Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2014.gada 5.augusta sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā - ārlietu ministrs
Edgars Rinkēvičs

Rīgā, 2014.gada  31.jūlijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2014.gada 5.augustā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
Ministru kabineta lieta (I)
0.1.  TA-1591  (iekļauts papildus) Par Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija sēdes protokollēmumu (prot. Nr.41 30.§) "Informatīvais ziņojums "Par Būvniecības valsts kontroles biroja izveidei un uzdevumu izpildei nepieciešamajiem pasākumiem un finansējumu" un rīkojuma projekts "Par Būvniecības valsts kontroles biroja izveidei un uzdevumu izpildei nepieciešamajiem pasākumiem un finansējumu""  Ekonomikas ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-648
TA-1692 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 20.maija noteikumos Nr.263 "Valsts kancelejas nolikums""  Ministru prezidents  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  TA-1655  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek segti valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Attīstības finanšu institūcija "Altum"" radušies izdevumi saistībā ar privatizācijas sertifikātu uzkrāšanas kontu, kuros veicami maksājumi par dzīvojamo māju privatizācijas objektiem un dzīvokļu, mākslinieka darbnīcu un neapdzīvojamo telpu nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, apkalpošanu"  Ekonomikas ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-1656  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veicami maksājumi par dzīvojamo māju privatizācijas objektiem"  Ekonomikas ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-1657  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 2.septembra noteikumos Nr.312 "Kārtība un apmēri, kādos veicami maksājumi par dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas un neapdzīvojamās telpas nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai""  Ekonomikas ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-444
TA-1346 
Noteikumu projekts "Noteikumi par biedrībām un nodibinājumiem, kas 2015.gadā atbrīvoti no nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem par tiem piederošajām ēkām un inženierbūvēm"  Finanšu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-433
TA-1369 
Rīkojuma projekts "Par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2013/40/ES (2013.gada 12.augusts) par uzbrukumiem informācijas sistēmām, un ar kuru aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2005/222/TI, paredzētā kontaktpunkta noteikšanu"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-297
TA-1358 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumos Nr.272 "Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbību""  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-416
TA-1355 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumos Nr.686 "Noteikumi par valsts statistikas datu apkopošanu par pasažieru regulārajiem komercpārvadājumiem ar autobusiem""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-613
TA-1635 
Noteikumu projekts "Mediatoru sertifikācijas un atestācijas kārtība"  Tieslietu ministrija  B.Broka    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-545
TA-1411 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.marta noteikumos Nr.207 "Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja amata apliecības un amata zīmes veidu un lietošanas kārtību""  Tieslietu ministrija  B.Broka    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-437
TA-1474 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra noteikumos Nr.971 "Valsts zemes dienesta nolikums""  Tieslietu ministrija  B.Broka    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-453
TA-1385 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra noteikumos Nr.67 "Informācijas sabiedrības padomes nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-202
TA-1366 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-451
TA-1555 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.752 "Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" maksas pakalpojumu cenrādis""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-395
TA-1338 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.novembra noteikumos Nr.880 "Govju enzootiskās leikozes uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-244
TA-1267 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 20.septembra noteikumos Nr.725 "Noteikumi par obligātajām nekaitīguma un marķējuma prasībām uztura bagātinātājiem un uztura bagātinātāju reģistrācijas kārtību""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  TA-1712  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Zvejniecības un akvakultūras nozarē piešķiramā de minimis atbalsta administrēšanas un uzraudzības kārtība"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  TA-1494  (iekļauts papildus) Par Ministru kabineta 2014.gada 15.jūlija sēdes protokollēmumu (prot. Nr.39 22.§) "Noteikumu projekts "Par Latvijas dalību Sabiedroto ātrās reaģēšanas korpusa štābā""  Aizsardzības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  TA-1583  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai"  Ekonomikas ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-618
TA-1688 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1000 "Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  TA-1701  (iekļauts papildus) Par Ministru kabineta 2013.gada 2.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.17 54.§) "Informatīvais ziņojums "Par vienotās attīstības finanšu institūcijas izveidi"" 7.punktā dotā uzdevuma izpildi  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  VSS-658
TA-1713 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Autoceļu padomes nolikums"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  A.Novikova  Izskatīts MK sēdē 
2.22.  TA-1699  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par humānās palīdzības sniegšanu Gazas joslas civiliedzīvotājiem"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.23.  TA-1706  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 2.decembra rīkojumā Nr.584 "Par darba grupu sarunām par Latvijas Republikas pievienošanos Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.24.  TA-1708  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra noteikumos Nr.927 "Kārtība, kādā izsniedz eksporta un importa atļaujas precēm, kuras varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.25.  TA-1709  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 9.februāra noteikumos Nr.45 "Kārtība, kādā tiek īstenota Latvijas dalība Pasaules tirdzniecības organizācijā""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  VSS-966
TA-857 
(saņemts Ekonomikas ministrijas priekšlikums jautājuma izskatīšanu atlikt) (atbalstīts MKK) (2012.) Noteikumu projekts "Noteikumi par ogļūdeņražu meklēšanu, izpēti un ieguvi"  Ekonomikas ministrija  I.Druviete  J.Spiridonovs R.Šņuka R.Vite   Izskatīts MK un atlikts 
3.2.  TA-1704  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 15.maija noteikumos Nr.341 "Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-1723  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 28.marta rīkojumā Nr.141 "Par ministriju kompetenču sadalījumu Eiropas Savienības jautājumos atbilstoši Eiropas Savienības tiesību kopuma klasifikācijai""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  A.Sekacis L.Renkmane L.Broka  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-1720  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par speciālās starpdisciplinārās komisijas izveidi Valsts drošības komitejas dokumentu izpētei atbilstoši likumam "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete  S.Liepiņa R.Jansons R.Menģelsone B.Daukšts D.Šēnbergs K.Kangeris K.Jarinovska M.Kaprāns G.Liepiņš J.Lazdiņš J.Taurēns J.Ķeruss R.Cērūzis L.Šulca  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  VSS-463
TA-1492 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Informatīvais ziņojums "Par Konvencijā, ar ko nosaka Eiropas skolu statūtus, noteikto saistību izpildi"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-1434  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Stratēģiskās attīstības plāna 2010.-2013.gadam 3.pielikuma 2.5.2.1.apakšpunktā minētā uzdevuma izpildi"  Tieslietu ministrija  B.Broka  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-906  Informatīvais ziņojums "Par Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas likvidācijas ietekmi uz tiesvedību krimināllietās"  Tieslietu ministrija  B.Broka  I.Ilgaža  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-1475  Informatīvais ziņojums "Par tiesu darbības teritoriju izmaiņām"  Tieslietu ministrija  B.Broka  J.Piešiņš  Izskatīts MK sēdē 
V. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
5.1.  VSS-376
TA-1700 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Programmas projekts "Baltijas jūras reģiona programma 2014.-2020.gadam"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš    Izskatīts MK sēdē 
5.2.  VSS-377
TA-1711 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Programmas projekts "Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta
6.1.  TA-1669  Informatīvais ziņojums "Par Murjāņu sporta ģimnāzijas turpmāko darbību"   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete  U.Auniņa–Naumova E.Severs Ē.Goba A.Vrubļevskis L.Šulca I.Bule  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-692  Rīkojuma projekts "Par Murjāņu sporta ģimnāzijas esošo būvju rekonstrukcijas un multifunkcionālas slēgtas sporta manēžas būvniecības projekta īstenošanai 2014.gadā paredzēto valsts budžeta līdzekļu pārdali"   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete  U.Auniņa–Naumova E.Severs Ē.Goba A.Vrubļevskis E.Fogelis D.Dukurs E.Martinsons J.Baiks L.Šulca  Izskatīts MK un atlikts 
6.3.  TA-1727  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 31.oktobra rīkojumā Nr.508 "Par Murjāņu sporta ģimnāzijas esošo būvju rekonstrukcijas un multifunkcionālas slēgtas sporta manēžas būvniecības projekta īstenošanu""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK un atlikts 
Skatīt protokolu