Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2014.gada 9.jūnija sēdes darba kārtība. Sēdes sākums plkst. 10.00

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Rīgā, 2014.gada  6.jūnijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2014.gada 9.jūnijā
plkst. 10:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-425
TA-1116 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1229 "Noteikumi par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  TA-1143  Rīkojuma projekts "Par sabiedrisko organizāciju iesaisti Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē norisē"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-138
TA-873 
Likumprojekts "Grozījums Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-977  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.898 "Noteikumi par apmācību nodrošināšanu saimnieciskās darbības uzsācējiem un personām, kas vēlas uzsākt saimniecisko darbību""  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-976  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumos Nr.887 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.1.1.aktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana" 2.3.1.1.2.apakšaktivitāti "Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana"""  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-2116
TA-1050 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 12.jūnija noteikumos Nr.382 "Elektroenerģijas nodokļa atbrīvojumu piemērošanas kārtība""  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-291
TA-1163 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 27.septembra noteikumos Nr.731 "Noteikumi par akcīzes preču apvienotā Kopienas tarifa (TARIC) nacionālajiem kodiem un to piemērošanas kārtību""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-334
TA-1086 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija sagatavo un nosūta lēmumu par piekļuves ierobežošanu Latvijas Republikā nelicencētu interaktīvo azartspēļu organizētāju interneta mājaslapām"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-330
TA-1019 
Rīkojuma projekts "Grozījums Koncepcijā par mazo uzņēmumu nodokļa maksāšanas režīmu konsolidāciju un vienkāršošanu"   Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-332
TA-1020 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 26.novembra rīkojumā Nr.555 "Par Koncepciju par mazo uzņēmumu nodokļa maksāšanas režīmu konsolidāciju un vienkāršošanu""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  TA-1089  Par Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.49 119.§) "Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"" 5.punktā dotā uzdevuma izpildi  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-257
TA-814 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumos Nr.338 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta apliecības un žetona paraugu un dienesta apliecības un žetona izsniegšanas un nodošanas kārtību""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  TA-1140  Noteikumu projekts "Noteikumi par Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2013.gada programmas aktivitāšu īstenošanu"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-187
TA-762 
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Kipras Republikas valdības līgumu par savstarpēju klasificētās informācijas aizsardzību"  Tieslietu ministrija  B.Broka    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  TA-589  Par Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.2 45.§) "Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem efektīva mehānisma nodrošināšanai to amatpersonu iespējamo pārkāpumu noskaidrošanai un saukšanai pie atbildības, kuras veic izmeklēšanas darbības"" dotā uzdevuma izpildi   Tieslietu ministrija  B.Broka    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-2042
TA-687 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Dabas datu pārvaldības sistēmas uzturēšanas, datu aktualizācijas un informācijas aprites kārtība"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  TA-1122  Par Ministru kabineta 2012.gada 4.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.68 28.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumos Nr.140 "Dabas lieguma "Ventas ieleja" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-1718
TA-1077 
Likumprojekts "Grozījums Mēslošanas līdzekļu aprites likumā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-323
TA-1028 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 13.augusta noteikumos Nr.362 "Nacionālās augu šķirņu padomes nolikums""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  TA-1171  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.737 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu piegādei skolēniem vispārējās izglītības iestādēs""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  VSS-14
TA-507 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta noteikumos Nr.818 "Noteikumi par veterinārajām prasībām govju, cūku, aitu, kazu un zirgu sugas dzīvnieku embriju un olšūnu un zirgu, aitu un kazu sugas dzīvnieku spermas apritei, kā arī embriju transplantācijas uzņēmumu, spermas sagatavošanas centru un spermas uzglabāšanas centru reģistrācijas kārtību""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  VSS-357
TA-997 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.jūnija noteikumos Nr.400 "Veterinārās prasības akvakultūras dzīvniekiem, no tiem iegūtiem produktiem un to apritei, kā arī atsevišķu akvakultūras dzīvnieku infekcijas slimību profilaksei un apkarošanai""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.22.  TA-1202  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Tadžikistānas Republikas valdības līgumu par sadarbību cīņā pret terorismu, organizēto noziedzību un nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti un citiem noziedzīgiem nodarījumiem"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.23.  TA-1194  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Mongolijas valdības nolīgumu par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.24.  VSS-7
TA-1178 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Eiropas Savienības Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu, kas īstenojamas ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu, vadības likums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš    Izskatīts MK sēdē 
2.25.  TA-1215  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Tadžikistānas Republikas valdības līgumu par sadarbību izglītības un zinātnes jomā"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  VSS-251
TA-1054 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumos Nr.495 "Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanas kārtība""  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Kaļāne A.Orehova G.Šarfa L.Ūbele  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-1084  (skatīts MK) Likumprojekts "Grozījumi Komercdarbības atbalsta kontroles likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Dravniece A.Zitcere L.Kļaviņa D.Buse  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-1212  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Komercdarbības atbalsta kontroles likums"  Finanšu ministrija  A.Vilks  D.Berkolde  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-1210  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Veselības ministrija  L.Straujuma  D.Mūrmane- Umbraško I.Ošiņa I.Stepanova  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-1023  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi līdz 2014.gada 31.martam"  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Eberhards D.Rancāne E.Pieķis S.Cakuls E.Bistere J.Cebulis  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-493  Informatīvais ziņojums "Par Uzņēmumu konkurētspējas uzlabošanas atbalsta programmas īstenošanu 2013.gadā"  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Dravniece D.Buse  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  VSS-265
TA-1046 
Informatīvais ziņojums "Par publisko pakalpojumu sniegšanas efektivitātes paaugstināšanas izvērtēšanu, veicot pakalpojumu sniegšanas termiņa vai maksas diferencēšanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš  G.Ozols  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-1123  (jautājums tiks izskatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas Savienības programmas "Saprātīga enerģija Eiropai" (IEE) apstiprinātā projekta "Profesionālās pilnveides izglītības programmu izstrāde energoefektīvu ēku būvniecības prasmju pilnveidei Latvijā (BUILD UP Skills FORCE)" ieviešanai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš  I.Freiberga  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-1223  Informatīvais ziņojums "Ministru prezidenta ziņojums Saeimai par Latvijas nacionālo drošību"  Pārresoru koordinācijas centrs  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-1192  Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par ierobežojumiem attiecībā uz dažu piesārņojošu vielu emisiju gaisā no vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš  A.Ozola R.Vesere  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1208  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2014.gada 16.-17.jūnija sanāksmei  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-1220  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vides padomes 2014.gada 12.jūnija sanāksmei  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš  A.Ozola D.Ozola J.Pļavinskis  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-1222  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2014.gada 13.jūnija sanāksmei   Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis  J.Spiridonovs R.Šņuka A.Timofejeva   Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-1224  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2014.gada 16.aprīļa argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2013/2024  Tieslietu ministrija  B.Broka  S.Mertena  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-1090  Noteikumu projekts "Par grozījumiem daudzpusējā saprašanās memorandā par Izlūkdatu apkopošanas centra organizēšanu, administrēšanu, drošību, finansēšanu un sastāva komplektēšanu"  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis  L.Andersone I.Grūbe S.Vistiņa  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-1195  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas galvojumu Ziemeļu Investīciju bankas izsniegtajiem Vides investīciju aizdevumiem un Vides investīciju aizdevumu galvojumiem"  Finanšu ministrija  A.Vilks  L.Kļaviņa A.Bērziņa S.Jumīte L.Mazprecniece  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-1206  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par grozījumu veikšanu AS "Dobeles dzirnavnieks" atbalstāmo investīciju projektā "Saimnieciskās darbības paplašināšana un pilnveidošana""   Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-1198  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par pārtikas un veterinārās robežkontroles nodrošināšanu VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" un Latvijas Republikas robežkontroles punktos ar Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku" un rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  Z.Matuzale E.Zavadskis I.Šice-Trēde I.Stepanova  Izskatīts MK sēdē 
7.5.  TA-1216  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par maksātnespējīgās AS "Liepājas metalurgs" aktuālo situāciju"  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Bērziņa S.Jumīte H.Velmers K.Krastiņš  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  2015-60-k,  Jautājuma izskatīšana atlikta    E.Rinkēvičs     
Skatīt protokolu