Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2013.gada 9.aprīļa sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2013.gada 4.aprīlī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2013.gada 9.aprīlī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-69
TA-673 
Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1285
TA-407 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1564 "Noteikumi par Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi""  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-88
TA-440 
Noteikumu projekts "Noteikumi par pašvaldību ilgtermiņa saistībām 2013.gadā"   Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-681  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 24.augusta noteikumos Nr.802 "Noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa prognozi""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-1095
TA-422 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā"   Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-98
TA-497 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 6.septembra noteikumos Nr.674 "Bīstamo kravu pārvadājumu noteikumi""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-99
TA-500 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.226 "Noteikumi par bīstamo kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-617
TA-337 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījums Biedrību un nodibinājumu likumā"   Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-616
TA-336 
Likumprojekts "Grozījumi Reliģisko organizāciju likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-618
TA-338 
Likumprojekts "Grozījumi Komerclikumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-619
TA-340 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""   Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-620
TA-341 
Likumprojekts "Grozījums Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-621
TA-342 
Likumprojekts "Grozījums Politisko partiju likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-622
TA-343 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-701
TA-2575 
(2012.) Noteikumu projekts "Notiesātā resocializācijas īstenošanas kārtība"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-1041
TA-238 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumos Nr.57 "Noteikumi par zāļu marķēšanas kārtību un zāļu lietošanas instrukcijai izvirzāmajām prasībām""  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-1067
TA-660 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 9.maija noteikumos Nr.376 "Zāļu reģistrēšanas kārtība""  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-139
TA-682 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 7.janvāra rīkojumā Nr.7 "Par neapbūvēta valsts zemesgabala "Cūksilu meža masīvs" Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā, daļas iznomāšanu""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-1167
TA-720 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-1219
TA-499 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumos Nr.876 "Transportlīdzekļu un to numurēto agregātu tirdzniecības noteikumi""   Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-575  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  TA-733  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.884 "Kārtība, kādā tiek veikta informācijas apmaiņa tiešo nodokļu jomā ar Eiropas Savienības dalībvalstīm un valstīm, ar kurām ir noslēgti starptautiskie līgumi par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu""   Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-729  (saņemts Ekonomikas ministrijas priekšlikums jautājumu izskatīt sēdes slēgtajā daļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "L-EKSPRESIS" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  I.Beināre E.Fernāts   Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-722  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-719  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 3.maija noteikumos Nr.344 "Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo dīzeļdegvielu (gāzeļļu), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma  L.Jansone A.Balode E.Treibergs J.Lazdiņš A.Leitāne-Šķēle   Izskatīts MK un atlikts 
2.4.  TA-732  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  VSS-1286
TA-494 
Informatīvais ziņojums "Par "Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāna 2012.gadam" uzdevuma izpildi un situācijas izpēti un rekomendācijām atļauju izsniegšanai elektroniskā formā"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  G.Ozols   Izskatīts MK sēdē 
3.2.  SAN-2153
 
(atbalstīts MKK) Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.2 19.§) "Noteikumu projekts "Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība"" 2.punkta izpildi  Latvijas Pašvaldību savienība  E.Sprūdžs  A.Daugulis  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  VSS-142
TA-538 
Informatīvais ziņojums "Par Pasākumu plānā "klusēšanas – piekrišanas" principa ieviešanai un piemērošanai atbildīgo institūciju administratīvajā praksē noteikto uzdevumu izpildes gaitu"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  G.Jaunbērziņa-Beitika G.Zadraks R.Jakobijs  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  VSS-152
TA-537 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Pasākumu plānā "klusēšanas – piekrišanas" principa ieviešanai un piemērošanai atbildīgo institūciju administratīvajā praksē"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  G.Jaunbērziņa-Beitika G.Zadraks R.Jakobijs  Izskatīts MK sēdē 
3.5.  TA-709  Informatīvais ziņojums "Par Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānā 2012.gadā iekļauto uzdevumu izpildi"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  I.Beināre I.Lore   Izskatīts MK sēdē 
3.6.  TA-742  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes (ECOFIN) 2013.gada 12.-13.aprīlī neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Finanšu ministrija  A.Vilks  L.Kļaviņa  Izskatīts MK sēdē 
IV. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
4.1.  TA-710  Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāna projekts 2013.-2014.gadam  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  I.Beināre I.Lore   Izskatīts MK sēdē 
4.2.  VSS-48
TA-676 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīcības plāna projekts "Par Latvijas rīcības plānu augu aizsardzības līdzekļu ilgtspējīgai izmantošanai 2013.–2015.gadam"   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-683  (iekļauts papildus) Rīcības plāna projekts elektroenerģijas kopējās cenas pieauguma risku ierobežošanai   Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  G.Ābele D.Merirands R.Šņuka V.Vītoliņš A.Kārkliņš S.Bērtaitis U.Sarma G.Zeltiņš A.Akermanis I.Dzenīte A.Leitāne-Šķēle J.Luksa M.Litvins  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  VSS-174
TA-728 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par konkursa "Maksas televīzijas pakalpojuma nodrošināšana zemes apraidē" nolikumu"   Satiksmes ministrija  A.Matīss  E.Beļskis M.Dzelme T.Meisītis J.Bokta A.Korlašs M.Rutks  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-630  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par konkursa "Maksas televīzijas pakalpojuma sniegšana" komisiju"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  E.Beļskis M.Dzelme J.Bokta A.Korlašs M.Rutks  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-2984  (skatīts MK) (2012.) Atbildes projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2012-24-03   Satversmes tiesa  E.Sprūdžs  L.Lejiņa D.Papāns   Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  2013-91-k,  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Kritiskās infrastruktūras kopums"    R.Kozlovskis     
Skatīt protokolu