Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2014.gada 22.jūlija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Rīgā, 2014.gada 18.jūlijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2014.gada 22.jūlijā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-1530  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra noteikumos Nr.997 "Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai""  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-1531  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos Nr.983 "Noteikumi par atbalsta piešķiršanu tehnoloģiju pārneses un riska kapitāla jomā""  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-1533  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1065 "Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai""  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-141
TA-1435 
Rīkojuma projekts "Par dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-2025
TA-1436 
Rīkojuma projekts "Par neapdzīvojamās telpas Nr.601 Krišjāņa Barona ielā 3, Rīgā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-467
TA-1438 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu Jaunlutriņu pagastā, Saldus novadā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-1482  Par Ministru kabineta 2014.gada 14.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.2 25.§) "Likumprojekts "Publisko pakalpojumu likums"" 8.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-2019
TA-1329 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Daugavpils Universitātes īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-269
TA-1354 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Vidzemes Augstskolas īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-123
TA-1437 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Latvijas Universitātes īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-1802
TA-1362 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Kazdangas lauksaimniecības tehnikums" Kazdangas pagastā, Aizputes novadā, un valstij piekrītošās būves nodošanu Aizputes novada pašvaldības īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-399
TA-1344 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 16.februāra noteikumos Nr.50 "Obligātās sociālās apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām apdrošināšanas atlīdzības piešķiršanas un aprēķināšanas kārtība""  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-1888
TA-1243 
(atbalstīts VSS) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Labklājības ministrijas valdījumā"  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-1556  Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras funkcijas nodrošināšanai"  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-419
TA-1363 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži)-Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-2017
TA-1146 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā"  Tieslietu ministrija  B.Broka    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-2023
TA-1147 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā"  Tieslietu ministrija  B.Broka    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-2022
TA-1145 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā"  Tieslietu ministrija  B.Broka    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-137
TA-1379 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 29.marta noteikumos Nr.205 "Noteikumi par valsts nodevu ieraksta izdarīšanai šķīrējtiesu reģistrā""  Tieslietu ministrija  B.Broka    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-1458  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.44 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.3.1.apakšaktivitāti "Stacionārās veselības aprūpes attīstība"""  Veselības ministrija  L.Straujuma (VM)    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-2101
TA-1380 
Noteikumu projekts "Noteikumi par veselības pārbaudēm personām, kas glabā (nēsā) ieročus un veic darbu ar ieročiem"  Veselības ministrija  L.Straujuma (VM)    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-1687
TA-1265 
Rīkojuma projekts "Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās Lielupes daļas, Varkaļu kanāla un jūras piekrastes joslas nodošanu Jūrmalas pašvaldības valdījumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-94
TA-1426 
Rīkojuma projekts "Par nedzīvojamās telpas K.Valdemāra ielā 4-35, Rēzeknē, nodošanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valdījumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-503
TA-1513 
Noteikumu projekts "Šķirnes lauksaimniecības dzīvnieka, tā spermas, olšūnas un embrija izcelsmes sertifikāta izsniegšanas kārtība"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-539
TA-1528 
Noteikumu projekts "Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku, to spermas, olšūnu un embriju sertifikācijas kārtība"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-162
TA-1029 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Medību noteikumi"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-482
TA-1432 
Rīkojuma projekts "Par Brocēnu novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Tauvene Dekšēkuļi Mazblīdene" pārņemšanu valsts īpašumā"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-394
TA-1445 
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Jēkabpils pilsētas pašvaldības īpašumā"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  TA-1410  Par Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.75 65.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par Pārtikas un veterinārā dienesta veikto valsts uzraudzības un kontroles darbību un sniegto maksas pakalpojumu samaksu"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  TA-1570  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumos Nr.73 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  TA-1255  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Nodrošinājuma valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  TA-1576  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 13.augusta noteikumos Nr.560 "Valsts robežsardzes maksas pakalpojumu cenrādis""   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  TA-1578  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.902 "Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas maksas pakalpojumu cenrādis""   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-1493  (saņemts Aizsardzības ministrijas priekšlikums jautājuma izskatīšanu atlikt) Noteikumu projekts "Par Saprašanās memorandu par trasta fonda izveidi Austrumu partnerības valstu iesaistīšanai kopējās drošības un aizsardzības politikas darbībās"  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis  K.Vētra I.Grūbe   Izskatīts MK un atlikts 
2.2.  VSS-462
TA-1495 
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopīgajām militārajām mācībām ārvalstīs"  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis  E.Seliška S.Vistiņa  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-183
TA-937 
(saņemts Kultūras ministrijas priekšlikums jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu) (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK un atlikts 
2.4.  VSS-559
TA-1521 
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris" peļņas daļu"  Kultūras ministrija  D.Melbārde  I.Treija K.Bāra L.Šulca  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-560
TA-1522 
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavpils teātris" peļņas daļu"  Kultūras ministrija  D.Melbārde  I.Treija K.Bāra L.Šulca  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-561
TA-1523 
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jaunais Rīgas teātris" peļņas daļu"  Kultūras ministrija  D.Melbārde  I.Treija K.Bāra L.Šulca  Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-562
TA-1524 
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Leļļu teātris" peļņas daļu"  Kultūras ministrija  D.Melbārde  I.Treija K.Bāra L.Šulca  Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-563
TA-1525 
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Koncerti" peļņas daļu"  Kultūras ministrija  D.Melbārde  I.Treija K.Bāra L.Šulca  Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-564
TA-1526 
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris" peļņas daļu"  Kultūras ministrija  D.Melbārde  I.Treija K.Bāra L.Šulca  Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-565
TA-1527 
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Valmieras drāmas teātris" peļņas daļu"  Kultūras ministrija  D.Melbārde  I.Treija K.Bāra L.Šulca  Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-424
TA-1577 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, rekonstrukcijas, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai"  Kultūras ministrija  D.Melbārde  A.Siliņš J.Upeniece L.Plakane G.Palma I.Priedīte-Grūbe K.Bāra L.Šulca G.Konstants I.Stepanova   Izskatīts MK sēdē 
2.12.  TA-1582  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" peļņas daļu"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  A.Salnājs E.Beļskis K.Bāra D.Merirands  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  VSS-400
TA-1463 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņēmēju rindu mazināšanu Sociālās integrācijas valsts aģentūrā"  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-1581  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamajām izmaiņām likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" saistībā ar Nodarbinātības valsts aģentūras aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenošanu"  Labklājības ministrija  U.Augulis  I.Zvīdriņa K.Bāra A.Birums I.Veinberga  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-1588  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts ""Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Veselības ministrija  L.Straujuma (VM)    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-1589  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Izglītības un zinātnes ministrija  U.Augulis  U.Auniņa– Naumova E.Severs D.Dadzīte   Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-1406  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš  J.Piešiņš A.Ozola A.Draudiņš E.Šadris   Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-1407  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš  J.Piešiņš A.Ozola A.Draudiņš E.Šadris   Izskatīts MK un atlikts 
4.5.  TA-1587  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par valsts autoceļu sabrukušo posmu seguma ārkārtas uzturēšanas darbiem"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  V.Kononovs Dž.Innusa I.Stepanova D.Merirands  Izskatīts MK sēdē 
4.6.  TA-1586  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas autoceļu uzturētājs" peļņas daļu par 2013.gadu"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  Dž.Innusa V.Kononovs D.Merirands  Izskatīts MK sēdē 
4.7.  TA-1613  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 2.jūlija rīkojumā Nr.322 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  M.Balodis S.Vanaga  Izskatīts MK sēdē 
4.8.  TA-1614  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 17.jūlija rīkojumā Nr.359 "Par pasākumiem Āfrikas cūku mēra izplatīšanās ierobežošanai""  Zemkopības ministrija  J..Dūklavs  M.Balodis S.Vanaga  Izskatīts MK sēdē 
4.9.  TA-1615  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 20.augusta noteikumos Nr.621 "Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  M.Balodis S.Vanaga  Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-1584  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts "Uz Eiropas Komisijas 2014.gada 27.maija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2014/0290"  Veselības ministrija  L.Straujuma (VM)  R.Osis  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1595  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas tirgus stabilitātes rezerves izveidi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš  A.Ozola  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-38  Informatīvais ziņojums "Par darba grupas priekšlikumiem turpmākās rīcības plānošanai valsts līdzdalības kapitālsabiedrībās izvērtēšanas rezultātā sagatavoto priekšlikumu īstenošanai"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  Dž.Innusa A.Lukstiņš I.Paeglītis R.Nīmanis J.Bokta M.Riekstiņš A.Daugavvanags D.Merirands  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1585  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par vienotās attīstības finanšu institūcijas izveides gaitu" un rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum", sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Garantiju aģentūra" un valsts akciju sabiedrības "Lauku attīstības fonds" akciju un kapitāla daļu ieguldīšanu akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija" pamatkapitālā"  Finanšu ministrija  A.Vilks  L.Kļaviņa A.Zitcere K.Āboliņš E.Kūkoja D.Buse E.Bērziņa  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-1592  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2014.gada 15.aprīļa sēdes protokollēmuma Nr.23 28.§ 3.punktā un 13.maija sēdes protokollēmuma Nr.28 42.§ 3.punktā Tieslietu ministrijai noteiktā uzdevuma izpildi"  Tieslietu ministrija  B.Broka  O.Zeile K.Ķipēna G.Elksnis  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  TA-1498  Informatīvais ziņojuma "Par Nacionālo bruņoto spēku attīstības plānā 2012.-2024.gadam identificēto spēju prioritāšu pārskatīšanu" un rīkojuma projekts "Grozījums "Nacionālo bruņoto spēku attīstības plānā 2012.-2024.gadam""  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis  E.Kopeika A.Puriņš E.Slišāns   

Izskatīts MK sēdē

7.2.  2015-220-k,  Informatīvais ziņojums "Par izlūkošanas, gaisa telpas novērošanas un pretgaisa aizsardzības spējām"    R.Vējonis  E.Kopeika A.Puriņš E.Slišāns   

Izskatīts MK sēdē

7.3.  SAN-860
 
(iekļauts papildus) Atbildes projekts Saeimas Nacionālās drošības komisijai (par informācijas sistēmas kontrolējošas valsts institūcijas izveidi)  Saeimas Nacionālās drošības komisija  R.Vējonis   E.Neimane   

Izskatīts MK sēdē

7.4.  TA-1590  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par maksātnespējīgās AS "Liepājas metalurgs" aktuālo situāciju"  Finanšu ministrija  A.Vilks  G.Medne J.Pone K.Krastiņš I.Pinkulis R.Martinsons H.Velmers   

Izskatīts MK sēdē

7.5.  2015-231-k,    V.Dombrovskis     

Izskatīts MK sēdē

7.6.  2015-125-k,    V.Dombrovskis     

Izskatīts MK sēdē

Skatīt protokolu