Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2013.gada 8.janvāra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2013.gada 4.janvārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2013.gada 8.janvārī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-989
TA-3046 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.88 "Nacionālās alkoholisma ierobežošanas padomes nolikums""  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  TA-3048  Rīkojuma projekts "Grozījumi Pasākumu plānā administratīvā sloga samazināšanai, administratīvo procedūru vienkāršošanai un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai uzņēmējiem un iedzīvotājiem"  Ministru prezidents  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-2909  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Armēnijas Republikas starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos"   Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-992
TA-2730 
Likumprojekts "Grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-299
TA-2681 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-901
TA-2688 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1498 "Makšķerēšanas noteikumi""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-1188
TA-3017 
Noteikumu projekts "Kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības"   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-1087
TA-3045 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.265 "Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība""  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-1284
TA-20 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 8.decembra noteikumos Nr.1415 "Kārtība, kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus intervences pasākumi augkopības un lopkopības produktu tirgū, īstenojot Eiropas Komisijas programmu vistrūcīgākajām personām""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-1102
TA-9 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumos Nr.576 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-1101
TA-10 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 10.augusta noteikumos Nr.766 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases otro un trešo kārtu""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  TA-11  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  TA-14  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā atmaksā pievienotās vērtības nodokli trešās valsts vai trešās teritorijas reģistrētam nodokļa maksātājam"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  VSS-110
TA-1960 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Vietējo pašvaldību referendumu likums"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  I.Raugze M.Inkina M.Petermane  Izskatīts MK un skatīt atkartoti MK 
3.2.  TA-19  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par S.Liepiņas iecelšanu Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra amatā"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis  S.Liepiņa   Izskatīts MK sēdē 
3.3.  VSS-715
TA-2027 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Kārtība un noteikumi par ārējās sauszemes robežas rindas administrēšanas deleģēšanu"  Satiksmes ministrija  A.Ronis  U.Reimanis S.Ābrama A.Apsītis N.Garbars A.Freidenfelds L.Priedīte-Kancēviča A.Židkovs  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  VSS-716
TA-2029 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā administrē kravas transportlīdzekļu rindu ārējās sauszemes robežas šķērsošanai"  Satiksmes ministrija  A.Ronis  N.Garbars A.Freidenfelds L.Priedīte-Kancēviča A.Židkovs  Izskatīts MK sēdē 
3.5.  TA-15  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Satiksmes ministrija  A.Ronis  U.Reimanis N.Garbars A.Freidenfelds L.Priedīte-Kancēviča A.Židkovs  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-2794  Informatīvais ziņojums "Par būvniecības izmaksu indeksēšanas slieksni 2013.gadā noslēgtiem būvniecības līgumiem"   Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  O.Barānovs G.Piņķe   Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-2598  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra sēdē (prot. Nr.5 35.§) dotā uzdevuma izpildes gaitu"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-13  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par ārlietu ministra ikgadējo ziņojumu par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-2900  (skatīts MK) Informatīvais ziņojums "Par privatizācijas sertifikātu turpmākās administrēšanas jautājumiem"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  L.Kļaviņa A.Zitcere R.Paņko K.Timpars   Izskatīts MK un atlikts 
5.2.  TA-27  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par privatizācijas sertifikātiem"""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  K.Lore  Izskatīts MK un atlikts 
5.3.  SAN-2153
 
Par Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.2 19.§) "Noteikumu projekts "Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība"" 2.punkta izpildi  Latvijas Pašvaldību savienība  E.Sprūdžs  H.Baranovs  Izskatīts MK un atlikts 
5.4.  VSS-100
TA-1610 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Noteikumu projekts "Noteikumi par kritērijiem sadzīves atkritumu radītājam, kurš atbrīvots no dabas resursu nodokļa samaksas un kuram ir tiesības slēgt līgumu ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanas komersantu, kuru tas ir pats izvēlējies"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK un atlikts 
5.5.  TA-25  (jautājums tiks skatīts slēgtajā daļā) Informatīvais ziņojums "Par aktualizētajām vidēja termiņa makroekonomisko rādītāju, budžeta ieņēmumu prognozēm un vispārējās valdības budžeta bilances aprēķiniem 2014.-2016.gadam"  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Andreičika I.Vasaraudze L.Oliņa N.Sakss B.Bāne I.Stepanova I.Šņucins A.Bauere G.Trupovnieks B.Tisenhopfa   Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-17  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kā partnervalsts līdzdalību starptautiskajā pārtikas, lauksaimniecības un dārzkopības izstādē "Zaļā nedēļa 2015" Berlīnē"   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
VI. Papildus iekļautie jautājumi
6.1.  VSS-733
TA-2524 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā"  Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-23  Informatīvais ziņojums "Par elektroenerģijas cenu pieauguma riskiem un to ierobežošanu"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  D.Merirands R.Šņuka K.Osis L.Jākobsons V.Terentjevs A.Koļesins E.Garcia M.Gruzniņš U.Biķis V.Dudovskis E.Voļskis G.Rubinchik V.Lokenbahs R.Irklis  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-26  Protokollēmuma projekts "Par vēstules nosūtīšanu Starptautiskajai Ledus hokeja federācijai"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis  U.Auniņa–Naumova E.Severs K.Lipmans M.Baldonieks   Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
7.1.  TA-2814  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības direktīvu pārņemšanas gaitu Veselības ministrijā"  Veselības ministrija  I.Circene  Ē.Miķītis B.Kleina D.Arāja  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-12  Latvijas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām"  Labklājības ministrija  I.Viņķele  S.Silova  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
8.1.  TA-2666  Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2012-22-0103   Satversmes tiesa  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu