Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2014.gada 23.septembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Rīgā, 2014.gada 19.septembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2014.gada 23.septembrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-709
TA-2108 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā veic kandidātu atlasi valdes un padomes locekļu amatiem kapitālsabiedrībās, kurās valstij kā dalībniekam (akcionāram) ir tiesības izvirzīt valdes vai padomes locekļus"  Ministru prezidents  L.Straujuma  E.Upīte I.Olafsone   Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-725
TA-2011 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.725 "Noteikumi par Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību teritoriālo kompetenci vīzu pieprasīšanai""  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-364
TA-1799 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-324
TA-1800 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"   Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-327
TA-1930 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-642
TA-1963 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-487
TA-1805 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-488
TA-1806 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-551
TA-1821 
Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvokļu īpašumu Nr.1, Nr.3 un Nr.5, "Acones stacija", Ulbrokā, Stopiņu novadā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-607
TA-1928 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Garciems Nr.47", Garciemā, Carnikavas novadā, nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-365
TA-1929 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Jēkabpils šoseja 1", Varakļānos, Varakļānu novadā, nodošanu Varakļānu novada pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-701
TA-1931 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra rīkojumā Nr.430 "Par neapdzīvojamās telpas Rēznas ielā 5, Rīgā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā""  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-677
TA-1950 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""   Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-396
TA-1667 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumos Nr.899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-670
TA-2021 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-577
TA-1945 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Grīzupes ielā 32, Liepājā, valstij piederošās 1/6 domājamās daļas pārdošanu"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-2053  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 24.augusta rīkojumā Nr.411 "Par finansējuma piešķiršanu Finanšu ministrijai Valsts ieņēmuma dienesta administratīvās ēkas Talejas ielā 1, Rīgā, telpu nomas maksas, aprīkojuma iegādes, pārcelšanās un uzturēšanas izdevumu segšanai""  Finanšu ministrija  A.Vilks     Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-2059  Par Ministru kabineta 2014.gada 18.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.17 30.§) "Informatīvais ziņojums "Par Daugavpils cietokšņa turpmākās attīstības perspektīvām un to finansēšanas modeļiem"" 7.punktā dotā uzdevuma izpildi  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-112
TA-784 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Noteikumi par ziņu sniegšanu un saņemšanu no Sodu reģistra, valsts nodevas apmēru un izziņas noformēšanas prasībām"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-647
TA-2006 
Likumprojekts "Par Rīgas Tehniskās universitātes Satversmi"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-402
TA-1637 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.decembra noteikumos Nr.990 "Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  TA-2123  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 24.augusta rīkojumā Nr.400 "Par valsts līdzdalības programmu projektā "Rīga - Eiropas Kultūras galvaspilsēta 2014.gadā"""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  TA-2028  Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-475
TA-1938 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumos Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli""  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  TA-2115  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.marta noteikumos Nr.170 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.1.1.apakšaktivitāti "Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai sabiedrībā un darba tirgū"""  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-681
TA-2066 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienības pirkšanu valsts autoceļa P30 Cēsis–Vecpiebalga–Madona rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  TA-1838  Par Ministru kabineta 2012.gada 18.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.52 42.§) "Grozījums Dzelzceļa likumā" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi"   Satiksmes ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-302
TA-1794 
Noteikumu projekts "Prasības nekustamā īpašuma vērtētāja profesionālajai kvalifikācijai un profesionālās kvalifikācijas sertifikāta izsniegšanas kārtība"  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-589
TA-2068 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra noteikumos Nr.111 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas "Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm" īstenošanas kārtība""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-601
TA-1766 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Noteikumi par mednieku un medību vadītāju apmācību un eksamināciju, kā arī medību dokumentu izsniegšanu un anulēšanu"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  TA-2133  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Latvijas zvejas flotes kapacitātes sabalansēšanas plānā 2008.–2013.gadam"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  TA-2134  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 6.maija noteikumos Nr.323 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība zivsaimniecības attīstībai pasākumam "Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana"""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  TA-2135  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.514 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība kompensāciju maksājumu veidā zivsaimniecības attīstības pasākumam "Sociāli ekonomiskie pasākumi"""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  TA-2146  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.746 "Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas kārtība""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.35.  TA-2151  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2014.gada 1.oktobra līdz 31.decembrim"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.36.  VSS-762
TA-2168 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Par Minamatas Konvenciju par dzīvsudrabu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-2122  Rīkojuma projekts "Par S.Voldiņu"  Kultūras ministrija  D.Melbārde  S.Voldiņš  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-2144  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.2.aktivitāti "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās" otro projektu iesniegumu atlases kārtu"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete  G.Arāja  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-2159  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 2.jūlija rīkojumā Nr.322 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  M.Balodis L.Gurecka  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-2160  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 17.jūlija rīkojumā Nr.359 "Par pasākumiem Āfrikas cūku mēra izplatīšanās ierobežošanai""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  M.Balodis L.Gurecka  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-2161  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 20.augusta noteikumos Nr.621 "Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  M.Balodis L.Gurecka  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-343
TA-2147 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.934 "Valsts izglītības attīstības aģentūras nolikums""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete  A.Kiopa D.Traidās I.Kurzemniece A.Siliņš   Izskatīts MK sēdē 
2.7.  TA-2148  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmām 2014.gadā"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete  A.Kiopa D.Traidās I.Kurzemniece A.Siliņš   Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  VSS-715
TA-2150 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (iekļauts papildus) Pamatnostādņu projekts "Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam"  Veselības ministrija  L.Straujuma (VM)    Izskatīts MK un atlikts 
IV. Informācija
4.1.  TA-2103  Informatīvais ziņojums "Par iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieskaitīšanas kārtības maiņu"  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Kaļāne A.Orehova I.Pētersone I.Komisare I.Tiknuse S.Šķiltere J.Gaiķis  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-2101  Informatīvais ziņojums "Par Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 3., 28., 29. un 30.punktā paredzēto noteikumu īstenošanas gaitu un rezultātiem"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  J.Citskovskis M.Roze I.Briede I.Beināre   Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-2154  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par pilsētvides un policentriskās attīstības investīciju ieviešanas principiem Eiropas Savienības fondos 2014.-2020.gadam"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš  I. Raugze R.Bremšmits I.Peipiņa E.Papule S.Šķiltere E.Šadris  Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
5.1.  TA-2145  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības kultūras ministru neformālo sanāksmi 2014.gada 24.septembrī Turīnā, Itālijā  Kultūras ministrija  D.Melbārde  R.Kols  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-2185  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2014.gada 28.-30.septembra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-2155  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2014.gada 29.septembra sanāksmei   Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-2171  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības 2014.gada 26.septembra Konkurētspējas ministru padomē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete  A.Kiopa K.Karolis  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-2182  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr.515/97 (1997.gada 13.marts) par dalībvalstu pārvaldes iestāžu savstarpēju palīdzību un šo iestāžu un Komisijas sadarbību, lai nodrošinātu muitas un lauksaimniecības tiesību aktu pareizu piemērošanu"  Finanšu ministrija  A.Vilks  J.Krastiņa  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-2189  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2014.gada 25.septembra sanāksmei  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis  K.Soms  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-2157  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Kipras Republikas pārskatītā Saprašanās memoranda apstiprināšanu Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdē"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  TA-2113  Dienesta vajadzībām  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs     

Izskatīts MK sēdē

8.2.  TA-2184  Dienesta vajadzībām  Finanšu ministrija  A.Vilks     

Izskatīts MK sēdē

8.3.  2015-292-s,    R.Kozlovskis     

Izskatīts MK sēdē

Skatīt protokolu