "Kārtība, kādā Savienības pilsoņi un viņu ģimenes locekļi ieceļo un uzturas Latvijas Republikā"'  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-1258
TA-753 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.564 "Uzturēšanās atļauju noteikumi""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-1259
TA-757 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.552 "Ielūgumu apstiprināšanas un uzaicinājumu noformēšanas kārtība""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-877  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumos Nr.816 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.2.1.apakšaktivitāti "Vispārējās vidējās izglītības satura reforma, mācību priekšmetu, metodikas un mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmas uzlabošana"""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-879  Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2009.gada 9.jūnija noteikumu Nr.522 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.2.2.1.apakšaktivitāti "Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana"" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-880  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 23.novembra noteikumos Nr.1070 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.3.2.apakšaktivitāti "Atbalsts izglītības pētījumiem"""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-881  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumos Nr.998 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitāti "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos"""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-718  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 20.oktobra rīkojumā Nr.542 "Par Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnēm 2012.–2018.gadam""   Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-932  Rīkojuma projekts "Grozījums darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"  Labklājības ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-931  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.733 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma aktivitāti "Darba tirgus institūciju infrastruktūras pilnveidošana"""  Labklājības ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-933  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 19.maija noteikumos Nr.437 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.4.1.5.apakšaktivitāti "Infrastruktūras pilnveidošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem"""  Labklājības ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-104
TA-647 
Likumprojekts "Grozījumi Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā"  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-1092
TA-801 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Gaujas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-174
TA-700 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Ekolauks" Olaines pagastā, Olaines novadā, nodošanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valdījumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-924  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumos Nr.843 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.2.1.aktivitāti "Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai"""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-925  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumos Nr.91 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.1.1.aktivitāti "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai"""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-1275
TA-23 
Jautājums svītrots  Zemkopības ministrija  L.Straujuma     
1.23.  VSS-12
TA-521 
Jautājums svītrots  Zemkopības ministrija  L.Straujuma     
1.24.  VSS-243
TA-772 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-1320
TA-668 
Noteikumu projekts "Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm noteikšanas metodiku lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža zemēs"  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-114
TA-766 
Noteikumu projekts "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai 2012.gadā"  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-138
TA-723 
Noteikumu projekts "Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi"  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-1446
TA-577 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža"   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-679
TA-2942 
(atbalstīts VSS) (2011.) Noteikumu projekts "Darba aizsardzības prasības mežsaimniecībā"  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
II. Ministru kabineta lieta
2.1.  TA-697  Jautājums svītrots  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs     
III. Papildus iekļautie jautājumi
3.1.  TA-969  (skatāms vienlaikus ar 5.1. un 5.2.jautājumu) Rīkojuma projekts "Par piekrišanas sniegšanu akciju sabiedrības "Latvenergo" izšķirošās ietekmes iegūšanai jaundibināmā kapitālsabiedrībā"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  D.Merirands V.Lokenbahs M.Brencis  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
4.1.  TA-965  Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lattelecom" dividendēm  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  K.Lore  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
5.1.  2012-160-k,      D.Pavļuts     
5.2.  2012-159-k,      D.Pavļuts     
Skatīt protokolu