Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2014.gada 11.februāra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

2014.gada 7.februārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2014.gada 11.februārī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-44
TA-212 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.592 "Dārzeņu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi""  Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-46
TA-214 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 11.janvāra noteikumos Nr.32 "Noteiktos apstākļos audzējamas dārzeņu šķirnes atzīšanas un sēklu aprites noteikumi""  Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-43
TA-215 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 9.februāra noteikumos Nr.124 "Dārzeņu pavairojamā materiāla atbilstības kritēriji un aprites kārtība""  Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-45
TA-216 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1247 "Latvijas izcelsmes laukaugu un dārzeņu ģenētisko resursu saglabājamās šķirnes atzīšanas un sēklu aprites noteikumi""  Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-2075
TA-72 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 6.novembra noteikumos Nr.744 "Noteikumi par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti""  Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  TA-244  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Apbalvošanas padomi"  Ministru prezidents  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-2040
TA-120 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumos Nr.775 "Noteikumi par augstāko virsnieku militārajām dienesta pakāpēm atbilstošajiem amatiem""  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-89  Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmā "Uzņēmējdarbība un inovācijas""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-194  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.569 "Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi saņem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-220  Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-1961
TA-3833 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumos Nr.914 "Kārtība, kādā no psihoaktīvām vielām atkarīgās personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus""  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  TA-208  Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-891
TA-2178 
(skatīts MK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.201 "Noteikumi par atpūtas kuģu drošību""   Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-2064
TA-205 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa P4 Rīga–Ērgļi rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-1924
TA-66 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 19.jūlija noteikumos Nr.532 "Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Cilinskis    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-1876
TA-3826 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām un medību darbībām"   Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  TA-49  Par Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.32 67.§) "Rīkojuma projekts "Par koku ciršanas maksimāli pieļaujamo apjomu 2011.–2015.gadam"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi  Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-42
TA-251 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.746 "Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas kārtība""  Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  TA-196  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi, kura atvaļināta no dienesta sakarā ar noteiktajām prasībām neatbilstošu veselības stāvokli, saņem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-1981
TA-167 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra noteikumos Nr.68 "Stipendiju piešķiršanas kārtība ārzemniekiem""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  TA-250  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 25.jūnija noteikumos Nr.347 "Noteikumi par Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2012.gada programmas aktivitāšu īstenošanu""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  TA-265  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"   Ministru kabineta Apbalvošanas padome  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-197  Rīkojuma projekts "Par atļauju Ingai Antānei savienot amatus"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Cilinskis    Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-204  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.464 "Noteikumi par 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmā plānoto līdzekļu pārdales kārtību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
3.4.  VSS-582
TA-160 
Noteikumu projekts "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām"  Finanšu ministrija  A.Vilks  D.Pelēkā H.Bušs N.Krūzītis M.Stirāns S.Semjonovs K.Zariņa D.Pečate I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
3.5.  VSS-579
TA-2850 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība"   Finanšu ministrija  A.Vilks  H.Bušs M.Stirāns S.Semjonovs I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
3.6.  TA-206  Rīkojuma projekts "Par akciju sabiedrības "Latvenergo" līdzdalības izbeigšanu akciju sabiedrībā "Nordic Energy Link""  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis  J.Spiridonovs R.Šņuka U.Bariss   Izskatīts MK sēdē 
3.7.  TA-207  Rīkojuma projekts "Par akciju sabiedrības "Latvenergo" izšķirošo ietekmi jaundibināmā akciju sabiedrībā "Enerģijas publiskais tirgotājs""  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis  J.Spiridonovs R.Šņuka U.Bariss   Izskatīts MK sēdē 
3.8.  TA-190  Informatīvais ziņojums "Par Ventspils Mūzikas vidusskolas turpmākās darbības nodrošināšanu"  Kultūras ministrija  D.Melbārde  A.Grigalis A.Ābele A.Milzarājs L.Šulca G.Kosojs E.Šadris K.Ancāne G.Blumbergs G.Arāja I.Liepa B.Kņigins  Izskatīts MK sēdē 
3.9.  TA-191  Jautājums svītrots  Kultūras ministrija  D.Melbārde     
3.10.  TA-192  Jautājums svītrots  Kultūras ministrija  D.Melbārde     
3.11.  TA-193  Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Ventspils Mūzikas vidusskolai pārcelšanās izdevumu segšanai"  Kultūras ministrija  D.Melbārde  A.Grigalis A.Ābele A.Milzarājs L.Šulca G.Kosojs G.Blumbergs  Izskatīts MK sēdē 
3.12.  TA-253  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finansējuma precizēšanu ēku Miera ielā 58A, Rīgā, būvniecības, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai"  Kultūras ministrija  D.Melbārde  A.Gulbe L.Plakane I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
3.13.  VSS-2074
TA-177 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumos Nr.73 "Noteikumi par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu""  Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK un atlikts 
IV. Informācija
4.1.  VSS-1889
TA-7 
(atbalstīts MKK) Informatīvais ziņojums "Par psihologu profesionālās darbības regulējuma nepieciešamību"  Pārresoru koordinācijas centrs  L.Straujuma  V.Vesperis S.Sniķere   Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-30  Informatīvais ziņojums "Pārskats par bērnu stāvokli Latvijā 2012.gadā"  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-3832  Informatīvais ziņojums "Latvijas Republikas sākotnējais ziņojums par Apvienoto Nāciju Organizācijas 2006.gada 13.decembra Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešanu Latvijas Republikā laikposmā no 2010.gada 31.marta līdz 2013.gada 31.decembrim"  Labklājības ministrija  U.Augulis  L.Kauliņa-Bandere  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-163  Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu ieviešanas plānu izvērtēšanu un uzraudzību"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Cilinskis  D.Grūberte O.Janberga I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
4.5.  VSS-2109
TA-184 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas Savienības nodarbinātības un sociālās solidaritātes programmas PROGRESS 2007.-2013.gadam līdzfinansēto projektu īstenošanai"  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
V. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
5.1.  VSS-1769
TA-148 
(iekļauts papildus) Plāna projekts "Ceļu satiksmes drošības plāns 2014.–2016.gadam"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  A.Lāma A.Lubāns   Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta
6.1.  TA-213  Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nekustamā īpašuma Kronvalda bulvārī 6, Rīgā, nomas maksas, aprīkojuma un mēbeļu iegādes, pārcelšanās un citu saistīto izdevumu segšanai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Cilinskis  G.Kauliņš I. Āboliņa B.Strautmane J.Valdmanis J.Upeniece I.Liepa K.Mucenieks  Izskatīts MK sēdē 
6.2.    (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Par veicamajiem pasākumiem meža cūku depopulācijas nodrošināšanai     U.Augulis     
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
7.1.  TA-263  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2014.gada 17.februāra sanāksmei   Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
8.1.  VSS-1516
TA-198 
(skatīts MK) Programmas projekts "Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība" 2014.-2020.gada plānošanas periodam"   Finanšu ministrija  A.Vilks  I.Ivaščenko B.Kņigins K.Ancāne J.Blaževičs G.Arāja S.Ozola I.Liepa S.Šķiltere M.Andžāns  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-254  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par maksātnespējīgās akciju sabiedrības "Liepājas metalurgs" aktuālo situāciju"   Finanšu ministrija  A.Vilks  K.Āboliņš H.Velmers G.Beļavskis A.Bērziņa   Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
9.1.  TA-255  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas pievienošanās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) procesu un Latvijas iestāšanās sarunu sākotnējo memorandu"  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis  I.Burmistre E.Brimerberga  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu