Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2012.gada 18.decembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā - aizsardzības ministrs
A.Pabriks
Rīgā 2012.gada 14.decembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2012.gada 18.decembrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-731
TA-2335 
Noteikumu projekts "Latvijas Kara muzeja nolikums"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-969
TA-2915 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas Kara muzeja sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-2665  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 16.marta rīkojumā Nr.99 "Par Latvijas Republikas pārstāvjiem jauktajā komisijā""  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1016
TA-2862 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi, ko veic konsulārās amatpersonas ārvalstīs"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-65
TA-624 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu""  Ekonomikas ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-66
TA-2590 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Ekonomikas ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-2588  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumos Nr.70 "Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām""  Ekonomikas ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-2843  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā 2013.gadā piešķir valsts budžeta dotāciju pašvaldībām, kurām ir zemākie vērtētie ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-2836  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts budžeta dotāciju pašvaldībām 2013.gadā par sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998.gada 1.janvārim ievietotajām personām"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-2842  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā 2013.gadā piešķir valsts budžeta dotāciju novadu pašvaldībām, lai nodrošinātu vērtētos ieņēmumus pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas, finanšu nepieciešamības neizlīdzināmās apakšējās robežas 97 procentu līmenī"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-2840  Noteikumu projekts "Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2013.gadā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-2838  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos Nr.573 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-1141
TA-2917 
Noteikumu projekts "Memoriālo muzeju apvienības nolikums"  Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-1142
TA-2919 
Noteikumu projekts "Rakstniecības un mūzikas muzeja nolikums"  Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-1143
TA-2920 
Noteikumu projekts "Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa - Turaidas muzejrezervāts nolikums"  Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-1144
TA-2921 
Noteikumu projekts "Rundāles pils muzeja nolikums"  Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-1145
TA-2923 
Noteikumu projekts "Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja nolikums"  Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-1146
TA-2924 
Noteikumu projekts "Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja nolikums"  Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-1147
TA-2927 
Noteikumu projekts "Latvijas Nacionālā mākslas muzeja nolikums"   Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-1148
TA-2928 
Noteikumu projekts "Latvijas Nacionālā vēstures muzeja nolikums"  Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-967
TA-2883 
Noteikumu projekts "Nodarbinātības valsts aģentūras nolikums"  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-1119
TA-2912 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 5.jūnija noteikumos Nr.230 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  TA-2747  Par Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.19 39.§) "Par Ministru kabineta 2011.gada 15.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.67 45.§) "Likumprojekts "Grozījumi Civillikumā"" un protokollēmuma (prot. Nr.67 46.§) "Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"" izpildi" 8.punktā dotā uzdevuma izpildi  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-998
TA-2812 
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu Latvijas Universitātes aģentūras "Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts" valdījumā"   Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-571
TA-2314 
Noteikumu projekts "Izpildu lietu reģistra noteikumi"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-500
TA-2887 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22. decembra noteikumos Nr.1620 "Noteikumi par būvju klasifikāciju""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-1026
TA-2741 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.92 "Prasības virszemes ūdeņu, pazemes ūdeņu un aizsargājamo teritoriju monitoringam un monitoringa programmu izstrādei""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-1027
TA-2852 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.42 "Noteikumi par pazemes ūdens resursu apzināšanas kārtību un kvalitātes kritērijiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-995
TA-2832 
Noteikumu projekts "Lauksaimniecības datu centra nolikums"   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-994
TA-2826 
Noteikumu projekts "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras nolikums"   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  VSS-879
TA-2610 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 28.marta noteikumos Nr.235 "Veterinārās prasības cūku sugas dzīvnieku spermas tirdzniecībai citās Eiropas Savienības dalībvalstīs un ievešanai no trešajām valstīm""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  VSS-623
TA-2859 
Noteikumu projekts "Atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritēriji, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtība"   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  VSS-997
TA-2860 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.298 "Kārtība, kādā veic to infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu, ar kurām slimo gan dzīvnieki, gan cilvēki""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  VSS-996
TA-2861 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veic brucelozes profilakses un apkarošanas pasākumus govīm"  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.35.  VSS-1058
TA-2818 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Rīkojuma projekts "Par meža zemes transformāciju nekustamajā īpašumā "Slīteres nacionālais parks", Kolkas pagastā, Dundagas novadā"   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.36.  TA-2775  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 23.septembra noteikumos Nr. 792 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma "Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu" īstenošanai""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.37.  VSS-935
TA-2796 
Noteikumu projekts "Noteikumi par meža aizsardzības pasākumiem un ārkārtējās situācijas izsludināšanu mežā"  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-2819  Rīkojuma projekts "Par Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba priekšnieku"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  J.Zeibārts  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-459
TA-2683 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas un Kalugas apgabala (Krievijas Federācija) valdības vienošanos par ekonomisko sadarbību"  Ekonomikas ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-1034
TA-2806 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.749 "Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos""  Labklājības ministrija  I.Viņķele  L.Beroza  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-1035
TA-2807 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.februāra noteikumos Nr.99 "Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju""  Labklājības ministrija  I.Viņķele  L.Beroza  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-1036
TA-2809 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 29.novembra noteikumos Nr.902 "Kārtība, kādā izsniedzami profesionālās pilnveides un profesionālās ievirzes izglītību apliecinoši dokumenti""  Labklājības ministrija  I.Viņķele  M.Badovskis M.Vīksne L.Beroza  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-1037
TA-2810 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 4.februāra noteikumos Nr.66 "Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret darba vides trokšņa radīto risku""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-968
TA-2911 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Sociālās integrācijas valsts aģentūras nolikums"  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-549
TA-2899 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi Civilām vajadzībām paredzētu sprāgstvielu aprites likumā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-1060
TA-2630 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumos Nr.1374 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-769
TA-2833 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Dabas aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā"   Zemkopības ministrija  L.Straujuma  E.Zakovics A.Dudelis L.Šica K.Klauss A.Cunskis A.Muižnieks L.Eņģele J.Priednieks L.Āboliņa R.Benta  Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-772
TA-2865 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par koku ciršanu mežā"  Zemkopības ministrija  L.Straujuma  E.Zakovics A.Dudelis L.Šica K.Klauss A.Cunskis A.Muižnieks L.Eņģele J.Rozītis J.Priednieks L.Āboliņa R.Benta  Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-1084
TA-2892 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Pievienotās vērtības nodokļa par elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā aprēķināšanas un maksāšanas kārtība"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-1082
TA-2904 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā atmaksājams samaksātais pievienotās vērtības nodoklis par jauna transportlīdzekļa iegādi"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-1045
TA-2880 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumos Nr.691 "Noteikumi par nodokļu parāda galvojumu preču muitošanai""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-702
TA-1979 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts VSS) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-2985  Jautājums svītrots  Izglītības un zinātnes ministrija       
3.2.  TA-2972  Jautājums svītrots  Izglītības un zinātnes ministrija       
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-2900  (skatīts MK) Informatīvais ziņojums "Par privatizācijas sertifikātu turpmākās administrēšanas jautājumiem"  Ekonomikas ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK un atlikts 
4.2.  TA-2863  (skatīts MK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 16.oktobra noteikumos Nr.712 "Privatizācijas sertifikātu izmantošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-2786  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisijai (par Baltijas Inovatīvo Pētījumu un Tehnoloģiju platformas (BIRTI) projektu)   LR Saeimas Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-2670  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai (par likumu "Par nekustamā īpašuma nodokli")  Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
4.5.  SAN-1548
 
Jautājums svītrots  Jūrmalas pilsētas dome       
4.6.  SAN-2153
 
Jautājums svītrots  Pašvaldību savienība Latvijas       
V. Papildus iekļautie jautājumi
5.1.  TA-2950  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 25.septembra noteikumos Nr.670 "Kārtība, kādā pašvaldībām tiek aprēķināta un sadalīta valsts budžeta mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām""  Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-2955  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 7.jūnija noteikumos Nr.431 "Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtība""  Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
5.3.  VSS-290
TA-2956 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījums Dziesmu un deju svētku likumā"  Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
5.4.  VSS-291
TA-2958 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.130 "Dziesmu un deju svētku padomes nolikums""  Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
5.5.  VSS-293
TA-2959 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.662 "Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība akreditētās profesionālās izglītības programmās""  Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
5.6.  VSS-289
TA-2960 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.241 "Kultūras ministrijas nolikums""  Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
5.7.  VSS-292
TA-2961 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.775 "Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība""  Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
5.8.  VSS-294
TA-2963 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra noteikumos Nr.1074 "Noteikumi par valsts statistikas apkopošanu kultūras jomā""  Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
5.9.  VSS-288
TA-2980 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Latvijas Nacionālā kultūras centra nolikums"  Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
5.10.  TA-2949  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Kultūras informācijas sistēmu centra nolikums"  Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
5.11.  VSS-1150
TA-2951 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Latvijas Neredzīgo bibliotēkas nolikums"  Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
5.12.  VSS-1033
TA-2952 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par Latvijas Nacionālā arhīva sociāli tiesiskās izziņas sagatavošanu un izsniegšanu"  Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
5.13.  TA-2974  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
5.14.  VSS-1196
TA-2977 
Noteikumu projekts "Valsts izglītības attīstības aģentūras nolikums"   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Kozlovskis  L.Lejiņa D.Traidās D.Papāns   Izskatīts MK sēdē 
5.15.  VSS-1194
TA-2978 
Noteikumu projekts "Latviešu valodas aģentūras nolikums"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Kozlovskis  L.Lejiņa J.Valdmanis D.Papāns   Izskatīts MK sēdē 
5.16.  VSS-1100
TA-2957 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Kūrorta statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība"  Ekonomikas ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
5.17.  TA-2967  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā laikposmā no 2013.gada 1.janvāra līdz 31.martam īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus"  Ekonomikas ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
5.18.  VSS-1155
TA-2935 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.746 "Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība""  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
5.19.  VSS-131
TA-2194 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Plāna projekts "Alkoholisko dzērienu patēriņa mazināšanas un alkoholisma ierobežošanas rīcības plāns 2012.-2014.gadam"  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
5.20.  VSS-1173
TA-2964 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""  Veselības ministrija  I.Circene  R.Muciņš Ē.Miķītis P.Princis A.Baumanis M.Petroviča  Izskatīts MK sēdē 
5.21.  TA-2929  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1472 "Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
5.22.  TA-2938  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā"  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
5.23.  VSS-667
TA-2932 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nolikums"  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
5.24.  TA-2975  Informatīvais ziņojums "Par Kohēzijas fonda projekta "Starptautiskās lidostas "Rīga" infrastruktūras attīstība" Nr.3DP/3.3.1.4.0/10/IPIS/SM/001 finansēšanu"  Satiksmes ministrija  A.Ronis  I.Aleksandroviča A.Mūrnieks  Izskatīts MK sēdē 
5.25.  VSS-738
TA-2973 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros veikto darbību cenrādi"  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
5.26.  VSS-1096
TA-2981 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumos Nr.493 "Noteikumi par Valsts augu aizsardzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
5.27.  TA-2936  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1471 "Kārtība, kādā tiek noteikta un ieskaitīta valsts budžetā izmaksājamā peļņas daļa par valsts kapitāla izmantošanu""  Finanšu ministrija  A.Vilks  I.Šņucins  Izskatīts MK sēdē 
5.28.  TA-2940  Likumprojekts "Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Kaļāne A.Orehova V.Zoldnere A.Birums A.Ozoliņa   Izskatīts MK sēdē 
5.29.  TA-2941  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumos Nr.899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība""  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Kaļāne A.Orehova A.Birums A.Ozoliņa   Izskatīts MK sēdē 
5.30.  TA-2948  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piemēro pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi preču piegādēm un pakalpojumiem, kas sniegti diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, starptautiskajām organizācijām, Eiropas Savienības institūcijām, Ziemeļatlantijas līguma organizācijai (NATO), un kārtība, kādā atmaksā akcīzes nodokli par Latvijas Republikā iegādātajām akcīzes precēm"  Finanšu ministrija  A.Vilks  S.Āmare-Pilka S.Ozola   Izskatīts MK sēdē 
5.31.  VSS-1043
TA-2728 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par gada kopsavilkuma par pieejamām revīzijām un deklarācijām sagatavošanu"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
5.32.  TA-1400  (skatīts MK) (2011) Rīkojuma projekts "Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" M.Znotiņai un D.Vītolai sakarā ar A.Znotiņa bojāeju"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  R.Rugēvica   Izskatīts MK sēdē 
5.33.  TA-2982  Rīkojuma projekts "Par Murjāņu sporta ģimnāzijas esošo būvju rekonstrukcijas projekta izstrādei paredzētā finansējuma pārdali"   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Kozlovskis  U.Auniņa–Naumova E.Severs Ē.Goba   Izskatīts MK sēdē 
5.34.  TA-2983  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Satiksmes ministrija  A.Ronis  A.Lubāns N.Narvaišs R.Bika I.Zaļais I.Ošenieks   Izskatīts MK sēdē 
5.35.  VSS-1120
TA-2873 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni"  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
5.36.  VSS-1125
TA-2830 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 29.maija noteikumos Nr.381 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
5.37.  VSS-938
TA-2677 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumos Nr.663 "Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
5.38.  VSS-486
TA-2946 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.februāra noteikumos Nr.153 "Noteikumi par Latvijā sastopamo Eiropas Savienības prioritāro sugu un biotopu sarakstu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
5.39.  VSS-485
TA-2947 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
5.40.  TA-2995  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos Nr.962 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.2.2.3.apakšaktivitāti "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"""  Ministru prezidents  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
5.41.  TA-2993  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 14.oktobra noteikumos Nr.850 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.1.3.2.apakšaktivitāti "Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī"""  Ministru prezidents  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
5.42.  TA-2992  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumos Nr.333 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma aktivitāti "Administratīvo šķēršļu samazināšana un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana"""  Ministru prezidents  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
5.43.  TA-2994  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 2.jūnija noteikumos Nr.396 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti "Sociālo partneru administratīvās kapacitātes stiprināšana""  Ministru prezidents  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
5.44.  TA-2991  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos Nr.963 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.2.2.2.apakšaktivitāti "Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana""  Ministru prezidents  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
5.45.  TA-2996  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā"  Ministru prezidents  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
5.46.  TA-2979  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas būvdarbu līgumā paredzētās izmaksu indeksācijas parāda atmaksas kārtību"   Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende  I.Builis  Izskatīts MK sēdē 
5.47.  TA-2969  Rīkojuma projekts "Par J.Gardovski"   Veselības ministrija  I.Circene  J.Gardovskis  Izskatīts MK sēdē 
5.48.  VSS-280
TA-2849 
Noteikumu projekts "Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība"  Veselības ministrija  I.Circene  R.Muciņš  Izskatīts MK sēdē 
5.49.  TA-3003  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
5.50.  TA-3005  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Satiksmes ministrija  A.Ronis     
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-2988  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2012.gada 20.decembra sanāksmē izskatāmajos Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Satiksmes ministrija  A.Ronis  E.Šimiņa-Neverovska  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-3002  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2012.gada 20.decembra sanāksmē izskatāmajos Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  A.Daugulis L.Gintere  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-2839  Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420583212  Administratīvā rajona tiesa Liepājas tiesu nams  R.Kozlovskis  S.Sidiki J.Moisejs N.Patmalniece  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-2968  Par grozījumiem Līgumā par Noteiktā daudzuma vienību pirkšanu un pārdošanu starp Latvijas Republikas valdību un Portugāles Republikas Vides, telpiskās plānošanas un reģionālās attīstības ministriju, kas noslēgts 2009.gada 21.oktobrī  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-2971  Par grozījumiem Līgumā par Noteiktā daudzuma vienību pirkšanu un pārdošanu saskaņā ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumentu starp Latvijas Republikas valdību un Spānijas Vides, lauku un jūras lietu ministriju, kas noslēgts 2009.gada 3.septembrī  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-3004  Līgumprojekts "Par Noteiktā daudzuma vienību pirkšanas līgumu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  2012-394-k,    E.Sprūdžs     
Skatīt protokolu