Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2013.gada 12.marta sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2013.gada 8.martā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2013.gada 12.martā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-952
TA-28 
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas un Jaroslavļas apgabala (Krievijas Federācija) valdības vienošanos par ekonomisko sadarbību"   Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-756
TA-181 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.septembra rīkojumā Nr.641 "Par nekustamā īpašuma "Smiltenes lauksaimniecības tehnikums" daļas nodošanu privatizācijai""   Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-757
TA-232 
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes privatizāciju Stendē, Talsu novadā"   Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1181
TA-148 
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Indijas Republikas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-1182
TA-149 
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2007.gada 2.maija rīkojuma Nr.238 "Par Latvijas Republikas valdības un Indijas Republikas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-1063
TA-189 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.janvāra noteikumos Nr.82 "Noteikumi par Valsts ieņēmumu dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""   Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-981
TA-224 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 22.oktobra noteikumos Nr.478 "Kārtība, kādā aizpildāmas, iesniedzamas, reģistrējamas un glabājamas valsts amatpersonu deklarācijas un aizpildāmi un iesniedzami valsts amatpersonu saraksti""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-393  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas pilnvarnieku ikgadējā sanāksmē Stambulā 2013.gada 10. un 11.maijā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-324  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 13.februāra rīkojumā Nr.72 "Par Koncepciju par korupcijas risku samazināšanu valsts pārvaldes iestādēs un pašvaldībās""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-1239
TA-311 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas Krišjāņa Valdemāra ielā 24–3, Rīgā, pārdošanu"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-1260
TA-316 
Rīkojuma projekts "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-479  Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"   Iekšlietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-52
TA-474 
Noteikumu projekts "Noteikumi par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās 2013.gadā"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-383  Par Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.56 22.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts fondēto pensiju shēmas darbības izvērtējumu"" 2. punktā dotā uzdevuma izpildi  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-943
TA-172 
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Meksikas Savienoto Valstu valdības nolīgumu par gaisa satiksmi"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-1277
TA-198 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 10.marta noteikumos Nr.168 "Noteikumi par drošības sertifikāta A daļas un B daļas izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtību un kritērijiem""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-301  Par Ministru kabineta 2012.gada 29.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.30 37.§) "Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2011.gada 29.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.70 95.§) 2.punktā un Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.5 34.§) 3.punktā doto uzdevumu izpildi"" 4.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-25
TA-2650 
(atbalstīts MKK) (2012.) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par policiju""   Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  TA-2663  (2012.) Likumprojekts "Grozījums Bērnu tiesību aizsardzības likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-2662  (2012.) Likumprojekts "Grozījums Krimināllikumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-27
TA-2655 
(2012.) Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-26
TA-2654 
(2012.) Likumprojekts "Grozījumi Bāriņtiesu likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-936
TA-2649 
(2012.) Likumprojekts "Grozījums Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā"  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK un atlikts 
1.24.  VSS-1256
TA-193 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 12.jūlija noteikumos Nr.566 "Kārtība, kādā apmāca fiziskās personas, kas veic lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju, un kārtība, kādā šīm personām izsniedz un anulē sertifikātus un apliecības""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-47
TA-374 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.275 "Prasības tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritei, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  TA-480  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.295 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma  M.Trons  Izskatīts MK sēdē 
1.27.  TA-372  (iekļauts papildus) (atbalstīts VSS) Likumprojekts "Grozījums Kriminālprocesa likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  TA-506  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumos Nr.179 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.6.apakšaktivitāti "Atbalsts darba vietu radīšanai"""   Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  TA-507  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.817 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.4.aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" projektu iesniegumu atlases otro un turpmākajām kārtām""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-1178
TA-1229 
(iekļauts papildus) (atbalstīts VSS) (2012.) Noteikumu projekts "Noteikumi par rūpniecisko energoauditu"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-439  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros"   Zemkopības ministrija  L.Straujuma  E.Dimanta  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-454  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi līdz 2012.gada 31.decembrim"  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Eberhards D.Rancāne-Delekolē E.Pieķis D.Grūberte   Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-423  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Pārskats par Latvijas Republikas dalību Eiropas Savienības Tiesas un Vispārējās tiesas lietās no 2012.gada 1.marta līdz 2013.gada 28.februārim"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
3.3.  VSS-791
TA-249 
Informatīvais ziņojums "Par Latvāņu izplatības ierobežošanas programmas 2006.-2012.gadam īstenošanu laika posmā no 2012.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 31.decembrim un turpmāko rīcību latvāņu izplatības ierobežošanā"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  J.Spiridonovs D.Vilkaste   Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  SAN-290
 
Atbildes projekts Valsts prezidentam (par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmu)  Valsts prezidents  E.Sprūdžs  B.Bāne J.Plūme I.Raugze I.Koteļņikova  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-335  Informatīvais ziņojums "Par Izglītības un zinātnes ministrijas turpmāko rīcību augstākās izglītības studiju virzienu akreditācijas nodrošināšanai un iespējām izmantot Eiropas Sociālā fonda projekta "Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai" rezultātus"   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis  J.Vētra A.Teikmanis E.Ratnieks J.Iljins M.Dubickis S.Balode I.Bule B.Bāne J.Plūme K.Zariņa A.Melnis S.Liepiņa L.Sīka I.Sīle E.Zondaka S.Ozola J.Bernāts  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-425  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Satiksmes ministrija  A.Matīss  A.Lubāns I.Pāže M.Pēkalis J.Lange I.Stepanova B.Bāne J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-426  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Satiksmes ministrija  A.Matīss  A.Lubāns I.Pāže M.Pēkalis J.Lange I.Stepanova B.Bāne J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
5.1.  TA-514  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2013.gada 18.-19.marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-508  (iekļauts papildus) Latvijas nacionālā pozīcija "Komisijas Īstenošanas Regula, ar ko groza Īstenošanas Regulu (EK) Nr.540/2011 attiecībā uz apstiprināšanas nosacījumiem darbīgajām vielām klotianidīnam, tiametoksmam un imidakloprīdam, un aizliedz lietošanu un apstrādātu sēklu izplatīšanu, kas apstrādātas ar augu aizsardzības līdzekļiem, kuri satur šīs darbīgās vielas"  Zemkopības ministrija  L.Straujuma  K.Kjago J.Spiridonovs   Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-511  (iekļauts papildus) Latvijas nacionālā pozīcija Eiropadomes 2013.gada 14.-15.marta sanāksmei   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  K.Našeniece  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-515  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts "Uz Eiropas Komisijas 2013.gada 30.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2013/0051"   Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  D.Merirands Z.Sproģe   Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-520  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts "Uz Eiropas Komisijas 2013.gada 30.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2013/0052"  Finanšu ministrija  A.Vilks  I.Liepa T.Trenko R.Auziņš   Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-478  (iekļauts papildus) Par pārstāvi Administratīvā rajona tiesā saistībā ar lietas ierosināšanu par Ministru kabineta 2013.gada 4.janvāra rīkojumu Nr.7 "Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu elektrotīklu pārvades savienojuma "Kurzemes loks" 1.posmam "Grobiņa–Ventspils–Dundaga""   Administratīvā rajona tiesa Rīgas Tiesu Nams  E.Sprūdžs  M.Gorškova  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-516  (iekļauts papildus) Informācija par mediācijas procesa virzību  Satiksmes ministrija  A.Matīss  I.Aleksandroviča A.Birkmanis Ē.Blumbergs  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-516  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  I.Aleksandroviča  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  2013-74-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Čuprakovs pret Latviju"    E.Rinkēvičs  K.Līce   
Skatīt protokolu