Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv



Ministru kabineta 2014.gada 18.februāra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs
Andris Vilks
2014.gada 14.februārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2014.gada 18.februārī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-1885
TA-269 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem""  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-2078
TA-179 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Flotes ielā 1A, Rīgā, privatizācijas izbeigšanu"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-2057
TA-237 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-232  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 30.marta rīkojumā Nr.149 "Par darba grupu""  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-222  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Stratēģiskās attīstības plāna 2010.-2013.gadam uzdevumu un darbības rezultātu īstenošanu kārtējā pārskata periodā"  Finanšu ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-223  Rīkojuma projekts "Grozījumi Latvijas Stratēģiskās attīstības plānā 2010.-2013.gadam"  Finanšu ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-2048
TA-185 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Varoņu ielā 42A, Valkā, Valkas novadā, nodošanu Valkas novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-1910
TA-3842 
Noteikumu projekts "Noteikumi par 2014./2015.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-12
TA-209 
Rīkojuma projekts "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālajai vidusskolai"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-2044
TA-37 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK un atlikts 
1.11.  VSS-2035
TA-3803 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumos Nr.415 "Noteikumi par Civilās aviācijas drošības kvalitātes kontroles programmu""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-1912
TA-3804 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.463 "Noteikumi par pasažieru, bagāžas un kravas drošības pārbaudē iesaistīto personu sertificēšanu un šo personu sagatavošanā un kvalifikācijas celšanā iesaistīto personu sertificēšanu""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-378
TA-31 
Noteikumu projekts "Jaunbūvējamo transportlīdzekļu konstrukcijas normatīvtehniskās dokumentācijas saskaņošanas un starptautiskā izgatavotāja identifikācijas koda piešķiršanas un iestrādāšanas kārtība"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-493
TA-2922 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1022 "Noteikumi par ieslodzīto personu uztura un sadzīves vajadzību materiālā nodrošinājuma normām""  Tieslietu ministrija  B.Broka    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-2015
TA-96 
Noteikumu projekts "Starptautisko līgumu uzskaites un tiesību aktu sistematizācijas noteikumi"  Tieslietu ministrija  B.Broka    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-2102
TA-137 
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai"  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-1859
TA-11 
Noteikumu projekts "Īpašās vides prasības dzelzs un tērauda ražošanai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Cilinskis    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-2082
TA-227 
Rīkojuma projekts "Par dāvinājuma pieņemšanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Cilinskis    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  TA-241  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra noteikumos Nr.177 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un preventīvu pasākumu ieviešana" aktivitātē "Meža ugunsdrošības profilaktisko pasākumu ieviešana"""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-2074
TA-177 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumos Nr.73 "Noteikumi par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-2089
TA-102 
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Lauksaimniecības universitātes nekustamā īpašuma Institūta ielā 1, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  TA-276  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 26.aprīļa rīkojumā Nr.171 "Par Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē koordinācijas padomi""   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  TA-286  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija rīkojumā Nr.352 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Cilinskis    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-297  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.817 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.4.aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" projektu iesniegumu atlases otro un turpmākajām kārtām""  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis  A.Liepiņš E.Valantis   Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  VSS-1579
TA-3801 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2003.gada 8.jūlija sēdes protokollēmumā (prot. Nr.39 42.§) "Par situāciju valsts austrumu robežas izbūves jomā" doto uzdevumu izpildi"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-2066
TA-108 
Informatīvais ziņojums "Par politikas plānošanas sistēmas attīstības pamatnostādņu īstenošanu 2007.-2013.gadā un priekšlikumiem attīstības plānošanas sistēmas uzlabošanai"  Pārresoru koordinācijas centrs  L.Straujuma  R.Osvalde I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-294  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par palīdzības sniegšanas nepieciešamību Ukrainas protestu laikā cietušajām personām"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
3.4.  VSS-1781
TA-274 
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Latvijas Nacionālā jūras zvejas kontroles programma 2014.-2020.gadam"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Cilinskis  A.Ozola   Izskatīts MK sēdē 
IV. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
4.1.  VSS-2067
TA-109 
Plāna projekts "Attīstības plānošanas sistēmas uzlabošanas pasākumu plāns 2014.-2016.gadam"  Pārresoru koordinācijas centrs  L.Straujuma  R.Osvalde D.Hildebrante  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  VSS-713
TA-638 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) (2013.) Koncepcijas projekts "Oficiālās elektroniskās adreses koncepcija"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-289  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimai (par aicinājumu sadarbībā ar pārējām Baltijas valstīm, izstrādāt vienotu nostāju attiecībās ar Ķīnu situācijas uzlabošanai Tibetā)  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-115  Atbildes projekts Saeimas Parlamentārās izmeklēšanas komisijai (par Ķemeru sanatorijā veicamajiem darbiem un sanatorijas kultūrvēsturiskā kompleksa darbības ilgtspēju)   Latvijas Republikas Saeima  V.Dombrovskis  J.Dambis   Izskatīts MK un atlikts 
5.3.  TA-238  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts mērķdotāciju pašvaldībām dzīvokļa pabalsta izmaksu nodrošināšanai laikā no 2014.gada 1.aprīļa līdz 2017.gada 31.decembrim"   Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija  U.Augulis  E.Celmiņa M.Pavasare S.Šimfa   Izskatīts MK un atlikts 
5.4.  TA-285  Informatīvais ziņojums "Par Āfrikas cūku mēra profilakses pasākumiem medību jomā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  A.Ozols A.Krēsliņš M.Balodis R.Strīpnieks I.Liepa T.Trubača I.Lukšo  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-287  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības aizsardzības ministru neformālo sanāksmi 2014.gada 20.-21.februārī  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis  E.Kiukucāns  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-301  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2014.gada 20.februāra sanāksmei  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis  A.Esenberga  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-303  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par divpusējām sarunām ar Eiropas Komisiju"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis  A.Liepiņš E.Šadris   Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-309  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Klimata un enerģētikas politikas satvaru laikposmam no 2020. līdz 2030.gadam"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Cilinskis  A.Ozola I.Prūse   Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-310  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2014.gada 20.-21.februāra sanāksmei  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete  A.Plāte  Izskatīts MK sēdē 
6.6.  TA-311  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2014.gada 24.februāra sanāksmei  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete  A.Babiča  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  TA-296  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas valdības komentāriem par Eiropas Komitejas spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai ziņojumu par Latviju, kā arī ziņojuma un komentāru publiskošanu"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  E.Miķelsons  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  2015-35-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Raudevs pret Latviju"    E.Rinkēvičs  K.Līce   
7.3.  2015-36-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Kondakovs pret Latviju"    E.Rinkēvičs  K.Līce   
Skatīt protokolu