Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2014.gada 15.jūlija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Rīgā, 2014.gada  11.jūlijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2014.gada 15.jūlijā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-374
TA-1467 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumos Nr.1 "Kārtība, kādā publiska persona pasūta pētījumus""  Ministru prezidents  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-225
TA-1250 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Psihologu likums"  Pārresoru koordinācijas centrs  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-224
TA-1251 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu""  Pārresoru koordinācijas centrs  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-1485  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Pārresoru koordinācijas centrs  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-337
TA-1377 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.538 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina struktūrfondu finanšu kontroli un auditu""  Finanšu ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-333
TA-1409 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.545 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina struktūrfondu ieviešanu un grozījumu izdarīšanu plānošanas dokumentos""  Finanšu ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-336
TA-1246 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.677 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem""  Finanšu ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-292
TA-1099 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1220 "Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība""  Finanšu ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-384
TA-1177 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 5.jūnija noteikumos Nr.386 "Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu""  Finanšu ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  TA-1478  Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  TA-1477  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumos Nr.14 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.1.aktivitātes "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" otro un trešo projektu iesniegumu atlases kārtu""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  TA-506  Par Ministru kabineta 2013.gada 28.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.32 70.§) "Informatīvais ziņojums "Vispārējās un profesionālās izglītības pedagogu motivācijas, atalgojuma un profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sasaistes programma"" 5.2.apakšpunktā dotā uzdevuma atcelšanu  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-368
TA-1351 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pensijas apmēra pārskatīšanu"  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  TA-1394  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 4.decembra rīkojumā Nr.589 "Par Sociālo pakalpojumu attīstības pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam""  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  TA-1393  Par Ministru kabineta 2014.gada 15.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.23 25.§) "Informatīvais ziņojums "Par izmēģinājumprojekta "Priekšlikumi klientu grupēšanai un nepieciešamā pakalpojumu apjoma noteikšanai" ieviešanas rezultātiem un priekšlikumiem turpmākai pakalpojumu sniegšanas organizēšanai valsts sociālās aprūpes centros"" 2.1.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-599
TA-3206 
(atbalstīts MKK) (2013.) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par aviāciju""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-128
TA-1270 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 29.marta noteikumos Nr.204 "Noteikumi par šķīrējtiesu reģistru""  Tieslietu ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-418
TA-1182 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumos Nr.60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām""  Veselības ministrija  L.Straujuma (VM)    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-310
TA-1117 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumos Nr.215 "Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem""  Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  TA-1499  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumos Nr.1249 "Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru, kā arī darbinieku prasījumu garantiju fondā un maksātnespējas procesa izmaksu segšanai ieskaitāmās nodevas daļu 2014.gadā""  Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  VSS-543
TA-1529 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Lauksaimniecības dzīvnieku un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtība, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība"  Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  TA-1494  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Par Latvijas dalību Sabiedroto ātrās reaģēšanas korpusa štābā"  Aizsardzības ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.22.  TA-1488  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 14.jūnija noteikumos Nr.450 "Noteikumi par valsts naftas produktu rezervju apmēru, apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par drošības rezervju uzturēšanu, kā arī tās aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību""  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.23.  TA-1500  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Valsts administrācija" līdzfinansētā projekta "Konkurences institūcijas kapacitātes stiprināšana, lai novērstu un apkarotu karteļu vienošanās" īstenošanai"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.24.  TA-1472  (iekļauts papildus) Par Ministru kabineta 2014.gada 8.jūlija sēdes protokollēmumu (prot. Nr.38 41.§) "Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Eiropas Savienības 2015.gada budžeta projektu"  Finanšu ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.25.  TA-1489  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas Savienības Konkurētspējas un inovācijas ietvarprogrammas Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas politikas atbalsta programmas (ICT PSP) ietvaros apstiprinātā projekta "Atvērtās ģeogrāfiskās informācijas pārņemšana, izmantojot saistīto datu inovatīvus servisus (SDI4Apps)" ieviešanai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.26.  TA-1519  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Partnerības līgumā Eiropas Savienības investīciju fondu 2014.–2020.gada plānošanas periodam"   Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  TA-1547  (jautājums svītrots)   Tieslietu ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK un atlikts 
3.2.  TA-1471  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par ilgtermiņa saistībām Iekšlietu ministrijai ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšanai"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  A.Strode I.Paeglītis J.Golubevs I.Stepanova  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  VSS-465
TA-1417 
Noteikumu projekts "Par Vienošanos par Latvijas Republikas valdības un Eiropas Kosmosa aģentūras līguma par sadarbību kosmosa jomā miermīlīgiem mērķiem darbības pagarināšanu"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete  A.Kiopa A.Karolis  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-1493  (saņemts Aizsardzības ministrijas priekšlikums jautājuma izskatīšanu atlikt) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Par Saprašanās memorandu par trasta fonda izveidi Austrumu partnerības valstu iesaistīšanai kopējās drošības un aizsardzības politikas darbībās"  Aizsardzības ministrija  R.Kozlovskis  K.Vētra I.Grūbe   Izskatīts MK un atlikts 
3.5.  VSS-462
TA-1495 
(jautājuma izskatīšana atlikta) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopīgajām militārajām mācībām ārvalstīs"  Aizsardzības ministrija  R.Kozlovskis  E.Seliška S.Vistiņa  Izskatīts MK un atlikts 
3.6.  TA-1532  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 7.oktobra noteikumos Nr.835 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.2.1.aktivitāti "Biznesa inkubatori"""  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
3.7.  VSS-403
TA-1429 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 20.augusta noteikumos Nr.621 "Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām""  Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
3.8.  TA-1550  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par pasākumiem Āfrikas cūku mēra izplatīšanās ierobežošanai"  Zemkopības ministrija  U.Augulis  M.Balodis S.Vanaga T.Trubača  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-1320  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Priekšlikumi par alternatīviem risinājumiem Profesiju klasifikatora un profesiju standartu noteikšanā"  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-906  Informatīvais ziņojums "Par Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas likvidācijas ietekmi uz tiesvedību krimināllietās"  Tieslietu ministrija  D.Melbārde  I.Ilgaža  Izskatīts MK un atlikts 
4.3.  TA-1205  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija noteikumu Nr.497 "Vietējā ģeodēziskā tīkla noteikumi" izpildi attiecībā uz paveikto vietējā ģeodēziskā tīkla apzināšanas un izvērtēšanas procesā, kā arī uzsākto vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošanu, rezultātiem un iespējamām problēmām"  Aizsardzības ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
V. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
5.1.  VSS-1190
TA-956 
(jautājums atlikts uz divām nedēļām) (atbalstīts MKK) (2012.) Koncepcijas projekts par valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrību, kapitālsabiedrību, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus, un kapitālsabiedrību, kurās vienas vai vairāku valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrību daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus dāvinājumu (ziedojumu) politikas uzlabošanu   Finanšu ministrija  A.Matīss  I.Lukšo G.Kalvāne I.Olafsone  Izskatīts MK un atlikts 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
6.1.  TA-1516  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2014.gada 23.jūlija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  K.Našeniece  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1539  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par 2014.gada 16.-17.jūlijā neformālajā Eiropas Savienības Vides ministru padomē izskatāmajiem jautājumiem"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  V.Dombrovskis  E.Cilinskis  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-1541  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības nodarbinātības un sociālo lietu ministru 2014.gada 17.-18.jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"   Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-1546  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par 2014.gada 22.jūlija neformālajā Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomē izskatāmajiem jautājumiem""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete  A.Kiopa  Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-1548  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par 2014.gada 21.jūlija neformālajā Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
7.1.  TA-1515  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2014.gada 22.jūlija sanāksmei  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  I.Lasis  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-1517  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropadomes 2014.gada 16.jūlija sanāksmei  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  K.Našeniece K.Brusbārdis  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  2015-60-k,  Konfidenciāli    E.Rinkēvičs     
Izskatīts MK
8.2.  2015-220-k,  (jautājuma izskatīšana atlikta uz nedēļu) Informatīvais ziņojums "Par izlūkošanas, gaisa telpas novērošanas un pretgaisa aizsardzības spējām"    R.Kozlovskis     

Izskatīts MK un atlikts

8.3.  2015-206-s,    A.Matīss     
Izskatīts MK
8.4.  TA-1498  (jautājuma izskatīšana atlikta uz nedēļu) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Nacionālo bruņoto spēku attīstības plānā 2012.-2024.gadam identificēto spēju prioritāšu pārskatīšanu" un rīkojuma projekts "Grozījums "Nacionālo bruņoto spēku attīstības plānā 2012.-2024.gadam""  Aizsardzības ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK un atlikts 
Skatīt protokolu