Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2013.gada 13.augusta sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2013.gada 9.augustā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2013.gada 13.augustā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-904
TA-1802 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumos Nr.931 "Noteikumi par zvejas tīklu tirdzniecību un apriti""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-902
TA-1810 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumos Nr.1375 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
II. Ar pāreju uz Eiropas Savienības vienoto valūtu saistītie projekti
2.1.  VSS-1004
TA-1983 
Likumprojekts "Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā"  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-624
TA-1620 
Likumprojekts "Grozījumi Militārā dienesta likumā"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-739
TA-1846 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu līgumu par to bruņoto spēku statusu""  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-541
TA-1881 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 8.maija noteikumos Nr.331 "Kārtība, kādā izsniedz speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētajām precēm""  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-542
TA-1882 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.243 "Kārtība, kādā veic speciālistu sertifikāciju un komersantu licencēšanu darbam ar militāra rakstura sprādzienbīstamiem priekšmetiem un militāri piesārņotu teritoriju izpēti un sanāciju""  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-738
TA-1646 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 21.janvāra noteikumos Nr.46 "Kārtība, kādā par valsts līdzekļiem apbedī atvaļinātos karavīrus""  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-685
TA-2053 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Konsulārais reglaments""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-675
TA-1955 
Likumprojekts "Grozījums Starptautiskās palīdzības likumā"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-677
TA-1951 
Likumprojekts "Grozījums Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu darbības finansēšanas kārtības likumā"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-672
TA-1956 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.35 "Kārtība, kādā civilo ekspertu nosūtīta dalībai starptautiskajā misijā, un dalības finansēšanas kārtība""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-544
TA-1521 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju""   Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-569
TA-1524 
Likumprojekts "Grozījums Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā"   Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-993
TA-1830 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-984
TA-1831 
Likumprojekts "Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-660
TA-1835 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-662
TA-1641 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-661
TA-1691 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par privatizācijas sertifikātiem""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-991
TA-1859 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju""   Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-1243
TA-2074 
Likumprojekts "Grozījumi Enerģijas galapatēriņa efektivitātes likumā"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  VSS-994
TA-1829 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par atbildību par preces un pakalpojuma trūkumiem""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  VSS-987
TA-1867 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumos Nr.660 "Kārtība, kādā sniedz informāciju par izsniegtajām būvatļaujām un ekspluatācijā pieņemtajām būvēm, kā arī kārtība, kādā šī informācija ir pieejama""   Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.22.  VSS-1060
TA-1699 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.23.  VSS-836
TA-1752 
Likumprojekts "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.24.  VSS-485
TA-1609 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.25.  VSS-884
TA-1694 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par grāmatvedību""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.26.  VSS-764
TA-1695 
Likumprojekts "Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.27.  VSS-763
TA-1796 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.28.  VSS-885
TA-1832 
Likumprojekts "Grozījumi Konsolidēto gada pārskatu likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.29.  VSS-886
TA-1833 
Likumprojekts "Grozījumi Gada pārskatu likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.30.  VSS-765
TA-1697 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.31.  VSS-827
TA-1806 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zvērinātiem revidentiem""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.32.  VSS-825
TA-1795 
Likumprojekts "Grozījumi Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.33.  VSS-760
TA-1848 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.34.  VSS-759
TA-1849 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.35.  VSS-1272
TA-1855 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Valsts prezidenta darbības nodrošināšanu""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.36.  VSS-1076
TA-1865 
Likumprojekts "Grozījums Latvijas un Šveices sadarbības programmas vadības likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.37.  VSS-1079
TA-1866 
Likumprojekts "Grozījums Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.—2014.gada perioda vadības likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.38.  VSS-754
TA-1895 
Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"   Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.39.  VSS-758
TA-1943 
Likumprojekts "Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.40.  VSS-757
TA-1944 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.41.  VSS-756
TA-1945 
Likumprojekts "Grozījumi Preču un pakalpojumu loteriju likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.42.  VSS-1068
TA-1988 
Likumprojekts "Grozījumi Elektroenerģijas nodokļa likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.43.  VSS-1090
TA-1990 
Likumprojekts "Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.44.  VSS-1069
TA-2049 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par vieglo automobiļu un motociklu nodokli""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.45.  VSS-829
TA-1992 
Likumprojekts "Grozījumi Komercdarbības atbalsta kontroles likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.46.  VSS-498
TA-1700 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.196 "Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.47.  VSS-877
TA-1720 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 19.janvāra noteikumos Nr.63 "Valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.48.  VSS-1067
TA-1827 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 24.augusta noteikumos Nr.802 "Noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa prognozi""   Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.49.  VSS-1188
TA-1862 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumos Nr.875 "Noteikumi par budžetu finansēšanas klasifikāciju""   Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.50.  VSS-1189
TA-1863 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.novembra noteikumos Nr.842 "Noteikumi par vispārējā valdības parāda klasifikāciju""   Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.51.  VSS-562
TA-1369 
Likumprojekts "Grozījums Repatriācijas likumā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.52.  VSS-554
TA-1526 
Noteikumu projekts "Valsts robežsardzes maksas pakalpojumu cenrādis"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.53.  VSS-938
TA-2030 
Likumprojekts "Grozījumi Augstskolu likumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.54.  VSS-999
TA-1837 
Likumprojekts "Grozījums Autortiesību likumā"  Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme- Grende    Izskatīts MK sēdē 
2.55.  VSS-766
TA-1600 
Likumprojekts "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā"  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.56.  VSS-639
TA-1505 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.57.  VSS-635
TA-1877 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz 2014.gadam""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.58.  VSS-632
TA-1897 
Likumprojekts "Grozījumi Bāriņtiesu likumā"  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.59.  VSS-634
TA-1876 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.60.  VSS-633
TA-1961 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.61.  VSS-767
TA-1619 
Likumprojekts "Grozījums Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumā"  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.62.  VSS-1035
TA-1861 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1077 "Noteikumi par valsts sociālo pabalstu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.63.  VSS-1041
TA-1590 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1474 "Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.64.  VSS-631
TA-1724 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra noteikumos Nr.1023 "Noteikumi par pensijas kapitāla nodošanu Eiropas Savienības pensiju shēmai un saņemšanu no tās""   Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.65.  VSS-630
TA-1725 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra noteikumos Nr.1024 "Noteikumi par ikmēneša piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijas""   Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.66.  VSS-1036
TA-1856 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1607 "Noteikumi par bērna invalīda kopšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.67.  VSS-1039
TA-1857 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1608 "Noteikumi par pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, pabalsta apmēru, kā arī pabalsta apmēra pārskatīšanas kārtību""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.68.  VSS-1038
TA-1860 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1208 "Noteikumi par psihologa pakalpojuma apjomu personai līdz 18 gadiem, kurai pirmreizēji noteikta invaliditāte un kura dzīvo ģimenē, kā arī tās likumiskajam pārstāvim, un pakalpojuma saņemšanas kārtību""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.69.  VSS-1037
TA-1858 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1606 "Noteikumi par pabalsta apmēru transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.70.  VSS-699
TA-1936 
Likumprojekts "Grozījumi Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.71.  VSS-602
TA-1893 
Likumprojekts "Grozījumi Jūras kodeksā"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.72.  VSS-696
TA-1891 
Likumprojekts "Grozījums Autoceļu lietošanas nodevas likumā"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.73.  VSS-706
TA-1581 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Likums par ostām""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.74.  VSS-694
TA-1886 
Likumprojekts "Grozījums Dzelzceļa likumā"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.75.  VSS-534
TA-1688 
Likumprojekts "Grozījums Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.76.  VSS-592
TA-1478 
Likumprojekts "Grozījums Latvijas Sodu izpildes kodeksā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.77.  VSS-537
TA-1747 
Likumprojekts "Grozījums Biedrību un nodibinājumu likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.78.  VSS-751
TA-1733 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.79.  VSS-539
TA-1843 
Likumprojekts "Grozījums Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.80.  VSS-750
TA-1627 
Likumprojekts "Grozījums Vekseļu likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.81.  VSS-536
TA-1844 
Likumprojekts "Grozījums Valsts prezidenta ievēlēšanas likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.82.  VSS-593
TA-1477 
Likumprojekts "Grozījums Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.83.  VSS-533
TA-1748 
Likumprojekts "Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.84.  VSS-504
TA-1396 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.85.  VSS-749
TA-1490 
Likumprojekts "Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.86.  VSS-535
TA-1845 
Likumprojekts "Grozījums Satversmes tiesas likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.87.  VSS-1058
TA-1921 
Likumprojekts "Grozījums Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.88.  VSS-838
TA-2135 
Likumprojekts "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.89.  VSS-642
TA-1631 
Likumprojekts "Grozījumi Civillikumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.90.  VSS-531
TA-2119 
Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.91.  VSS-1057
TA-1920 
Likumprojekts "Grozījumi Komercķīlas likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.92.  VSS-839
TA-2061 
Likumprojekts "Grozījums Zemesgrāmatu likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.93.  VSS-693
TA-1987 
Likumprojekts "Grozījums Pacientu tiesību likumā"  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
2.94.  VSS-909
TA-1659 
Likumprojekts "Grozījums Atkritumu apsaimniekošanas likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.95.  VSS-912
TA-1666 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par radiācijas drošību un kodoldrošību"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.96.  VSS-908
TA-2068 
Likumprojekts "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.97.  VSS-785
TA-1470 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.janvāra noteikumos Nr.78 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumiem zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības stratēģiju īstenošanai""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.98.  VSS-819
TA-1574 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 17.jūlija noteikumos Nr.497 "Kārtība, kādā nosaka materiālo zaudējumu apjomu, kurus lauksaimniecībai un mežsaimniecībai nodarījuši medījamie dzīvnieki""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.99.  VSS-1114
TA-1935 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1230 "Noteikumi par informācijas apkopošanu un statistikas veidošanu veterināro zāļu aprites jomā""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.100.  VSS-799
TA-1909 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 13.oktobra noteikumos Nr.1171 "Noteikumi par dzīvnieku liemeņu apstrādes kvalitāti, klasifikāciju un marķēšanu, kā arī kārtību, kādā tiek novērtēta dzīvnieku liemeņu atbilstība apstrādes kvalitātes un klasifikācijas prasībām un tiek vākta un apkopota informācija par dzīvnieku liemeņu cenām""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.101.  VSS-789
TA-1907 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1108 "Noteikumi par valsts nodevas apmēru un samaksas kārtību par dzīvnieka pārvadātāja apliecības izsniegšanu""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.102.  VSS-962
TA-1749 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 19.maija noteikumos Nr.453 "Noteikumi par valsts nodevu par ģenētiski modificēto organismu riska novērtējuma atzinuma sagatavošanu""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.103.  VSS-964
TA-1716 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 29.marta noteikumos Nr.234 "Noteikumi par jaunās pārtikas riska novērtējuma atzinuma sagatavošanas maksu""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.104.  VSS-651
TA-1705 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumos Nr.859 "Noteikumi par cirka dzīvnieka, dresūras dzīvnieka, cirka un dresūras numura viesizrāžu vietas reģistrācijas valsts nodevu""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.105.  VSS-952
TA-1698 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumos Nr.844 "Noteikumi par valsts nodevu par izmēģinājuma projekta atļaujas izsniegšanu dzīvnieka izmantošanai procedūrās""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.106.  VSS-786
TA-1476 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 6.maija noteikumos Nr.323 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība zivsaimniecības attīstībai pasākumam "Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana"""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.107.  VSS-794
TA-1533 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.669 "Noteikumi par traktortehnikas un tās piekabju reģistrācijas valsts nodevu""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.108.  VSS-796
TA-1633 
Noteikumu projekts "Latvijas Veterinārārstu biedrības valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādis"   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.109.  VSS-815
TA-1745 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1498 "Makšķerēšanas noteikumi""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.110.  VSS-1120
TA-2175 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Konkurences likums"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.111.  VSS-641
TA-2186 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvā procesa likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
3.1.  TA-1880  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Likumprojekts "Grozījums Informācijas tehnoloģiju drošības likumā"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK un atlikts 
3.2.  VSS-268
TA-1415 
(atbalstīts VSS) Likumprojekts "Grozījums Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-1887  Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Polijas Republikas valdības vienošanos par divpusējo sadarbību aizsardzības jomā"   Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-1957  Par Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.39 1.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 6.janvāra noteikumos Nr.21 "Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi""" izpildi  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
3.5.  VSS-155
TA-911 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Noteikumi par publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas dāvinājuma (ziedojuma) līgumu"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
3.6.  TA-2090  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju Starptautiskā Valūtas fonda un Pasaules Bankas grupas gada sanāksmē Vašingtonā 2013.gada 11.-13.oktobrī"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
3.7.  VSS-34
TA-1164 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 18.septembra noteikumos Nr.626 "Noteikumi par paaugstinātas bīstamības objektu noteikšanas kritērijiem un šo objektu īpašnieku (valdītāju, apsaimniekotāju) pienākumiem riska samazināšanas pasākumu nodrošināšanai""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
3.8.  VSS-475
TA-1789 
Rīkojuma projekts "Par telpu Klijānu ielā 4, Rīgā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai "Kikboksa un boksa skola "Rīga"""   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
3.9.  TA-1788  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 3.septembra rīkojumā Nr.418 "Par publiska nodibinājuma "Valsts kultūrkapitāla fonds" padomi""  Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme- Grende    Izskatīts MK sēdē 
3.10.  VSS-431
TA-1473 
Noteikumu projekts "Noteikumi par prasībām ierakstīto un apdrošināto pasta sūtījumu izsniegšanai"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
3.11.  VSS-390
TA-1198 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.303 "Radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtība""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
3.12.  VSS-349
TA-1274 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.marta noteikumos Nr.198 "Noteikumi par jūras kuģu aprīkojumu""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
3.13.  VSS-273
TA-1367 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 29.septembra noteikumos Nr.1104 "Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
3.14.  VSS-66
TA-1504 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "V967" Ogrē, Ogres novadā, nodošanu Ogres novada pašvaldības īpašumā"   Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
3.15.  VSS-572
TA-2093 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa P121 Tukums – Kuldīga rekonstrukcijas projektu īstenošanai"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
3.16.  TA-1576  Rīkojuma projekts "Par atļauju Kasparam Ozoliņam savienot amatus"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
3.17.  VSS-532
TA-1762 
Rīkojuma projekts "Par valsts nozīmes pasākumu starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā un tā nodrošināšanas un drošības plānu 2014.gadam"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
3.18.  TA-2104  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Rīkojuma projekts "Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.pasākuma "IKT infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.1.aktivitātes "Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība" 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projekta "Prokuratūras informācijas sistēmas projekts tiesu sistēmas attīstībai" informācijas sistēmu darbības koncepcijas aprakstu"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK un atlikts 
3.19.  TA-2720  (skatīts MKK) (2012.) Par Ministru kabineta 2012.gada 20.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.16 30.§) "Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem ar dzīvokļa īpašuma lietošanu saistīto parādu problēmas risināšanai"" 3.2.apakšpunktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu   Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
3.20.  VSS-452
TA-1518 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.436 "Zāļu ievešanas un izvešanas kārtība""  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
3.21.  VSS-414
TA-1671 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 19.oktobra noteikumos Nr.983 "Noteikumi par visa izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu (īpatsvaru) un termiņiem, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un veidlapu paraugiem, prasībām, kas komercsabiedrībai jāizpilda, lai tā tiktu reģistrēta kā iepakojuma apsaimniekotājs, iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem un izņēmumiem attiecībā uz smago metālu saturu iepakojumā""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
3.22.  VSS-58
TA-1301 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumos Nr.1351 "Noteikumi par valsts nodevu sēklu aprites jomā""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
3.23.  VSS-59
TA-1302 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.592 "Dārzeņu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
3.24.  VSS-271
TA-1288 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumos Nr.120 "Labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
3.25.  VSS-615
TA-1469 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumos Nr.991 "Klasiskā cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
3.26.  VSS-619
TA-1471 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
3.27.  VSS-618
TA-1472 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 19.marta noteikumos Nr.127 "Epizootiju uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
3.28.  TA-2170  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā"   Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
3.29.  TA-2171  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.328 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.1.apakšaktivitātes "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts partnerībās organizētām apmācībām" projektu iesniegumu atlases otro kārtu""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
3.30.  TA-2185  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Uzbekistānas Republikas starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās un zinātniski tehniskās sadarbības jautājumos"   Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
3.31.  TA-2041  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.996 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.5.aktivitātes "Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts" otro kārtu""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
3.32.  TA-2042  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumos Nr.1213 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.1.2.apakšaktivitāti "Atbalsts mūžizglītības politikas pamatnostādņu īstenošanai"""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
3.33.  TA-2043  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.marta noteikumos Nr.170 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.1.1.apakšaktivitāti "Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai sabiedrībā un darba tirgū"""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
3.34.  VSS-1410
TA-2236 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Latvijas Universitātes aģentūras - zinātniskā institūta "Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts" pārveidi"   Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
3.35.  VSS-1411
TA-2241 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Par Latvijas Universitātes zinātniskā institūta "Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts" nolikuma apstiprināšanu"  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
IV. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
4.1.  VSS-31
TA-1190 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par autoceļiem""  Satiksmes ministrija  A.Matīss  A.Lubāns M.Pēkalis  Izskatīts MK un atlikts 
V. Informācija
5.1.  TA-1222  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par iekšējā audita darbību ministrijās un iestādēs 2012.gadā"  Finanšu ministrija  A.Vilks  V.Gurkovska P.Strazdiņš I.Grūba J.Puznere  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1385  Informatīvais ziņojums "Par iespēju administratīvā sloga mazināšanai pašvaldībām samazināt iesniedzamo pārskatu skaitu"  Finanšu ministrija  A.Vilks  D.Gulbe I.Ošiņa  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-1312  Informatīvais ziņojums "Par konstatētajiem neatbilstoši veiktajiem izdevumiem Eiropas Savienības politikas instrumentu, Eiropas Savienības iniciatīvu, Pirmsiestāšanās fondu un Pārejas perioda palīdzības ietvaros līdz 2012.gada 31.decembrim"  Finanšu ministrija  A.Vilks  N.Lasmane A.Avota M.Paškeviča  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-1825  Informatīvais ziņojums "Par informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu atbilstoši koncepcijai par depozīta sistēmas piemērošanu dzērienu iepakojumam"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-2176  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par pievienotās vērtības nodokļa maksājumu līdzfinansēšanu no valsts budžeta līdzekļiem Eiropas Savienības 7.Ietvara programmas un Horizonts 2020 projektos, Eiropas Savienības struktūrfondu zinātnes infrastruktūras projektos, kā arī par grozījumu ierosināšanu "Pievienotās vērtības nodokļa likumā""   Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis  A.Kiopa A.Siliņš I.Kalviņš D.Kārkle U.Berķis A.Lunga A.Ūbelis I.Eriņš L.Ribickis I.Stepanova L.Šulca I.Muižnieks  Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-1111  (iekļauts papildus) (skatīts MKK) Informatīvais ziņojums "Par pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) ieviešanu"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  P.Timrots A.Lukstiņš J.Golubevs I.Paeglītis  Izskatīts MK sēdē 
5.7.  TA-2089  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Komplekss risinājums elektroenerģijas tirgus problemātikai"   Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  R.Šņuka A.Pētersone I.Umbraško K.Piģēns A.Akermanis I.Rūsis G.Cimdiņa R.Elliņš L.Jākobsons U.Sarma I.Bērziņa-Veita K.Šenhofs K.Brunovskis J.Bērziņš L.Meņģelsone I.Olafsone P.Leiškalns A.Balode A.Kārkliņš S.Bērtaitis G.Ābele Kalev Martin  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta
6.1.  TA-2096  Atbildes projekts Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai (par neatliekamiem pasākumiem Rīgas pils ugunsgrēka seku likvidēšanai)  Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija  A.Vilks  B.Strautmane A.Dzirkalis A.Milzarājs A.Ādmīdiņa  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-2059  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Kaļāne A.Orehova V.Zoldnere  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-2232  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu""  Labklājības ministrija  I.Viņķele  A.Dreimane  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-2197  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latgales reģiona valsts autoceļu sabrukušo posmu seguma ārkārtas uzturēšanas darbiem"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  M.Pēkalis J.Lange  Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-2181  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" peļņas daļu"   Satiksmes ministrija  A.Matīss  U.Magonis  Izskatīts MK sēdē 
6.6.  TA-2206  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas pievienošanos Eiropas Stabilitātes mehānismam"  Finanšu ministrija  A.Vilks  L.Kļaviņa N.Sakss G.Trupovnieks A.Bambale  Izskatīts MK sēdē 
6.7.  TA-2207  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Latvijas pievienošanos Eiropas Stabilitātes mehānismam"  Finanšu ministrija  A.Vilks  L.Kļaviņa N.Sakss G.Trupovnieks A.Bambale  Izskatīts MK sēdē 
6.8.  TA-2255  (iekļauts papildus) Informācija "Par iepirkuma "Par DR1A sērijas dīzeļvilcienu vagonu modernizāciju (ID Nr.AS"PV"-2013/21)" atklāta konkursa nolikuma projekta atbilstību valsts interesēm"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  N.Sinkevičs  Izskatīts MK sēdē 
6.9.  TA-2220  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.971 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.2.1.aktivitāti "Ilgtspējīga sabiedriskā transporta sistēmas attīstība"""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
6.10.  TA-2219  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.2.aktivitātes "TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija un attīstība (Austrumu–Rietumu dzelzceļa koridora infrastruktūras attīstība un Rail Baltica)" projektu iesniegumu trešo atlases kārtu"   Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-1591  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par starptautiskās tiesvedības procesiem"  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Dravniece A.Zitcere  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-2196  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts "Uz Eiropas Komisijas 2013.gada 20.jūnija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2012/2141"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  Dž.Innusa M.Supe  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-2198  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts "Uz Eiropas Komisijas 2013.gada 20.jūnija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2013/2068"   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  D.Liberte  Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-2237  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts "Uz Eiropas Komisijas 2013.gada 20.jūnija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2013/2062"  Zemkopības ministrija  L.Straujuma  I.Ozoliņa  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
8.1.  TA-2008  Par neatkarīgo institūciju valsts budžeta jaunajām politikas iniciatīvām 2014., 2015. un 2016.gadam  Finanšu ministrija  A.Vilks  B.Bāne L.Kļaviņa A.Eberhards J.Platais N.Sakss I.Vasaraudze J.Plūme I.Stepanova I.Bule I.Šņucins D.Gulbe J.Šints Z.Adijāne L.Kārkliņa G.Kauliņš I.Koteļņikova S.Zvidriņa I.Bule B.Vīlipa A.Jarockis, Valsts prezidenta kancelejas, Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, Valsts kontroles, Prokuratūras, Tiesībsarga biroja, Tieslietu padomes, KNAB, NEPLP, SPRK, LPS, LTRK, LDDK un LBAS pārstāvji  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-1913  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par nepieciešamo finansējumu Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā sagatavošanai un nodrošināšanai 2014.gadam"   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  I.Skujiņa Dz.Liepiņa  Izskatīts MK sēdē 
8.3.  VSS-426
TA-1643 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par papildu atlīdzības noteikšanu amatpersonām (darbiniekiem), kuras ir iesaistītas Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā sagatavošanā un norisē"  Finanšu ministrija  A.Vilks  D.Gulbe I.Ošiņa  Izskatīts MK sēdē 
8.4.  TA-2253  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par vienotu papildu finansējuma pieprasījumu, lai nodrošinātu vienādu koeficientu piemērošanu augstākās izglītības iestādēm, kuras saņem valsts budžeta finansējumu atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumiem Nr.994 "Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem""   Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis  A.Kiopa I.Muižnieks T.Juhna  Izskatīts MK sēdē 
8.5.  TA-2260  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Nodokļu ieņēmumus 2014.-2016.gadam ietekmējošie nodokļu politikas pasākumi"   Finanšu ministrija  A.Vilks  T.Trenko A.Orehova I.Šņucins  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu