Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2014.gada 12.augusta sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā -

satiksmes ministrs
A.Matīss

Rīgā, 2014.gada 8.augustā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2014.gada 12.augustā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-556
TA-1596 
(saņemts Aizsardzības ministrijas priekšlikums jautājuma izskatīšanu atlikt) Rīkojuma projekts "Par koeficienta noteikšanu piemaksas aprēķināšanai karavīriem, kuri piedalās starptautiskajās miera nodrošināšanas operācijās"  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK un atlikts 
1.2.  VSS-486
TA-1601 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.janvāra noteikumos Nr.11 "Noteikumi par rūpniecības produkcijas klasifikāciju (PRODCOM)""  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-485
TA-1606 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 29.marta noteikumos Nr.245 "Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz, pārreģistrē, aptur un anulē speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai un maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu un pārreģistrāciju, kā arī prasībām kapitālsabiedrībai speciālās atļaujas (licences) saņemšanai""  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-397
TA-1505 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.307 "Akcīzes preču elektroniskā administratīvā dokumenta aprites un kontroles kārtība""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-1715  Protokollēmuma projekts "Par Saistību apliecinājuma parakstīšanu"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-1716  Protokollēmuma projekts "Par Saistību apliecinājuma parakstīšanu""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-533
TA-1480 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 14.septembra rīkojumā Nr.452 "Par Latvijas Republikas pilnvarotajiem robežas pārstāvjiem""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-522
TA-1732 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1206 "Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-1640  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba mazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-1197
TA-337 
(atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Namzinis" darbības izbeigšanu"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-478
TA-1466 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.jūlija noteikumos Nr.609 "Noteikumi par advokāta eksāmena maksu""  Tieslietu ministrija  R.Naudiņš (TM)    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-438
TA-1634 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.992 "Datu valsts inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis""  Tieslietu ministrija  R.Naudiņš (TM)    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-316
TA-1353 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1151 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-319
TA-1211 
Noteikumu projekts "Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-1281
TA-1433 
(atbalstīts VSS) Rīkojuma projekts "Par neapbūvēta valsts zemesgabala "Valsts mežs 50720030181" Lizuma pagastā, Gulbenes novadā daļas iznomāšanu"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-1738  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumos Nr.1106 "Zemes izpirkuma (pirkuma) līguma noslēgšanas kārtība""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-1742  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-590
TA-1604 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Austrumlatgales Profesionālajai vidusskolai"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  TA-1771  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 13.maija Ministru kabineta noteikumos Nr.241 "Noteikumi par mezanīna aizdevumiem saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai""  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-1772  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.818 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.1.aktivitāti "Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos"""  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-1773  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.237 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.3.aktivitāti "Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai"""  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  TA-1774  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta noteikumos Nr.824 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.1.1.apakšaktivitātes "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" projektu iesniegumu atlases otro kārtu un turpmākajām kārtām""  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-1723  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 28.marta rīkojumā Nr.141 "Par ministriju kompetenču sadalījumu Eiropas Savienības jautājumos atbilstoši Eiropas Savienības tiesību kopuma klasifikācijai""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  A.Sekacis L.Renkmane L.Broka  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-1795  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.237 "Ārlietu ministrijas nolikums""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  A.Sekacis L.Renkmane L.Broka   Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-1796  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.271 "Ekonomikas ministrijas nolikums""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  A.Sekacis L.Renkmane L.Broka   Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-234
TA-1175 
Likumprojekts "Repatriācijas likums"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  M.Roze  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-1760
TA-1360 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-339
TA-1747 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete  E.Papule D.Bīlmanis J.Gaigals L.Šulca J.Butkevičs  Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-340
TA-1627 
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par darba vidē balstītu mācību īstenošanas iespējām Latvijas profesionālās izglītības attīstības kontekstā"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete  E.Papule I.Buligina  Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-515
TA-1462 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete  E.Papule L.Šulca I.Īvāne  Izskatīts MK sēdē 
2.9.  TA-1743  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 5.jūlija noteikumos Nr.523 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību izglītības iestādēs, kurās īsteno profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete  E.Papule L.Buceniece  Izskatīts MK sēdē 
2.10.  TA-1744  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra noteikumos Nr.655 "Noteikumi par profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete  E.Papule L.Buceniece  Izskatīts MK sēdē 
2.11.  TA-1760  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2014.gadam"   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete  E.Papule L.Buceniece E.Martinsons A.Veidemanis   Izskatīts MK sēdē 
2.12.  TA-1761  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Jaunatnes konsultatīvās padomes sastāvu"   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete  S.Brūna E.Čudare L.Lejiņa  Izskatīts MK sēdē 
2.13.  TA-1751  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Labklājības ministrija  U.Augulis  I.Kārkliņa  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-1237  Informatīvais ziņojums "Par valsts ēku enerģijas patēriņa datiem"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis  I.Oša  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-1717  Informatīvais ziņojums "Par ēkas Latviešu strēlnieku laukumā 1, Rīgā, rekonstrukcijas un piebūves (Nākotnes nama) būvniecības darbu izpildes gaitu un priekšlikumi par turpmāko Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla būvniecības īstenošanu"  Finanšu ministrija  A.Vilks  J.Upeniece A.Siliņš A.Gulbe I.Katkovska  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-1719  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 8.jūlija rīkojumā Nr.307 "Par finansējuma piešķiršanu Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa Latviešu strēlnieku laukumā, Rīgā, izveides izdevumu segšanai""  Finanšu ministrija  A.Vilks  J.Upeniece A.Siliņš A.Gulbe  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-1702  Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamību stiprināt profesionālo kvalifikāciju atzīšanas procedūras koordinācijas funkcijas nodrošināšanas administratīvo spēju"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete  A.Kiopa I.Paune  Izskatīts MK sēdē 
3.5.  TA-1154  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības programmā 2008.-2013.gadam iekļauto uzdevumu izpildi 2013.gadā"  Kultūras ministrija  R.Naudiņš     Izskatīts MK sēdē 
3.6.  TA-1245  Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta rīkojuma "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā" publicēšanu"  Tieslietu ministrija  R.Naudiņš (TM)  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-692  Rīkojuma projekts "Par Murjāņu sporta ģimnāzijas esošo būvju rekonstrukcijas un multifunkcionālas slēgtas sporta manēžas būvniecības projekta īstenošanai 2014.gadā paredzēto valsts budžeta līdzekļu pārdali"   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete  U.Auniņa–Naumova E.Severs Ē.Goba A.Vrubļevskis E.Fogelis D.Dukurs E.Martinsons J.Baiks L.Šulca  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-1727  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 31.oktobra rīkojumā Nr.508 "Par Murjāņu sporta ģimnāzijas esošo būvju rekonstrukcijas un multifunkcionālas slēgtas sporta manēžas būvniecības projekta īstenošanu""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-1553  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Parakstu vākšanas tiešsaistes sistēmu drošības un tehniskās prasības"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš  A.Daugulis U.Bisenieks G.Ozols  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-1768  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Ārlietu ministrijas valsts pamatbudžeta programmas 96.00.00 "Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā" apropriācijas pārdali starp apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  I.Skujiņa K.Pommere  Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-1777  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 2.jūlija rīkojumā Nr.322 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  M.Balodis L.Gurecka S.Vanaga T.Trubača  Izskatīts MK sēdē 
4.6.  TA-1767  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 2.jūlija rīkojumā Nr.322 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  J.Laimiņš  Izskatīts MK sēdē 
4.7.  TA-1778  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 17.jūlija rīkojumā Nr.359 "Par pasākumiem Āfrikas cūku mēra izplatīšanās ierobežošanai""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  M.Balodis L.Gurecka S.Vanaga T.Trubača  Izskatīts MK sēdē 
4.8.  TA-1779  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 20.augusta noteikumos Nr.621 "Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  M.Balodis L.Gurecka S.Vanaga T.Trubača  Izskatīts MK sēdē 
4.9.  TA-1775  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.marta noteikumos Nr.177 "Kārtība, kādā piešķir un dzīvnieku īpašnieks saņem kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  M.Balodis L.Gurecka S.Vanaga T.Trubača  Izskatīts MK sēdē 
4.10.  VSS-358
TA-1776 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  M.Balodis L.Gurecka S.Vanaga T.Trubača  Izskatīts MK sēdē 
4.11.  TA-1714  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums Dzelzceļa likumā"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  M.Riekstiņš D.Merirands  Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-1733  Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par Eiropas Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par viena dalībnieka sabiedrībām ar ierobežotu atbildību"  Tieslietu ministrija  R.Naudiņš (TM)    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-324  Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2014-06-03   Satversmes tiesa  A.Vilks  I.Liepa A.Zitcere J.Stengrevics I.Gailīte   Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1748  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē laikā Latvijā notiekošo pasākumu kalendāra sagatavošanu"   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  I.Skujiņa K.Pommere Ž.Mikosa  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-1754  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Baltijas valstu kopuzņēmuma izveidi Rail Baltica publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izbūves projekta realizēšanai un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Eiropas dzelzceļa līnijas" dibināšanu"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  Dž.Innusa D.Merirands A.Driksna  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-1753  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Eiropas dzelzceļa līnijas" dibināšanu"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  Dž.Innusa D.Merirands A.Driksna  Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-1752  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Satiksmes ministrija  A.Matīss  Dž.Innusa D.Merirands A.Driksna  Izskatīts MK sēdē 
6.6.  TA-1785  Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem Krievijas ekonomisko sankciju negatīvo seku mazināšanai"   Satiksmes ministrija  V.Dombrovskis  A.Liepiņš I.Beināre E.Šadris Dž.Innusa A.Maldups B.Margēviča A.Novikova U.Reimanis N.Krūmiņš I.Šure D.Berkolde M.Cimermanis S.Āmare-Pilka A.Kaļāne T.Trenko J.Gaiķis S.Kārkliņa-Ādmine A.Krauze M.Dzelzkalēja I.Mežiniece–Briede A.Balode    
Skatīt protokolu