Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2013.gada 25.jūnija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā - zemkopības ministre
L.Straujuma

Rīgā 2013.gada 21.jūnijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2013.gada 25.jūnijā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-1081  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 9.decembra rīkojumā Nr. 830 "Par Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komiteju""  Ārlietu ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-1348  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1219 "Noteikumi par patērētāja kreditēšanu""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-1349  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 29.marta noteikumos Nr.245 "Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz, pārreģistrē, aptur un anulē speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai un maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu un pārreģistrāciju, kā arī prasībām kapitālsabiedrībai speciālās atļaujas (licences) saņemšanai""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-423
TA-1133 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 4.jūnija rīkojumā Nr.246 "Par Valsts kapitāla daļu pārvaldības koncepciju""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-982
TA-973 
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.decembra instrukcijā Nr.14 "Kārtība, kādā starpniekinstitūcija iesniedz Kohēzijas fonda projekta pārskatus vadošajai iestādei un maksājumu iestādei""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-296
TA-1025 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 1.jūnija noteikumos Nr.496 "Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras, apzināšanas un drošības pasākumu plānošanas un īstenošanas kārtība""  Iekšlietu ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-375
TA-1084 
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu biedrībai "Aktīvās atpūtas centrs jauniešiem" un biedrībai "Dzīvnieku pansija Ulubele""   Iekšlietu ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-153
TA-1208 
Rīkojuma projekts "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu sporta kompleksam "Daugavas sporta nams""  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-36
TA-1143 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 31.marta noteikumos Nr.279 "Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālas rehabilitācijas institūcijās, un prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-1222
TA-1195 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-261
TA-943 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.jūnija noteikumos Nr.394 "Alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmes pārbaudes kārtība""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-1221
TA-1196 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 31.augusta noteikumos Nr.304 "Noteikumi par operatīvajiem transportlīdzekļiem""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-277
TA-997 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 1.jūnija noteikumos Nr.493 "Kārtība, kādā pasta komersants atver pasta sūtījumus, izņem no pasta sūtījumiem pārsūtīšanai aizliegtus priekšmetus, vielas vai dzīvniekus, iznīcina tos vai citādi rīkojas ar tiem""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-207
TA-998 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 15.maija noteikumos Nr.339 "Noteikumi par ostu formalitātēm""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-533  Par Ministru kabineta 2012.gada 4.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.50 12.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par atpūtas kuģu vadītāju apmācību, sertificēšanu un reģistrāciju"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-334
TA-1352 
Noteikumu projekts "Noteikumi par aktīvo vielu importēšanas un izplatīšanas kārtību"   Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-366
TA-1343 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.800 "Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība""  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-159
TA-693 
Likumprojekts "Grozījums Latvijas vides aizsardzības fonda likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-417
TA-1251 
Noteikumu projekts "Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas reģioniem"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-1110  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 13.februāra rīkojumā Nr.72 "Par Koncepciju par korupcijas risku samazināšanu valsts pārvaldes iestādēs un pašvaldībās""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-1112  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Par Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.46 33.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts informācijas sistēmām un to attīstības iespējām"" 3.punktā un Ministru kabineta 2012.gada 28.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.11 29.§) "Informatīvais ziņojums "Par īstenotajiem valsts informācijas sistēmu attīstības projektiem un par priekšlikumiem valsts informācijas sistēmu attīstībai"" 3.punktā doto uzdevumu izpildi  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK un atlikts 
1.22.  VSS-490
TA-1377 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 29.maija noteikumos Nr.381 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai""  Zemkopības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-257
TA-969 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"   Zemkopības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  TA-1420  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 14.februāra noteikumos Nr.112 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību""   Zemkopības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  TA-1379  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2012.gada programmas aktivitāšu īstenošanu"  Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-158
TA-1210 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu objektu iekļaušanu nacionālās sporta bāzes Sporta kompleksa "Mūsa" sastāvā"  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-424
TA-1383 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode"   Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  TA-1398  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 25.jūlija noteikumos Nr.611 "Dzemdību palīdzības nodrošināšanas kārtība""   Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-348
TA-1418 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nodrošina iespēju pašvaldību publiskajās bibliotēkās bez maksas izmantot internetu un datorus 2013.gadā"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  TA-1407  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumos Nr.836 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000"""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  TA-1411  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Sabiedrisko autotransporta līdzekļu iepirkuma noteikumi"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-361
TA-1232 
Rīkojuma projekts "Par darba dienu pārcelšanu 2014.gadā"  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-1256  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-1384  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par laika periodā no 2013.gada 1.marta līdz 2013.gada 31.maija paveiktajiem un nākamajā atskaites periodā plānotajiem uzdevumiem Eiropas vienotās valūtas ieviešanai Latvijā"  Finanšu ministrija  A.Vilks  D.Kalsone I.Kalniņš R.Kārkliņš M.Johansone  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-1410  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par situāciju reģionālajos vietējās nozīmes pasažieru pārvadājumos" un rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  A.Lubāns N.Narvaišs I.Ošenieks   Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-813  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Veselības ministrija  I.Circene  I.Starkova D.Brice   Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-781  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende  I.Gailīte-Holmberga I.Stepanova L.Šulca  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-695  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  K.Stafecka I.Stepanova S.Zvidriņa T.Trubača   Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-769  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  J.Spiridonovs D.Vilkaste I.Stepanova S.Bērziņa T.Trubača   Izskatīts MK un skatīt atkartoti MK 
4.5.  TA-960  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  R.Bremšmits  Izskatīts MK sēdē 
4.6.  TA-1255  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  I.Raugze  Izskatīts MK sēdē 
4.7.  TA-1213  Informatīvais ziņojums "Par papildus nepieciešamo finansējumu rekomendāciju ieviešanai valsts sociālās aprūpes centros"   Labklājības ministrija  I.Viņķele  D.Brice   Izskatīts MK un skatīt atkartoti MK 
4.8.  TA-1212  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Labklājības ministrija  I.Viņķele  D.Brice   Izskatīts MK un skatīt atkartoti MK 
4.9.  TA-1224  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Iekšlietu ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
4.10.  TA-1365  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Iekšlietu ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
4.11.  TA-1368  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Iekšlietu ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
4.12.  TA-548  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Pieprasījumu komisijai (par nevienlīdzības novēršanu atalgojuma jomā valsts pārvaldē)  Saeimas Pieprasījumu komisija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
4.13.  TA-1422  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2009.gada 13.oktobra noteikumu Nr.1160 "Kārtība, kādā individuālie komersanti un citas fiziskas personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā" atcelšanu"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
4.14.  TA-1392  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 14.jūnija noteikumos Nr.450 "Noteikumi par valsts naftas produktu rezervju apmēru, apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par drošības rezervju uzturēšanu, kā arī tās aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtība""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  O.Karčevskis M.Stirāns S.Semjonovs   Izskatīts MK sēdē 
4.15.  TA-1412  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumos Nr.843 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.2.1.aktivitāti "Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  D.Grūberte M.Švarcs Dz.Adlers A.Prižavoite B.Kņigins E.Bistere  Izskatīts MK un skatīt atkartoti MK 
4.16.  TA-1419  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga" lidlauka teritorijai""  Satiksmes ministrija  A.Matīss  L.Jenča A.Mūrnieks  Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-1401  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropadomes 2013.gada 27.-28.jūnija sanāksmei  Ārlietu ministrija  E.Sprūdžs  K.Našeniece  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1400  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par ES kopējās nostājas projektu pievienošanās sarunu ar Melnkalni 20.sadaļā Uzņēmumu un rūpniecības politika"  Ārlietu ministrija  E.Sprūdžs  I.Lapiņa  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-1403  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par ES kopējās nostājas projektu pievienošanās sarunu ar Turciju 22.sadaļā "Reģionālā politika un strukturālo instrumentu koordinācija"  Ārlietu ministrija  E.Sprūdžs  I.Lapiņa  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-1408  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par starpreģionu sadarbības programmas INTERREG VC 2014.-2020.gadam ieguldījumu prioritātēm tematisko mērķu ietvaros un programmas ieviešanas aspektiem"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  D.Grūberte I.Buda B.Kņigins   Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-1437  Informatīvais ziņojums "Par Rīgas pils ugunsgrēka seku likvidēšanu"  Finanšu ministrija  A.Vilks  B.Strautmane J.Upeniece  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu