Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2012.gada 16.oktobra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2012.gada 12.oktobrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2012.gada 16.oktobrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-312
TA-1675 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-316
TA-1678 
Likumprojekts "Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-313
TA-1679 
Likumprojekts "Grozījumi Nacionālās drošības likumā"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-315
TA-1681 
Likumprojekts "Grozījums Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-314
TA-1682 
Likumprojekts "Grozījumi Civilās aizsardzības likumā"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-605
TA-2152 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-2262  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.decembra rīkojumā Nr.672 "Par darba grupu Latvijas dalības nodrošināšanai atvērtas pārvaldības partnerības iniciatīvā""  Ārlietu ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-774
TA-2146 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.803 "Noteikumi par mājsaimniecības elektrisko veļas žāvēšanas mašīnu un kombinēto veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu marķēšanu un distances līgumā ietveramo informāciju""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-682
TA-2056 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu akciju sabiedrības "Latvenergo" pamatkapitālā"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-511
TA-2038 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1486 "Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti""  Finanšu ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-2346  Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu ministrijām, kas pielāgo specifiskās informācijas sistēmas euro, no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem papildus administratīvo izdevumu segšanai"  Finanšu ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  2012-TA-2129, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par telpu Mārstaļu ielā 2/4, Rīgā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai "Latvijas Studentu apvienība""  Finanšu ministrija  L.Straujuma     
1.13.  VSS-409
TA-1739 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā"  Iekšlietu ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-665
TA-2059 
Noteikumu projekts "Noteikumi par nederīgo dokumentu reģistru"  Iekšlietu ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-2250  Rīkojuma projekts "Par Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības policijas misijā Afganistānā (EUPOL AFGHANISTAN)"  Iekšlietu ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-1223
TA-236 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām komisijām"   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-1310
TA-875 
Noteikumu projekts "Noteikumi par vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu nodrošinājumu atbilstoši izglītojamo speciālām vajadzībām"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-2298  Rīkojuma projekts "Par XXV Vispārējo latviešu dziesmu un XV Deju svētku rīcības komiteju"  Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  TA-2247  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži)–Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"   Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-1630  (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-328
TA-2099 
Noteikumu projekts "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-624
TA-1777 
Likumprojekts "Grozījumi Medību likumā"  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  TA-2348  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  TA-2199  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.241 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde"""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-2169  Par Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.72 29.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principiem un kārtību"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi  Finanšu ministrija  L.Straujuma  M.Brencis K.Cirsis   Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  VSS-868
TA-2259 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas ekonomisko interešu pārstāvēšanu Starpvaldību komisijās un Apvienotajās komitejās divpusējo sadarbības līgumu ietvaros"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  Z.Liepiņa D.Klinsone   Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-844
TA-2191 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanu darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.3.2.apakšaktivitātes "Satiksmes drošības uzlabojumi Rīgā" ietvaros"   Finanšu ministrija  L.Straujuma  A.Ozola R.Riherte  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-1359  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai (par Preventīvo piespiedu līdzekļu likumprojekta izstrādes un spēkā stāšanās termiņa grozīšanu)  Saeimas Sociālo un darba lietu komisija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
V. Papildus iekļautie jautājumi
5.1.  TA-2333  Par Ministru kabineta 2012.gada 2.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.54 37.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumos Nr.91 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.1.1.aktivitāti "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai"""" 5.punktā dotā uzdevuma izpildi   Finanšu ministrija  L.Straujuma  D.Rancāne D.Grūberte   Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-2374  Latvijas nacionālā pozīcija Eiropadomes 2012.gada 18.-19.oktobra sanāksmei  Ārlietu ministrija  A.Pabriks  K.Našeniece  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-2382  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2012.gada 22.-23.oktobra sanāksmei  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-2372  Informatīvais ziņojums "Par divpusējām sarunām ar Eiropas Komisiju"   Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  O.Barānovs Č.Gržibovskis   Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  SAN-379
 
Informatīvais ziņojums "Par 3.3.2.1. aktivitātes "Ilgtspējīga sabiedriskā transporta sistēmas attīstība" Kohēzijas fonda finansējumu"   Finanšu ministrija  A.Ronis  I.Aleksandroviča  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-2369  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Iekšlietu ministrija  E.Sprūdžs  A.Strode  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu