Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2013.gada 26.marta sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2013.gada 21.martā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2013.gada 26.martā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-101
TA-356 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 13.februāra rīkojumā Nr.72 "Par Koncepciju par korupcijas risku samazināšanu valsts pārvaldes iestādēs un pašvaldībās""  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-89
TA-434 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 12.decembra rīkojumā Nr.647 "Par koncepciju "Publiskās pieejamības nodrošināšana informācijai par lobētājiem"""  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-45
TA-519 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumos Nr.1348 "Lauku saimniecību uzskaites datu tīkla izveidošanas, uzturēšanas un darbības kārtība""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-1046
TA-100 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.166 "Kārtība, kādā veidojamas, finansējamas un sagatavojamas Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības, kas piedalās starptautiskajās operācijās un ātrās reaģēšanas spēkos""  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-1032
TA-509 
Likumprojekts "Par Protokolu par Īrijas tautas bažām saistībā ar Lisabonas līgumu"  Ārlietu ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-113  (atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma Ezermalas ielā 6, Rīgā" un rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Ezermalas ielā 6, Rīgā, nodošanu privatizācijai"   Ekonomikas ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-595  Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikaposmā no 2013.gada 1.aprīļa līdz 30.jūnijam"   Ekonomikas ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-1209
TA-334 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.jūlija rīkojumā Nr.347 "Par informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu "Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšana"""   Iekšlietu ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-421  Par Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.36 13.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par invaliditāti apliecinoša dokumenta paraugu, tā izsniegšanas un uzskaites kārtību"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-701
TA-2575 
(2012.) Noteikumu projekts "Notiesātā resocializācijas īstenošanas kārtība"  Tieslietu ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK un atlikts 
2.8.  VSS-1282
TA-465 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.535 "Lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-854
TA-277 
Noteikumu projekts "Noteikumi par meža reproduktīvo materiālu"   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  TA-621  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 14.februāra noteikumos Nr.112 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  TA-2493  (iekļauts papildus) (skatīts MKK) (2012.) Noteikumu projekts "Noteikumi par vienoto zemkopības nozares informācijas sistēmu"  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  TA-592  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  TA-626  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumos Nr.698 "Noteikumi par publisko iepirkumu paziņojumu saturu un sagatavošanas kārtību""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  TA-628  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Programmas "Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana" īstenošanas kārtība"  Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-1261
TA-827 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MK) (2012.) Noteikumu projekts "Valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā"   Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  TA-597  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.258 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti "Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem"""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  TA-625  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi vienošanās "Par Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, kas darbojas kā Apvienotā vadošā iestāde, Igaunijas Republikas un Latvijas Republikas vienošanos par Igaunijas–Latvijas–Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.–2013.gadam Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros vadību un administrēšanu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  TA-596  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-629  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Latvijas Nacionālajā euro ieviešanas plānā"  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Andreičika D.Kalsone E.Bartkevičs   Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  SAN-56
 
(saņemts satiksmes ministra priekšlikums jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt) Informatīvais ziņojums "Par elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijas īpašumtiesību sakārtošanu"   Satiksmes ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK un atlikts 
4.2.  VSS-173
TA-544 
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Komisijas Veselības un patērētāju aģentūras projekta "Iniciatīvas "Mācības drošākai pārtikai"" ietvaros mācību organizēšanu un ieviešanu augu veselības kontrolē, augu aizsardzības līdzekļu novērtēšanā un reģistrēšanā, to izplatīšanas un lietošanas kontrolē galvenokārt Eiropas Savienības dalībvalstīm"   Zemkopības ministrija  L.Straujuma  K.Kjago   Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-486  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Administratīvi teritoriālās reformas izvērtējums"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  R.Bremšmits J.Piešiņš I.Raugze A.Šults M.Pētermane  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-481  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Atbildes projekts Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai (par papildu finansējumu zinātnei 2013.gadā)  Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija  A.Vilks    Izskatīts MK un atlikts 
5.2.  SAN-378
 
(saņemts ekonomikas ministra priekšlikums jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt) Atbildes projekts Latvijas Pašvaldību savienībai (par situāciju siltumapgādē)  Pašvaldību savienība Latvijas  E.Sprūdžs    Izskatīts MK un atlikts 
5.3.  TA-612  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumos Nr.1060 "Daugavas hidroelektrostaciju ūdenskrātuvju krastu nostiprināšanas darbu un Rīgas hidroelektrostacijas ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju ekspluatācijas izdevumu finansēšanas kārtība""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  J.Spiridonovs   Izskatīts MK un atlikts 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-617  (iekļauts papildus) Latvijas nacionālā pozīcija "Par Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020.gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  I.Kravale  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-639  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts "Uz Eiropas Komisijas 2013.gada 24.janvāra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2011/0261"  Ekonomikas ministrija  E.Sprūdžs  G.Ābele D.Merirands B.Neimane   Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-645  (iekļauts papildus) Latvijas nacionālā pozīcija "Par tematiskajiem mērķiem Igaunijas un Latvijas pārrobežu sadarbības programmā 2014. – 2020.gadam"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  I.Kravale  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-658  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts "Uz Eiropas Komisijas 2013.gada 30.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2013/0050"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  I.Prūse  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-604  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-2441  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (skatīts MK) (2012.) Informatīvais ziņojums "Par vienotās attīstības finanšu institūcijas izveidi"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK un atlikts 
7.3.  TA-643  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par finanšu situāciju AS "Liepājas Metalurgs" un tā ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību"  Ekonomikas ministrija  E.Sprūdžs  A.Liepiņš U.Sesks K.Āboliņš J.Pone D.Lagzdiņa D.Krišjāne M.Valters D.Zlotņikovs A.Pauliņš K.Lipmans S.Zaharjins I.Segals  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  TA-623  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Informatīvais ziņojums "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka" komercdaļas pārdošanas stratēģijas ieviešanas gaitu"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK un atlikts 
8.2.  TA-312  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Dienesta vajadzībām  Ekonomikas ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK un atlikts 
Skatīt protokolu