Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2014.gada 4.februāra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

2014.gada 31.janvārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2014.gada 4.februārī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-40  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 13.februāra rīkojumā Nr.72 "Par koncepciju par korupcijas risku samazināšanu valsts pārvaldes iestādēs un pašvaldībās""  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-78  Par Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.46 3.§) "Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"" 5.2.apakšpunktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-143  Par Ministru kabineta 2013.gada 10.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.48 72.§) "Likumprojekts "Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-2538  Par Ministru kabineta 2006.gada 15.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.42 24.§) "Informatīvais ziņojums par Valsts policijas nodrošināšanu ar darbam piemērotām telpām un par turpmāko rīcību būvniecības nodrošināšanai" 2.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-168  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumos Nr.998 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitāti "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos"""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-169  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 23.novembra noteikumos Nr.1070 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.3.2.apakšaktivitāti "Atbalsts izglītības pētījumiem"""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-170  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.343 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.4.1.apakšaktivitāti "Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana un kompetences paaugstināšana"""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-1983
TA-134 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumos Nr.14 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.1.aktivitātes "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" otro un trešo projektu iesniegumu atlases kārtu""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-492
TA-3814 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  Tieslietu ministrija  B.Broka    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-465
TA-3811 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Bāriņtiesu likumā"  Tieslietu ministrija  B.Broka    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-491
TA-3812 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Civillikumā"  Tieslietu ministrija  B.Broka    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-3815  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību""  Tieslietu ministrija  B.Broka    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-1929
TA-3576 
Noteikumu projekts "Noteikumi par uzturlīdzekļu izmaksu"  Tieslietu ministrija  B.Broka    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-589
TA-3834 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumos Nr.281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi""  Tieslietu ministrija  B.Broka    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-1209
TA-1 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikatoru"  Tieslietu ministrija  B.Broka    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-2279  Rīkojuma projekts "Par Maksātnespējas jautājumu konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu"  Tieslietu ministrija  B.Broka    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-1988
TA-34 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumos Nr.10 "Noteikumi par valsts statistikas pārskatiem veselības aprūpes jomā""  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-156  Par Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra sēdes protokola (prot. Nr.11 38.§) "Informatīvais ziņojums "Par elektronisko cigarešu statusu, lai noteiktu līdzvērtīgus ierobežojošus nosacījumus šo produktu realizācijai, reklāmai, lietošanai un aplikšanai ar akcīzes nodokli"" 2., 3., 4. un 5.punktā doto uzdevumu izpildi  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-1861
TA-106 
Noteikumu projekts "Noteikumi par reģionālās attīstības atbalstu Latvijas Republikā līdz 2020.gadam"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Cilinskis    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-10  Par Ministru kabineta 2013.gada 25.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.36 14.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 15.maija noteikumos Nr.339 "Noteikumi par ostu formalitātēm""" 2. punktā dotā uzdevuma izpildi   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Cilinskis    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-1765
TA-3648 
Noteikumu projekts "Noteikumi par meža apsaimniekošanas plānu"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-2002
TA-3810 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 14.decembra noteikumos Nr.1121 "Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu veterināros (veselības) sertifikātus, un vispārīgajām veterinārajām prasībām dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu apritei""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  TA-159  Noteikumu projekts "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-2055
TA-43 
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2006.gada 10.aprīļa rīkojuma Nr.238 "Par Latvijas līdzdalību Eiropas Komisijas programmas vistrūcīgākajām personām īstenošanā un starpinstitūciju atbildības sadalījumu" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  TA-181  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 10.aprīļa rīkojumā Nr.140 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-1952
TA-182 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa A1 Rīga (Baltezers)-Igaunijas robeža (Ainaži) rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-2034
TA-142 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.133 "Noteikumi par valsts nodevu par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  J.Citskovskis  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-133  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-128  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-1638
TA-3568 
Rīkojuma projekts "Par jūras teritoriju noteikšanu akvakultūras darbībai nepieciešamo iekārtu ierīkošanai un ekspluatācijai"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  E.Kalniņa N.Riekstiņš  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-155  Noteikumu projekts "Noteikumi par vides aizsardzības vajadzībām nepieciešamajiem nekustamajiem īpašumiem un atsevišķām ar nekustamā īpašuma nodokli neapliekamām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Cilinskis  A.Ozola S.Šķiltere   Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-180  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumos Nr.836 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000"""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Cilinskis    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-2074
TA-177 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumos Nr.73 "Noteikumi par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  L.Jansone A.Balode E.Gunika M.Vāgners  Izskatīts MK un atlikts 
2.8.  TA-188  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālās sporta padomes sastāvu"   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete  U.Auniņa–Naumova  Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-1276
TA-2660 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi""   Tieslietu ministrija  B.Broka  M.Bērziņa S.Šķiltere   Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-10
TA-3202 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1019 "Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi""  Tieslietu ministrija  B.Broka  M.Bērziņa S.Šķiltere  Izskatīts MK sēdē 
2.11.  TA-190  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Ventspils Mūzikas vidusskolas turpmākās darbības nodrošināšanu"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK un atlikts 
2.12.  TA-191  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK un atlikts 
2.13.  TA-192  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK un atlikts 
2.14.  TA-193  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (iekļauts papildus) Rīkojuma rojekts "Par finansējuma piešķiršanu Ventspils Mūzikas vidusskolai pārcelšanās izdevumu segšanai"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK un atlikts 
2.15.  VSS-327
TA-152 
Noteikumu projekts "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai" nolikums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Cilinskis  R.Kašs I.Prūse S.Šķiltere  Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  VSS-1948
TA-162 
Plāna projekts "Elektromobilitātes attīstības plāns 2014.-2016.gadam"   Satiksmes ministrija  A.Matīss  A.Lubāns J.Liepiņš A.Rubenis S.Šķiltere I.Liepa A.Lukstiņš  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-3831  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Tiesībsargam (par datu publiskošanu)  Tiesībsargs  B.Broka    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-164  (skatīts MK) Informatīvais ziņojums "Par piesardzības pasākumiem pret Āfrikas cūku mēri un priekšlikumiem turpmākai rīcībai, lai nepieļautu tā izplatīšanos Latvijas teritorijā" un rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  M.Balodis T.Kravalis T.Trubača  Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-199  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2014.gada 11.februāra sanāksmei  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  J.Bērziņš I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-203  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2014.gada 10.februāra sanāksmei   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  E.Stiprais S.Jansone  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-202  (jautājuma izskatīšana tiek atlikta) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskos apsvērumus Eiropas Savienības Tiesas lietā C-536/13 Gazprom  Tieslietu ministrija  B.Broka    Izskatīts MK un atlikts 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  VSS-1516
TA-198 
(iekļauts papildus) Programmas projekts "Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība" 2014.-2020.gada plānošanas periodam"   Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Eberhards E.Šadris B.Kņigins S.Ozola S.Šķiltere E.Beļskis G.Arāja I.Ivaščenko G.Lukstiņa J.Blaževičs   Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  2015-17-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "X pret Latviju"    E.Rinkēvičs  K.Līce   
Skatīt protokolu