Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2014.gada 11.marta sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs
Andris Vilks
2014.gada 6.martā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2014.gada 11.martā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-93
TA-381 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.janvāra noteikumos Nr.101 "Latvijas vides aizsardzības fonda padomes nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Cilinskis    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-40
TA-277 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par diplomātisko pasi""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-272  Likumprojekts "Grozījumi Pārapdrošināšanas likumā"  Finanšu ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-273  Likumprojekts "Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā"  Finanšu ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-413  Likumprojekts "Grozījumi Gada pārskatu likumā"  Finanšu ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-25
TA-328 
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Kataras Valsts valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem"  Finanšu ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-352  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.311 "Noteikumi par valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību valdes locekļu skaitu, padomes un valdes locekļa, pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību""  Finanšu ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-2094
TA-256 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-2096
TA-257 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Dzintariņi" Zirās, Ziru pagastā, Ventspils novadā, pārdošanu"  Finanšu ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-2047
TA-259 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu Hekeļa ielā 3, Daugavpilī, un "Bulduri 1607" Jūrmalā tiesiskā valdītāja maiņu"  Finanšu ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-2060
TA-240 
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu biedrībai "Aktīvās atpūtas centrs jauniešiem""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  TA-322  Par Ministru kabineta 2013.gada 4.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.33 35.§) "Informatīvais ziņojums "Par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm formas tērpu elementu pilnveidošanu, formas tērpu izsniegšanas kārtības precizēšanu un centralizētās formas tērpu izsniegšanas kārtības ieviešanas gaitu"" 4.2.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-458
TA-2 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 23.oktobra noteikumos Nr.445 "Kārtība, kādā no valsts budžeta līdzekļiem tiek piešķirts un atmaksāts studējošo kredīts""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-461
TA-3844 
(2013.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumos Nr.219 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts no valsts budžeta līdzekļiem""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-2038
TA-302 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 22.decembra rīkojumā Nr.749 "Par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanu valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs", valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca", valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Slimnīca "Ģintermuiža"" un valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca"""  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-476
TA-1539 
(2012.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumos Nr.224 "Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-22
TA-330 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa P121 Tukums–Kuldīga rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-16
TA-268 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 2.maija noteikumos Nr.352 "Noteikumi par veterinārajai kontrolei nepakļautas pārtikas ievešanu no trešajām valstīm un tās kontroles kārtību valsts robežkontroles punktos, brīvajās zonās, brīvajās noliktavās un muitas noliktavās""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-2072
TA-329 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministra kabineta 2010.gada 9.februāra noteikumos Nr.123 "Veterinārās, higiēnas un nekaitīguma prasības svaigpiena apritei""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  TA-450  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.236 "Zvejas un akvakultūras produktu tirgus intervences pasākumu administrēšanas un uzraudzības kārtība""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  TA-451  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra noteikumos Nr.937 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā aktivitātei "Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā"""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  TA-464  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Apvienoto Arābu Emirātu valdības nolīgumu par gaisa satiksmi"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.22.  TA-444  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta ilgtermiņa saistībām Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē kultūras programmas sagatavošanai un īstenošanai"   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.23.  TA-460  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Latvijas pārstāvju Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdē iecelšanu"  Finanšu ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.24.  TA-431  (atbalstīts MKK) (iekļauts papildus) Par pievienošanos Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Somijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Norvēģijas Karalistes Aizsardzības ministrijas un Zviedrijas Karalistes valdības Saprašanās memorandam par Eiropas Savienības rīcībā nododamās Daudznacionālās kaujas grupas izveides un darbības principiem  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  TA-425  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-1275
TA-233 
Noteikumu projekts "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu"  Veselības ministrija  I.Circene  A.Zupa  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-461  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par jautājumiem, kuros Latvijas pārstāvis Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdē un Direktoru padomē ir tiesīgs pieņemt lēmumu patstāvīgi bez Ministru kabineta piekrišanas saņemšanas"  Finanšu ministrija  A.Matīss  L.Kļaviņa N.Sakss G.Trupovnieks  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-468  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 3.janvāra noteikumos Nr.26 "Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, un naudas balvu apmēru""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Circene  U.Auniņa–Naumova E.Severs   Izskatīts MK sēdē 
3.5.  TA-467  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Circene  U.Auniņa–Naumova   Izskatīts MK sēdē 
3.6.  TA-456  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  I.Ķuzis Ē.Ivanovs   Izskatīts MK sēdē 
3.7.  TA-441  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  U.Iskrovs R.Rugevica  Izskatīts MK un atlikts 
3.8.  VSS-121
TA-465 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valsts zinātniskās izpētes mežu pārvaldītāju un apsaimniekotāju"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  A.Ozols  Izskatīts MK un atlikts 
3.9.  TA-472  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Mārtiņa Lazdovska pārcelšanu"   Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis  M.Lazdovskis  Izskatīts MK sēdē 
3.10.  TA-448  (jautājums tiks skatīts atklātās daļas beigās) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par A.Antonova atbrīvošanu no amata"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Cilinskis  E.Turka D.Locis G.Gailis A.Antonovs M.Knoks  Izskatīts MK sēdē 
3.11.  TA-447  (jautājums tiks skatīts atklātās daļas beigās) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par G.Puķīša pārcelšanu"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Cilinskis  G.Puķītis E.Turka   Izskatīts MK sēdē 
IV. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
4.1.  VSS-103
TA-423 
Attīstības sadarbības politikas plāna projekts 2014.gadam  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  A.Grinberga E.Čikute  Izskatīts MK sēdē 
V. Informācija
5.1.  TA-428  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi līdz 2013.gada 31.decembrim"  Finanšu ministrija  A.Matīss  A.Eberhards D.Rancāne E.Pieķis K.Ancāne I.Ivaščenko  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-85  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par veselības apdrošināšanas polisi, ieceļojot Eiropas Savienībā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-32  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par vienotā disciplināratbildības regulējuma ieviešanu"  Tieslietu ministrija  B.Broka    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
6.1.  TA-454  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2014.gada 18.marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  K.Našeniece  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
7.1.  TA-462  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2014.gada 17.marta sanāksmei  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  E.Stiprais I.Lasis  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-471  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par nacionālā līdzfinansējuma apjomu Eiropas Savienības Teritoriālās sadarbības programmai ESPON 2020"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Cilinskis  I.Urtāne K.Rasiņa  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-473  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2014.gada 14.marta sanāksmei  Satiksmes ministrija  A.Matīss  E.Šimiņa-Neverovska  Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-478  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskos apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-664/13  Tieslietu ministrija  B.Broka  D.Pelše  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
8.1.  TA-187  Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420487913  Administratīvā rajona tiesa Rīgas Tiesu Nams  V.Dombrovskis  J.Spiridonovs  Izskatīts MK un atlikts 
8.2.  SAN-114
 
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta "Vēsturiski piesārņoto vietu "Inčukalna sērskābie gudrona dīķi" sanācijas darbi" ieviešanas gaitu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Cilinskis  I.Ivaščenko O.Janberga M.Brencis   Izskatīts MK un atlikts 
8.3.  TA-3061  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par sadarbību ar Eiropas Kosmosa aģentūru Latvijas prezidentūrā Eiropas Savienības Padomē"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Circene  A.Kiopa L.Šulca K.Karolis  Izskatīts MK sēdē 
8.4.  VSS-619
TA-2454 
(iekļauts papildus) (skatīts MK) (2012.) Likumprojekts "Par Eiropas Sadarbības valsts līgumu starp Eiropas Kosmosa aģentūru un Latvijas Republikas valdību"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Circene  L.Šulca K.Karolis  Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
9.1.  2015-60-k,    E.Rinkēvičs     
Skatīt protokolu