Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2013.gada 5.februāra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2013.gada 1.februārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2013.gada 5.februārī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-1283
TA-135 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.669 "Noteikumi par traktortehnikas un tās piekabju valsts reģistrācijas nodevu""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  TA-138  Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Polijas Republikas valdības nolīgumu par abpusēju vīzu pārstāvību"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-939
TA-3029 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par atbilstības novērtēšanu""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-1129
TA-3028 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.353 "Noteikumi par tūrisma operatora, tūrisma aģenta un klienta tiesībām un pienākumiem, kompleksa tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un īstenošanas kārtību, klientam sniedzamo informāciju un naudas drošības garantijas iemaksas kārtību""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-1195
TA-34 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 12.maija rīkojumā Nr.306 "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu""   Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-613
TA-158 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumu Nr.932 "Noteikumi par Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes apvienības "Apsardze" sniegto maksas pakalpojumu cenrādi" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-1079
TA-111 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Dzirnavas" Barkavā, Barkavas pagastā, Madonas novadā, maiņu pret nekustamo īpašumu "Barkavas tvaika dzirnavas" Barkavas pagastā, Madonas novadā"   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-1223
TA-77 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu gājēju (velosipēdistu) tilta būvprojekta īstenošanai uz valsts galvenā autoceļa A10 Rīga–Ventspils"   Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-1198
TA-46 
Rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-808
TA-2716 
(atbalstīts VSS) Likumprojekts "Grozījumi Vekseļu likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-1232
TA-41 
Rīkojuma projekts "Par Madonas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  TA-183  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-1124
TA-187 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Ražotāju organizāciju atzīšanas un to darbības uzraudzības kārtība piena un piena produktu nozarē"   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-1202
TA-206 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.februāra noteikumos Nr.143 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslām, kuru efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-1201
TA-207 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1151 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  TA-208  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumos Nr.606 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000"""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-1135
TA-209 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  TA-212  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Moldovas Republikas Starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  TA-184  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par publisko iepirkumu klasiskā cūku mēra apkarošanas pasākumiem"  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
IV. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
4.1.  VSS-1080
TA-185 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstības koncepcijas projekts   Ministru prezidents  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
V. Informācija
5.1.  TA-216  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Rīcības plānā Latgales reģiona izaugsmei 2012.-2013.gadam paredzēto pasākumu izpildi un nepieciešamajām plāna izmaiņām"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  I.Raugze  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-214  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Rīcības plānā Latgales reģiona izaugsmei 2012.-2013.gadā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  I.Raugze  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta
6.1.  TA-219  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes vēstules projekts Rucavas novada domei (par A/S "Latvijas Krājbanka" maksātnespējas rezultātā zaudētajiem finanšu līdzekļiem)  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
7.1.  TA-159  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības direktīvu pārņemšanas gaitu Zemkopības ministrijā"   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-210  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības attīstības ministru neformālo sanāksmi Dublinā, Īrijā, 2013.gada 11.- 12.februārī"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  A.Grinberga  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-225  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības nodarbinātības un sociālo lietu ministru 2013.gada 7.-8.februāra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
8.1.  TA-194  Latvijas nacionālā pozīcija "Par Zaļo grāmatu "Zināšanas par jūru 2020 no jūras dibena kartēšanas līdz prognozēm par turpmākajām norisēm jūrā""  Satiksmes ministrija  A.Ronis  I.Rozenšteine E.Šimiņa-Neverovska   Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-211  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības aizsardzības ministru neformālo sanāksmi 2013.gada 12.-13.februārī"  Aizsardzības ministrija  L.Straujuma  E.Seliška  Izskatīts MK sēdē 
8.3.  TA-218  (iekļauts papildus) Latvijas nacionālā pozīcija Eiropadomes 2013.gada 7.-8.februāra sanāksmei   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  K.Našeniece  Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
9.1.  TA-2984  Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2012-24-03   Satversmes tiesa  R.Ķīlis  L.Lejiņa D.Papāns  Izskatīts MK sēdē 
9.2.  TA-217  (iekļauts papildus) Ierobežotas pieejamības informācija  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  K.Soms E.Fernāts E.Beļskis J.Binde A.Janevics  Izskatīts MK un atlikts 
9.3.  TA-230  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par akciju sabiedrībā "Liepājas Metalurgs" veicamo aktuālās finanšu situācijas auditu"  Finanšu ministrija  A.Vilks  K.Āboliņš  Izskatīts MK sēdē 
X. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
10.1.  TA-201  .  Aizsardzības ministrija  L.Straujuma  I.Angere  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu