Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2015.gada 27.janvāra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā - satiksmes ministrs
Anrijs Matīss

Rīgā, 2015.gada 23.janvārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2015.gada 27.janvārī
plkst. 12:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-1000
TA-2984 
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2009.gada 28.decembra rīkojuma Nr.922 "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no apbūvēta zemesgabala (zemes vienības kadastra apzīmējums 8882 008 0729) Rojas novada Rojas pagastā, "Rojas ostā"" atcelšanu daļā"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-605
TA-2863 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Vecāķu prospektā 4, Rīgā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1111
TA-61 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 20.aprīļa rīkojumā Nr.165 "Par valsts dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-520
TA-2861 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-4  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 19.augusta rīkojumā Nr.491 "Par Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomi""  Finanšu ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-50  Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"  Finanšu ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-398
TA-2880 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Mežciema ielā 26, Mežciemā, Carnikavas novadā, valstij piederošo 3/5 domājamo daļu nodošanu Carnikavas novada pašvaldības īpašumā un zemes vienības Mežciema ielā 26, Mežciemā, Carnikavas novadā, 2/5 domājamo daļu saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-2963  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 24.augusta rīkojumā Nr.411 "Par finansējuma piešķiršanu Finanšu ministrijai Valsts ieņēmuma dienesta administratīvās ēkas Talejas ielā 1, Rīgā, telpu nomas maksas, aprīkojuma iegādes, pārcelšanās un uzturēšanas izdevumu segšanai""  Finanšu ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-1049
TA-3075 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Kalvenes ielā 14A, Aizputē, Aizputes novadā, nodošanu Aizputes novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-10  Par Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.75 38.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts vai pašvaldību budžeta finansētu institūciju darbību regulējošo normatīvo aktu pilnveidošanu"" 3.3.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi   Finanšu ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-57  Par Ministru kabineta 2012.gada 31.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.42 37.§) "Informatīvais ziņojums "Finanšu uzskaites centralizācijas procesa gaita ministrijās un centrālajās valsts iestādēs"" 2.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Finanšu ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-46  Par Ministru kabineta 2014.gada 18.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.17 30.§) "Informatīvais ziņojums "Par Daugavpils cietokšņa turpmākās attīstības perspektīvām un to finansēšanas modeļiem"" 7. un 9.punktā dotā uzdevuma izpildi  Finanšu ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-435
TA-2500 
(atbalstīts VSS) Likumprojekts "Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-409
TA-2630 
Likumprojekts "Grozījumi Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-126  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.134 "Personu apliecinošu dokumentu noteikumi""   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-991
TA-2887 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 10.septembra noteikumos Nr.791 "Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-1123
TA-72 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 17.janvāra noteikumos Nr.62 "Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas "Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā" apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums""  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-902
TA-3037 
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības sabiedriskā labuma organizācijai-biedrībai "Aktīvās atpūtas centrs jauniešiem""  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-1051
TA-3061 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 30.jūlija rīkojumā Nr.347 "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Latvijas Universitātes īpašumā""  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-33  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 20.augusta rīkojumā Nr.436 "Par publiska nodibinājuma "Valsts kultūrkapitāla fonds" padomi""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-883
TA-3066 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 27.janvāra noteikumos Nr.49 "Labklājības ministrijas nolikums""  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-966
TA-2914 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību""  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-1116
TA-26 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 7.februāra noteikumos Nr.105 "Pensionāra apliecību izsniegšanas kārtība""  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  TA-73  Par Ministru kabineta 2014.gada 20.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.29 21.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi   Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  TA-74  Par Ministru kabineta 2014.gada 3.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.31 45.§) "Par informatīvo ziņojumu "Par darba tirgus īstermiņa prognozēm 2014.gadam un bezdarbnieku un darba meklētāju prioritārajiem apmācību virzieniem"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-557
TA-3110 
Likumprojekts "Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-1112
TA-138 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumos Nr.872 "Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-1043
TA-3058 
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2010.gada 17.septembra rīkojuma Nr.558 "Par koncepciju "Vienotas tehnoloģiskās platformas izveide tālruņa numura 112 lietotājiem un pārējiem īso kodu lietotājiem, kas sniedz ārkārtas un neatliekamo palīdzību"" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-1007
TA-66 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu Gaujas tilta rekonstrukcijas projekta īstenošanai uz valsts autoceļa P30 Cēsis-Vecpiebalga-Madona 32,3.km"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-1065
TA-3114 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 13.decembra noteikumos Nr.951 "Noteikumi par tiesu un tiesu namu darbības teritoriju""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  VSS-1019
TA-52 
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Zilupes novada Zilupes pilsētā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  VSS-1016
TA-53 
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Līgatnes novada Līgatnes pilsētā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  VSS-1018
TA-54 
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Preiļu novada Preiļu pilsētā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  VSS-1017
TA-55 
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Ludzas novada Ludzas pilsētā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.35.  VSS-915
TA-3076 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumos Nr.330 "Vakcinācijas noteikumi""  Veselības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.36.  VSS-1071
TA-3133 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 22.oktobra noteikumos Nr.1176 "Cilvēka audu un šūnu izmantošanas kārtība""  Veselības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.37.  VSS-839
TA-2813 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.468 "Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanas un jaunu medicīnisko tehnoloģiju ieviešanas kārtība""  Veselības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.38.  VSS-1103
TA-20 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 20.janvāra noteikumos Nr.46 "Narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas koordinācijas padomes nolikums""  Veselības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.39.  TA-90  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra rīkojumā Nr.586 "Par Smēķēšanas ierobežošanas valsts komisiju""  Veselības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.40.  VSS-932
TA-95 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.41.  VSS-1054
TA-3121 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra noteikumos Nr.112 "Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.42.  TA-128  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.766 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases otro, trešo, ceturto un piekto kārtu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.43.  TA-129  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumos Nr.576 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.44.  VSS-566
TA-122 
Noteikumu projekts "Noteikumi par kritērijiem un kārtību valsts budžeta dotācijas piešķiršanai pašvaldībām Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda līdzfinansēto projektu īstenošanai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.45.  VSS-1053
TA-84 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 22.novembra rīkojumā Nr.561 "Par uzdevumiem Eiropas Savienības strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" 2014.–2020.gada plānošanas periodam vadības, uzraudzības un kontroles sistēmas ieviešanai""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.46.  VSS-893
TA-2852 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.47.  VSS-1039
TA-3115 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumos Nr.876 "Lauku atbalsta dienesta nolikums""   Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.48.  VSS-1061
TA-28 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Lielajā ielā 22A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, nodošanu Jēkabpils pilsētas pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.49.  TA-3117  Par Ministru kabineta 2013.gada 28.maija protokollēmuma (prot. Nr.32 51.§) "Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem lauksaimniecības zemes efektīvai un ilgtspējīgai izmantošanai"" 3. un 6.punktā dotā uzdevuma izpildi  Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.50.  TA-156  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 13.maija Ministru kabineta noteikumos Nr.241 "Noteikumi par mezanīna aizdevumiem saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.51.  TA-157  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 18.jūnija noteikumos Nr.327 "Noteikumi par mikroaizdevumiem saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.52.  TA-158  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.898 "Noteikumi par apmācību nodrošināšanu saimnieciskās darbības uzsācējiem un personām, kas vēlas uzsākt saimniecisko darbību""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.53.  TA-159  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 11.oktobra noteikumos Nr.788 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.2.3.aktivitāti "Klasteru programma"""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.54.  TA-1745  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
1.55.  TA-1746  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 22.janvāra noteikumos Nr.51 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.1.1.aktivitātes "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanu""  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
1.56.  VSS-663
TA-2958 
(iekļauts papildus) (atbalstīts VSS) Informatīvais ziņojums "Par atļauju Iekšlietu ministrijai uzņemties saistības un īstenot projektus un pasākumus Eiropas Komisijas tieši administrētajās programmās, fondos un finanšu instrumentos"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.57.  TA-164  (iekļauts papildus) Programmas projekts "Sadarbības programma INTERACT III 2014.-2020.gadam"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.58.  TA-165  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumos Nr.559 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.59.  TA-147  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.453 "Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizāciju atzīšanu, to darbības nosacījumiem un kontroli, kā arī kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām""  Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-141  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-70  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par Starptautiskās praktiskās psiholoģijas augstskolas rektora apstiprināšanu"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile  A.Kiopa M.Vidnere  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-71  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 21.oktobra noteikumos Nr.649 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Pētniecība un stipendijas" aktivitātes "Stipendijas" projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums un īstenošanas nosacījumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-192  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumos Nr.265 "Jaunatnes konsultatīvās padomes nolikums""  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-2823  (skatīts MK) Rīkojuma projekts "Par atteikumu atvērt studiju virzienu "Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija" sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "HOTEL SCHOOL" Viesnīcu biznesa koledža"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile  A.Kiopa J.Pasnaka V.Bergs S.Graikste   Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-909
TA-99 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas atļaujas piešķiršanas kārtība starptautisko publisko tiesību subjektiem"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  TA-125  Rīkojuma projekts "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmu "Izaugsme un nodarbinātība""  Finanšu ministrija  A.Matīss  E.Šadris B.Kņigins  Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-2979  Par Ministru kabineta 2013.gada 13.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.44 153.§) "Informatīvais ziņojums "Par informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu atbilstoši koncepcijai par depozīta sistēmas piemērošanu dzērienu iepakojumam"" 3.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Finanšu ministrija  A.Matīss  S.Āmare-Pilka  Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-875
TA-160 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā ēkas vai to daļas (telpu grupas) un inženierbūves, kuras izmanto vides aizsardzības vajadzībām, netiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-876
TA-162 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par vides aizsardzības vajadzībām nepieciešamajiem nekustamajiem īpašumiem un atsevišķām ar nekustamā īpašuma nodokli neapliekamām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  TA-168  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 28., 29., 30. un 31.punktā paredzēto nosacījumu nodrošināšanai nepieciešamajiem pasākumiem un finansējumu 2015.gadā"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  I.Beināre L.Tumaņana M.Roze   Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-117  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo uzņēmumu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās laika periodā no 2014.–2020.gadam"  Ministru prezidents  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-112  Informatīvais ziņojums "Par Būvniecības likumam pakārtoto normatīvo aktu projektu sagatavošanas gaitu (no 2014.gada 1.oktobra līdz 2014.gada 30.decembrim)"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-195  Informatīvais ziņojums "Par risinājumu saistībā ar "Expo Milano 2015" projektu"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  J.Vaskāns I.Beināre R.Stafeckis Ģ.Majors L.Andersone E.Vikmane D.Lejiņa D.Buse I.Staņislavska  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  VSS-894
TA-3031 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Narkotisko un psihotropo vielu un to atkarības izplatības ierobežošanas un kontroles pamatnostādņu 2011.–2017.gadam ieviešanu no 2011. līdz 2013.gadam"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
3.5.  VSS-204
TA-1828 
Informatīvais ziņojums "Par naudas sodu un alkohola koncentrācijas, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaužu izdevumu maksājumu identifikācijas pilnveidošanu"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  J.Melderis M.Kukjāne   Izskatīts MK sēdē 
3.6.  TA-2616  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Pārskats par bērnu stāvokli Latvijā 2013.gadā"  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
3.7.  TA-59  Informatīvais ziņojums "Par Komisijas PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai darbību"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  J.Tomels R.Pazdere  Izskatīts MK sēdē 
3.8.  TA-11  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Izpildu lietu reģistra pilnveidošanas pasākumu ietekmi uz tiesību normās ietverto mantas pārdošanas regulējumu"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-2943  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Vēstules projekts Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (par likumprojektu "Enerģijas dzērienu aprites likums")  Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija  G.Belēvičs  I.Birzniece I.Krustozoliņa P.Liniņš  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  SAN-2274
 
(jautājuma izskatīšana atlikta) Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumu iesniegšanu Parakstu vākšanas tiešsaistes sistēmas situācijas risināšanai"  Centrālā vēlēšanu komisija  K.Gerhards  A.Daugulis I.Gaile R.Muciņš   Izskatīts MK un atlikts 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-135  Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2014.gada 26.novembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2014/2233  Finanšu ministrija  A.Matīss  I.Liepa S.Āmare-Pilka S.Lepere I.Lubāns   Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-136  Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2014.gada 26.novembra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2013/0316  Finanšu ministrija  A.Matīss  I.Liepa A.Dravniece A.Brīze S.Lepere  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-3140  Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420419514   Administratīvā rajona tiesa Rīgas Tiesu Nams  M.Seile  R.Kārkliņš  Izskatīts MK un atlikts 
6.2.  TA-2848  Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2014-35-03   Satversmes tiesa  D.Reizniece-Ozola  J.Spiridonovs A.Timofejeva   Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-194  Ierobežotas pieejamības informācija   Ministru prezidents  L.Straujuma  I.Mēkons  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-169  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Protokollēmuma projekts "Par iepirkuma "Valsts reģionālā autoceļa P87 Bauska – Aizkraukle posma Krustojums ar P76 – Aizkraukle (km 76,36 – 77,391 un km 77,939 – 78,48) pārbūve" atklāta konkursa nolikuma projekta, līguma projekta un tehniskās specifikācijas atbilstību valsts interesēm"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-170  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Protokollēmuma projekts "Par iepirkuma "Valsts galvenā autoceļa A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Pāternieki) posma km 255,760 – 268,710 seguma atjaunošana" atklāta konkursa nolikuma projekta, līguma projekta un tehniskās specifikācijas atbilstību valsts interesēm"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
6.6.  TA-190  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Eiropas Kosmosa aģentūras Eiropas sadarbības valsts plāna hartu"   Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile  A.Kiopa K.Karolis O.Spārītis M.Cēbere P.Irbins A. L.Grapa I.Suija-Markova U.Cābulis V.Avotiņš J.Žaleiko   Izskatīts MK sēdē 
6.7.  TA-188  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile  A.Kiopa K.Karolis O.Spārītis M.Cēbere P.Irbins A. L.Grapa I.Suija-Markova U.Cābulis V.Avotiņš J.Žaleiko   Izskatīts MK sēdē 
6.8.  TA-189  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atļauju Izglītības un zinātnes ministrijai uzņemties ilgtermiņa saistības, lai nodrošinātu Latvijas dalību Eiropas Kosmosa aģentūras Eiropas sadarbības valsts statusā"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile  A.Kiopa K.Karolis O.Spārītis M.Cēbere P.Irbins A. L.Grapa I.Suija-Markova U.Cābulis V.Avotiņš J.Žaleiko  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  TA-113  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 30.decembra rīkojumā Nr.824 "Par atļauju piemērot Publisko iepirkumu likuma 3.panta trešās daļas 2.punktu""  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
7.2.  2015-6-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Urtāns pret Latviju" un izskatāmo lietu "Daņilovs pret Latviju"     E.Rinkēvičs   E.Plaksins    

Izskatīts MK sēdē

Skatīt protokolu