Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2014.gada 29.jūlija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Rīgā, 2014.gada 25.jūlijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2014.gada 29.jūlijā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-1617  Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2013.gada 21.janvāra noteikumu Nr.42 "Eiropas Savienības vienotās valūtas ieviešanas koordinācijas padomes nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Ministru prezidents  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-536
TA-1518 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.508 "Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts aizsardzības objektiem un šo aizsargjoslu platumu""  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-1597  Rīkojuma projekts "Par atklāta konkursa uz Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesneša amatu izsludināšanu un atlases komisijas izveidošanu"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-405
TA-1551 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra noteikumos Nr.136 "Noteikumi par brīvdienu mītnes ilgtermiņa lietošanas tiesību līgumu, brīvdienu pakalpojumu ilgtermiņa līgumu, brīvdienu mītnes ilgtermiņa lietošanas tiesību vai brīvdienu pakalpojumu tālākpārdošanas līgumu un brīvdienu mītnes ilgtermiņa tiesību apmaiņas līgumu""  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-468
TA-1487 
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības sabiedriskā labuma organizācijai-biedrībai "Aktīvās atpūtas centrs jauniešiem""  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-96
TA-1391 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu Dagdas novadā nodošanu Dagdas novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-372
TA-1562 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Gaujas iela A", Ādaži, Ādažu novads, nodošanu Ādažu novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-456
TA-1580 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa P78 Pļaviņas-Ērgļi rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-455
TA-1575 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži)-Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-382
TA-1514 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu Veczosnā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā pārdošanu"  Veselības ministrija  L.Straujuma (VM)    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-454
TA-1554 
Rīkojuma projekts "Par Limbažu novada administratīvajā teritorijā esošā Dūņezera un zemes zem tā nodošanu Limbažu novada pašvaldības valdījumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-460
TA-1497 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-1641  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-1496  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas reorganizāciju"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-1633  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-183
TA-937 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām""  Kultūras ministrija  D.Melbārde  A.Alksnis S.Pujāte   Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-1624  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Finanšu ministrija  A.Vilks  I.Stepanova A.Cimdars   Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-1636  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Labklājības ministrija  J.Dūklavs  M.Ceriņš I.Kārkliņa  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-1639  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumā"  Labklājības ministrija  J.Dūklavs  E.Celmiņa D.Trušinska   Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-296
TA-1356 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā"  Labklājības ministrija  J.Dūklavs  J.Muižniece I.Stepanova   Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-1549  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos atsevišķiem projektiem dabas aizsardzības un reģionālās attīstības politikas jomā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-1663  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par robežšķērsošanas vietas "Vientuļi" modernizācijas projekta izpildes gaitu un papildu nepieciešamo finansējumu modernizācijas būvniecības darbu pabeigšanai un aprīkojuma iegādes, uzturēšanas, darbinieku atlīdzības un nomas maksas izdevumu segšanai"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
IV. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
4.1.  VSS-1977
TA-1414 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Pamatnostādņu projekts "Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam "Radošā Latvija""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-1407  (skatīts MK) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš  J.Piešiņš A.Ozola A.Draudiņš E.Šadris   Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1571  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Tiesībsargam (par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu)  Tiesībsargs  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-1669  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Murjāņu sporta ģimnāzijas turpmāko darbību"   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK un atlikts 
5.4.  TA-692  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Murjāņu sporta ģimnāzijas esošo būvju rekonstrukcijas un multifunkcionālas slēgtas sporta manēžas būvniecības projekta īstenošanai 2014.gadā paredzēto valsts budžeta līdzekļu pārdali"   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete     
5.5.  TA-1671  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par 2015.gada Eiropas čempionāta basketbolā grupu turnīra sarīkošanu Latvijā"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete  U.Auniņa–Naumova E.Severs V.Voins E.Šneps L.Šulca   Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-1672  (iekļauts papildus) Par Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra sēdes protokollēmuma "Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālā valsts sporta centra "Mežaparks" un Tenisa centra "Lielupe" rekonstrukcijas projektiem paredzēto valsts budžeta ilgtermiņa saistību pārdali"" (prot. Nr.56 40.§) 2.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete  U.Auniņa–Naumova E.Severs A.Vrubļevskis E.Fogelis M.Miķelsone J.Savickis L.Šulca   Izskatīts MK sēdē 
5.7.  TA-1591  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Būvniecības valsts kontroles biroja izveidei un uzdevumu izpildei nepieciešamajiem pasākumiem un finansējumu" un rīkojuma projekts "Par Būvniecības valsts kontroles biroja izveidei un uzdevumu izpildei nepieciešamajiem pasākumiem un finansējumu"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis  J.Spiridonovs I.Oša  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-1674  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Padomes lēmuma un Padomes regulas projektiem par ierobežojošiem pasākumiem, ievērojot Krievijas rīcību, kas destabilizē situāciju Ukrainā"   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  M.Manika V.Heniņš  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-1585  (skatīts MK) Informatīvais ziņojums "Par vienotās attīstības finanšu institūcijas izveides gaitu" un rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum", sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Garantiju aģentūra" un valsts akciju sabiedrības "Lauku attīstības fonds" akciju un kapitāla daļu ieguldīšanu akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija" pamatkapitālā"  Finanšu ministrija  A.Vilks  L.Kļaviņa A.Zitcere K.Āboliņš E.Kūkoja D.Buse E.Bērziņa  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  TA-1675  Dienesta vajadzībām  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis     

Izskatīts MK sēdē

8.2.  TA-1653  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Zemessardzes attīstību un paaugstinātas gatavības apakšvienību izveidi no 2015. līdz 2018.gadam"  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis  J.Garisons E.Kopeika K.Karsuma I.Stepanova    

Izskatīts MK sēdē

8.3.  TA-1654  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Aizsardzības ministrija  R.Vējonis  J.Garisons E.Kopeika K.Karsuma I.Stepanova    

Izskatīts MK sēdē

8.4.  2015-234-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Ternovskis pret Latviju"     E.Rinkēvičs  K.Līce   

Izskatīts MK sēdē

8.5.  2015-235-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "L.H. pret Latviju"     E.Rinkēvičs  K.Līce   

Izskatīts MK sēdē

8.6.  2015-60-k,  Konfidenciāli    E.Rinkēvičs     

Izskatīts MK sēdē

Skatīt protokolu