Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2014.gada 29.aprīļa sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Rīgā, 2014.gada 25.aprīlī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2014.gada 29.aprīlī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-623  Informatīvais ziņojums "Par noslēguma pasākumiem, kas ir veikti, ieviešot rekomendācijas korupcijas risku novēršanai tiesībsargājošās institūcijās"  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-64
TA-809 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) (atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 20.maija noteikumos Nr.263 "Valsts kancelejas nolikums""  Valsts kanceleja  A.Matīss  E.Upīte  Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-793  Rīkojuma projekts "Grozījums darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā"  Ministru prezidents  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-794  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos Nr.963 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.2.2.2.apakšaktivitāti "Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana"""  Ministru prezidents  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-795  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 2.jūnija noteikumos Nr.396 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti "Sociālo partneru administratīvās kapacitātes stiprināšana"""  Ministru prezidents  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-752  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 31.marta noteikumos Nr.293 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.2.aktivitāti "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai"""  Ekonomikas ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-104
TA-637 
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Kipras Republikas valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-92
TA-755 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts parāda apkalpošanas izlīdzināto izdevumu aprēķināšanas metodoloģiju"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-91
TA-754 
Noteikumu projekts "Noteikumi par fiskālo risku vispārējo vadību un par fiskālās nodrošinājuma rezerves apjoma noteikšanas metodoloģiju"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-834  Programmas projekts "Latvijas Stabilitātes programma 2014.-2017.gadam"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-622  Par Ministru kabineta 2013.gada 10.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.66 102.§) "Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem, kas veikti, ieviešot rekomendācijas korupcijas risku novēršanai tiesībsargājošās institūcijās"" 2.2.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-460
TA-3843 
(2013.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumos Nr.220 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-732  Par Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.67 139.§) "Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda vadības un kontroles sistēmu 2014.-2020.gada plānošanas periodam"" 5.punktā dotā uzdevuma izpildi  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-2004
TA-435 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-144
TA-519 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 13.novembra noteikumos Nr.748 "Noteikumi par kuģu un kuģošanas kompāniju, ostu un ostas iekārtu aizsardzības funkciju izpildi un uzraudzību""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-88
TA-439 
Noteikumu projekts "Vēsturiskā mantojuma dzelzceļa konsultatīvās padomes nolikums"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-215
TA-738 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa P121 Tukums–Kuldīga rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-216
TA-787 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa P104 Tukums-Auce-Lietuvas robeža rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  TA-476  Par Ministru kabineta 2013.gada 25.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.36 15.§) "Par Ministru kabineta 2012.gada 4.septembra sēdes protokollēmumā (prot. Nr.50 12.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par atpūtas kuģu vadītāju apmācību, sertificēšanu un reģistrāciju""" 2.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu   Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-131
TA-569 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 23.janvāra noteikumos Nr.77 "Noteikumi par valsts nodevu par ierakstu izdarīšanu politisko partiju reģistrā""  Tieslietu ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-133
TA-581 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra noteikumos Nr.1088 "Noteikumi par masu informācijas līdzekļu reģistrācijas valsts nodevu""  Tieslietu ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-134
TA-582 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.308 "Noteikumi par valsts nodevu ieraksta izdarīšanai biedrību un nodibinājumu reģistrā""  Tieslietu ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-114
TA-505 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 23.janvāra noteikumos Nr.73 "Noteikumi par pieteikumiem ierakstu izdarīšanai politisko partiju reģistrā""  Tieslietu ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-136
TA-583 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 3.septembra noteikumos Nr.401 "Ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību un pārstāvju reģistrācijas kārtība""  Tieslietu ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-129
TA-698 
Noteikumu projekts "Noteikumi par pieteikumu veidlapām ierakstu izdarīšanai komercreģistrā par Eiropas komercsabiedrībām"  Tieslietu ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-130
TA-705 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumos Nr.596 "Noteikumi par valsts nodevu ierakstu izdarīšanai Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā""  Tieslietu ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-135
TA-706 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.894 "Noteikumi par ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību un pārstāvju reģistrācijas valsts nodevu""  Tieslietu ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  TA-608  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 7.novembra rīkojumā Nr.537 "Par komisijas izveidi PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai""  Tieslietu ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  TA-736  Protokollēmuma projekts "Informācija "Par Eiropas Savienības fondu 3.1.5.3.1.apakšaktivitātes "Stacionārās veselības aprūpes attīstība" ietvaros īstenojamā VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" iepirkuma nolikuma projekta, līguma projekta un tehniskās specifikācijas atbilstību valsts interesēm""  Veselības ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-110
TA-766 
Likumprojekts "Grozījumi Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  VSS-2080
TA-517 
Noteikumu projekts "Īpašās vides prasības cementa, kaļķu un magnija oksīda ražošanai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  VSS-1234
TA-765 
Rīkojuma projekts "Par Sējas novada administratīvajā teritorijā esošā Pabažu ezera un zemes zem tā nodošanu Sējas novada pašvaldības valdījumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  VSS-166
TA-636 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"  Zemkopības ministrija  R.Naudiņš    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  VSS-1945
TA-808 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2003.gada 23.decembra noteikumu Nr.735 "Noteikumi par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministrijas Aizsardzības ģeogrāfiskās un satelītizlūkošanas aģentūras saprašanās memorandu par sadarbību kartēšanā/ģeodēzijā un ģeogrāfisko materiālu apmaiņu" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.35.  TA-825  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.36.  TA-823  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali starp Ārlietu ministrijas budžeta programmām"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.37.  VSS-308
TA-839 
(jautājuma izskatīšana atlikta) (iekļauts papildus) Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Gruzijas valdības līgumu par sadarbību civilo ārkārtējo situāciju novēršanas, gatavības un reaģēšanas jomā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK un atlikts 
1.38.  TA-852  (iekļauts papildus) Progresa ziņojums "Par Latvijas nacionālās reformu programmas "Eiropa 2020" stratēģijas kontekstā īstenošanu"   Ekonomikas ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-455  (skatīts MK) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā deleģē valsts pārvaldes uzdevumu – zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu slēgšanu, šo līgumu izpildes kontroli un neizpirktās zemes nodošanu pašvaldības īpašumā"   Finanšu ministrija  A.Vilks  J.Mierkalne A.Dravniece A.Zitcere K.Timpars B.Brigmane I.Reizina I.Brīnuma   Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-805  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Par Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.1 42.§) "Par Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē norises loģistikas jautājumiem" 3., 4. un 5.punktā doto uzdevumu atzīšanu par aktualitāti zaudējušiem  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-252
TA-810 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju dalībai Starptautiskās darba konferences 103.sesijā Ženēvā"  Labklājības ministrija  U.Augulis  A.Grīnberga I.Bule A.Čemme J.Plūme   Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-832  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Aizsardzības ministrijas ierēdņa dalību Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas speciālajā novērošanas misijā Ukrainā"  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-840  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalību Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas speciālajā novērošanas misijā Ukrainā"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  U.Mikuts  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-848  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumos Nr.116 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi""   Ekonomikas ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  TA-857  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumos Nr.112 "Noteikumi par Eiropas tehnisko novērtējumu""  Ekonomikas ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-856  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumos Nr.156 "Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība""  Ekonomikas ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  TA-860  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par diplomātiskā un konsulārā dienesta amatiem, kādus var ieņemt personas, kuras nav ierēdņi"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  I.Mangule  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-804  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas turpmāko dalību GEANT tīklā un GEANT tīkla projektā"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete  A.Kiopa I.Muižnieks I.Opmane B.Kaškina I.Bule R.Balodis-Bolužs L.Šulca J.Plūme   Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-875  (2013.) Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2012.gada 31.jūlija sēdes protokola Nr.42 38.§ 2.punktā paredzētā uzdevuma izpildi"  Tieslietu ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-721  Atbildes projekts Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai (par Fiskālās disciplīnas likuma pārkāpumu, kas saistīts ar likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām"" (Nr.1095/Lp11) virzību un pieņemšanu Saeimā)  Saeimas Sociālo un darba lietu komisija  A.Vilks  L.Kļaviņa N.Sakss G.Trupovnieks  Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
5.1.  TA-844  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Latvijas nostāju Eiropas Savienības nodarbinātības un sociālo lietu ministru 2014.gada 29.-30.aprīļa neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-862  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2014.gada 4.-6.maija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Zemkopības ministrija  R.Naudiņš    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-841  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par Eiropas Savienības tiesisko regulējumu attiecībā uz muitas noteikumu pārkāpumiem un sankcijām"  Finanšu ministrija  A.Vilks  J.Krastiņa A.Stinka M.Ankalniņš  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-865  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija 2014.gada 5.maija Euro grupas un 2014.gada 6.maija Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmei  Finanšu ministrija  A.Vilks  N.Sakss  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-499  Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2014-07-03   Satversmes tiesa  A.Vilks  I.Liepa A.Zitcere J.Stengrevics I.Gailīte   Izskatīts MK sēdē 
7.2.  SAN-700
 
Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2013-20-03   Satversmes tiesas tiesnesis  R.Naudiņš  I.Raugze A.Šults  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-621  Informatīvais ziņojums "Par Baltijas valstu mācībām uzņemošās valsts atbalstam Baltic Host 2013"  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis  A.Liepiņš V.Otzulis  Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-833  (jautājumu skatīt slēgtajā daļā Mazajā zālē vienlaikus ar 8.1.jaut. (851-DV)) (iekļauts papildus) Saeimas lēmumprojekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalību Eiropas Savienības militārajā operācijā Centrālāfrikas Republikā"  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis  J.Garisons  Izskatīts MK sēdē 
7.5.  TA-828  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par vienošanās noslēgšanu starp Latvijas Republikas un Luksemburgas Lielhercogistes valdībām par Zemkopības ministrijas kompetencē esošu ES Padomes darba formātu vadīšanu Latvijas un Luksemburgas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē laikā"  Zemkopības ministrija  R.Naudiņš    Izskatīts MK sēdē 
7.6.  TA-829  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par gatavošanos piektajai Āzijas un Eiropas valstu izglītības ministru konferencei, kas 2015.gadā tiks organizēta Latvijas prezidentūras ES Padomē ietvaros, un dalībai tās vecāko amatpersonu sanāksmē 2014.gada 7.- 9.maijā Handžou, Ķīnā"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete  L.Lejiņa A.Vahere-Abražune   Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  TA-851  (skatīt vienlaikus ar 7.4.jaut (TA-833)) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku dalības Eiropas Savienības militārajā operācijā Centrālāfrikas Republikā nodrošināšanai nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem"  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis  J.Garisons A.Mikiško  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  2015-127-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Sapožkovs pret Latviju"     E.Rinkēvičs   K.Līce    

Izskatīts MK sēdē

8.3.  2015-130-s,      E.Rinkēvičs     

Izskatīts MK sēdē

8.4.  2015-60-k,  Konfidenciāli    E.Rinkēvičs     

Izskatīts MK sēdē

Skatīt protokolu