Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2013.gada 5.marta sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2013.gada 4.martā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2013.gada 5.martā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-1204
TA-174 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Latvijas valsts ģerboni""  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  T.Kravalis  Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-5
TA-388 
Likumprojekts "Grozījumi Finanšu konglomerātu likumā"  Finanšu ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-6
TA-389 
Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"  Finanšu ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-7
TA-390 
Likumprojekts "Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā"  Finanšu ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-8
TA-391 
Likumprojekts "Grozījumi Pārapdrošināšanas likumā"   Finanšu ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-1262
TA-262 
Noteikumu projekts "Valsts vērtspapīru izlaišanas noteikumi"  Finanšu ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-1261
TA-344 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 20.augusta noteikumos Nr.367 "Kārtība, kādā reģistrējamas saimnieciskās darbības vietas darbam ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem, to obligātās provēšanas un marķēšanas kārtība un neprovētu dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu uzglabāšanas kārtība""  Finanšu ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-983
TA-143 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 26.jūnija noteikumos Nr.276 "Noteikumi par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām""  Finanšu ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-393  (saņemts Finanšu ministrijas priekšlikums jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt) Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas pilnvarnieku ikgadējā sanāksmē Stambulā 2013.gada 10. un 11.maijā"  Finanšu ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK un atlikts 
1.10.  TA-394  (saņemts Finanšu ministrijas priekšlikums jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt) Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju Starptautiskā Valūtas fonda un Pasaules Bankas grupas pavasara sanāksmē Vašingtonā 2013.gada 19.-21.aprīlī"  Finanšu ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-396  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 18.aprīļa rīkojumā Nr.180 "Par Latvijas Republikas pilnvarotajiem pārstāvjiem Ziemeļu Investīciju bankā""  Finanšu ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-910
TA-352 
Noteikumu projekts "Noteikumi par to ārzemnieku reģistru, kuriem noteikts ieceļošanas aizliegums un kuriem piemērota izraidīšanas procedūra"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-1243
TA-199 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 3.augusta noteikumos Nr.674 "Noteikumi par sprādzienbīstamiem, ugunsbīstamiem un īpaši svarīgiem objektiem, kuros izveidojami ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienesti""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-355  Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-275  Par Ministru kabineta 2012.gada 2.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.24 27.§) "Noteikumu projekts "Darba aizsardzības prasības mežsaimniecībā"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-1280
TA-200 
Likumprojekts "Grozījumi Sēklu un šķirņu aprites likumā"  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-771
TA-129 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi ierīko mežā, kā arī izsniedz atļauju tās ierīkošanai"   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-1159
TA-192 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Noteikumi par parku un mežaparku izveidošanu mežā un to apsaimniekošanu"   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-1254
TA-287 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministra kabineta 2010.gada 9.februāra noteikumos Nr.123 "Veterinārās, higiēnas un nekaitīguma prasības svaigpiena apritei""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-284  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.755 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam "Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana"""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-439  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros"   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK un atlikts 
1.22.  VSS-56
TA-417 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai 2013.gadā"   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  TA-438  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 17.janvāra noteikumos Nr.64 "Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-990
TA-3025 
(iekļauts papildus) (2012.) Likumprojekts "Grozījumi Teritorijas attīstības plānošanas likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-70
TA-428 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1165 "Kārtība, kādā izsniedz atļaujas nemedījamo sugu indivīdu iegūšanai, ievieš Latvijas dabai neraksturīgas savvaļas sugas (introdukcija) un atjauno sugu populācijas dabā (reintrodukcija)""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  TA-445  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-402  Rīkojuma projekts "Par Baltijas Starptautiskās akadēmijas rektora vietas izpildītāja iecelšanu"   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis  L.Sīka S.Smane  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-387  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 17.novembra rīkojumā Nr.674 "Par Koncepciju par sociālās apdrošināšanas sistēmas stabilitāti ilgtermiņā""   Labklājības ministrija  I.Viņķele  J.Muižniece   Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  VSS-164
TA-264 
Informatīvais ziņojums "Par Ārlietu ministrijas sadarbību ar Latvijas diasporu 2013.-2015.gadā"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-761
TA-2632 
(atbalstīts MKK) (2012.) Informatīvais ziņojums "Par ārvalstu pieredzi prostitūcijas ierobežošanas jomā un priekšlikumiem prostitūcijas mazināšanai Latvijā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  I.Gratkovska E.Miezāne   Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-2671  (2012.) Informatīvais ziņojums "Par ārstniecības personu personas koda apstrādi"  Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība  J.Bordāns  O.Zeile  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-436  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Latvijas Pašvaldību savienībai (par grozījumiem Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumos Nr.844 "Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra")  Finanšu ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-228  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai (par bērnu stāvokli Latvijā)  Saeimas Sociālo un darba lietu komisija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-2695  (skatīts MK) (2012.) Atbildes projekts Saeimas deputātiem (par Plānu dzimumu līdztiesības īstenošanai 2012.-2014.gadam un Dānijas metodisko materiālu pirmskolas izglītības iestādēm)  Labklājības ministrija  I.Viņķele  I.Bērziņa I.Bremze E.Kleinhofa-Prūse I.Lāce A.Putniņa I.Tretjakova J.Babre-Laime Z.Berga  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-345  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-335  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Informatīvais ziņojums "Par Izglītības un zinātnes ministrijas turpmāko rīcību augstākās izglītības studiju virzienu akreditācijas nodrošināšanai un iespējām izmantot Eiropas Sociālā fonda projekta "Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis    Izskatīts MK un atlikts 
4.6.  TA-419  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par ātrāku ortofotokaršu izgatavošanas nepieciešamību, lai nodrošinātu lauku reģistra aktualizāciju un uzlabotu tā kvalitāti"  Zemkopības ministrija  L.Straujuma  H.Baranovs G.Keiša  Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-450  (iekļauts papildus) Latvijas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Komisijas Reģionālās politikas ģenertāldirektorāta 2011.gada oktobrī veiktās revīzijas rezultātā aprēķināto finanšu korekciju par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto finanšu vadības instrumentu aktivitāšu īstenošanu Latvijā un Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāta 2011.gada decembrī veiktās revīzijas rezultātā aprēķināto finanšu korekciju par Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētās finanšu vadības instrumentu aktivitātes īstenošanā Latvijā"  Finanšu ministrija  I.Viņķele  A.Eberhards L.Kļaviņa S.Ozola D.Rancāne I.Alhasova A.Liepiņš E.Valantis J.Krieviņš   Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-453  (iekļauts papildus) Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ārlietu padomes un Vispārējo lietu padomes 2013.gada 11.marta sanāksmei  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  E.Trumkalns  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-456  (iekļauts papildus) Latvijas nacionālā pozīcija "Par investīciju prioritātēm Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam tematisko mērķu ietvaros"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  D.Grūberte I.Āboliņa   Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-458  (iekļauts papildus) Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2013.gada 11.marta sanāksmei  Satiksmes ministrija  A.Matīss  E.Šimiņa-Neverovska A.Lubāns R.Šņuka  Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-460  (iekļauts papildus) Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2013.gada 7.–8.marta sanāksmē izskatāmajiem Tieslietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  A.Skrjabina  Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-462  (iekļauts papildus) Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2013.gada 7.-8.marta sanāksmē izskatāmajiem Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  K.Āboliņš  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-455  Informatīvais ziņojums "Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2014., 2015. un 2016.gadam un bāzes izdevumos neiekļauto ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegto pasākumu sarakstu"   Finanšu ministrija  I.Viņķele  B.Bāne L.Kļaviņa A.Eberhards N.Sakss I.Vasaraudze J.Plūme I.Stepanova I.Šņucins J.Šints V.Grīnfelde I.Serjogina G.Keiša I.Kārkliņa E.Turka A.Cimdars I.Koteļņikova S.Baltiņa V.Zipa I.Zviedris G.Miķelsons J.Siksnis A.Jākobsons D.Avotiņa  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  2013-67-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Vovruško pret Latviju"    E.Rinkēvičs  A.Rutka-Kriškalne   
7.2.  2013-63-s,  Informatīvais ziņojums "Par Satversmes aizsardzības biroja darbību 2012.gadā"    J.Bordāns  J.Kažociņš I.Indāns    
Skatīt protokolu