Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2013.gada 20.augusta sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2013.gada 14.augustā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2013.gada 20.augustā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-529
TA-1515 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumos Nr.860 "Slimību profilakses un kontroles centra maksas pakalpojumu cenrādis""  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-896
TA-1807 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 7.augusta noteikumos Nr.359 "Licencētās rūpnieciskās zvejas kārtība""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
II. Ar pāreju uz Eiropas Savienības vienoto valūtu saistītie projekti
2.1.  VSS-736
TA-1644 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.578 "Noteikumi par izdevumiem, kas saistīti ar karavīra vai zemessarga apbedīšanu un karavīra kapa pieminekļa uzstādīšanu, un minēto izdevumu apmēru""  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-737
TA-1645 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.646 "Noteikumi par pabalstu nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem""  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-670
TA-1952 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 20.jūlija noteikumos Nr.656 "Noteikumi par valsts nodevu par stratēģiskas nozīmes preču eksperta izziņas, galīgā izlietojuma apliecinājuma, importa sertifikāta, piegādes kontroles sertifikāta un stratēģiskas nozīmes preču pārvietošanas, eksporta, importa un tranzīta licences izsniegšanu""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-673
TA-1960 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.janvāra noteikumos Nr.2 "Kārtība, kādā īsteno granta projektu konkursus""   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-561
TA-2150 
Likumprojekts "Grozījumi Imigrācijas likumā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-1126
TA-1971 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.585 "Noteikumi par filmu producentu reģistrācijas valsts nodevu""  Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme- Grende    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-972
TA-2265 
Likumprojekts "Grozījums Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumā"   Tieslietu ministrija  Ž.Jaunzeme- Grende    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-1136
TA-2267 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā""  Tieslietu ministrija  Ž.Jaunzeme- Grende    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-1304
TA-2276 
Likumprojekts "Grozījumi Maksātnespējas likumā"  Tieslietu ministrija  Ž.Jaunzeme- Grende    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-966
TA-2277 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās""  Tieslietu ministrija  Ž.Jaunzeme- Grende    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-862
TA-2280 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos""  Tieslietu ministrija  Ž.Jaunzeme- Grende    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-861
TA-2281 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās""  Tieslietu ministrija  Ž.Jaunzeme- Grende    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-586
TA-1626 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1999.gada 12.oktobra noteikumos Nr.351 "Noteikumi par materiālo palīdzību personām, kuras tiek atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm""   Tieslietu ministrija  Ž.Jaunzeme- Grende    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-1045
TA-1768 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 29.marta noteikumos Nr.205 "Noteikumi par valsts nodevu ieraksta izdarīšanai šķīrējtiesu reģistrā""  Tieslietu ministrija  Ž.Jaunzeme- Grende    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-1052
TA-1774 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumos Nr.1001 "Noteikumi par valsts nodevu par parakstu apliecināšanu Uzņēmumu reģistrā""  Tieslietu ministrija  Ž.Jaunzeme- Grende    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-1053
TA-1776 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra noteikumos Nr.1088 "Noteikumi par masu informācijas līdzekļu reģistrācijas valsts nodevu""   Tieslietu ministrija  Ž.Jaunzeme- Grende    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-400
TA-1559 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 30.novembra noteikumos Nr.778 "Kārtība, kādā zemes lietotājiem nosakāmi to zaudējumu apmēri, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-317
TA-1254 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 22.maija noteikumos Nr.361 "Dabas resursu nodokļa piemērošanas noteikumi transportlīdzekļiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-732
TA-1660 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumos Nr.1293 "Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  VSS-919
TA-1662 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.484 "Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  VSS-913
TA-1799 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.667 "Noteikumi par valsts nodevu par apstiprinājuma vai piekrišanas izsniegšanu atkritumu pārrobežu pārvadājumiem un valsts nodevas maksāšanas kārtību""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.22.  VSS-817
TA-1571 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 2.marta noteikumos Nr.111 "Kārtība, kādā atlīdzināmi zaudējumi, ko fiziskās vai juridiskās personas nodarījušas, pārkāpjot medības reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, un to apmērs, kā arī nelikumīgi iegūtās medību produkcijas vērtības atlīdzināšanas kārtība un apmērs""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.23.  VSS-959
TA-1850 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.februāra noteikumos Nr.80 "Piena un piena produktu ražotāju organizāciju atzīšanas un to darbības uzraudzības kārtība""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.24.  VSS-814
TA-1743 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskas zonas ūdeņos""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma     Izskatīts MK sēdē 
2.25.  VSS-806
TA-1761 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.918 "Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.26.  TA-2330  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums "Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.27.  TA-2332  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums "Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.28.  VSS-1185
TA-2333 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.29.  TA-2334  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.30.  VSS-1186
TA-2335 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.31.  VSS-1187
TA-2336 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.32.  VSS-1087
TA-2337 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Pārapdrošināšanas likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.33.  VSS-1086
TA-2338 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.34.  VSS-1172
TA-2339 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Krājaizdevu sabiedrību likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.35.  VSS-1084
TA-2340 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Biržām""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.36.  VSS-1184
TA-2341 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Ieguldītāju aizsardzības likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.37.  VSS-1083
TA-2342 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.38.  VSS-1082
TA-2343 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.39.  VSS-1171
TA-2344 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.40.  VSS-1169
TA-2345 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.41.  VSS-1085
TA-2346 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.42.  VSS-1183
TA-2347 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.43.  VSS-1080
TA-2348 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums Kredītu reģistra likumā"   Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.44.  VSS-1081
TA-2329 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.45.  VSS-643
TA-2351 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Tieslietu ministrija  Ž.Jaunzeme- Grende    Izskatīts MK sēdē 
2.46.  VSS-1056
TA-2352 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  Tieslietu ministrija  Ž.Jaunzeme- Grende    Izskatīts MK sēdē 
2.47.  VSS-1379
TA-2353 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Komerclikumā"  Tieslietu ministrija  Ž.Jaunzeme- Grende  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
2.48.  VSS-1378
TA-2354 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Kooperatīvo sabiedrību likumā"  Tieslietu ministrija  Ž.Jaunzeme- Grende    Izskatīts MK sēdē 
2.49.  VSS-1530
TA-2362 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Fiskālās disciplīnas likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.50.  VSS-1436
TA-2369 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.51.  VSS-1438
TA-2370 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks  I.Lipovska  Izskatīts MK sēdē 
2.52.  TA-2371  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.53.  VSS-1437
TA-2372 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks  I.Lipovska  Izskatīts MK sēdē 
2.54.  VSS-1363
TA-2373 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.55.  VSS-1435
TA-2374 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.56.  VSS-1567
TA-2408 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums likumā "Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.57.  VSS-1566
TA-2410 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums Muitas likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
3.1.  VSS-251
TA-1209 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-1880  Likumprojekts "Grozījums Informācijas tehnoloģiju drošības likumā"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
3.3.  VSS-393
TA-1454 
Noteikumu projekts "Noteikumi par atvaļinātajiem karavīriem apmaksājamiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kā arī izdevumu apmēru un samaksas kārtību"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
3.4.  VSS-622
TA-1552 
Rīkojuma projekts "Par līdzfinansējuma piešķiršanu Madonas novada pašvaldībai"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
3.5.  VSS-503
TA-1673 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par grāmatvedību""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
3.6.  TA-2149  Rīkojuma projekts "Grozījumi Latvijas Stratēģiskās attīstības plānā 2010.–2013.gadam"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
3.7.  VSS-357
TA-1605 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas Rīgas ielā 92, Jēkabpilī, domājamo daļu pārdošanu"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
3.8.  VSS-283
TA-1221 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
3.9.  VSS-19
TA-1262 
Likumprojekts "Grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
3.10.  VSS-472
TA-2032 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.janvāra noteikumos Nr.11 "Noteikumi par rūpniecības produkcijas klasifikāciju (PRODCOM)""   Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
3.11.  VSS-408
TA-1652 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Kontrolpirkuma izdarīšanas kārtība"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
3.12.  TA-2228  Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
3.13.  VSS-238
TA-1682 
Likumprojekts "Par Daugavpils Universitātes Satversmes grozījumiem"  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
3.14.  VSS-412
TA-1684 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 17.janvāra noteikumos Nr.62 "Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas "Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā" apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums""   Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
3.15.  VSS-333
TA-1767 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts statistikas pārskatu veidlapu paraugiem izglītības jomā"  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
3.16.  TA-2098  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.949 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.7.aktivitāti "Darba tirgus pieprasījuma īstermiņa un ilgtermiņa prognozēšanas un uzraudzības sistēmas attīstība"""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
3.17.  VSS-405
TA-1623 
Rīkojuma projekts "Par dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Šampētera nams" peļņas daļu par 2012.gadu"  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
3.18.  TA-1982  Par Ministru kabineta 2012.gada 19.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.34 38.§) "Informatīvais ziņojums "Par situācijas stabilizēšanu valsts sociālās aprūpes centros"" 6.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņa pagarināšanu  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
3.19.  VSS-28
TA-872 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.213 "Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrējamo kuģošanas līdzekļu reģistrācijas kārtība""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
3.20.  VSS-433
TA-1326 
Noteikumu projekts "Noteikumi par sakaru, navigācijas un novērošanas iekārtām, kas izvietotas uz zemes, to drošības prasībām un tehnisko ekspluatāciju"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
3.21.  VSS-570
TA-1946 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) - Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
3.22.  TA-1779  Par Ministru kabineta 2012.gada 18.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.52 42.§) "Grozījums Dzelzceļa likumā" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi   Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
3.23.  VSS-435
TA-1685 
Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"  Tieslietu ministrija  Ž.Jaunzeme- Grende    Izskatīts MK sēdē 
3.24.  VSS-434
TA-1689 
Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"  Tieslietu ministrija  Ž.Jaunzeme- Grende    Izskatīts MK sēdē 
3.25.  VSS-1090
TA-300 
Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
3.26.  TA-2104  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Rīkojuma projekts "Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.pasākuma "IKT infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.1.aktivitātes "Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība" 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projekta "Prokuratūras informācijas sistēmas projekts tiesu sistēmas attīstībai" informācijas sistēmu darbības koncepcijas aprakstu"  Tieslietu ministrija  Ž.Jaunzeme- Grende    Izskatīts MK un atlikts 
3.27.  TA-2234  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 27.novembra noteikumos Nr.494 "Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm""  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
3.28.  VSS-116
TA-1316 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.februāra noteikumos Nr.94 "Dabas parka "Cirīšu ezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
3.29.  VSS-594
TA-1822 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 25.jūlija rīkojumā Nr.560 "Par neapdzīvojamo telpu saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Vides ministrijas valdījumā""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
3.30.  VSS-614
TA-1875 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumos Nr.862 "Cūku vezikulārās eksantēmas uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
3.31.  VSS-1200
TA-2019 
Noteikumu projekts "Noteikumi par biodrošības pasākumu kopuma izstrādi dzīvnieku turēšanas vietās"  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
3.32.  VSS-301
TA-1308 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 18.janvāra noteikumos Nr.51 "Civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu apkalpes locekļu sertificēšanas noteikumi""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
3.33.  VSS-300
TA-1445 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes locekļu sagatavošanu un apliecību izsniegšanu"   Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
3.34.  VSS-377
TA-1446 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" inspektora apliecību""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
3.35.  VSS-553
TA-1958 
(iekļauts papildus) (atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1036 "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas""   Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
IV. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
4.1.  VSS-560
TA-1947 
Noteikumu projekts "Noteikumi par kravas transportlīdzekļu reģistrāciju ārējās sauszemes robežas šķērsošanai"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  N.Garbars  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  VSS-31
TA-1190 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par autoceļiem""  Satiksmes ministrija  A.Matīss  A.Lubāns M.Pēkalis  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-2226  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi līdz 2013.gada 30.jūnijam"   Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Eberhards D.Rancāne E.Pieķis  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-2183  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" peļņas daļu"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  A.Mūrnieks D.Ramiņa S.Lāma   Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-1421  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Tautas frontes 25 gadu jubilejas pasākumiem" un rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme- Grende    Izskatīts MK sēdē 
V. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
5.1.  VSS-51
TA-889 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu pamatnostādņu projekts 2013.–2019.gadam   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  D.Trofimovs J.Nikoļenko  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta
6.1.  TA-1838  Jautājums svītrots  Saeimas Sociālo un darba lietu komisija  I.Circene     
6.2.  TA-2367  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-2160  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas ieviešanu Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014. – 2020.gadā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  D.Grūberte  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
8.1.  TA-2396  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā sagatavošanai un nodrošināšanai 2014.gadā pārdalāmā finansējuma amata vietu nodrošināšanas ietekmi uz 2015.gadu"   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  I.Skujiņa D.Liepiņa K.Pommere   Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-2413  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par iespējām ieviest uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumus investīciju veicināšanai"   Finanšu ministrija  A.Vilks  I.Šņucins A.Kaļāne I.Kodoliņa-Miglāne A.Jarockis R.Pīpiķe  Izskatīts MK sēdē 
8.3.  TA-2409  Informatīvais ziņojums "Nodokļu ieņēmumus 2014.-2016.gadam ietekmējošie nodokļu politikas pasākumi"  Finanšu ministrija  A.Vilks  I.Šņucins M.Pēkalis I.Koteļņikova R.Vesere I.Briede R.Pīpiķe  Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
9.1.  TA-2194  (jautājuma izskatīšana tiek atlikta) Informatīvais ziņojums "Par papildus nepieciešamo finansējumu Datu valsts inspekcijai, lai nodrošinātu ziņojumā par Šengenas acquis novērtēšanu Latvijā datu aizsardzības jomā norādīto rekomendāciju izpildi"  Tieslietu ministrija  Ž.Jaunzeme- Grende    Izskatīts MK un atlikts 
9.2.  TA-2416  Par AS "Liepājas Metalurgs" aktuālajiem jautājumiem  Finanšu ministrija  A.Vilks  K.Āboliņš J.Pone  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu