Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2014.gada 9.septembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Rīgā, 2014.gada 5.septembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2014.gada 9.septembrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-571
TA-1953 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumos Nr.494 "Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto darba izpildes novērtēšanu""  Valsts kanceleja  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-495
TA-1734 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 29.maija noteikumos Nr.375 "Saimnieciskā gada pārskata sagatavošanas kārtība""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-614
TA-1843 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Mazavotiņi" Ogsilā, Tārgales pagastā, Ventspils novadā, domājamo daļu pārdošanu"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-1871  Par Ministru kabineta 2012.gada 13.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.14 25.§) "Informatīvais ziņojums "Par robežšķērsošanas vietu attīstību uz Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežas"" 3.3.3.apakšpunktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-1968  Rīkojuma projekts "Par Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM GEORGIA)"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-1967  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-1969  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.763 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana" neliela apjoma grantu shēmu "Kultūras mantojuma saglabāšana" un "Kultūras apmaiņa" atklāta konkursa nolikums""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-1971  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 26.marta noteikumos Nr.162 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana" īstenošanas kārtība""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-1848  Rīkojuma projekts "Par komisiju atlīdzības noteikšanai par reprogrāfisko reproducēšanu"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-1908  Par Ministru kabineta 2012.gada 20.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.16 31.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts nodevu un maksas pakalpojumu nošķiršanu un nodevu sistēmas pilnveidošanu"" 6.punktā dotā uzdevuma izpildi  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-474
TA-1638 
Rīkojuma projekts "Par Amatas novada administratīvajā teritorijā esošā Āraišu ezera daļas un zem tās esošās zemes nodošanu Amatas novada pašvaldības valdījumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-2016  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1145 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma "Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana" īstenošanai""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-2023  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-2007  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 22.oktobra noteikumos Nr.1174 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas "Pētniecība un stipendijas" īstenošanas kārtība un divpusējās sadarbības fonda sagatavošanas vizīšu projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-2013  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centru stratēģiskās komunikācijas jautājumos"  Aizsardzības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-2014  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par ilgtermiņa saistību uzņemšanos Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos nodrošināšanai"  Aizsardzības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-2017  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Veselības ministrija  L.Straujuma (VM)    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-1703  Jautājums svītrots  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  Z.Grauze K.Gitendorfa A.Ziemele J.Naglis A.Slokenbergs A.Muižnieks G.Ušpele N.Sniedze   
2.2.  TA-1960  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par nepieciešamo finansējumu Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā sagatavošanai un nodrošināšanai 2014.gadam"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-2024  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra noteikumos Nr.997 "Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai""  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis  A.Liepiņš G.Sniedziņš I.Golsts  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-639
TA-2031 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu akciju sabiedrības "Latvenergo" pamatkapitālā"   Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis  J.Spiridonovs R.Šņuka  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-2043  (iekļauts papildus) Instrukcijas projekts "Zaļā publiskā iepirkuma kritēriju piemērošanas instrukcija valsts tiešās pārvaldes iestāžu veiktajiem pārtikas produktu piegāžu un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumiem"  Finanšu ministrija  A.Vilks  I.Mežiniece–Briede P.R.Krieviņa D.Gaile I.Liepa L.Neilande A.Ozola   Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-660
TA-2026 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.103 "Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība""  Satiksmes ministrija  A.Matīss  J.Teteris A.Novikova  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-1680  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās darbu 2013.gadā"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  K.Līce I.Skujiņa   Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-1798  Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2013.gada 22.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.5 31.§) 5.punktā dotā uzdevuma izpildi"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis  K.Lore B.Brigmane K.Timpars L.Kļaviņa   Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-1845  Informatīvais ziņojums "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā un Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Milzarājs G.Kosojs J.Upeniece S.Lūse  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-1133  (saņemts labklājības ministra priekšlikums jautājuma izskatīšanu atlikt) Informatīvais ziņojums "Par turpmāku valsts pabalstu izmaksas ierobežojumu noteikšanas pamatotību"  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK un atlikts 
3.5.  TA-1980  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Zemkopības ministrijas valsts pamatbudžeta programmas 96.00.00. "Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā" apropriācijas pārdali starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
3.6.  TA-2037  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas LV08 "Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma" īstenošanas gaitu un rezultātu ilgtspējas nodrošināšanai nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem"  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš  I.Remese M.Papsujevičs R.Rugevica   Izskatīts MK sēdē 
3.7.  TA-2032  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem, kas tiks finansēti no Kopējās lauksaimniecības politikas un Kopējās zivsaimniecības politikas īstenošanas instrumentiem"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  L.Jansone A.Lapiņš   Izskatīts MK un atlikts 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.    Par Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.43 59.§) "Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem Krievijas ekonomisko sankciju negatīvo seku mazināšanai" 10.punktā dotā uzdevuma izpildi    V.Dombrovskis     

Izskatīts MK sēdē

V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
5.1.  TA-2046  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par 2014.gada 12.septembra Euro grupas un 2014.gada 12.-13.septembra neformālās Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes (ECOFIN) sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem  Finanšu ministrija  A.Vilks  L.Kļaviņa  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-2045  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības neformālo Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomi 2014.gada 16.-17.septembrī  Satiksmes ministrija  A.Matīss  E.Šimiņa-Neverovska  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-2020  Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2014.gada 11.jūlija papildu argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2008/2195  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš  A.Ozola R.Vesere D.Pelše A.Kļaviņš  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-2039  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2014.gada 10.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2013/2213   Kultūras ministrija  D.Melbārde  U.Lielpēters A.Mellakauls   Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-1984  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-846  Papildu paskaidrojumi Satversmes tiesai lietā Nr.2014-11-0103  Satversmes tiesa  R.Naudiņš  R.Bebris A.Ozola   Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-2015  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par nepieciešamo finansējumu 2015.gadam, lai nodrošinātu Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  TA-2055  Dienesta vajadzībām  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-2056  Dienesta vajadzībām  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
8.3.  2015-279-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Bačilova pret Latviju"    E.Rinkēvičs   K.Līce   
8.4.  2015-280-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Frolova pret Latviju"    E.Rinkēvičs  K.Līce   
8.5.  2015-281-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Petrova pret Latviju"     E.Rinkēvičs   K.Līce    
8.6.  2015-282-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "A.K. pret Latviju"     E.Rinkēvičs  K.Līce    
Skatīt protokolu