Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2014.gada 16.decembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Rīgā, 2014.gada 11.decembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2014.gada 16.decembrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-2911  Noteikumu projekts "Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas darbības noteikumi"  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-865
TA-2679 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2004.gada 2.marta noteikumu Nr.119 "Noteikumi par mājsaimniecības cepeškrāšņu marķēšanu un distances līgumā ietveramo informāciju" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-2920  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā komercsabiedrības deklarē savu atbilstību mazās (sīkās) un vidējās komercsabiedrības statusam"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-829
TA-2715 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta privatizācijas izbeigšanu"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-983
TA-2934 
Noteikumu projekts "Ceturkšņa pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-984
TA-2962 
Noteikumu projekts "Gada ziņojumu par komercdarbības atbalsta izdevumiem iesniegšanas Eiropas Komisijā un gada ziņojumu elektroniskās sistēmas lietošanas tiesību piešķiršanas un anulēšanas kārtība"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-827
TA-2647 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 29.septembra noteikumos Nr.810 "Kārtība, kādā iesniedz iesniegumus par muitas nodokļa atcelšanu un kvotu piemērošanu, kā arī sagatavo noraidījumus attiecībā uz citu Eiropas Savienības dalībvalstu iesniegtajiem iesniegumiem par muitas nodokļa atcelšanu un kvotu piemērošanu""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-2927  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumos Nr.694 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.6.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.4.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.7.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" un 3.8.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" projektu iesniegumu atlases otro kārtu""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-939
TA-2810 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Eiropas Komisijā iesniedz atbalsta programmu un individuālo atbalsta projektu paziņojumus un kopsavilkuma informāciju, un kārtība, kādā piešķir un anulē elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-221
TA-1813 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā biedrībai un nodibinājumam piederošās ēkas un inženierbūves netiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-969
TA-2940 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumos Nr.1191 "Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-611
TA-2847 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.564 "Uzturēšanās atļauju noteikumi""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-689
TA-2849 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 1.oktobra noteikumos Nr.1034 "Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-989
TA-2884 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.903 "Valsts policijas maksas pakalpojumu cenrādis""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-990
TA-2886 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra noteikumos Nr.80 "Noteikumi par ieroču un munīcijas aprites un prasmju rīkoties ar ieroci kvalifikācijas pārbaudījuma pieņemšanas kārtību""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-949
TA-2819 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 10.septembra noteikumos Nr.789 "Izglītības kvalitātes valsts dienesta maksas pakalpojumu cenrādis""  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-2872  Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-655
TA-2643 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā"  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-656
TA-2875 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-2974  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-213
TA-2431 
Likumprojekts "Grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-1222
TA-1195 
(skatīts MK) (2013.) Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-923
TA-2792 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1210 "Noteikumi par Eiropas dzelzceļa sistēmu savstarpēju izmantojamību""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-889
TA-2966 
Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" 2015.gada budžeta apstiprināšanu"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-959
TA-2894 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa P32 Augšlīgatne-Skrīveri rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  TA-2903  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1525 "Noteikumi par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra maksas pakalpojumiem""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-852
TA-2751 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.800 "Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība""  Veselības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  TA-2585  Rīkojuma projekts "Par Centrālās medicīnas ētikas komitejas personālsastāvu"  Veselības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  TA-2915  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1065 "Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai""  Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  TA-3009  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums Darba strīdu likumā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  TA-2992  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valsts pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamajiem īpašumiem"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  TA-3000  (iekļauts papildus) Par Trasta fondu ieguldījuma līgumu starp Klimata pārmaiņu mazināšanas fondu, Starptautisko Rekonstrukcijas un attīstības banku un Latvijas Republiku par Klimata pārmaiņu mazināšanas fonda trasta ieguldījumu fondu  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  TA-2996  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1077 "Noteikumi par valsts sociālo pabalstu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm""  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  VSS-970
TA-2982 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 6.maija noteikumos Nr.237 "Valsts vērtspapīru izlaišanas noteikumi""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.35.  VSS-777
TA-2983 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts statistiskās informācijas programmu 2015.gadam"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.36.  TA-2975  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 26.augusta noteikumos Nr.509 "Noteikumi par karavīra mēnešalgas un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru""  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.37.  TA-2935  (iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.38.  TA-3024  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 21.marta rīkojumā Nr.101 "Par Latvijas Republikas pilnvaroto pārstāvi Ziemeļu Investīciju bankas Kontroles komitejā""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.39.  TA-3007  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Ošas" Krimuldas novadā, Krimuldas pagastā pirkšanu īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa - Turaidas muzejrezervāts darbības nodrošināšanai"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.40.  TA-3020  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par brīvprātīgo iemaksu Eiropas Padomes rīcības plāna Ukrainai budžetā"  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-2913  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā"  Finanšu ministrija  J.Reirs  A.Kaļāne I.Komisare A.Vīksna I.Pētersone S.Šķiltere   Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-943
TA-2689 
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzības koordinācijas padomes nolikums"  Finanšu ministrija  J.Reirs  N.Lasmane A.Avota   Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-599
TA-2388 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 5.jūnija noteikumos Nr.230 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem""  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-1030
TA-2939 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumos Nr.66 "Noteikumi par reģionālās attīstības atbalstu Latvijas Republikā līdz 2020.gadam""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Dz.Rasnačs  S.Cakuls O.Zālīte-Vīlipa S.Sergejeva   Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-3002  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Komunisma upuru piemiņas memoriāla izveidei Otavā"   Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-3001  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 28.jūnija noteikumos Nr.500 "Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  TA-3011  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts ''Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.164 ''Noteikumi par aizdevumiem komersantu konkurētspējas uzlabošanai''''  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  SAN-1962
 
(saņemts izglītības un zinātnes ministres priekšlikums jautājuma izskatīšanu atlikt) (iekļauts papildus) Par Ministru prezidenta 2014.gada 24.novembra rezolūcijas Nr.05/SAN-1962 izpildi (par jaunu studiju virzienu atvēršanu Ekonomikas un kultūras augstskolā)  Ekonomikas un kultūras augstskola  M.Seile  I.Stūre  Izskatīts MK un atlikts 
2.9.  TA-3006  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  TA-3044  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par vienreizējā sociālā pabalsta piešķiršanu Viktorijai Miselei sakarā ar trīnīšu piedzimšanu"   Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  TA-3021  (iekļauts papildus) Rīkojuma projektus "Par Ministru kabineta Diploma piešķiršanu par sasniegumiem starptautiskajā jauno profesionāļu meistarības konkursā "EuroSkills 2014""  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile  D.Traidās A.Skrīvere   Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-2971  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Ārlietu ministrijas valsts pamatbudžeta programmas 96.00.00 "Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā" apropriācijas pārdali starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām""  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-616
TA-1981 
Informatīvais ziņojums "Par konstatētajiem neatbilstoši veiktajiem izdevumiem Eiropas Savienības politikas instrumentu, Eiropas Savienības iniciatīvu, Pirmsiestāšanās fondu un Pārejas perioda palīdzības ietvaros līdz 2013.gada 31.decembrim"  Finanšu ministrija  J.Reirs  N.Lasmane A.Avota   Izskatīts MK sēdē 
3.3.  VSS-416
TA-1826 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) (2013.) Informatīvais ziņojums "Par atskurbšanas telpu tiesisko statusu un pašvaldību labās prakses iniciatīvām atskurbšanas telpu nodrošināšanā"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
3.4.  VSS-962
TA-2822 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Komisijas līdzfinansētās Kaitīgo organismu un augiem bīstamo organismu klātbūtnes apsekojumu programmas īstenošanu 2015.gadā"  Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-2524  Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par grozījumiem normatīvajos aktos, kas dotu iespēju kompetentām institūcijām darboties ārkārtējās situācijas novēršanā īpašā tiesiskā režīmā valsts apdraudējuma ilgumam atbilstošā laika periodā)  Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-3016  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropadomes 2014.gada 18.-19.decembra sanāksmei  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis  I.Skujiņa K.Našeniece   Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-3012  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskos apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-427/14 SIA Veloserviss, iesniegšanu   Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  D.Pelše K.Freimanis A.Saburovs M.Kreituss   Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-3018  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskos apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-430/14 Stretinskis iesniegšanu  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  D.Pelše I.Ņesterova  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-3032  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2014.gada 16.oktobra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2014/0260  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Dz.Rasnačs  R.Vesere  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar prezidentūru Eiropas Savienības Padomē saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-2912  Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē mandāts "Eiropas Ekonomiskās un monetārās savienības stiprināšana"   Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis  K.Našeniece  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-2991  Par Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē augstas prioritātes mandātiem Ārlietu ministrijas kompetences jomā  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis  A.Saburovs M.Kreitus  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-2946  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-1748  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē laikā Latvijā notiekošo pasākumu kalendāra sagatavošanu"   Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis  A.Ābele E.Luca- Ratfeldere M.Rone  Izskatīts MK un atlikts 
7.3.  TA-2899  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Komisijas informācijas pieprasījumu EU Pilot lietā 6948/14/ENER"   Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  A.Timofejeva  Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-3048  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par "Expo Milano 2015" projekta īstenošanas statusu"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  R.Stafeckis Ģ.Majors A.Minkeviča I.Mežiniece-Briede   Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  TA-2929  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.marta instrukcijā Nr.2 "Kārtība, kādā Latvijas Republikas valsts amatpersonas un ārvalstu oficiālo delegāciju pārstāvjus atbrīvo no lidostas drošības pārbaudēm""  Satiksmes ministrija  A.Matīss  A.Klotiņš  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-3019  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi 2014.gada 28.augusta Ministru kabineta rīkojumā Nr.457 "Par apropriācijas pārdali""  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis  M.Selga  Izskatīts MK sēdē 
8.3.  2015-378-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "O.G. pret Latviju"     R.Kozlovskis  K.Līce    

Izskatīts MK sēdē

Skatīt protokolu