Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2014.gada 8.aprīļa sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Rīgā, 2014.gada  4.aprīlī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2014.gada 8.aprīlī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-652  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.928 "Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju un pašvaldību apbalvojumi""  Ministru prezidents  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-651  Informatīvais ziņojums "Par Valsts administrācijas skolas valsts pamatbudžeta programmas 96.00.00. "Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā" ietvaros apropriācijas pārdali starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām"  Ministru prezidents  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-2123
TA-634 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 27.novembra noteikumos Nr.495 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-01 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"""  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-153
TA-575 
Noteikumu projekts "Noteikumi par mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību"  Finanšu ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-1672
TA-3292 
(2013.) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 30.oktobra rīkojumā Nr.518 "Par koncepciju "Par azartspēļu automātu saslēgšanu vienotā tīklā"""  Finanšu ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-624  Rīkojuma projekts "Grozījumi Koncepcijā "Par azartspēļu automātu saslēgšanu vienotā tīklā""  Finanšu ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-659  Rīkojuma projekts "Par Sabiedriskā labuma komisiju"  Finanšu ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-590  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumos Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli""  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-2084
TA-490 
Likumprojekts "Par Eiropas Padomes Konvenciju par bērnu aizsardzību pret seksuālu izmantošanu un seksuālu vardarbību"  Tieslietu ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-645
TA-404 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Likumprojekts "Grozījums Zemesgrāmatu likumā"  Tieslietu ministrija  D.Melbārde  L Medina  Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-646
TA-403 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Likumprojekts "Grozījums Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā"  Tieslietu ministrija  D.Melbārde  L.Medina M.Bērziņa  Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-647
TA-402 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās""  Tieslietu ministrija  D.Melbārde  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-648
TA-399 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā"  Tieslietu ministrija  D.Melbārde  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-1833
TA-567 
Noteikumu projekts "Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma" īstenošanas kārtība"  Tieslietu ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-1746
TA-124 
Likumprojekts "Grozījumi Ārstniecības likumā"  Veselības ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-730
TA-9 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-612  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.746 "Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas kārtība""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-700  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums likumā "Par privatizācijas sertifikātiem""  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  TA-693  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par starptautisko nodokļu pienākumu izpildes uzlabošanu un likuma par ārvalstu kontu nodokļu pienākumu izpildi (FATCA) ieviešanu"  Finanšu ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-710  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas līgumu par organizācijas privilēģijām, imunitātēm un atvieglojumiem"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-302  (skatīts VSS) (2013.) Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu""  Finanšu ministrija  J.Dūklavs  L.Otto A.Vanags   Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-86
TA-596 
(jautājuma izskatīšana uz divām nedēļām atlikta) Noteikumu projekts "Noteikumi par pabalstu bēglim un personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK un atlikts 
2.3.  VSS-619
TA-2454 
(iekļauts papildus) (skatīts MK) (2012.) Likumprojekts "Par Eiropas Sadarbības valsts līgumu starp Eiropas Kosmosa aģentūru un Latvijas Republikas valdību"   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete  A.Kiopa L.Šulca   Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-681  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par papildus nepieciešamajiem līdzekļiem Zemessardzei un Jaunsardzei"  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis  J.Garisons A.Puriņš L.Kalniņš  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-682  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis  J.Garisons A.Puriņš L.Kalniņš  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-704  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Protokollēmuma projekts "Par Saprašanās memoranda starp Latvijas valdību un Pasaules Banku parakstīšanu"  Finanšu ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  TA-455  (iekļauts papildus) (skatīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu slēgšanas, šo līgumu izpildes kontroles un neizpirktās zemes nodošanu pašvaldības īpašumā uzdevuma deleģēšanu"  Finanšu ministrija  J.Dūklavs  A.Dravniece A.Zitcere B.Brigmane K.Timpars  Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-712  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.35 "Kārtība, kādā civilo ekspertu nosūta dalībai starptautiskajā misijā, un dalības finansēšanas kārtība""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  U.Mikuts D.Daudzvārdis   Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-401  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra sēdes protokollēmumā (prot. Nr.50 153.§) "Informatīvais ziņojums "Nepieciešamie normatīvo aktu grozījumi saistībā ar valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka" reorganizāciju"" 5.punktā dotā uzdevuma izpildi  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-666  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par rīcību ar Iekšlietu ministrijas valdījumā esošajiem nekustamajiem īpašumiem robežas šķērsošanas vietās ar Lietuvas Republiku"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  V.Vītoliņš  Izskatīts MK un atlikts 
3.3.  TA-695  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Murjāņu sporta ģimnāzijas esošo būvju rekonstrukcijas un multifunkcionālas slēgtas sporta manēžas būvniecības projekta īstenošanu"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete  E.Severs U.Auniņa–Naumova Ē.Goba   Izskatīts MK un atlikts 
3.4.  TA-692  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par situāciju Daugavas stadionā XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku norises nodrošināšanai"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete  E.Severs U.Auniņa-Naumova E.Martinsons A.Bērziņa L.Šulca   Izskatīts MK un atlikts 
3.5.  TA-694  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete  E.Severs U.Auniņa–Naumova E.Martinsons A.Bērziņa L.Šulca   Izskatīts MK un atlikts 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-685  Atbildes projekts Rīgas pilsētas būvvaldei (par būvniecību publiskajos ūdeņos)  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš  E.Kāpostiņš  Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-667  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2014.gada 14.aprīļa sanāksmei   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  E.Stiprais  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-677  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas 2014.gada 15.aprīļa Eiropas Savienības aizsardzības ministru sanāksmē Ārlietu padomē un Eiropas Aizsardzības aģentūras valdes sēdē aizsardzības ministru sastāvā izskatāmajos jautājumos  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis  J.Garisons E.Kiukucāns  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-689  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Starptautiskās Atjaunojamo energoresursu aģentūras (IRENA) Ģenerāldirektora darbības termiņa pagarināšanu"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis  J.Spiridonovs R.Šņuka  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-690  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2014.gada 20.februāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2013/2268  Satiksmes ministrija  A.Matīss  J.Eiduks  Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-714  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai "Par jūras transporta oglekļa dioksīda emisiju monitoringu, paziņošanu un verifikāciju un par grozījumiem Regulā (ES) Nr.525/2013""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš  A.Ozola I.Prūse   Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-713  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Komisijas priekšlikumu, lai nodrošinātu ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Kioto protokola otrā saistību perioda ratifikācijas procesu un otrā saistību perioda ieviešanas tehniskos nosacījumus"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš  A.Ozola I.Prūse H.Rimša   Izskatīts MK sēdē 
5.7.  TA-715  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2014.gada 14.aprīļa sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-324  Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2014-06-03  Satversmes tiesa  J.Dūklavs  I.Liepa A.Zitcere J.Stengrevics I.Gailīte   Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-518  Informatīvais ziņojums "Pārskats par Latvijas Republikas dalību Eiropas Savienības Tiesas un Vispārējās tiesas lietās no 2013.gada 1.marta līdz 2014.gada 28.februārim"  Tieslietu ministrija  D.Melbārde  D.Pelše  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  2015-60-k,  Konfidenciāli    E.Rinkēvičs     
7.2.  2015-110-k,    E.Rinkēvičs     
Skatīt protokolu