Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2013.gada 26.februāra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2013.gada 22.februārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2013.gada 26.februārī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-2
TA-247 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumos Nr.354 "Noteikumi par būtiskajām prasībām kosmētikas līdzekļiem un to uzraudzības kārtību""  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-1185
TA-66 
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu Stopiņu novada pašvaldībai un Saldus novada pašvaldībai"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-1074
TA-82 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-1099
TA-175 
Rīkojuma projekts "Par dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-1214
TA-171 
Rīkojuma projekts "Par neapbūvēta zemesgabala Slokas ielā 146A, Rīgā, pārdošanu"  Finanšu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-220  Par Ministru kabineta 2012.gada 18.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.52 33.§) "Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli""" 4.1 apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi   Finanšu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-221  Par Ministru kabineta 2012.gada 19.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.34 36.§) "Informatīvais ziņojums "Par spēkā esošo normatīvo regulējumu un kārtību saistībā ar izsniegto būvatļauju pagarināšanu un procesa optimizēšanu"" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi  Finanšu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-820
TA-85 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijas Republikā""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-931
TA-3031 
(2012.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.676 "Vīzu noteikumi""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-1183
TA-92 
Likumprojekts "Grozījums Valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju un baleta mākslinieku pabalsta par radošo darbu likumā"  Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  TA-236  Par Ministru kabineta 2012.gada 28.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.11 13.§) "Noteikumu projekts "Kārtība, kādā publiskos dokumentus pārvērš elektroniskā formā"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi   Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-1117
TA-205 
Likumprojekts "Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā"   Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-1152
TA-237 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  TA-279  Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā"  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  TA-280  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.marta noteikumos Nr.170 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.1.1.apakšaktivitāti "Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai sabiedrībā un darba tirgū"""   Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  TA-281  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumos Nr.1213 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.1.2.apakšaktivitāti "Atbalsts mūžizglītības politikas pamatnostādņu īstenošanai"""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  TA-162  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.februāra rīkojumā Nr.76 "Par darba grupas izveidi""  Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  TA-294  Par Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.19 43.§) "Noteikumu projekts "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi"" 4.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-1253
TA-139 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 13.decembra noteikumos Nr.950 "Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas noteikumi""  Zemkopības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-1228
TA-61 
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai "Eurika""   Zemkopības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  VSS-1229
TA-62 
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai "Aktīvās atpūtas centrs jauniešiem""   Zemkopības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  TA-190  Par Ministru kabineta 2011.gada 22.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.18 30.§) "Informatīvais ziņojums "Par pārtikas nozares koordinēšanas nodrošināšanu"" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi  Zemkopības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.22.  TA-380  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.23.  TA-351  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
2.24.  TA-371  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"   Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.25.  TA-373  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi MK 2010.gada 31.augusta noteikumos Nr.824 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.1.1.apakšaktivitātes "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" projektu iesniegumu atlases otro kārtu un turpmākajām kārtām""   Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.26.  TA-375  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2011.gada 11.oktobra noteikumu Nr.796 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.1.2.apakšaktivitāti "Pasākumi uzņēmumu siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai"" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.27.  VSS-909
TA-3039 
(iekļauts papildus) (2012.) Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu Iekšlietu ministrijas Informācijas centram lietošanā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.28.  TA-359  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas "Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm" īstenošanas kārtība"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.29.  VSS-1169
TA-358 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  TA-124  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Par Ministru kabineta 2012.gada 4.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.50 43.§) "Informatīvais ziņojums "Par Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 3., 28., 29. un 30.punktā paredzēto noteikumu īstenošanas gaitu un rezultātiem"" izpildi   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-1191
TA-313 
Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma "Smiltsērkšķi" Vārves pagastā, Ventspils novadā, atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauka infrastruktūras attīstības projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  A.Ronis  J.Vītoliņš G.Sniedzīte M.Vainovskis G.Blumbergs I.Sēlis  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  VSS-109
TA-368 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Medību noteikumi"  Zemkopības ministrija  A.Pabriks  D.Pelše I.Mendziņa A.Ozols   Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-385  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas Nacionālā kultūras centra maksas pakalpojumu cenrādi XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku pasākumu nodrošināšanai"   Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende  D.Melbārde B.Erdmane   Izskatīts MK sēdē 
IV. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
4.1.  VSS-1288
TA-306 
Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna projekts 2013.-2020.gadam   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  D.Pavļuts  J.Spiridonovs R.Vesere M.Kučinskis S.Sproģe E.Atlācis A.Apsītis  Izskatīts MK sēdē 
V. Informācija
5.1.  TA-241  Informatīvais ziņojums "Par Pasākumu plānā ēnu ekonomikas apkarošanai un godīgas konkurences nodrošināšanai 2010.-2013.gadam iekļauto uzdevumu izpildes gaitu"  Finanšu ministrija  J.Bordāns  I.Šņucins J.Salmiņa   Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-3042  (2012.) Informatīvais ziņojums "Par ar tiesu varu tieši saistīto profesiju – zvērinātu advokātu, zvērinātu notāru, zvērinātu tiesu izpildītāju un maksātnespējas procesa administratoru – kvalifikācijas un turpmākas eksaminācijas prasībām"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  M.Bičevskis K.Šļakota V.Piziča I.Grunte A.Snipe  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  VSS-693
TA-133 
Informatīvais ziņojums "Par elektronisko cigarešu statusu, lai noteiktu līdzvērtīgus ierobežojošos nosacījumus šo produktu realizācijai, reklāmai, lietošanai un aplikšanai ar akcīzes nodokli"  Veselības ministrija  I.Circene  S.Līviņa A.Egle  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta
6.1.  TA-2695  Jautājums svītrots  Labklājības ministrija  I.Viņķele     
6.2.  TA-191  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Tiesībsargam (par tiesībām uz taisnīgu darba samaksu)  Tiesībsargs  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-400  Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā"  Satiksmes ministrija  A.Ronis  U.Reimanis M.Petrušins L.Priedīte-Kancēviča A.Lubāns  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-406  (iekļauts papildus) Par Eiropas Padomes 2007.gada 25.oktobra konvencijas Par bērnu aizsardzību pret seksuālu izmantošanu un seksuālu vardarbību parakstīšanu  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  A.Skrjabina  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
7.1.  TA-329  Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības veselības ministru 2013.gada 4.-5.marta neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
8.1.  TA-360  Latvijas nacionālā pozīcija "Par tematiskajiem mērķiem Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2014.-2020.gadam"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  D.Pavļuts  I.Kravale I.Krieva   Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-370  (iekļauts papildus) Latvijas nacionālā pozīcija "Par tematiskajiem mērķiem starpreģionu sadarbības programmā INTERREG VC 2014.-2020.gadam"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  D.Pavļuts  I.Kravale I.Krieva   Izskatīts MK sēdē 
8.3.  TA-369  (iekļauts papildus) Latvijas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par cīņu pret krāpšanu, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantojot krimināltiesības"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  I.Gratkovska  Izskatīts MK sēdē 
8.4.  TA-381  (iekļauts papildus) Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2013.gada 28.februāra sanāksmei   Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
8.5.  TA-401  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts Eiropas Savienības Tiesas lietā C-571/12 Greencarrier Freight Services Latvia   Tieslietu ministrija  J.Bordāns  I.Kalniņš  Izskatīts MK sēdē 
8.6.  TA-405  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Ekonomiskās un monetārās savienības pilnveides jautājumiem"  Ārlietu ministrija  R.Ķīlis  K.Našeniece G.Trupovnieks M.Apsalone  Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
9.1.  SAN-61
 
Jautājums svītrots  Privatizācijas aģentūra  D.Pavļuts     
9.2.  TA-312  Jautājums svītrots  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts     
9.3.  2013-56-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Petriks pret Latviju"    D.Pavļuts  K.Līce   
9.4.  2013-57-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Timofejevi pret Latviju"    D.Pavļuts  K.Līce   
Skatīt protokolu