Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2013.gada 12.novembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2013.gada 7.novembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2013.gada 12.novembrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Ar pāreju uz Eiropas Savienības vienoto valūtu saistītie projekti
1.1.  VSS-1570
TA-3227 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumos Nr.333 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma aktivitāti "Administratīvo šķēršļu samazināšana un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana"""  Ministru prezidents  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1571
TA-3245 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.jūnija noteikumos Nr.396 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti "Sociālo partneru administratīvās kapacitātes stiprināšana"""  Ministru prezidents  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1572
TA-3244 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos Nr.963 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.2.2.2.apakšaktivitāti "Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana"""  Ministru prezidents  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-671
TA-3024 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.602 "Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonām (darbiniekiem), valsts tiešās pārvaldes amatpersonām (darbiniekiem), karavīriem, prokuroriem un sakaru virsniekiem par dienestu ārvalstīs un to izmaksu kārtību""  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-1681
TA-3084 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2000.gada 14.jūnija rīkojumā Nr.282 "Par valsts dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-1434
TA-2982 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumos Nr.250 "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem""  Finanšu ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-1073
TA-2940 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 9.novembra noteikumos Nr.1041 "Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība""  Finanšu ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-1168
TA-2943 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.662 "Akcīzes preču aprites kārtība""  Finanšu ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-481
TA-2537 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumos Nr.676 "Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" ietvaros izveidoto fondu vadības un kontroles kārtība""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-482
TA-2474 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.348 "Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" ietvaros izveidotā Eiropas Ārējo robežu fonda, Eiropas Atgriešanās fonda un Eiropas Bēgļu fonda projektu atlases un tehniskās palīdzības aktivitātes īstenošanas kārtība""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-1624
TA-3190 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra noteikumos Nr.939 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.1.1.aktivitātes "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai" pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu""   Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-1591
TA-3038 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.109 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.2.apakšaktivitāti "Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un informācijas sistēmu uzlabošana zinātniskajai darbībai"""  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-1414
TA-2769 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.292 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes "Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos" otrās kārtas otro apakškārtu""  Labklājības ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-1415
TA-2782 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.540 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes "Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos" otrās kārtas pirmo apakškārtu""  Labklājības ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-1420
TA-2784 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 19.maija noteikumos Nr.437 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.4.1.5.apakšaktivitāti "Infrastruktūras pilnveidošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem"""  Labklājības ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-1422
TA-2789 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.februāra noteikumos Nr.181 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.3.apakšaktivitātes "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība" trešo kārtu"""  Labklājības ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-1424
TA-2860 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.731 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma aktivitāti "Kapacitātes stiprināšana darba tirgus institūcijām"""  Labklājības ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-597
TA-2882 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumos Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli""  Labklājības ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-1573
TA-2916 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.681 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.1.apakšaktivitāti "Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana"""  Labklājības ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-638
TA-2923 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 2.maija noteikumos Nr.164 "Kārtība, kādā tiek aprēķinātas un atmaksātas pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas""  Labklājības ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-1834
TA-3240 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1999.gada 2.marta noteikumos Nr.81 "Noteikumi par komercķīlas reģistrācijas pieteikumu veidlapu paraugiem un to aizpildīšanas kārtība""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-1048
TA-2060 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 7.jūnija noteikumos Nr.433 "Noteikumi par pieteikumu veidlapām ierakstiem uzņēmumu reģistra žurnālā, masu informācijas līdzekļu reģistrā un arodbiedrību reģistrā un reģistrācijas apliecībām""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-1175
TA-2878 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.726 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.1.1.apakšaktivitāti "Ģimenes ārstu tīkla attīstība"""  Veselības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-1637
TA-2956 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumos Nr.772 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu kompensāciju maksājumu veidā pasākumam "Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturēšanai"""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-1636
TA-2958 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 1.novembra noteikumos Nr.1026 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Lauku saimniecību modernizācija"""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  TA-3277  Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Engures novada domei"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-3278  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.361 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.1.1.apakšaktivitāti "Kompetences centri"""   Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-985
TA-2913 
Noteikumu projekts "Metroloģiskās prasības fasētajām precēm un to metroloģiskās kontroles kārtība"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-330
TA-2978 
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2007.gada 30.maija rīkojuma Nr.314 "Par nekustamā īpašuma - ēkas Jūrmalā Kāpu ielā 57, un tai piekrītošā zemesgabala Jūrmalā Celmu ielā 2, - nodošanu privatizācijai" atcelšanu"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-3187  Likumprojekts "Grozījums Likumā par budžetu un finanšu vadību"  Finanšu ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-3189  Likumprojekts "Par Līgumu par Eiropas Stabilitātes mehānisma dibināšanu"  Finanšu ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-1430
TA-2970 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 8.jūlija rīkojumā Nr.307 "Par finansējuma piešķiršanu Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa Latviešu strēlnieku laukumā, Rīgā, izveides izdevumu segšanai""  Finanšu ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-1742
TA-3090 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas domājamo daļu pārdošanu"  Finanšu ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-1552
TA-3255 
Rīkojuma projekts "Par prioritārajiem virzieniem zinātnē 2014.–2017.gadā"  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-1673
TA-3256 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumos Nr.443 "Valsts pētījumu programmu pieteikšanas, ekspertīzes un finansēšanas kārtība""  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-391
TA-2094 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Jūras kodeksā"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-1314
TA-2777 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 13.septembra noteikumos Nr.702 "Noteikumi par dizainparauga reģistrācijas apliecības paraugu""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-1315
TA-2779 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 5.aprīļa noteikumos Nr.228 "Noteikumi par preču zīmju reģistrācijas procedūras veidlapu paraugiem""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-1316
TA-2780 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.224 "Patentu un patentu pieteikumu noteikumi""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-1007
TA-2682 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 16.janvāra noteikumos Nr.22 "Noteikumi par higiēnas prasībām kosmētiskajiem kabinetiem""   Veselības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-747
TA-3056 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 29.marta noteikumos Nr.233 "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-1134
TA-701 
Noteikumu projekts "Darbinieku apstarošanas kontroles un uzskaites kārtība"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-1293
TA-2981 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 15.jūnija noteikumos Nr.212 "Noteikumi par dabas liegumiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-1295
TA-2979 
Noteikumu projekts "Dabas lieguma "Zušu-Staiņu sēravoti" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  VSS-1399
TA-3089 
Likumprojekts "Grozījumi Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā"  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  VSS-1536
TA-2924 
Likumprojekts "Grozījumi Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likumā"  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.22.  VSS-1694
TA-2983 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumos Nr.872 "Kārtība, kādā administrē un uzrauga valsts atbalstu, ko piešķir saskaņā ar Komisijas 2007.gada 20.decembra Regulu (EK) Nr.1535/2007 par EK līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības produktu ražošanas nozarē""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.23.  VSS-1695
TA-2984 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra noteikumos Nr.186 "Kārtība, kādā administrē un uzrauga valsts atbalstu, ko piešķir saskaņā ar Komisijas 2007.gada 24.jūlija Regulu (EK) Nr.875/2007 par EK Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam zivsaimniecības nozarē un par Regulas (EK) Nr.1860/2004 grozīšanu""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.24.  VSS-1716
TA-2989 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.25.  VSS-659
TA-3067 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Trases ceļš" Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, nodošanu Smiltenes novada pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.26.  TA-3305  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.27.  TA-3307  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.928 "Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju un pašvaldību apbalvojumi""  Ministru prezidents  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.28.  VSS-1649
TA-3301 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Solījuma par uzticību Latvijas Republikai došanas un parakstīšanas svinīgās ceremonijas kārtība"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.29.  TA-3311  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju""  Finanšu ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.30.  TA-3316  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos""  Finanšu ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.31.  TA-3321  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums likumā "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās""  Finanšu ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.32.  TA-3320  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā"  Finanšu ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.33.  TA-3313  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums likumā "Par 1937.gada 22.decembra Zemesgrāmatu likuma spēkā atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību""  Finanšu ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.34.  TA-3314  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās""  Finanšu ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.35.  TA-3318  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums likumā "Par zemes komisijām""  Finanšu ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.36.  TA-3317  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos""  Finanšu ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.37.  TA-3325  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali"   Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.38.  TA-3258  (iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā aprēķina un piešķir bāzes finansējumu zinātniskajām institūcijām"  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  VSS-96
TA-1314 
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  I.Ilgaža Z.Špengelis J.Tiesnieks J.Lapsa E.Stankevičs   Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-95
TA-1311 
Likumprojekts "Šķīrējtiesu likums"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  I.Ilgaža Z.Špengelis J.Tiesnieks J.Lapsa E.Stankevičs  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-3306  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par M.Papsujeviču"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  M.Papsujevičs  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  VSS-1406
TA-3291 
(iekļauts papildus) Augstākās izglītības un zinātnes attīstības pasākumu plāna projekts 2013.gada 2.pusgadam un 2014.gadam  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis  A.Kiopa A.Siliņš J.Bernāts J.Vētra I.Stūre  Izskatīts MK sēdē 
3.5.  VSS-1246
TA-3044 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  I.Apsīte D.Brūklītis I.Baldiņa-Brūklīte A.Silantjevs A.Babāne U.Sniegs B.Fromane T.Lūse I.Šampiņa I.Bišofa K.Tola R.Molotanovs L.Duntava E.Dobulāne T.Lūse   Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-1475  (atbalstīts MKK) Informatīvais ziņojums "Par vienota universālā pakalpojuma finansēšanas modeļa izstrādi"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  I.Apsīte I.Eglītis V.Poriņa E.Beļskis  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  VSS-1664
TA-3232 
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas ekonomisko interešu pārstāvēšanu Starpvaldību komisijās un Apvienotajās komitejās divpusējo sadarbības līgumu ietvaros 2012.gada otrajā pusē un 2013.gada pirmajā pusē"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  Z.Liepiņa D.Klinsone  Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
5.1.  TA-3322  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2013.gada 19.novembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"   Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis  J.Bērziņš  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-3297  Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas 2013.gada 18.-19.novembra Eiropas Savienības aizsardzības ministru sanāksmē Ārlietu padomē un Eiropas Aizsardzības aģentūras valdes sēdē aizsardzības ministru sastāvā izskatāmajos jautājumos  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  R.Heniņš  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-3326  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2013.gada 18.novembra sanāksmei  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis  L.Kondratjuka  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-3336  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2013.gada 15.novembra sanāksmei   Finanšu ministrija  L.Straujuma  L.Kļaviņa  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-3342  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām (UNFCCC) Līgumslēdzēju pušu konferences 19. sesiju (COP 19) un Kioto protokola Līgumslēdzēju pušu sanāksmes 9.sesiju (CMP 9), kā arī Pakļautās izpildinstitūcijas (SBI) 39.sesiju, Zinātniskās un tehnoloģiskās konsultatīvās padomes (SBSTA) 39.sesiju un Īpašās darba grupas par Durbanas Paplašinātās rīcības platformu (ADP) 2.sesijas 3. turpinājumu Varšavā, 2013. gada 11.–22. novembrī"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  I.Prūse   Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  TA-3332  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku brigādes mehanizācija"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  J.Garisons A.Ozoliņš  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-3324  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Informatīvais ziņojums "Par AS "Liepājas metalurgs" tiesiskā aizsardzības procesa pasākumu plāna īstenošanas gaitu  Finanšu ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK un atlikts 
Skatīt protokolu