Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2014.gada 14.oktobra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā - ārlietu ministrs
Edgars Rinkēvičs

Rīgā, 2014.gada 10.oktobrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2014.gada 14.oktobrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-243
TA-2096 
Likumprojekts "Grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā"  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-361
TA-2158 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumos Nr.119 "Kārtība, kādā preču ražotājs, izplatītājs vai pakalpojuma sniedzējs informē attiecīgās valsts uzraudzības un kontroles iestādes par precēm vai pakalpojumiem, kuri rada risku, kas nav savienojams ar vispārējām drošuma prasībām""  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-643
TA-1989 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumos Nr.922 "Valsts statistikas pārskatu un anketu veidlapu paraugu apstiprināšanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-407
TA-2027 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek veikta mērīšanas līdzekļu tipa apstiprināšana un pirmreizējā verificēšana un tirgus uzraudzība"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-2179  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 18.decembra rīkojumā Nr.667 "Par Latvijas Republikas valsts robežas integrētas pārvaldības koncepciju 2013.–2018.gadam""   Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-2163  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 19.augusta rīkojumā Nr.491 "Par Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomi""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-2032
TA-1787 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-837
TA-2290 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 27.jūlija rīkojumā Nr.347 "Par informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu "Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšanai"""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-2059
TA-1691 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Valsts civilās aizsardzības plānā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-2291  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-464
TA-1464 
Likumprojekts "Par Vienošanos par Eiropas Sadarbības valstu plāna hartas parakstīšanas termiņa pagarināšanu"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-2044  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 19.oktobra noteikumos Nr.987 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-691
TA-2083 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs aprēķina maksājumu par ieguldījumu plāna pārvaldi un tiek veikta maksājuma uzskaite un ieturēšana"  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-619
TA-2073 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.1002 "Sociālās integrācijas valsts aģentūras sniegto maksas pakalpojumu cenrādis"  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-659
TA-1909 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 29.septembra noteikumos Nr.1104 "Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-355
TA-2093 
(jautājuma izskatīšana atlikta) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1164 "Ostas valsts kontroles kārtība""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK un atlikts 
1.17.  TA-2287  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.1000 "Valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" publisko maksas pakalpojumu cenrādis""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-579
TA-2126 
Rīkojuma projekts "Par Nīcas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-657
TA-2190 
Rīkojuma projekts "Par Dobeles novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-684
TA-2078 
Rīkojuma projekts "Par Zemkopības ministrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-498
TA-2167 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.novembra noteikumos Nr.799 "Maksātnespējas jautājumu konsultatīvās padomes nolikums""  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-803
TA-2176 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.820 "Dopinga kontroles kārtība""  Veselības ministrija  L.Straujuma (VM)    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  TA-2086  Rīkojuma projekts "Par Smēķēšanas ierobežošanas valsts komisiju"  Veselības ministrija  L.Straujuma (VM)    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  TA-1594  (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumos Nr.1060 "Daugavas hidroelektrostaciju ūdenskrātuvju krastu nostiprināšanas darbu un Rīgas hidroelektrostacijas ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju ekspluatācijas izdevumu finansēšanas kārtība""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-411
TA-2283 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1047 "Noteikumi par autoceļiem neparedzētās mobilās tehnikas iekšdedzes motoru radīto piesārņojošo vielu emisiju gaisā""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-443
TA-2187 
Noteikumu projekts "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš  I.Urtāne I.Aigare  Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-679
TA-2063 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 29.septembra noteikumos Nr.1111 "Noteikumi par dzīvnieku barībā un barības sastāvdaļās aizliegtajām vielām un barības nekaitīguma prasībām""  Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-553
TA-1951 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumos Nr.206 "Noteikumi par veterinārajām prasībām aitu un kazu apritei""  Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-773
TA-2192 
Noteikumu projekts "Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvās padomes nolikums"  Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-832
TA-2301 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumos Nr.218 "Augu karantīnas noteikumi""  Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  VSS-165
TA-2029 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 6.jūnija rīkojumā Nr.252 "Par finanšu līdzekļu nodrošināšanu Zemkopības ministrijas valsts budžeta apakšprogrammai "Kredītprocentu likmju pieauguma kompensācija valsts akciju sabiedrībai "Lauku attīstības fonds""   Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  TA-2338  (iekļauts papildus) Instrukcijas projekts "Instrukcija par valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem darbības pamatnoteikumiem, sistēmas pārziņa pienākumiem, sistēmas lietotājiem un to tiesību apjomu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš  U.Bisenieks I.Gaile S.Zvidriņa A.Daugulis  Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-2314  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-2300  Rīkojuma projekts "Par Transporta un sakaru institūta rektora apstiprināšanu"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete  A.Kiopa I.Graurs  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-2334  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 17.augusta noteikumos Nr.719 "Studiju un zinātnes administrācijas nolikums""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete  A.Kiopa D.Traidās  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-30
TA-2213 
(iekļauts papildus) (skatīts MK) Noteikumu projekts "Latvijas Republikas iekšējo jūras ūdeņu, teritoriālās jūras un ekskluzīvās ekonomiskās zonas būvju būvnoteikumi"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis  J.Spiridonovs R.Šņuka S.Strautiņa O.Bogdanova I.Aigare   Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-10
TA-2149 
(iekļauts papildus) (skatīts MK) Noteikumu projekts "Noteikumi par ikgadēju valsts nodevu par atļaujas vai licences laukuma jūrā izmantošanu"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis  J.Spiridonovs R.Šņuka S.Strautiņa O.Bogdanova  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-288
TA-2214 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Autoceļu un ielu būvnoteikumi"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis  I.Oša A.Bērziņš Z.Brunavs J.Klisments J.Rāzna   Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-118
TA-868 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Vispārīgās valsts autoceļu būvdarbu izpildes un kvalitātes prasības atbilstoši autoceļu noslogojumam"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  A.Bērziņš Z.Brunavs J.Lange  Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-2341  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājumā"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  TA-2342  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumos Nr.138 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1. aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumu atlases pirmo līdz astoto kārtu""  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis  E.Valantis  Izskatīts MK sēdē 
2.10.  TA-2344  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 28.maija noteikumos Nr.284 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumu atlases vienpadsmito un turpmākajām kārtām""  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis  E.Valantis  Izskatīts MK sēdē 
2.11.  TA-2343  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 5.aprīļa noteikumos Nr.272 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumu atlases devīto un desmito kārtu""  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis  E.Valantis  Izskatīts MK sēdē 
2.12.  TA-2340  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.582 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.1.1.1.apakšaktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana–ārējais mārketings" sesto un turpmākajām kārtām""  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis  I.Šure A.Liepiņš G.Silovs E.Bērziņa D.Šmits   Izskatīts MK sēdē 
2.13.  TA-2345  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumos Nr.887 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas"" papildinājuma 2.3.1.1.aktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana" 2.3.1.1.2.apakšaktivitāti "Ārējo tirgu apgūšana–nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana"""  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis  I.Šure  Izskatīts MK sēdē 
2.14.  TA-2348  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.361 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.1.1. apakšaktivitāti "Kompetences centri"""  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  VSS-127
TA-1807 
(skatīts MKK) Koncepcijas projekts "Par sociālās uzņēmējdarbības ieviešanas iespējām Latvijā"  Labklājības ministrija  U.Augulis  A.Draudiņš  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-1133  (jautājuma izskatīšana uz divām nedēļām atlikta) Informatīvais ziņojums "Par turpmāku valsts pabalstu izmaksas ierobežojumu noteikšanas pamatotību"  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK un atlikts 
4.2.  TA-2332  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par atļauju Sabiedrības integrācijas fondam uzņemties saistības un īstenot projektu "Dažādi cilvēki. Atšķirīga pieredze. Viena Latvija II" Eiropas Kopienas nodarbinātības un sociālās solidaritātes programmas "PROGRESS 2007–2013" sadaļas "Diskriminācijas apkarošana un dažādība" ietvaros"  Kultūras ministrija  D.Melbārde  A.Sebre  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-2333  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par apropriācijas pārdali starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām Iekšlietu ministrijas pamatbudžeta programmas 96.00.00 "Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā" ietvaros"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  L.Tumaņana  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-2383  Ministru prezidentes Laimdotas Straujumas ikgadējais ziņojums Saeimai par Ministru kabineta paveikto un iecerēto darbību  Pārresoru koordinācijas centrs  L.Straujuma  P.Vilks  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
6.1.  TA-2354  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2014.gada 21.oktobra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"   Ārlietu ministrija  A.Matīss  R.Radiņa K.Cukure  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-2370  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Latvijas nostāja Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2014.gada 16.oktobra sanāksmē izskatāmajos jautājumos"  Labklājības ministrija  U.Augulis  I.Tāre  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
7.1.  TA-2318  (skatīts MK) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.3 "Par Klimata un enerģētikas politikas satvaru laikposmam no 2020.gada līdz 2030.gadam"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš  E.Cilinskis A.Ozola H.Rimša K.Cukure V.Līpenītis R.Radiņa   Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-2337  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2014.gada 20.oktobra sanāksmei   Ārlietu ministrija  A.Matīss  E.Stiprais R.Radiņa K.Cukure  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-2339  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par 2014.gada 14.-15.oktobra Eiropas Savienības tirdzniecības ministru neformālo sanāksmi  Ārlietu ministrija  A.Matīss  A.Sekacis  Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-2351  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projektu par grozījumiem direktīvā 2008/98/EK par atkritumiem, 94/62/EK par iepakojumu un iepakojuma atkritumiem, direktīvā 1999/31/EK par atkritumu poligoniem, direktīvā 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem, 2006/66/EK par baterijām un akumulatoriem un bateriju un akumulatoru atkritumiem un direktīvā 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš  A.Ozola R.Vesere   Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
8.1.  TA-2347  Informatīvais ziņojums "Par situāciju Salaspils kodolreaktorā un turpmākajiem attīstības plāniem"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš  A.Ozola R.Vesere E.Šadris L.Šulca I.Stepanova I.Muižnieks J.Rudzītis G.Rača R.Čudars  Izskatīts MK un atlikts 
8.2.  TA-2352  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Saeimas lēmumprojekts "Pilnvarojums Latvijas pārstāvim Eiropas Stabilizācijas mehānisma Valdē balstot par Eiropas Stabilitātes mehānisma institūciju tiešās rekapitalizācijas instrumenta izveidošanu"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
8.3.  TA-2353  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Pilnvarojums Latvijas pārstāvim Eiropas Stabilitātes mehānisma (ESM) Valdē balsot par grozījumiem un papildinājumiem ESM darbību reglamentējošajos dokumentos ESM institūciju tiešās rekapitalizācijas instrumenta darbības nodrošināšanai"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
IX. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
9.1.  TA-2273  Informatīvais ziņojums "Par galvojamo projektu sarakstu iekļaušanai likumprojektā "Par valsts budžetu 2015.gadam""  Finanšu ministrija  A.Vilks  L.Kļaviņa J.Pone A.Jermacāns B.Vīlipa A.Bērziņa   Izskatīts MK sēdē 
9.2.  TA-2366  Plāna projekts "Latvijas Vispārējās valdības budžeta plāns 2015.gadam"  Finanšu ministrija  A.Vilks  L.Kļaviņa N.Sakss G.Trupovnieks I.Stepanova I.Vasaraudze I.Eriņš M.Kazāks D.Kalsone E.Turka B.Vīlipa A.Jermacāns Valsts prezidenta kancelejas, Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, Valsts kontroles, Prokuratūras, Tiesībsarga biroja, Tieslietu padomes, KNAB, NEPLP, SPRK, LPS, LTRK, LDDK, LBAS pārstāvji  Izskatīts MK sēdē 
9.3.  TA-2355  Informatīvais ziņojums "Par ministriju jaunajām politikas iniciatīvām 2015., 2016. un 2017.gadam"  Finanšu ministrija  A.Vilks  J.Plūme I.Stepanova J.Šints K.Stafecka I.Eriņš M.Kazāks D.Kalsone E.Turka E.Šadris L.Tumaņana B.Vīlipa A.Jermacāns Valsts prezidenta kancelejas, Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, Valsts kontroles, Prokuratūras, Tiesībsarga biroja, Tieslietu padomes, KNAB, NEPLP, SPRK, LPS, LTRK, LDDK, LBAS pārstāvji  Izskatīts MK sēdē 
X. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
10.1.  TA-2143  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Par grozījumiem Saprašanās memorandā starp Polijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministru, Dānijas Karalistes Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālās Aizsardzības ministriju un NATO Apvienoto spēku Eiropā augstākā virspavēlnieka štābu par Ziemeļaustrumu daudznacionālā korpusa sastāva komplektēšanu, finansēšanu un atbalstu kā NATO Ziemeļaustrumu dislocējamo korpusu"  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis  R.Millers S.Vistiņa  Izskatīts MK sēdē 
10.2.  TA-2376  Dienesta vajadzībām  Veselības ministrija  L.Straujuma (VM)    Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu