Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2012.gada 23.oktobra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā - labklājības ministre
I.Viņķele
Rīgā 2012.gada 18.oktobrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2012.gada 23.oktobrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-906
TA-2276 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 12.decembra rīkojumā Nr.647 "Par koncepciju "Publiskās pieejamības nodrošināšana informācijai par lobētājiem"""  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-891
TA-2366 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumos Nr.61 "Noteikumi par Zāļu valsts aģentūras publisko maksas pakalpojumu cenrādi""  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-920
TA-2306 
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu Satiksmes ministrijai"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  2012-TA-2143, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts     
2.3.  VSS-597
TA-2097 
Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-721
TA-2106 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"   Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-594
TA-2052 
Rīkojuma projekts "Par dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā"   Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  2012-TA-2104, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts     
2.7.  VSS-722
TA-2105 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-595
TA-2053 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-720
TA-2068 
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra instrukcijā Nr.17 "Kārtība, kādā valsts budžeta iestādes, no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas un budžeta nefinansētas iestādes sagatavo budžeta izpildes pārskatu, naudas plūsmas pārskatu un pārskatu par darbības finansiālajiem rezultātiem""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-767
TA-2214 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi""   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  TA-2288  Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Ziemeļu Ministru padomes sekretariāta sadarbības līgumu"   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-269
TA-1663 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko dokumentu likumā"  Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-828
TA-2182 
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Melnkalnes valdības nolīgumu par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu"  Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-321
TA-2081 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.242 "Satiksmes ministrijas nolikums""  Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-779
TA-2031 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa V135 Dūči–Limbaži rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-777
TA-2125 
Rīkojuma projekts "Par Babītes novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"   Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-514
TA-2190 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumos Nr.354 "Noteikumi par būtiskajām prasībām kosmētikas līdzekļiem un to uzraudzības kārtību""  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-1427
TA-1966 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 12.maija noteikumos Nr.427 "Dabas lieguma "Klāņu purvs" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-1430
TA-1970 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 24.aprīļa noteikumos Nr.274 "Dabas parka "Dvietes paliene" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  VSS-1418
TA-1974 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.478 "Dabas lieguma "Sedas purvs" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  VSS-179
TA-2065 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 6.novembra noteikumos Nr.743 "Medību saimniecības attīstības fonda nolikums""  Zemkopības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
2.22.  VSS-737
TA-2134 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumos Nr.635 "Kārtība, kādā apseko un nosaka neapstrādātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību un sniedz informāciju par to""   Zemkopības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  TA-2356  Rīkojuma projekts "Par K.Pētersoni"   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  K.Pētersone  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-2433  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta balvas piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-2432  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-1875  (skatīts MK) Nacionālā attīstības plāna 2014.–2020.gadam projekts  Pārresoru koordinācijas centrs  V.Dombrovskis  M.Krieviņš D.Jakaite J.Šnakše  Izskatīts MK sēdē 
V. Papildus iekļautie jautājumi
5.1.  TA-2399  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Protokollēmuma projekts "Par atļauju Tieslietu ministrijas padotības iestādēm (Ieslodzījuma vietu pārvalde, Valsts probācijas dienests, Valsts valodas centrs) uzņemties saistības un īstenot projektus Eiropas Komisijas īpašajās programmās: Krimināltiesības, Daphne III (2011. un 2012.gada programmas) ietvaros"  Tieslietu ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende  D.Freimane  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-2416  Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Nacionālais botāniskais dārzs" reorganizāciju par atvasinātu publisku personu "Nacionālais botāniskais dārzs""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  U.Lapiņš A.Putniņa  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-2418  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  U.Lapiņš A.Putniņa  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-2417  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 6.decembra rīkojumā Nr.702 "Par finansējuma piešķiršanu Rīgas pils Priekšpils projekta izdevumu segšanai"'"  Finanšu ministrija  A.Vilks  G.Kosojs  Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-2414  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas pievienošanos daudzpusējai konvencijai par savstarpējo administratīvo sadarbību nodokļu jomā"  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Kokenbergs  Izskatīts MK sēdē 
5.6.  VSS-480
TA-2413 
Rīkojuma projekts "Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali no preču un pakalpojumu izdevumiem uz atlīdzības izdevumiem Kultūras ministrijas programmā 21.00.00. "Kultūras mantojums""  Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende  I.Lancmanis  Izskatīts MK sēdē 
5.7.  TA-2322  (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 10.maija noteikumos Nr.321 "Noteikumi par tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu atlīdzības lielumu un tās iekasēšanas, atmaksāšanas, sadales un izmaksas kārtību""  Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende  R.Gulbis I.Tomsone D.Zariņš L.Rumbeniece  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-2421  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības kopējās nostājas projektiem pievienošanās sarunu ar Islandi 9.sadaļā Finanšu pakalpojumi, 18.sadaļā Statistika, 24.sadaļā Tieslietas, brīvība un drošība un 29.sadaļā Muitas savienība  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  V.Erte  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-2428  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2012.gada 25.-26.oktobra sanāksmē izskatāmajos Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  T.Rinmane K.Āboliņš   Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-2439  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2012.gada 25.-26.oktobra sanāksmē izskatāmajos Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Tieslietu ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende  A.Skrjabina  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-2434  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2012.gada 29.oktobra sanāksmei  Satiksmes ministrija  A.Ronis  E.Šimiņa-Neverovska  Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-2443  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2012.gada 25.oktobra sanāksmei   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  J.Spiridonovs A.Drondina   Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  SAN-379
 
(skatīts MK) Informatīvais ziņojums "Par 3.3.2.1. aktivitātes "Ilgtspējīga sabiedriskā transporta sistēmas attīstība" Kohēzijas fonda finansējumu"   Finanšu ministrija  A.Ronis  I.Aleksandroviča  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu